Na hlavný obsah

Správy

Štúdia IBM odhalila súboj marketérov s IT

Armonk, N.Y.: Nová štúdia IBM (NYSE: IBM (US)) zameraná na marketingové odvetvie potvrdila potrebu úzkej spolupráce marketingových manažérov s IT pri komunikácii s moderným zákazníkom, ktorý čoraz častejšie využíva nové kanály, vrátane mobilných zariadení a sociálnych sietí. Nedostatočné prepojenie s IT oddeleniami, na ktoré poukázalo až 60 percent marketérov, predstavuje podľa štúdie najväčšiu prekážku v účinnom oslovení spotrebiteľov.

Zaujímavým zistením je pripravenosť marketérov urobiť ďalší krok v mobilnom marketingu a presunúť sa od kupónov k skutočnej mobilnej reklame, ktorá zasiahne klientov na ich inteligentných mobilných telefónoch a tabletoch. Až 34 percent respondentov uviedlo, že do roka plánuje rozbehnúť mobilnú reklamu. Ide o najvýraznejšie nasadenie nových marketingových nástrojov v päťročnej histórii štúdie. Mobilné webové stránky dnes využíva 46 percent respondentov, v tesnom závese nasledujú mobilné aplikácie so 45 percentami.

Kým mobilný kanál je v rozkvete, pri sociálnych sieťach je situácia zložitejšia a marketéri v tejto oblasti stále experimentujú. Keď sa napríklad pozrieme na aktivity, ktoré plánujú realizovať v druhej polovici roka, len 26 percent plánuje rozbehnúť aplikácie na sociálnych sieťach tretích strán, 24 percent chce do svojich aktivít na sociálnych sieťach zakomponovať obsah vytvorený užívateľmi a 23 percent tu má v úmysle rozbehnúť reklamy alebo zdieľať linky prostredníctvom emailov a webových ponúk.

Pri príprave štúdie “Stav marketingu v roku 2012“ (“State of Marketing 2012”) IBM uskutočnila 350 rozhovorov s marketingovými pracovníkmi z rôznych odvetví a krajín. Viac ako polovica respondentov, ktorá označila svoje firmy za výkonné, zároveň vyzdvihla dobrý vzťah marketingu a IT. Toto číslo potvrdilo potrebu „spojenectva“ marketingu a IT.

Ďalšie zistenia štúdie:


Plné znenie tlačovej správy v anglickom jazyku si môžte prečítať tu (US).

Vydané dňa: 9. júla 2012
Kontakt: Branislav Kohl
IBM Slovensko, spol. s r.o.
Apollo II
Mlynske Nivy 49
821 09 Bratislava
e-mail: branislav.kohl@sk.ibm.com
http://www.ibm.com/sk

O IBM
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 100 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva vyše 430 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu.

Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.

###