Suoraan sivulle

Uutiset

Roskaamisindeksi paljastaa, miten Helsingissä roskataan

IBM:n datamaatikoiden analyysi ja kaupunkilaisten omat arviot eri linjoilla

Osana designpääkaupunkivuotta IBM, Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja dokumentaristi John Webster tarkastelevat kaupunkilaisten arkea tuoreesta perspektiivistä. Roskan uskomaton elämä –hankkeessa käsitellään vapun lähestyessä ajankohtaista aihetta, roskaamista, uudella tavalla - yksittäisen roskan näkökulmasta.

Keskeisenä osana hanketta Suomen IBM:n data-analyytikot tutkivat ja analysoivat olemassa olevaa kaupunkidataa, muun muassa pääkaupunkiseudulta tuotettua jätemäärää, kaupungin demografia- ja sosioekomisia tietoja, kiinteistötyyppejä ja bruttokansantuotetta. Data-analyysissa tiedot yhdistettiin kaupunkilaisten arvioon omasta roskaamiskäyttäytymisestään ja oman asuinalueensa siisteydestä. Tämä data saatiin subjektiivisesta IBM:n ja Helsingin kaupungin rakennusviraston tekemästä kyselytutkimuksesta, johon osallistui noin 700 vastaajaa.

Lasten määrän kasvaessa alueella jätettä tuotetaan enemmän, mutta toisaalta roskaisuus vähenee, eli roskat löytävät useammin tiensä roskiksiin tai ne kierrätetään. Muita jätteen kokonaismäärän kasvuun vaikuttavia merkittäviä tekijöitä ovat talouden, työllisyyden ja koulutusasteen kehittyminen.

Jos alueella on paljon keski-ikäisiä ihmisiä, työttömyyttä sekä kauppoja ja palveluita, koettu roskaisuus on alueella suurempi. Alueen siisteyteen positiivisesti eniten vaikuttavia tekijöitä puolestaan ovat suuremmat asuntokunnat, naisten suurempi osuus väestöstä ja suurempi työpaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun. Toisin sanoen analyysin mukaan työpaikat vähentävät ja kaupat sekä palvelut lisäävät roskaisuutta.

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella 75% vastaajista ei roskaa koskaan. Toisaalta heistä 15% kuitenkin sanoi, ettei aina laita roskia roskikseen. Vain 1% vastaajista tunnusti sotkevansa.
Hyvä tulos, mutta valitettavasti totuus on toinen, jos tarkastellaan katujen ja puistojen puhtaanapitoon tarvittavaa vuosittaista summaa 11,6 miljoonaa euroa. Haluammeko olla parempia ihmisiä kuin oikeasti olemme, vai tekeekö tilaisuus roskaajan?

”Hankkeen yhteydessä tehty data-analyysi on mielenkiintoinen tapa nostaa dataa yhdistämällä esiin asiayhteyksiä tiedosta, joka sellaisenaan ei kertoisi paljoakaan. Osa analysoitavasta datasta sisälsi inhimillisiä muuttujia eli ihmisten subjektiivisia vastauksia, eikä siten ole ainoa totuus roskaamisesta. Erityisesti mielenkiintoista onkin se, miten roskaamiseen liittyen samat asiat koetaan eri tavoin, ja millaisia ristiriitoja vastauksista nousi esiin verrattaessa faktoihin, jotka kertovat omaa lahjomatonta kieltään”, kertoo IBM:n data-analyytikko Jussi Ahola.

"Julkisen datan avaaminen luo uusia mahdollisuuksia tällaiselle tutkimustyölle. Suomi, ja erityisesti Helsinki, on hyvässä vauhdissa datan hyödyntämisen mahdollistamisessa. Kaksi vuotta sitten vastaava tutkimus olisi ollut työlästä, mutta jo parin vuoden kuluttua yhdistettävää tietoa on todennäköisesti paljon enemmän, ja tiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä on mahdollista yhä useammalle", sanoo palvelumuotoilija Mihael Cankar Suomen IBM:n konsultointiyksiköstä.

”Rakennusviraston tavoite on tehdä Helsingistä viihtyisä ja turvallinen paikka elää. Roskaaminen on asia, johon jokainen voi vaikuttaa. Pieneltä tuntuvilla asioilla voi olla merkittävä vaikutus. Tämä projekti tarjoaa uusia mahdollisuuksia ymmärtää yksilön valintojen vaikutusta suurempaan kokonaisuuteen ja siihen, miten voimme kokea omistavamme kaupungin, jossa elämme”, kertoo rakennusviraston tavoitteista kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen.

Roskan uskomaton elämä -hankkeen olennaisena osana 25.4.2012 ensi-iltansa verkossa saaneessa, käyttäjälähtöisessä dokumenttielokuvasarjassa keskiössä ovat tarinalliset, visualisoitua tietoa sisältävät lyhytelokuvat. Ne seuraavat eri tarinankerronnallisilla tyyleillä roskaksi muuttuneiden hyödykkeiden vaiheita sen jälkeen, kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä ja hylätty. Lisäksi 26.4. avataan näyttelyn muodossa kaikille mahdollisuus tutustua elokuvien tekoon ja osana hanketta tehtyyn analyysiin.

Osallistu Roskan uskomattomaan elämään:
- Hankkeen sivusto, elokuvat ja taustamateriaali:
www.roskanuskomatonelama.fi
- Kuvia näyttelyn teoksista: www.flickr.com/photos/ibmfinland/sets/72157629858091817/detail/
- Making of –filmi, jossa tekijät kertovat hankkeesta: http://youtu.be/NgoRb8hZb5c
- Facebook:
www.facebook.com/roskanuskomatonelama
- Twitter:
@roskanelama, keskustelu hashtagillä #rue_fi

Näyttelytiedot:
Roskan uskomaton elämä -näyttely on avoinna yleisölle
26.4.-10.5., ke-pe 11–19, la-su 11–15.
osoitteessa WDC 2012 Helsinki Studio, Aleksanterinkatu 16, Helsinki
Vapaa pääsy.


Lisätiedot:
IBM Viestintäosasto
Pia Posio
puh. (09) 459 5900
ibmficom@fi.ibm.com

Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Maria von Knorring
puh. (09) 310 38395
maria.vonknorring@hel.fi


Lisätietoja IBM:stä (NYSE: IBM) Internetissä:
www.ibm.com/fi
IBM Finland Twitterissä:
http://twitter.com/ibmfinland
IBM Finland Facebookissa:
www.facebook.com/ibmfinland

Yhteystiedot

IBM
Viestintäosasto
p. (09) 459 5900
ibmficom@fi.ibm.com

Sisällön selaus

Linkkejä

Linkkejä (US)