IBM Mobile Enterprise

Primary tab navigation

Sätt verksamheten i rörelse. Bli ett mobilt företag.

Som ett mobilt företag kan ni locka nya kunder och omvandla både verksamhet och IT-infrastruktur. Utveckla mobilappar som ökar företagets effektivitet och förbättrar både kundservice och kommunikation.

The upwardly mobile enterprise: en ny rapport från IBM Institute for Business Value (IBV)

Läs om hur ledande företag har nått toppen, med avsnitt om avkastning på investeringar, analys, integration och säkerhet.

Introduktionsvideo | Hämta IBV-rapporten

 

Säkra enheter i nätverk

 

Främja BYOD och en smartare personal

IBM möjliggör flexibel åtkomst till företagets data och applikationer

Läs studien

Hantera och optimera mobila enheter, data och utgifter

PHS Group gör driften smidigare och minskar samtidigt de onödiga kostnaderna avsevärt

Läs studien

Anslutna medarbetare

Se över säkerhet, risker och regelefterlevnad

Eftersom CenterBeam ger 98 procent regelefterlevnad över samtliga företagsenheter kan du därmed hantera fler olika IT-slutpunkter

Läs studien

Omvandla strategier och verksamheten

Air Canadas mobila resetjänster minskade kostnaden per incheckning med 80 procent jämfört med incheckning vid disk

Se videon | Läs studien

 

Stigande diagram

 

Bygg och distribuera mobilappar för flera plattformar

Med TBC minskar ledtiden för mobilappar, från idé till plattform på 19 dagar

Se videon | Läs studien

Optimera den mobila upplevelsen och få lojala användare

Grand Slam Tennis förbättrar appkvaliteten och ökar produktiviteten med 10 procent genom kodning med visuella modeller

Läs studien

Surfplattebild

Använd analyser och omvandla information till insikter

En trafikhanteringslösning i staden Eindhoven samlar in och analyserar data från bil- och vägsensorer så att trafikproblem kan lösas snabbt

Se videon | Läs studien

Gör företaget mobilt genom att integrera data, tjänster och appar

VCC Construction minskar bearbetningstiden för inkommande kundärenden med 30 till 50 procent

Läs studien

Prata om mobila funktioner

Höjdpunkter från #P4SPchat: @edbrill från IBM pratade nyligen om att "fånga den mobila vågen" med branschexperter i #P4SPchat på Twitter.

Hantera kundupplevelsen i en ny tid med mobila funktioner

Skydda ditt varumärke samtidigt som du kortar ned ledtiderna så mycket som möjligt.

Hämta appar

Se hela sortimentet med mobilappar från IBM som kan vara till hjälp för ditt mobila företag.

Vad är BYOD?

En mångsidig diskussion kring att ta med egna enheter med rapporter och videor så att du kan komma igång.

Hantering av mobila enheter (MDM)

Så kan IBM hjälpa dig — plus hämtfiler och rapporter.

Utveckling av mobilappar

Förslag på sätt att hantera unika mobila utmaningar – inklusive jämförelser mellan utveckling av inbyggda appar, webb- och hybridappar.

Anslut till IBM MobileFirst

Kontaktmodul

Delta i IBM MobileFirst-samtalet