Suoraan sivulle

Uutiset

IBM-tutkimus: Menestyvimmät toimitusjohtajat kannustavat verkostoitumaan ja johtavat omalla esimerkillään

Avoimuus, toiminnan läpinäkyvyys ja työntekijöiden osallistaminen nousevat yhä tärkeämmiksi nykyaikaisen toimitusjohtajan tehtävälistalla, selviää IBM:n vastajulkistetusta toimitusjohtajatutkimuksesta. Tutkimukseen haastateltiin henkilökohtaisesti yli 1700 toimitusjohtajaa 64 maasta ja 18 eri toimialalta.

Parhaiten menestyneet yhtiöt pitivät avointa toimintatapaa – tyypillisesti esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämistä innovaatioiden ja yhteistyön edistäjänä – tärkeänä tekijänä 30 prosenttia todennäköisemmin kuin verrokkiyritykset. Tärkeätä on saada henkilöstö sisäistämään yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaiset toimintatavat ja –periaatteet. IBM:n tutkimuksen mukaan toimitusjohtajat eivät halua ulkoistaa vastuuta tästä esimerkiksi henkilöstöjohdolle, vaan johtaa omalla esimerkillään.

Muutos näkyy myös työvälineissä ja –tavoissa. Tällä hetkellä vain 16 prosenttia toimitusjohtajista käyttää sosiaalista mediaa yhteydenpitoon, mutta osuuden arvioidaan kasvavan 57 prosenttiin seuraavan 3 – 5 vuoden aikana. Asiakasviestinnässä sosiaalista mediaa käytetään tällä hetkellä vähemmän kuin muita kanavia, mutta sen arvioidaan nousevan yritysten toiseksi tärkeimmäksi viestinnän muodoksi, heti kasvokkaisviestinnän jälkeen.

Verkostoitumisen merkityksen lisääntyminen heijastuu myös työntekijöiltä vaadittaviin ominaisuuksiin. Tutkimukseen haastatellut toimitusjohtajat arvioivat, että verkostoituneessa työympäristössä työntekijän tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousevat yhteistyökyvyt (75 prosenttia), viestintätaidot (67 prosenttia), luovuus (61 prosenttia) ja joustavuus (61 prosenttia).

Tutkimuksen mukaan peräti 71 prosenttia toimitusjohtajista pitää teknologiaa merkittävimpänä yhtiöönsä vaikuttavana ulkoisena tekijänä seuraavan kolmen vuoden aikana. Teknologiaa ja ennen muuta sen hyödyntämistä organisaation toimintaa edistävällä tavalla pidetään jopa suurempana muutostekijänä kuin taloustilanteen ja markkinoiden muutosta.

Toimitusjohtajat korostavat myös tarvetta ymmärtää asiakkaita aiempaa paremmin. Seitsemän kymmenestä haastatellusta toimitusjohtajasta investoi merkittävästi analytiikkaan, jolla asiakkaita koskevasta raakatiedosta voidaan jalostaa liiketoimintaa hyödyntävää näkemystä. Analytiikan hyödyntäminen korreloi voimakkaasti yrityksen menestyksen kanssa. Menestyvät yritykset muodostavat asiakkaistaan kokonaiskuvan, joka ei rajoitu vain oman yrityksen ja asiakkaan väliseen suhteeseen.

”Yritykset ovat viimeisen 30 vuoden aikana rakentaneet yhä monimutkaisempia ohjausmenetelmiä, joilla voidaan hallita kaikkea mahdollista toimitusketjuista tuotantolinjoihin. Nyt aletaan huomata, että pelkkä ohjauksen ja kontrollin lisääminen entisestään ei välttämättä johda parempaan innovatiivisuuteen ja taloudelliseen suorituskykyyn. Avoin keskustelu, sosiaalinen verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden kanssa innovointi omalla ydinliiketoiminnan alueella luovat mahdollisuuksia tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa”, Suomen IBM:n liikkeenjohdon konsultoinnin johtaja Jukka Purola tiivistää tutkimuksen löydöksiä.


Tutkimus on ladattavissa osoitteesta:
www.ibm.com/ceostudy
Tutkimukseen liittyviä kuvia:
www.flickr.com/photos/ibm_media/sets/72157629832036618

Laajempi, englanninkielinen tiedote osoitteessa:
www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/37793.wss


Lisätiedot:
IBM Viestintäosasto
Pia Posio
puh. (09) 459 5900
ibmficom@fi.ibm.com

Lisätietoja IBM:stä (NYSE: IBM) Internetissä:
www.ibm.com/fi
IBM Finland Twitterissä:
http://twitter.com/ibmfinland
IBM Finland Facebookissa:
www.facebook.com/ibmfinland

Yhteystiedot

IBM
Viestintäosasto
p. (09) 459 5900
ibmficom@fi.ibm.com

Sisällön selaus

Linkkejä

Linkkejä (US)