Jūs pašlaik izejat no IBM vietnes

Paziņojums

Saite, kuru pieprasījāt vai uz kuru tikāt novirzīts, ir šāda: ---
https://secure2.iolportal.com/IBMIOLEMEA/EBPP/

Jūs pašlaik izejat no IBM vietnes. IBM nepārstāv un nesniedz nekādas garantijas ne par vienu citu vietni, kurai, iespējams, var piekļūt no šīs vietnes. Ja piekļūstat vietnei, kas nav IBM vietne, bet kurā tomēr ir iekļauts IBM logotips un ar IBM produktiem un izstrādājumiem saistīts saturs, ņemiet vērā, ka šādas vietnes pastāv neatkarīgi no IBM un IBM nepārvalda tādu vietņu darbību, kuras nav IBM vietnes. Turklāt saite uz vietni, kas nav IBM vietne, nenozīmē, ka IBM apstiprina šo vietni vai ir jebkādā veidā atbildīga par šādas vietnes izmantošanu.