Na hlavný obsah

Správy

Analýza sociálnych médií predpovedá obdobie nízkych opätkov

Armonk / Bratislava, 14. december 2011 – Počítačová analýza sociálnych sietí realizovaná spoločnosťou IBM predpovedá príchod zmeny v dámských obuvných trendoch. Výška dámských opätkov, ktorá „tradične“ v obdobiach hospodárskeho poklesu stúpa, by podľa nej mala začať klesať zo súčasných závratných výšok.

Pri pohľade na posledných sto rokov obuvných trendov sa ukazuje, že výška opätkov v Spojených štátoch v obdobiach najväčšej ekonomickej recesie vždy stúpala. Črievičky s nízkymi opätkami, obľúbené v 20. rokoch, vystriedali počas svetovej hospodárskej krízy lodičky a platformy na vysokom opätku. Platformy sa do popredia opať dostali v 70. rokoch počas ropnej krízy a zatlačili do úzadia dámske sandálky na nízkom opätku, ktoré boli populárne v 60. rokoch. A napokon nízke robustné opätky reflektujúce štýl „grunge“ v 90. rokoch ustúpili na konci storočia po prasknutí internetovej bubliny vysokým ihličkovým opätkom a la seriál „Sex v meste“.

Nový projekt spoločnosti IBM poukazuje na prediktívne možnosti analýzy sociálnych médií ako na zdroj cenných informácií, ktoré je možné využiť k zdokonaleniu obchodnej stratégie. Výrobcovia a predajcovia obuvy môžu z výsledkov analýzy čerpať cenné informácie, ktoré umožní prispôsobiť svoju produkciu a ponuku želaniam spotrebiteľov v nadchádzajúcej sezóne. Marketéri, ktorí si uvedomujú doležitosť využitia sociálnych médií, tak podľa toho môžu plánovať svoje kampane.

Analýzy sociálnych médií by mohli pomáhať aj miestnym samosprávám či vládám lepšie slúžit voličom. Schopnosť analyzovať aktuálne diskusie na sociálnych sieťach može napríklad zastupiteľom pomôcť lepšie vyhodnotiť postoje ľudí k prijímaným politickým rozhodnutiam. Rovnako poskytuje širšie možnosti kontaktu s verejnosťou, napríklad pri šírení informácií o konkrétnych akciách. Analýzy sociálnych médií by vládam mohli poslúžiť tiež ako systém včasného varovania pri živelných pohromách a nečakaných udalostiach.

Viac informácií o analytických nástrojoch IBM nájdete tu (US).

Kompletné znenie tlačovej správy v angličtine nájdete tu (US).

O IBM
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 100 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva takmer 400 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu.

Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej novým generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.