Naar hoofdinhoud

Nieuws

IBM-rapport 2011 Global Location Trends:

Buitenlandse investeringen in België dalen verder

Brussel, 12 mei 2011 – Ondanks een stijging in het aantal buitenlandse investeringen wereldwijd en in Europa, is het aantal nieuwe buitenlandse investeringsprojecten in België verder gedaald. Het aantal banen dat door deze projecten wordt gecreëerd steeg wel opnieuw, maar ook deze stijging ligt relatief lager dan in andere landen.

De voorlopige resultaten voor België in de jaarlijkse Global Location Trends analyse over buitenlandse investeringstrends, opgesteld door IBM Global Business Services, geven aan dat België in 2010 opnieuw minder buitenlandse investeringen heeft aangetrokken dan in voorgaande jaren.

In 2010 trok België 166 investeringsprojecten aan, die ruim 5.000 banen creëerden. In de crisisjaren 2008 en 2009 verkreeg België nog respectievelijk 189 en 177 investeringsprojecten, met daarbij respectievelijk 5.000 en 4.000 nieuwe jobs. In de recordjaren 2005-2007 lag het aantal projecten elk jaar hoger dan 200 en het aantal jobs tussen 8.000 en 9.000 per jaar.

De voortgaande daling in 2010 is opmerkelijk aangezien wereldwijd het aantal buitenlandse investeringen weer toeneemt sinds einde 2009. Zowel de groeimarkten (met China en India voorop), alsook meerdere hoogontwikkelde consumentenmarkten in het westen zien de investeringsactiviteit opnieuw toenemen, waarbij sommige landen alweer zijn teruggekeerd naar de topniveaus van enkele jaren geleden.

“Deze resultaten bevestigen duidelijk dat het Belgische vestigingsklimaat met een structureel probleem zit”, aldus Roel Spee, global leader van IBM-Plant Location International (PLI) dat vanuit zijn wereldwijde hoofdzetel in Brussel bedrijven adviseert over internationale vestigingsplaatskeuzes. “Vooral het almaar toenemende kostenverschil met de belangrijkste concurrerende landen speelt daarin een belangrijke rol.”

Vlaanderen trok opnieuw het merendeel van de investeringen aan: 108 buitenlandse bedrijven beslisten in 2010 voor een nieuwe vestiging of uitbreiding in Vlaanderen, en zullen 3.900 banen creëren. Vlaanderen kende in 2009 nog een forse terugval, terwijl Wallonië toen juist een sterk resultaat boekte. Maar Wallonië zakte in 2010 terug tot slechts 780 nieuwe jobs gecreëerd door 36 buitenlandse investeringsprojecten, het zwakste resultaat in de laatste 10 jaren. “Toch moet men oppassen om dramatische conclusies te trekken uit de regionale verschillen in dit soort jaarresultaten”, stelt Roel Spee. “België is al een klein land, met dus nog kleinere regio’s. Enkele investeringen meer of minder in een van die regio’s kan al snel tot forse verschillen in de statistieken leiden. Zorgwekkender is dat het totale investeringsvolume in België daalt.”

Voor het eerst trok de Antwerpse agglomeratie meer investeringsprojecten aan dan Brussel: 46 projecten met daarbij bijna 1.400 arbeidsplaatsen kozen voor vestiging in Antwerpen, terwijl de hoofdstedelijke agglomeratie 32 nieuwe projecten kon verwelkomen die samen ruim 700 nieuwe banen creëerden.
Antwerpen voert ook de provincie-ranglijst aan met 39% van alle nieuwe banen die door buitenlandse investeringen in 2010 worden gecreëerd. Op afstand volgen Oost-Vlaanderen (14%) en Limburg (11%). Met name de provincie Luik zakte terug in 2010, naar slechts 2% (tegenover 11% gemiddeld in de jaren voordien).

De Verenigde Staten blijven de belangrijkste investeerders in België, met bijna 1.500 jobs (36 projecten). Duitsland is nummer 2 met 460 jobs. Vooral door een uitbreiding van Geely (eigenaar van Volvo in Gent), passeert China de buurlanden Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk op de ranglijst en komt op de derde plaats met 360 banen (11 projecten).

Productie (als meest arbeidsintensieve activiteit) neemt verder af (36% van alle banen), terwijl logistiek belangrijker wordt (28%). Onderzoek & ontwikkelingsactiviteiten creëerden opnieuw relatief veel banen in België (12%).

Chemie en farmaceutica blijven belangrijke investeerders (met respectievelijk 14% en 13% van de nieuwe banen), samen met de transportmiddelenindustrie (eveneens 13%) en de logistieke sector (12%).

Welke positie België dit jaar op de wereldranglijst inneemt, is nog niet bekend, aangezien de wereldwijde gegevens nog niet compleet zijn. Vorig jaar stond België op de 31ste plaats in de wereldwijde rangschikking op basis van gecreëerde jobs.

Het Global Location Trends rapport dat IBM jaarlijks samenstelt, wordt gepubliceerd na de zomer.

Voor meer informatie over IBM: www.ibm.com (US)
Voor meer informatie over PLI: www.ibm.com/gbs/pli (US)

Contact
IBM België & Luxemburg
Yves VAN SETERS
Media Relations
E-mail: yvanseters@be.ibm.com
Tel : +32 2 225 21 11
Twitter : @YvesVS