Najważniejsze informacje na temat Oświadczenia IBM o Ochronie Prywatności w Internecie

Zakres

Oświadczenie IBM o Ochronie Prywatności w Internecie ma zastosowanie do serwisu WWW firmy IBM oraz do serwisów WWW przedsiębiorstw afiliowanych IBM, które zawierają odsyłacze do Oświadczenia. Poniżej zamieszczono wybrane najważniejsze informacje na temat Oświadczenia i jego treści.

Dane osobowe

Cele

Decyzje Użytkownika

Więcej informacji na temat procedur IBM dotyczących ochrony prywatności zawiera Oświadczenie IBM o Ochronie Prywatności w Internecie.

Kontakt z IBM

Pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia lub postępowania przez IBM z informacjami Użytkownika można wysyłać:

do koordynatora serwisu WWW IBM lub na adres

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
USA

Jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać kolejnych wiadomości marketingowych od IBM, w tym subskrypcji, wyślij wiadomość e-mail na adres NETSUPP@us.ibm.com.

Odsyłacze do innych przydatnych informacji o ochronie prywatności