Napuštate IBM veb lokaciju

Obaveštenje

Veza koju ste tražili ili na koju ste preusmereni jeste ---
https://secure2.iolportal.com/IBMIOLEMEA/EBPP/

Pored toga, veza do veb lokacije koja ne pripada kompaniji IBM ne znači da IBM odobrava tu veb lokaciju niti da ima ikakvu odgovornost za korišćenje takve veb lokacije. IBM ne preuzima nikakve odgovornosti ni jamstva ni za jednu veb lokaciju kojoj možete pristupiti preko ove veb lokacije. Prilikom pristupanja veb lokacijama koje ne pripadaju kompaniji IBM, iako se na njima može nalaziti IBM logotip i sadržaj koji se tiče proizvoda i usluga kompanije IBM, imajte na umu da su takve veb lokacije nezavisne od kompanije IBM i da ta kompanija nema kontrolu nad radom veb lokacija koje joj ne pripadaju. Pored toga, veza do veb lokacije koja ne pripada kompaniji IBM ne znači da IBM odobrava tu veb lokaciju niti da ima ikakvu odgovornost za korišćenje takve veb lokacije.