Lees verder

Nieuws

IBM PAST ANALYTICS TOE BIJ STEDELIJKE OPERATIONELE DIENSTEN EN HELPT STEDEN ‘SLIMMER’ TE WORDEN

ARMONK - 7 juni 2011: IBM (NYSE: IBM) heeft vandaag het IBM Intelligent Operations Center for Smarter Cities geannonceerd: een nieuwe technologische oplossing die steden van elke omvang moet gaan bijstaan bij het krijgen van een helikopter view van informatie verspreid over departementen en agentschappen.. Door het verstrekken van digitale inlichtingen vanuit een centraal commandocentrum aan operationele diensten, zullen steden gemakkelijker problemen kunnen voorspellen, reageren op crisissituaties en middelen beter aansturen.

Het Intelligent Operations Center for Smarter Cities stelt steden in staat om informatie- en bedrijfsanalyse in te zetten om slimmer en sneller beslissingen te nemen. Daardoor kunnen de plaatselijke leidinggevenden een groot aantal gebeurtenissen beter afhandelen, zowel gepland als ongepland, zoals de inzet van onderhoudspersoneel voor het repareren van pompen voordat ze breken, het attenderen van brandweerteams op gebroken brandkranen bij een incident of het voorspellen van verkeershinder en het voorbereiden van omleidingsscenarios.

IDC Government Insights schat de marktkansen voor Smarter Cities Informatie Technologie op 34 miljard dollar in 2011. Per jaar zal dit naar verwachting met 18 procent toenemen tot 57 miljard dollar in 2014.

“Alle steden bestaan uit een complex systeem van systemen die allemaal onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het Intelligent Operations Center for Smarter Cities doorziet het gedrag van de stad als geheel en maakt daardoor beter gecoördineerde en snellere besluitvorming mogelijk, op basis van diep inzicht in de manier waarop elk stedelijk systeem zal reageren op een bepaalde situatie,” aldus Anne Altman, general manager Global Public Sector bij IBM. “Wij zijn betrokken bij meer dan 2000 smarter cities initiatieven wereldwijd en zijn nu in staat om best practices en oplossingen toe te passen die kunnen worden aangepast aan de grootte van elke stad.”

Nu het grootste deel van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont, worden onmisbare openbare voorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit en vervoer tot het uiterste op de proef gesteld. Voor de inwoners kan een "smarter city" bijvoorbeeld betekenen dat ze automatisch de snelste manier kunnen vinden om op hun werk te komen, dat ze kunnen vertrouwen op de water- en elektriciteitsvoorziening en dat de straten veiliger worden. Bovendien verwacht de burger van dit moment dat zijn of haar levensstandaard op peil blijft.

Vanuit een gecentraliseerd operationeel centrum kunnen de steden:

Het Intelligent Operations Center for Smarter Cities combineert gepatenteerde analytics technologieën, gecreëerd door IBM Research in samenwerking met steden rond de wereld, alsook vooruitstrevende technologieën gekocht in recente acquisities. Het is ook ontworpen om te werken op ‘IBM workload-optimized systems’.

Het Intelligent Operations Center for Smarter Cities kan naar believen worden uitgebreid, zodat er een scala aan integratieprojecten binnen de stad of binnen agentschappen en departementen mogelijk wordt. Bestuurders kunnen service oplossingen van IBM of IBM partners inzetten die het management van stedelijke services zoals openbare veiligheid, transport, water, bouw en energie management integreren met het Intelligent Operations Center. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het management van openbare veiligheid, transport en water.

Openbare veiligheid: IBM stelt real-time analyse oplossingen beschikbaar die het veiligheidsexperts mogelijk maken om binnen hun budget misdaad te bestrijden, eerstelijns hulpverleners te beschermen en de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren. Lokale, staats- federale- en non-gouvernementele autoriteiten kunnen de intelligentie inzetten van sensoren, misdaad databases, camera’s en geïntegreerde communicatie om slimmere en snellere beslissingen te nemen. IBM’s video analyse software, die werkt samen met het Intelligent Operations Center for Smarter Cities, kan meteen fysieke veiligheidsrisico’s detecteren en hierop actie ondernemen.

Transport: Verkeer is in elke stad een cruciaal onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. In de VS bijvoorbeeld staan elk jaar naar schatting alle Amerikanen samen 3,7 miljard uur in de file (hetgeen neerkomt om vijf dagen per persoon). De huidige vervoerssystemen en infrastructuren zijn al zwaar belast en de belasting neemt nog steeds toe als gevolg van de bevolkingsgroei en de toegenomen mobiliteit. Met behulp van analytics technologie biedt IBM reizigers in real-time verkeersinformatie voor verschillende transportmiddelen, zodat ze de beste route kunnen kiezen. Het Intelligens Operations Center maakt het bijvoorbeeld voor analisten mogelijk om te anticiperen op verkeershinder en het mogelijk maken van ‘What If’ scenario’s, waardoor er mogelijkheden ontstaan om verkeersopstoppingen te beperken. Geautomatiseerde richtlijnen kunnen communicatie en samenwerking tussen verschillende departementen en naar de burger bevorderen. IBM bouwt ook geïntegreerde platforms voor het afhandelen van de betaling voor vervoersdiensten, zoals tol voor wegen en bruggen, tickets voor het openbaar vervoer, parkeerkosten, en elektronische systemen voor kilometerbeprijzing, waarbij weggebruikers worden aangeslagen op basis van het aantal afgelegde kilometers en de tijd van de dag waarop de rit werd gemaakt.

Water: In totaal liggen er in alle steden ter wereld miljoenen kilometers waterleiding onder de grond, waarvan een groot deel ouder is dan 100 jaar. Momenteel gaat in sommige gevallen tot zo'n 60 procent van het water verloren als gevolg van lekkende leidingen, maar door een doordachte combinatie van planning en nieuwe technologie kunnen onderhoud en reparatie van het waterleidingnet een enorme sprong voorwaarts maken. De near-real-time analyticssystemen van IBM kunnen de conditie van het watersysteem volledig in kaart brengen, van de zuiverings- en pompinstallaties tot de hoofdwaterleidingen, de opslagbassins en de laboratoriumapparatuur. De mogelijkheid om deze systemen in real-time te bewaken, betekent dat potentiële problemen (zoals een geknapte hoofdwaterleiding, een gebroken pomp of een gevaarlijke overstroming van het riool) snel kunnen worden opgespoord en opgelost – of zelfs worden voorspeld en voorkomen. Na verloop van tijd kan een toegenomen bewustzijn van de waterconsumptie leiden tot veranderingen in de houding, het gedrag en de gewoonten die gunstig zijn voor het milieu.

Het ontwerp van het Intelligent Operations Center for Smarter Cities vereenvoudigt het bouwen, hergebruiken en toevoegen van geavanceerdere tools die het volledige scala aan burger services kunnen aanbieden. Deze Smarter Cities oplossingen zijn gecreëerd vanuit bestaande assets en bieden gebruikers componenten die zich al bewezen hebben in de echte wereld. “Voor Nederlandse steden met een toenemende druk op de taakuitvoering is het Intelligent Operations Center een efficiente manier om met ICT (proces)innovatie door te voeren die uiteindelijk kostenbesparend zijn”, aldus Haydee Sheombar, IBM´s Smarter Cities Leader Benelux. IBM is een community van Business Partners aan het opzetten die zich inzetten om aanvullende oplossingen te ontwikkelen, met expertise in vakgebieden zoals architectuur, water management, en apparatuur zoals video camera’s en slimme meters, en software voor stadsdiensten. Business Partners die met IBM werken zijn o.a.: AECOM, Badger Meter, Esri, Telvent, Veolia Water North America and VirtualAgililty.