Pogoji uporabe

Sledijo pogoji pravne pogodbe med vami in IBM-om. Z dostopanjem do tega spletnega mesta, s pregledovanjem ali uporabljanjem le-tega potrjujete, da ste prebrali te pogoje, da jih razumete in se strinjate z njimi ter da boste upoštevali vse ustrezne zakone in predpise, vključno z zakoni in predpisi za nadzorovanje izvoza in vnovičnega izvoza. Če se s temi pogoji ne strinjate, prosimo, da tega spletnega mesta ne uporabljate.

PIBM lahko brez kakršnegakoli obvestila in kadarkoli revidira te pogoje uporabe in druge informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, z ažuriranjem te objave, sprememba pa je veljavna, ko sprejmete spremenjene pogoje uporabe. Prav tako lahko IBM kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila izboljša ali spremeni izdelke, storitve ali programe, opisane na tem spletnem mestu, izboljšava ali sprememba pa je veljavna, ko sprejmete izboljšane ali spremenjene izdelke, storitve ali programe.

Splošno

To spletno mesto vsebuje lastniška obvestila in informacije o avtorskih pravicah, katerih določbe morate upoštevati in jim slediti. Prosimo, da za s tem povezane informacije pregledate jeziček z naslovom "Informacije o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah".

Tega spletnega mesta in njegove celotne vsebine ni dovoljeno kopirati, reproducirati, znova objaviti, naložiti na oddaljeni računalnik, objavljati, prenašati, distribuirati ali uporabljati za izdelavo izpeljanih del brez IBM-ovega predhodnega pisnega dovoljenja. Vendar pa vam IBM podeljuje izrecno, neprenosljivo in omejeno dovoljenje za dostop do spletnih strani znotraj tega spletnega mesta in njihov prikaz izključno na vašem računalniku in za osebno, nekomercialno uporabo tega spletnega mesta. Pogoj za to dovoljenje je, da ne spreminjate vsebine, prikazane na tem spletnem mestu, da pustite nedotaknjena vsa obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugih lastniških obvestilih in da sprejmete vse pogoje, določbe in obvestila, ki spremljajo vsebino ali so kako drugače nastavljena na tem spletnem mestu. Ne glede na zgoraj napisano bodo za vso programsko opremo in drugo gradivo, ki je na voljo za prenos, dostop ali za drugo uporabo s tega spletnega mesta, in ima lastne licenčne pogoje, določbe in obvestila, veljale takšne določbe, pogoji in obvestila.

Neupoštevanje pogojev, določb in obvestil na tem spletnem mestu vodi v samodejno ukinitev vseh pravic, ki so vam podeljene, in sicer z odpovednim rokom 8 dni po prejemu pismenega obvestila. V takšnem primeru morate v danem roku takoj uničiti vse kopije ali preneseno gradivo, katerega lastnik ste ali ga nadzorujete. Razen omejenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka vam IBM ne dodeljuje nobenih izrecnih ali posrednih pravic ali licenc za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastniške pravice ali pravice do intelektualne lastnine. Nobene vsebine s tega spletnega mesta ni dovoljeno prezrcaliti na drugo spletno mesto ali na kakršenkoli drug medij.

Določena zanikanja odgovornosti

Za informacije na tej spletni strani ne obljubljamo ali jamčimo, da so pravilne, ažurne ali popolne, in to spletno mesto lahko vsebuje tehnične netočnosti ali tipografske napake. IBM ne prevzema nobene odgovornosti (in izrecno zavrača odgovornost) za posodabljanje tega spletnega mesta z namenom ohranitve ažurnosti informacij ali zagotovitve natančnosti ali popolnosti katerihkoli objavljenih informacij. Zato morate pred vsako odločitvijo, povezano s katerokoli storitvijo, izdelkom ali drugim gradivom, opisanim na tem spletnem mestu, potrditi natančnost ali popolnost vseh objavljenih informacij.

IBM ne daje nobenega jamstva, da bo razrešil katerokoli prijavljeno težavo, četudi se IBM odloči, da bo nudil informacije s ciljem obravnavanja težave.

Izjave o prihodnosti in izjave o previdnosti

Razen zgodovinskih informacij in diskusij lahko izjave, ki se pojavljajo na tem spletnem mestu, konstituirajo izjave o prihodnosti, kot jih razlaga akt Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995 ali drugi ustrezni zakoni. Te izjave vsebujejo več tveganj, negotovosti in ostalih dejavnikov, ki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati razlikujejo materialno, kot je navedeno v vlogah podjetja, oddanih U.S. Securities and Exchange Commission. Kopije teh vlog lahko najdete na jezičku "SEC filings" pod "Investor relations" na tem spletnem mestu.

Zaupne informacije

IBM na tem spletnem mestu ne želi prejemati vaših zaupnih ali lastniških informacij. Prosimo, da upoštevate, da bomo pri IBM-u vse informacije ali gradivo, ki nam ga pošljete, obravnavali kot da NI zaupne narave. Če IBM-u pošljete kakršnekoli informacije ali gradivo, mu podelite neomejeno, nepreklicno licenco za kopiranje, reproduciranje, objavljanje, nalaganje, prenašanje, distribuiranje, za javno prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, izdelovanje izpeljanih del in siceršnjo prosto uporabo tega gradiva ali informacij. Strinjate se tudi, da lahko pri IBM-u svobodno uporabimo kakršnekoli zamisli, koncepte, znanje ali tehnike, ki nam jih pošljete s kakršnimkoli namenom. Vendar pa ne bomo objavili vašega imena ali na kakšen drug način objavili dejstva, da ste nam predložili gradivo ali druge informacije, razen v naslednjih primerih: (a) pridobili bomo vaše dovoljenje za objavo vašega imena; ali (b) objavo našega imena dovoljuje zakon; ali (c) to moramo storiti pod prisilo zakona. Osebne informacije, ki jih predložite IBM-u, ker želite prejeti izdelke ali storitve, bodo obravnavane v skladu z našimi načeli zasebnosti. Informacije o IBM-ovih načelih zasebnosti si lahko ogledate na jezičku "Zasebnost".Omejene pravice ameriške vlade

Omejene pravice ameriške vlade

IBM nudi programsko opremo, preneseno s tega spletnega mesta, uporabnikom ameriške vlade z "OMEJENIMI PRAVICAMI". Uporaba, reproduciranje ali razkritje so predmet omejitev, določenih v IBM-ovi terminski pogodbi GSA ADP.

Globalna razpoložljivost

Informacije, ki jih objavi IBM na svetovnem spletu, lahko vsebujejo reference ali navzkrižne reference na IBM-ove izdelke, programe ali storitve, ki v vaši državi niso objavljeni ali niso na voljo. Takšne reference ne pomenijo, da namerava IBM objaviti ali omogočiti razpoložljivost za takšne izdelke, programe ali storitve v vaši državi. Informacije o izdelkih, programih ali storitvah, ki so na voljo v vaši državi, poiščite pri lokalnem IBM-ovem poslovnem stiku.

Poslovni odnosi

To spletno mesto lahko vsebuje povezave ali reference na ne-IBM-ova spletna mesta in vire. IBM ne daje nobenih jamstev ali kakršnihkoli drugih obvez za katerokoli ne-IBM-ovo spletno mesto ali za vire drugih proizvajalcev (vključno s katerimkoli spletnim mestom Lenovo), ki lahko vsebuje referenco, je dostopno ali povezano s katerokoli IBM-ovo spletno stranjo. Povezava z ne-IBM-ovim spletnim mestom ne pomeni, da IBM prevzema vsebino ali uporabo takšnega spletnega mesta ali njenega lastnika. Poleg tega IBM ni udeležen v transakcijah z drugimi proizvajalci, v katere morebiti vstopite, niti ni odgovoren zanje, čeprav takšne stranke (ali povezavo do takšnih strank) spoznate na IBM-ovem spletnem mestu. V skladu s tem potrjujete in se strinjate, da IBM ni odgovoren za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov in ni odgovoren ali ne jamči za kakršnokoli vsebino, storitve, izdelke ali drugo gradivo, ki je na voljo na teh spletnih straneh ali iz teh spletnih strani.

Ko prikažete ne-IBM-ovo spletno stran, četudi morda vsebuje IBM-ov logotip, prosimo, da razumete, da je neodvisna od IBM-a in da IBM ne nadzoruje vsebine na tem spletnem mestu. V takšnem primeru morate sami poskrbeti za zaščito pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugimi škodljivimi programi ter zaščititi svoje informacije, kakor se vam zdi najbolj primerno.

Povezave s tem spletnim mestom

Vse povezave na to spletno mesto mora IBM odobriti pisno, z izjemo, s katero IBM dovoljuje povezave, v katerih povezava ali strani, ki jih povezava aktivira, (a) ne izdelajo okvirjev okrog katerekoli strani na tem spletnem mestu in ne uporabljajo drugih tehnik, ki na kakršenkoli način spremenijo vizualno predstavitev ali videz katerekoli vsebine tega spletnega mesta; (b) ne izkrivijo vašega odnosa z IBM-om; (c) ne pomenijo, da IBM odobrava ali prevzema vas, vaše spletno mesto ali vaše storitve ali drugo ponudbo izdelkov; in (d) ne predstavljajo napačnih ali zavajajočih vtisov o IBM-u ali kako drugače škodujejo dobremu namenu, ki je povezan z IBM-ovim imenom ali blagovnimi znamkami. Kot nadaljnji pogoj, da vam je dovoljeno povezati se s tem spletnim mestom, se morate strinjati, da lahko IBM kadarkoli in po lastni presoji ukine dovoljenje za povezavo s tem spletnim mestom. V takšnem primeru se strinjate, da boste v roku 8 dni po prejemu pisnega opozorila odstranili vse povezave s tem spletnim mestom in prenehali z uporabo katerihkoli IBM-ovih blagovnih znamk.

Prevodi

Določeno besedilo na tem spletnem mestu je lahko poleg angleščine na voljo tudi v drugih jezikih. Besedilo lahko prevede oseba ali izključno računalniška programska oprema brez posega ali pregleda človeka. Ti prevodi so na voljo zgolj zaradi priročnosti in IBM ne daje nobenih jamstev ali obvez glede natančnosti ali popolnosti prevodov, ne glede na to, ali so generirani z računalnikom, ali jih izdela človek. Dodatne pogoje boste našli v spodnjem razdelku Zavrnitev odgovornosti.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

TO SPLETNO MESTO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. VSA GRADIVA, INFORMACIJE, IZDELKI, PROGRAMSKA OPREMA, PROGRAMI IN STORITVE SO NA VOLJO "TAKŠNI, KOT SO", BREZ KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV ALI GARANCIJ. IBM IZRECNO ZAVRAČA ODGOVORNOST DO NAJVIŠJE STOPNJE, KI JO DOPUŠČA ZAKON, ZA VSA IZRECNA, POSREDNA, PRAVNA ALI DRUGA JAMSTVA ALI GARANCIJE, KAR BREZ OMEJITVE VKLJUČUJE TUDI JAMSTVA ZA TRŽNOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠENJE LASTNIŠKIH PRAVIC IN PRAVIC DO INTELEKTUALNE LASTNINE. IBM NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA ALI GARANCIJE, BREZ OMEJITEV, DA BO TO SPLETNO MESTO DELOVALO NEPREKINJENO, PRAVOČASNO, VARNO IN BREZ NAPAK.

RAZUMETE IN STRINJATE SE, DA PRENESETE ALI KAKO DRUGAČE PRIDOBITE GRADIVO, INFORMACIJE, IZDELKE, PROGRAMSKO OPREMO, PROGRAME ALI STORITVE PO LASTNI PRESOJI IN NA LASTNO ODGOVORNOST, IN DA STE EDINO VI ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, DO KATERE LAHKO PRIDE, KAR VKLJUČUJE TUDI IZGUBO PODATKOV ALI OKVARO VAŠEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA.

NEKATERE ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE JAMSTEV V ZGORAJ NAVEDENEM OBSEGU, ZATO ZGORNJE IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO V CELOTI ALI DELOMA.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V NOBENEM PRIMERU NE BO IBM NOBENI STRANKI ODGOVOREN ZA NOBENO POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO KAKRŠNEKOLI VRSTE, KI JE NA KAKRŠENKOLI NAČIN POVEZANA S TEM SPLETNIM MESTOM ALI NASTANE V POVEZAVI Z NJIM ALI PRI NJEGOVI UPORABI, ALI ZA NOBENO SPLETNO MESTO ALI VIR, KI JE POVEZAN S TEM SPLETNIM MESTOM, VSEBUJE NJEGOV SKLIC ALI DO KATEREGA DOSTOPATE PREK TEGA SPLETNEGA MESTA, ALI ZA UPORABO, PRENOS ALI DOSTOP DO KAKRŠNEGAKOLI GRADIVA, INFORMACIJ, IZDELKOV ALI STORITEV, KAR BREZ OMEJITVE VKLJUČUJE TUDI IZGUBLJENE DOBIČKE, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO PRIHRANKOV ALI IZGUBO PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV, TUDI V PRIMERU, ČE JE IBM O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE IZRECNO OBVEŠČEN. TA IZKLJUČITEV IN ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI VELJA ZA VSE PRAVNE ZAHTEVE, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA SPORAZUMNI, JAMSTVENI, KRŠITVENI ALI KAKŠNI DRUGI PRAVNI TEORIJI.

NEKATERE ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE JAMSTEV V ZGORAJ NAVEDENEM OBSEGU, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO V CELOTI ALI DELOMA.

Za specifično gradivo, informacije, izdelke, programsko opremo in storitve, ki jih nudimo prek tega spletnega mesta, lahko veljajo dodatne ali drugačne določbe, pogoji in obvestila. V primeru kakršnegakoli nesporazuma takšne dodatne ali drugačne določbe, pogoji in obvestila prevladajo nad temi pogoji uporabe. Prosimo, preglejte ustrezno pogodbo ali obvestilo.