IBM-i elektrooniline privaatsusavaldus

See avaldus jõustub 1. märtsil 2013. Selle avalduse eelmine versioon on saadaval siin.

Teie privaatsus on IBM-ile oluline - meie jaoks on tähtis säilitada teie usaldus.

Selles avalduses avalikustatakse teave IBM-i privaatsustavade kohta IBM-i ja selle tütarettevõtete veebisaitidel (sh kogutava ja jälgitava teabe liik, kuidas seda teavet kasutatakse ja kellega seda jagatakse). Samuti kirjeldatakse siin küpsiste, veebimajakate ja muude tehnoloogiate võimalikku kasutamist meie pakutavates tarkvarateenustes (SaaS) ja tarkvaratoodetes.

See avaldus rakendub IBM-i veebisaitidele, millel on link sellele avaldusele, kuid ei rakendu nendele IBM-i veebisaitidele, millel on eraldi privaatsusavaldus. Lisaks ei rakendu avaldus nendele juhtudele, mil me kõigest töötleme teavet klientide nimel ja nende huvides (nt võrgumajutusteenuse pakkumisel).

Mõnikord võime seoses teie ja IBM-i vahelise teatud kindla infovahetusega täiendada seda avaldust lisateabega.

IBM-ile on antud TRUSTe privaatsuskaitse, mis tähendab, et TRUSTe on üle vaadanud selle privaatsusavalduse ja meie põhimõtted TRUSTe programmi nõuetele vastavuse suhtes (k.a läbipaistvus, vastutusvõime ja teie isikuandmete kogumine või kasutamine). TRUSTe programm hõlmab ainult veebisaidi www.ibm.com kaudu kogutavat teavet, mitte sellist teavet, mida võidakse kogude meie saitidelt allalaaditud tarkvara, SaaS-pakkumiste või mobiilirakenduste kaudu. TRUSTe missioon sõltumatu kolmanda osapoolena on tõsta Interneti usaldusväärsust kogu maailma tarbijate ja ettevõtete seas oma juhtiva privaatsuse usaldusmärgi ja uuenduslike usaldusväärsete lahenduste kaudu. Kui teil on meie privaatsuspoliitika või põhimõtete kohta küsimusi või kaebusi, pöörduge IBM-i veebisaidi koordinaatori poole. Kui te ei ole meie vastusega rahul, saate ühendust võtta organisatsiooniga TRUSTe, kui teie küsimus puudutab meie USA veebisaite. TRUSTe täidab seejärel teie probleemi lahendamisel kontaktasutuse rolli.

International Business Machines Corporation järgib Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Šveitsist kogutava teabe kogumisel, kasutamisel ja säilitamisel Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi kehtestatud EL-i ja Ameerika Ühendriikide-Šveitsi raamprogrammi Safe Harbor põhimõtteid. International Business Machines Corporation on kinnitanud, et järgib programmi Safe Harbor privaatsuspõhimõtteid kõige selle osas, mis on seotud teavitamise, valikuvõimaluste, edastamise, turvalisuse, andmete tervikluse, juurdepääsu ja jõustamisega. Programmi Safe Harbor kohta lisateabe saamiseks ja International Business Machines Corporationi sertifikaatide vaatamiseks külastage veebilehte http://www.export.gov/safeharbor/.

Isikuandmete kogumine


Soovi korral võite meile otse edastada oma isikuandmeid mitmesugustes olukordades. Näiteks võite soovida anda meile oma nime ja kontaktandmed, et saaksime teiega suhelda, töödelda teie tellimust, võimaldada teil tooteid tellida või teenuse kasutajaks registreeruda, pakkuda teile tellimusi või kui olete meie tarnija või äripartner, siis selleks, et saaksime teiega koostööd teha. Samuti võite edastada meile oma krediitkaardiandmed, et meilt midagi osta, või oma hariduskäigu või töökogemuse kirjelduse seoses vaba töökohaga IBM-is, kuhu te võite soovida kandideerida. Kui teavitate meid oma soovist, et me ei kasutaks enam teie kontaktandmeid teiega edaspidiseks suhtlemiseks väljaspool teie taotluse täitmist, siis me arvestame teie sooviga.

Lisaks võime erinevate tehnoloogiate abil koguda teavet selle kohta, kuidas kasutate meie veebisaite ja SaaS-pakkumisi. Näiteks kui te külastate meie veebisaite või kasutate meie SaaS-pakkumisi, võime jäädvustada teie brauserist meile saadetud teabe (nt IP-aadress, brauseri tüüp ja keel, külastusaeg ja suunavate veebisaitide aadressid) ning lisaks võime koguda teavet lehtede kohta, mida te meie saitidel vaatate, ja muude toimingute kohta, mida te meie saitide külastamisel teete. Lisaks sisaldavad mõned meie tarkvaratooted tehnoloogiaid, mis lubavad IBM-il toodete kasutamise kohta teatud teavet koguda. Võime vastavaid tehnoloogiaid kasutada ka selleks, et kindlaks teha, kas avasite e-kirja või klõpsasite e-kirjas olevat linki. Sellisel viisil andmete kogumine võimaldab meil koguda statistikat meie veebisaitide, tarkvaratoodete ja SaaS-pakkumiste kasutamise ja tõhususe kohta, isikupärastada teie kasutuskogemust ning kohandada infovahetust vastavalt teie vajadustele. Lisateavet kasutatavate tehnoloogiate kohta leiate allpool asuvast jaotisest Küpsised, veebimajakad ja muud tehnoloogiad.

Mõnikord võime koguda teiega seotud andmeid kaudselt muude allikate kaudu (nt loendite tarnijad). Kui seda teeme, palume tarnijal kinnitada, et teave hangiti kolmandalt osapoolelt seaduslikult ja et meil on õigus seda teavet tarnijalt saada ja kasutada.

Selleks, et muuta andmeid täpsemaks ja täielikumaks ning et meil oleks võimalik infovahetust vastavalt teie vajadustele korraldada, võime otse teilt või kaudselt saadud andmed ühendada.

Isikuandmete kasutamine


Järgmistes lõikudes kirjeldatakse üksikasjalikumalt, kuidas IBM võib kasutada teie isikuandmeid.

Teie tehingutaotluse täitmine

Kui te IBM-ilt midagi taotlete (nt toodet, teenust, tagasihelistamist või kindlaid turundusmaterjale), kasutame taotluse täitmiseks teie edastatud andmeid. Taotluse täitmise hõlbustamiseks võime jagada neid andmeid teiste taotluse täitmisega seotud osapooltega, nt IBM-i äripartnerid, finantsasutused, tarneettevõtted, posti- ja valitsusasutused (nt tolliametid). Seoses tehinguga võime teiega ühendust võtta ka kliendirahuloluküsitluste või turu-uuringute raames.

Meie veebisaitide külastamise isikupärastamine

Võime kasutada teie kohta kogutud teavet meie veebisaitide külastamise isikupärastamiseks (nt teile kuvatakse teave, mis võiks teile huvi pakkuda) ja saitidel navigeerimise hõlbustamiseks.

Toe pakkumine

Võime kasutada teie isikuandmeid meilt hangitud toodetele või teenustele toe pakkumiseks (nt toote uuenduste või paranduste kohta teavitamine).

Meie saitidel navigeerimisel pakume teile abi ka võrguvestluste seansside kaudu. Seansi käigus edastatud isikuandmeid kasutame kooskõlas selle privaatsusavaldusega.

Tehnilise toe pakkumise käigus võime mõnikord juhuslikult juurde pääseda andmetele, mille olete meile edastanud või mis paiknevad teie süsteemis. Need andmed võivad sisaldada teavet teie, teie asutuse töötajate, klientide, partnerite või tarnijate kohta. See privaatsusavaldus ei hõlma meie juurdepääsu sellele teabele või selle käsitsemist. Selle teabe käsitsemise ja töötlemisega seotud tingimused on sätestatud kasutustingimustes või muudes teie ja IBM-i vahel sõlmitud lepingutes (nt Diagnostilise teabe vahetuse kasutustingimused).

Turundus

Nii teie IBM-ile edastatud teavet kui ka teie kohta kogutud kaudset teavet võib IBM kasutada turunduseesmärkidel. Kuid enne seda pakume teile võimalust valida, kas soovite, et teie andmeid kasutataks sellisel viisil või mitte. Võite igal ajal loobuda meie turundusmaterjalide saamisest, järgides meie e-kirjaga kaasas olevaid liitumise katkestamise juhiseid, teavitades meid oma soovist telefonikõne ajal meiega või võttes meiega otse ühendust (vt jaotist ,Privaatsusküsimused ja juurdepääs" allpool).

Mõned meie pakkumistest võivad olla muude ettevõtetega ühised, nii et need on teile esitanud nii IBM kui ka kolmas osapool. Nende pakkumiste saamiseks registreerudes pidage meeles, et teie edastatud andmeid võivad koguda ka need kolmandad osapooled ja andmeid võidakse nende osapooltega jagada. Et teada saada, kuidas nad teie kohta käivaid andmeid käsitlevad, soovitame teil tutvuda nende privaatsuspoliitikaga.

Kui kasutate valikut Saada see lehekülg e-kirjaga, et saata see sõbrale või kolleegile, küsime teilt tema nime ja e-posti aadressi. Saadame automaatselt ühekordse e-kirja soovitud veebilehega ja ei kasuta saadud andmeid muudel eesmärkidel.

Tööle võtmine

Võib juhtuda, et seoses IBM-i veebisaidil või muul viisil reklaamitud tööpakkumise või järelepärimisega soovite saata meile teavet enda kohta (nt CV). Teie järelepärimisele vastamiseks või teie töölevõtmise kaalumiseks võidakse kasutada seda teavet kogu IBM-is. Kui te ei avalda vastupidist soovi, võime selle teabe edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

Kõnede, vestluste või muu infovahetuse seire või salvestamine

Mõne võrgutehingu raames võib juhtuda, et meil on vaja üksteisele helistada. Samuti võib vaja minna muul viisil võrgu kaudu suhelda. Võtke arvesse, et IBM-i üldiseks tavaks on neid suhtlusi töötajate koolitamiseks, kvaliteedi tagamise eesmärkidel või kindlast tehingust või infovahetusest tõendi säilitamiseks seirata ja mõnel juhul ka salvestada.

Mobiilirakendused ja teabe kasutamine suhtluskeskkonnas

IBM teeb mitmesuguste mobiilirakenduste poodide kaudu mobiilirakendusi allalaadimiseks kättesaadavaks. IBM pakub mõnel oma veebisaidil ka suhtluskeskkonna tööriistu, et registreeritud kasutajad saaksid võrgu kaudu anda faile ühiskasutusse ja teha koostööd. Nendeks tööriistadeks on foorumid, vikilehed, ajaveebid ja muud suhtlusmeedia platvormid.

Kui laadite need rakendused alla ja kasutate neid või kui registreerite end nende suhtluskeskkonnatööriistade kasutajaks, palutakse teil edastada teatud isikuandmeid. Registreerimisteabe suhtes kehtib ja seda kaitseb käesolev privaatsusavaldus, välja arvatud sellise teabe osas, mis tehakse teie profiili osana automaatselt teistele osalejatele kättesaadavaks. Need rakendused ja tööriistad võivad sisaldada ka täiendavaid privaatsusavaldusi konkreetse teabega teabe kogumise ja töötlemisega seotud tavade kohta. Nende tööriistade ja rakenduste võimaliku käitumise kohta ülevaate saamiseks lugege need täiendavad avaldused läbi.

See privaatsusavaldus ei hõlma muud teie postitavat sisu (nt pildid, teave, arvamused või mis tahes muud laadi isiklik teave), mille muudate teistele nende suhtlusplatvormide või rakenduste kasutajatele kättesaadavaks. Sellist tüüpi sisu hõlmavad pigem nende rakenduste või platvormide kasutustingimused ning kõik muud juhised ja privaatsusteave, mis seostuvad nende rakenduste või platvormide kasutamisega ning samuti protsessidega, mille abil saate nendest tööriistadest sisu eemaldada või selleks abi küsida. Selleks, et paremini mõista sellise sisu korral nii teile, IBM-ile kui ka muudele osapooltele kehtivaid õigusi ja kohustusi, lugege neid materjale. Võtke arvesse, et sisu, mille postitate ükskõik millisele sellisele suhtlusplatvormile, võib olla laiemalt kättesaadav nii IBM-i siseselt kui ka väljaspool IBM-i.

IBM-i ja teiste isikute õiguste ja vara kaitsmine

Võime teavet teie kohta kasutada või jagada eesmärgiga kaitsta IBM-i, meie äripartnerite, tarnijate, klientide ja teiste õigusi ja vara, kui meil on alust arvata, et neid õigusi on rikutud või varasid on kahjustatud või need võiksid olla ohus. Lisaks jätame endale õiguse avaldada seadusega ettenähtud korras teie isikuandmeid, kui leiame, et nende avaldamine on vajalik meie või teiste õiguste kaitsmiseks või kui seda nõuab meie veebisaite puudutav kohtumenetlus, kohtu määrus või muu juriidiline menetlus.

Teave äripartneritele

Kui esindate IBM-i äripartnerit, võite külastada mõnda spetsiaalselt IBM-i äripartneritele mõeldud IBM-i veebisaiti. Võime selle saidi kaudu edastatud teavet kasutada IBM-i ärisuhete haldamiseks ja arendamiseks nii teie enda, teie esindatud äripartneri kui ka IBM-i teiste äripartneritega üldiselt. Näiteks võime kasutada teie andmeid, et saata teile üksikasju IBM-i äripartnerlusprogrammide kohta. Samuti võime jagada kindlaid andmeid muude äripartneritega (rakenduvad kõik olemasolevad konfidentsiaalsuskohustused) ja nii praeguste kui ka potentsiaalsete IBM-i klientidega. Seoses kindla tehinguga või programmiga võime teiega ühendust võtta ka kliendirahuloluküsitluste või turu-uuringute raames.

Teave tarnijatele

Kui esindate IBM-i tarnijat, võite külastada mõnda spetsiaalselt IBM-i tarnijatele mõeldud IBM-i veebisaiti. Võime selle saidi kaudu edastatud andmeid kasutada seoses teiega tehingute sõlmimisega. Sellega võib kaasneda teabe jagamine tehinguga seotud muude IBM-i üksustega, IBM-i äripartneritega, klientidega, tarneettevõtetega, finants-, posti- ja valitsusasutustega. Teavet võidakse kasutada ka IBM-i ärisuhete haldamiseks ja arendamiseks nii teie enda, teie esindatud tarnija kui ka teiste IBM-i tarnijatega.

Isikuandmete jagamine ja rahvusvahelised andmeedastused


IBM on globaalne ettevõte, mille äriprotsessid, haldusstruktuurid ja tehnilised süsteemid on piiriülesed. Seetõttu võib juhtuda, et jagame teie andmeid IBM-i siseselt ja edastame neid ülal nimetatud eesmärkidel ja kooskõlas selle privaatsusavaldusega erinevatesse riikidesse, kus IBM tegutseb. Meie privaatsusavalduse ja põhimõtete eesmärk on tagada terviklik üleilmne isikuandmete kaitse. See tähendab, et isegi riikides, mille seadused ei kohusta isikuandmeid sellisel viisil kaitsma, käsitleb IBM teie isikuandmeid ikkagi siin kirjeldatud viisil.

Mõnikord kasutab IBM erinevates riikides paiknevaid tarnijaid, et koguda, kasutada, analüüsida ja muul viisil töödelda IBM-i eest teavet. IBM-il on tavaks nõuda neilt tarnijatelt, et nad käsitleksid andmeid viisil, mis on kooskõlas IBM-i poliitikatega.

Mõnikord võib juhtuda, et avaldame meie veebisaitide kaudu kogutud teid individuaalsel tasandil tuvastavad isikuandmed muudele asutustele, mis ei kuulu IBM-i ja mis ei tegutse meie tarnijatena (nt meie äripartnerid). Seda teeme ainult teie eelneva nõusolekuga (välja arvatud selles privaatsusavalduses kirjeldatud juhtudel). Me ei müü ega anna selliseid andmeid kasutusse.

Võib esineda olukordi (kas strateegilistel või muudel ärilistel kaalutlustel), mil IBM otsustab mõnes riigis müügi, ostmise, ühinemise teel või muul viisil oma ettevõtte ümber korraldada. Sellise tehingu käigus võidakse avalikustada isikuandmed võimalikele või tegelikele ostjatele või neid andmeid müüjalt vastu võtta. IBM-i põhimõtete hulka kuulub tava tagada nende tehingute käigus teabele nõuetekohane kaitse.

Võtke arvesse, et mõnel juhul tuleb riigiasutuse nõudel avalikustada isikuandmeid seoses kohtumenetlusega, kohtumäärusega või muu juriidilise menetlusega. Võime teavet teie kohta jagada ka eesmärgil kaitsta IBM-i, meie äripartnerite, tarnijate, klientide ja teiste õigusi ja vara, kui meil on alust arvata, et neid õigusi on rikutud või varasid on kahjustatud või need võiksid olla ohus.

Teabe turvalisus ja täpsus


IBM kaitseb teie isikuandmeid ja üritab hoida neid andmeid täpsetena. Rakendame mõistlikke füüsilisi, administratiivseid ja tehnilisi turvameetmeid, mis aitavad meil kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest. Näiteks krüptime tundlikud isikuandmed (nt krediitkaardi andmed), kui edastame taolisi andmeid Interneti kaudu.Samuti nõuame, et meie tarnijad kaitseksid selliseid andmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest.

Säilitamine


Säilitame teie registreerimisandmeid seni, kuni teie konto on aktiivne või on vajalik meie teenuste pakkumiseks. Kui soovite, et me ei kasutaks teie registreerimisandmeid teile teenuste pakkumiseks, võtke meiega ühendust veebiaadressil NETSUPP@us.ibm.com. Säilitame ja kasutame teie registreerimisandmeid sellisel vajalikul määral, et täita meie juriidilisi kohustustusi, lahendada vaidlusi ja jõustada meie kokkuleppeid.

Küpsised, veebimajakad ja muud tehnoloogiad


Nagu ülal mainitud, kogume teavet teie külastuste kohta meie veebisaitidel ning selle kohta, kuidas te kasutate meie SaaS-pakkumisi ja tarkvaratooteid, kuna see teave võimaldab meil koguda statistikat meie saitide, teenuste ja toodete kasutamise ja tõhususe kohta, isikupärastada teie kasutuskogemust ning kohandada infovahetust paremini vastavalt teie vajadustele. Teabe kogumiseks kasutame erinevaid tehnoloogiaid (sh küpsised). Küpsis on veebisaidi poolt teie brauserisse saadetud andmetehulk, mille brauser seejärel salvestab teie arvutisse sildina, mille abil teie arvuti idenditakse. Enamasti kasutatakse küpsiseid ainult veebisaidi külastatavuse (nt külastajate arvu ja külastuste kestuse) ning tõhususe (nt külastajatele kõige rohkem huvi pakkuvate teemade) mõõtmiseks või saidi kasutamise ja seal navigeerimise hõlbustamiseks ning sellisena pole küpsised seotud isikuandmetega. Kuid mõnikord kasutatakse küpsiseid ka veebisaidi külastamise isikupärastamiseks ja sellisel juhul on küpsised seotud kasutajaprofiili teabe või kasutaja eelistustega. Aja jooksul võimaldavad need andmed kokku panna väärtusliku ülevaate, mis aitab meil kasutuskogemust paremaks muuta.

Küpsised liigitatakse enamasti seansiküpsisteks ja püsiküpsisteks. Seansiküpsised aitavad teil veebisaidil tõhusalt ringi liikuda, pidades teie lehelt lehele kulgemisel silma peal. See tagab, et teilt ei küsita ikka ja jälle uuesti sama teavet, mille olete praeguse külastuse käigus juba esitanud. Seansiküpsised talletatakse ajutises mälus ja kustutatakse veebibrauseri sulgemisel. Püsiküpsised seevastu talletavad kasutaja eelistused nii praeguse külastuse kui ka edaspidiste külastuste tarbeks. Need kirjutatakse teie seadme kõvakettale ja kehtivad ka siis, kui käivitate oma brauseri järgmine kord uuesti. Püsiküpsiseid kasutame näiteks teie keelevaliku ja asukohariigi salvestamiseks.

Enamik brausereid lubab küpsised vaikimisi automaatselt, kuid samuti annavad need teie käsutusse võimaluse enamiku küpsiste kasutamist ise juhtida. Muu hulgas saate otsustada, kas soovite küpsiseid aktsepteerida või mitte ning kuidas need eemaldada. Teavet küpsiste juhtimise kohta leiate oma brauseri menüüst Tööriistad (või mõnest muust sarnasest menüüst). Enamasti saate brauseri seadistada enne küpsise vastuvõtmist sellest teavitama, mis võimaldab teil otsustada, kas võtta küpsis vastu või mitte. Samuti saate üldjuhul seadistada brauseri küpsiseid välja lülitama. Meie tarkvaratoodetes saab küpsised välja lülitada otse toote enda kaudu. Kuna küpsised võimaldavad teil kasutada mõningaid meie veebisaitide või SaaS-pakkumiste ja tarkvaratoodete funktsioone, soovitame teil küpsised sisse lülitada. Kui blokeerite meie küpsised, lülitate need välja või keeldute neid mõnel muul viisil vastu võtmast, ei pruugita mõnda veebilehte õigesti kuvada või võib juhtuda, et te ei saa näiteks ostukorvi kaupu lisada, ostmisprotsessiga jätkata või kasutada muid sisselogimist nõudvaid veebiteenuseid. Mõned IBM-i veebisaidid, SaaS-pakkumised ja tarkvaratooted kasutavad nende paremaks kohandamiseks teie soovidega ja seega parema klienditeeninduse tagamiseks veebimajakaid või muid tehnoloogiaid. Need tehnoloogiad võivad olla kasutusel paljudel IBM-i veebisaitide lehtedel. Kui neid lehti külastatakse, luuakse külastusest teade, mille abil pole võimalik külastaja isikut tuvastada. IBM või selle tarnijad võivad seda teadet töödelda. Need veebimajakad töötavad tavaliselt koos küpsistega. Kui te ei soovi, et teie küpsiseteave seostatakse teie külastustega nendele veebilehtedele või nende toodete kasutamisega, saate seadistada brauseri küpsiseid välja lülitama või lülitada küpsised ise toote kaudu välja. Kui lülitate küpsised välja, tuvastavad veebimajakad ja muud tehnoloogiad ikkagi teie külastuse, kuid seda ei seostata muidu küpsistes talletatava teabega.

Lisateavet meie SaaS-pakkumistes ja tarkvaratoodetes kasutatavate tehnoloogiate kohta (sh teavet selle kohta, kuidas need välja lülitada) leiate vastava tarkvaratoote või SaaS-pakkumise kasutusjuhendist. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas IBM-i kliendid võivad küpsiseid ja muid tehnoloogiaid kasutada IBM-i tarkvaratoodetel ja SaaS-pakkumistel põhinevates juurutustes, klõpsake siin.

Võime kaasata veebimajakaid ka turundusega seotud e-kirjadesse või uudiskirjadesse, et teha kindlaks, kas neid sõnumeid on avatud ja neis sisalduvaid linke klõpsatud.

Mõned meie äripartnerid seavad meie veebisaitidele üles veebimajakaid ja küpsiseid. Lisaks sellele võivad kolmandate osapoolte suhtlusmeedia nupud logida kindlaid andmeid (nt teie IP-aaddress, brauseritüüp ja keel, juurdepääsuaeg ning viidata veebisaidi aadressile) ja kui te olete nendele suhtlusmeediasaitidele sisse logitud, võivad need linkida sel viisil kogutud andmed teie profiili andmetega sellel saidil. Nende kolmanda osapoole jälgimistehnoloogiate üle puudub meil kontroll. Võtke arvesse, et mõne meie veebisaidi staatilist sisu edastavat domeeni "s81c.com" haldab IBM, mitte kolmas osapool.

Internetis reklaamimine


IBM ei esita oma veebisaitidel kolmanda osapoole võrgureklaame. Küll aga reklaamib IBM oma tooteid ja teenuseid muudel veebisaitidel. Et saada aimu nende veebisaitide operaatorite ja võrgureklaami pakkujate praktikatest seoses reklaamimisega (sh mis liiki teavet võivad nad teie Interneti kasutamise kohta koguda), soovitame teil tutvuda nende privaatsuspoliitikaga. IBM ei edasta teie IBM-i veebisaitide kasutamisega seotud andmeid veebisaitide operaatoritele või võrgureklaami pakkujatele. Mõned võrgureklaami pakkujad võivad olla Internetis reklaamimise algatuse (Network Advertising Initiative, NAI) liikmed. Veebilehel www.networkadvertising.org saate keelduda NAI liikmete edastatud suunatud võrgureklaamist.

Samuti teeme koostööd teatud kolmandate osapooltega, et hallata meie reklaame muudel saitidel. Need kolmandad osapooled võivad kasutada küpsiseid ja veebimajakaid selleks, et koguda teavet (nt teie IP-aadressi) teie tegevuste kohta IBM-i ja muudel veebisaitidel ning pakkuda teile teie huvide põhjal sihitud IBM-i reklaame. USA-s on teile sihitud IBM-i reklaamid tähistatud DAA ikooniga. Oma eelistuste haldamiseks võite seda ikooni reklaamides klõpsata. Kui te ei soovi, et seda teavet kasutatakse teile sihitud reklaamide näitamiseks, klõpsake siin. Võtke arvesse, et see ei vabasta teid sihtimata reklaamide esitamisest. Teile näidatakse endiselt üldisi, mittesihitud reklaame.

Lingid mitte-IBM-i veebisaitidele ja kolmanda osapoole rakendustele


Et võimaldada teil suhelda teiste veebisaitidega, kus teil on kontod (nt Facebook ja muud suhtlussaidid) või liituda nendel saitidel olevate veebiklubidega, anname teile lingid või manustame kolmanda osapoole rakendused, mis võimaldavad teil meie veebisaitide kaudu sisse logida, postitada sisu või liituda veebiklubidega.

Pakume teile ka üldiseid linke mitte-IBM-i veebisaitidele.

Nende linkide ja rakenduste kasutamisel kehtib kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja teil tuleb enne linkide või rakenduste kasutamist tutvuda kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikaga.

IBM ei vastuta nende veebisaitide privaatsustavade või sisu eest.

Muudatustest teavitamine


Kui seda privaatsusavaldust uuendatakse või muudetakse olulisel määral, postitame selle lehe ülaossa 30 päevaks teate. Kui kasutame teie isikuandmeid teisiti, kui määrati nende kogumise hetkel, teavitame teid sellest ja te saate valida, kas soovite lasta meil kasutada teie isikuandmeid sel viisil või mitte.

Privaatsusküsimused ja juurdepääs


Kui teil on küsimusi selle privaatsusavalduse või oma isikuandmete kasutamise kohta IBM-is, saate saata vastava e-kirja IBM-i veebisaidi koordinaatorile. Meie poole võib pöörduda ka järgmisel aadressil:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
USA

Mõnel juhul on teil võimalus vaadata või redigeerida oma isikuandmeid Internetis. Juhul, kui te ei pääse oma teabele veebi kaudu juurde, kuid soovite hankida teatud IBM-ile edastatud teabe väljavõtte, või kui avastate, et see teave on vale, ja soovite, et me seda korrigeeriks, võtke meiega ühendust.

Enne kui IBM saab anda teile mis tahes teavet või parandada ebatäpsused, võime teie taotluse täitmiseks paluda teil tõestada oma identiteet ja esitada muid andmeid. Me võtame teiega ühendust 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Kui te ei soovi enam saada IBM-ilt turundusega seotud e-kirju, saatke e-kiri aadressil NETSUPP@us.ibm.com või järgige iga e-kirjaga kaasas olevaid e-kirjade tellimise katkestamise juhiseid.