Naar hoofdinhoud

Nieuws

IBM CIO Study: Succesvolle CIO’s zijn ‘Business Innovators’

CIO maakt strategisch gebruik van data om concurrentievoordeel te behalen

BRUSSEL, 10 september 2009 –IBM (NYSE: IBM) heeft wereldwijd meer dan 2500 Chief Information Officers (CIO´s) ondervraagd naar hun visie en mening. Uit het onderzoek komt naar voren dat het gebruik van data steeds belangrijker wordt voor het succes van de organisatie. Business Intelligence en Analytics bepalen in toenemende mate het zakelijk innovatie- en concurrentievermogen. De rol van de CIO is hierbij cruciaal. Succesvolle CIO´s opereren als ´business innovators´ en zijn van nabij betrokken in alle aspecten van de bedrijfsstrategie.

Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de ”The New Voice of the CIO”. De eerste CIO Study van IBM´s Institute for Business Value (IBV) die vandaag verschijnt. De studie geeft de visie en mening weer van 2.598 CIO´s uit 78 landen en 19 industrieën, werkzaam in bedrijven van verschillende omvang.

De studie toont aan dat de CIO is geëvolueerd van IT expert tot een volwaardig executive die een cruciale rol speelt voor het succes van de organisatie. De huidige CIO legt meer focus op innovatie (55%) en minder op de meer traditionele IT-taken zoals infrastructuur en operationeel beheer. (45%). Ruim driekwart van de ondervraagde CIO´s (76%) zal de komende vijf jaar aansturen op een sterk gecentraliseerde infrastructuur en gestandaardiseerde businessprocessen. Dit stelt hen in staat IT meer gericht in te zetten voor innovatieve projecten ten dienste van de organisatie. In de helft van de KMO's heeft de CIO een plaats verworven in het senior management, ongeveer 20% meer dan in grote bedrijven. Verder valt op dat KMO's sneller informatietechnologie inzetten om business innovatie te bevorderen. (68% versus 55% voor grote bedrijven)

De context heeft een grote invloed

IBM heeft in haar analyse rekening gehouden met de context waarin de CIO opereert. Eén van de factoren waar naar werd gekeken, is de groei van de winstgevendheid van de organisatie. Aangevuld met statistische en kwalitatieve analyse komt hieruit naar voren dat CIO´s die beantwoorden aan een profiel van ‘hoge winstgroei organisatie’:

  • Meer betrokken zijn bij het bepalen van de bedrijfsstrategie
  • Meer aandacht besteden aan het faciliteren van flexibiliteit om in te spelen op continue verandering
  • Meer beroep doen op externe partners en interne centers of excellence


Peter Korsten, Vice president en wereldwijd leider van het IBV: “De CIO Study 2009 geeft aan dat de succesvolle CIO zes ogenschijnlijk tegenstelde rollen vervult. Als inzichtelijk visionair weet de CIO ook pragmatisch te handelen. Hij of zij weet meerwaarde te creëren en tegelijkertijd kostenbesparingen te realiseren. Tenslotte werkt hij of zij succesvol samen met de business, maar is daarbij ook een inspirerend IT manager. Door deze rollen te combineren realiseert de CIO drie primaire doelen: innovatie omzetten in realiteit, de toegevoegde waarde van IT verhogen en de samenwerking met de organisatie versterken


Benelux

De resultaten op Beneluxniveau zijn vergelijkbaar met de wereldwijde bevindingen. De 104 geïnterviewde CIO´s in België, Nederland en Luxemburg zien evenzeer de toegevoegde waarde van Business Intelligence en Analytics. Als men de Beneluxresultaten gedetailleerder bekijkt, valt op dat:

  • CIO´s met een ´hoge winstgroei organisatie´ profiel voor innovatie focussen op samenwerking met klanten en partners, terwijl CIO´s ´lage winstgroei organisatie´ profiel zich voornamelijk richten op de harmonisatie van de applicatieportfolio.
  • CIO´s in de Benelux, meer dan wereldwijd, de toegevoegde waarde zien van centralisatie in de infrastructuur en gestandaardiseerde businessprocessen.
  • Databeschikbaarheid en veiligheid sterke aandachtsgebieden zijn.
  • CIO´s zich, ondanks de economische crisis, richten op lange termijn trends, zoals veranderende businessmodellen en kennis/vaardigheden van medewerkers.


De volledige resultaten van de CIO Study 2009 “The New Voice of the CIO” kunt u terugvinden op onze website: www.ibm.com/ciostudy (US). Hier vindt u ook podcasts en video-interviews van onderzoekers en CIO´s die aan het onderzoek hebben deelgenomen.


Contact
Yves Van Seters
Media Relations
IBM Belgium & Luxembourg
Mobile: +32 (0)478 - 27 10 33
E-Mail: yvanseters@be.ibm.com
beTwitter: @YvesVS
www.ibm.com/be