Na hlavný obsah

Správy

IBM je svetovou špičkou v podnikovom poradenstve

ARMONK, N.Y - Spoločnosť IBM je svetovým lídrom v oblasti podnikových poradenských služieb. Vyplýva to z výsledkov správy IDC MarketScape Worldwide Business Consulting Services 2012 Vendor Analysis. Prvenstvo si IBM vyslúžila aj ako poskytovateľ poradenstva v oblastiach transformácie dátových centier a podnikovej architektúry.

Správa IDC MarketScape označuje IBM za celosvetovo najschopnejšiu firmu v poskytovaní osvedčených metodík a nástrojov a v inovatívnom prístupe k projektom. Navyše, zo všetkých hodnotených firiem projektové tímy IBM najlepšie spolupracujú so zákazníckymi tímami, a tak pomáhajú zákazníkom aktívne inovovať.

“Výsledky naznačujú, že IBM je považovaná za najschopnejšieho poskytovateľa celého spektra podnikových poradenských služieb. Patrí aj medzi najinovatívnejšie spoločnosti, ktoré pomáhajú klientom vytvoriť efektívnejšiu firmu a implementovať prostriedky na jej rast,” povedal Cushing Anderson, autor správy IDC MarketScape Worldwide Business Consulting Services.

Podnikové poradenské služby spoločnosť IBM poskytuje v rámci svojho globálneho pôsobenia vo všetkých hlavných odvetviach s využitím špičkových analytických nástrojov a optimalizačných riešení pre podniky. Ponúka služby v oblasti strategického a transformačného poradenstva, riadenia podnikových zdrojov a súvisiacich služieb zameraných na inovácie aplikácií, ktoré okrem iného zahŕňajú internetové a interaktívne riešenia.

Spoločnosť IBM je tiež lídrom v poradenstve v oblasti transformácie dátových centier. Je vnímaná ako silný poskytovateľ funkčných technických a priemyselných riešení. Svoje poradenské služby v oblasti transformácie dátových centier dopĺňa o ponuku infraštruktúrnych poradenských služieb.

Správa o poradenstve v oblasti podnikovej architektúry vyzdvihuje poradenské schopnosti IBM v oblastiach podnikových, aplikačných, informačných a infraštruktúrnych architektúr. Zdôrazňuje niekoľko silných stránok spoločnosti IBM, napríklad inovatívnosť, obrovské skúsenosti, zručnosti a metódy.

O IDC MarketScape
Agentúra IDC vypracúva komplexnú správu MarketScape už štvrtý rok. Ponúka prehľad konkurencieschopnosti poskytovateľov informačných a komunikačných technológií. Správa IDC MarketScape Worldwide Business Consulting Services 2012 analyzovala 10 poskytovateľov a čerpala z informácií od spoločnosti IBM a zo spätnej väzby viac ako 300 spoločných klientov IBM a IDC. Poradenstvo v oblastiach transformácie dátových centier a podnikovej architektúry bolo založené na hodnotení 10 najväčších IT poradenských spoločností a ôsmich najväčších poskytovateľov poradenských služieb v oblasti podnikovej architektúry.
Správu IDC MarketScape Worldwide Business Consulting Services 2012 nájdete na stránke:

http://idcdocserv.com/233425e_IBM (US) (odkaz smeruje mimo stránok ibm.com).

Plné znenie tlačovej správy v anglickom jazyku si môžte prečítať tu (US).

Viac informácii o IBM Global Business Services nájdete na: http://www.ibm.com/sk/gbs/

Vydané: 3. mája 2012
Kontakt: Branislav Kohl
IBM Slovensko, spol. s r. o.
Apollo II
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
e-mail: branislav.kohl@sk.ibm.com
http://www.ibm.com/sk

O IBM
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 100 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva vyše 430 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu.

Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.