Κύρια σημεία της Δήλωσης της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον

Εμβέλεια

Η Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον ισχύει για τα sites της IBM και των συνδεδεμένων εταιρειών της τα οποία παραπέμπουν μέσω διασυνδέσεων στην παρούσα Δήλωση. Στη συνέχεια, παρατίθενται μερικά κύρια σημεία της Δήλωσης.

Προσωπικά Στοιχεία

Χρήσεις

Επιλογές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανατρέξτε στη Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση ή τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών σας από την IBM, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά ή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου:

Συντονιστής δικτυακού τόπου IBM

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε στο μέλλον πληροφοριακό υλικό για σκοπούς μάρκετινγκ από την IBM, συμπεριλαμβανομένων συνδρομών, στείλτε ένα μήνυμα e-mail στη διεύθυνση NETSUPP@us.ibm.com.

Άλλες χρήσιμες διασυνδέσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα