Felhasználási feltételek

Alábbiakban Ön és az IBM között létrejött jogi megállapodás feltételei olvashatóak. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezonek fogadja el ezen feltételeket, továbbá eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és eloírásoknak, beleértve az exportra és a re-exportra vonatkozó jogszabályokat és eloírásokat is. Amennyiben nem fogadja el ezen feltételeket, kérjük NE használja ezt az oldalt.

Az IBM külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen Felhasználási feltételeket, valamint az oldalon szereplo bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével. Az IBM mindenkor fenntartja magának a jogot a termékek, szolgáltatások illetve programok elozetes figyelmeztetés nélküli fejlesztésére vagy változtatására.

Általános rendelkezések

Ez a weboldal szellemi alkotásokat és a szerzoi jog hatálya alá eso információkat tartalmaz, melyekre vonatkozó feltételek figyelembe vétele és követése kötelezo. Az erre vonatkozó információk megtekintése érdekében kérjük, kattintson a "Szerzoi jogi és védjegy információ" fülre.

Sem az oldal, sem a rajta található információ nem másolható, hozható nyilvánosságra, teheto közzé az interneten, továbbítható, terjesztheto, sem más, származékos mu készítéséhez nem használható fel az IBM elozetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve az IBM által nyújtott nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott engedélyt ezen oldal eléréséhez és megjelenítéséhez kizárólag az Ön saját számítógépén, nem kereskedelmi, egyéni felhasználás céljából. Ezen engedély feltétele, hogy Ön nem módosítja az oldalon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzoi jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó eloírásokat, valamint elfogad minden, az oldalon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt. Az elobb említettekkel szemben minden, az oldalon elérheto, arról letöltött, vagy egyéb módon használt, saját felhasználási feltételekkel rendelkezo program vagy egyéb szerzoi mu a rájuk vonatkozó feltételek szerint használható fel.

Amennyiben Ön nem tesz eleget az oldalra vonatkozó szerzodési feltételeknek, kikötéseknek illetve közleményeknek, úgy minden Önre ruházott jog elozetes figyelmeztetés nélkül felmondásra kerül, továbbá Ön köteles azonnal megsemmisíteni minden birtokában lévo vagy felügyelete alatt álló, letöltött anyagot és azok másolatait. Az elozo bekezdésben említett korlátozott felhasználási engedélyen kívül az IBM nem nyújt sem kifejezett, sem hallgatólagos jogot vagy felhasználási engedélyt szabadalmak, védjegyek, szerzoi muvek vagy más szellemi tulajdonok használatához. Ezen oldal más weboldalra való tükrözése vagy egyéb más médiumban való bemutatása tilos.

Jogfenntartó nyilatkozatok

Az oldalon található információ helyessége, aktualitása és teljessége nem garantált, továbbá az oldal technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat. Az IBM nem vállal felelosséget (és kifejezetten kizár minden felelosséget) ezen oldal frissítéséért, azaz az oldalon megjeleno információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért. Ennek megfeleloen javasolt, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illeto döntés elott gyozodjön meg a közzétett információk hitelességérol és teljességérol.

Az IBM nem garantálja, hogy a bejelentett hibákat megoldja az IBM, még akkor sem, ha az IBM amellett dönt, hogy információt nyújt a probléma megoldása érdekében.

Jövore vonatkozó és figyelmezteto kijelentések

Az ezen a honlapon olvasható kijelentések, a korábbi idoszakra vonatkozó adatok és állítások kivételével, eloretekinto jellegu megállapításoknak minosülhetnek az Amerikai Egyesült Államok 1995-ben kiadott, a magáncégek értékpapírjaival kapcsolatos peres eljárás reformjáról szóló törvény (Private Securities Litigation Reform Act) vagy más vonatkozó jogszabály értelmében. Ezen kijelentések számos olyan kockázati, bizonytalansági és egyéb tényezot hordozhatnak magukban, amelyek a tényleges eredmények tekintetében lényeges eltérést eredményezhetnek, ahogyan azt a vállalat által az Egyesült Államok Tozsde- és Értékpapírfelügyeletéhez azaz a U. S. Securities Exchange Commissionhoz (SEC) benyújtott dokumentumok is tartalmazzák. Ezen dokumentumok másolatai a "Befektetoi oldalak" lapon a "SEC" fülre kattintva tekinthetok meg ezen a honlapon.

Bizalmas információk

Az IBM nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képzo információkat fogadni a webhelyén keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az IBM a hozzá küldött információkat és anyagokat NEM tekinti bizalmasan kezelendonek. Bármilyen információ vagy anyag IBM-hez történo elküldésével korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruházza fel az IBM-et arra, hogy az adott információkat vagy anyagokat lemásolja, interneten közzétegye, terjessze, nyilvánosságra hozza, eloadja, módosítsa, származékos anyagokat készítsen belolük, vagy más módon szabadon felhasználja azokat. Továbbá beleegyezését adja ahhoz is, hogy az IBM szabadon felhasználhassa a hozzá bármilyen célból eljuttatott ötleteket, elképzeléseket, know-how-t, illetve technikai megoldásokat. Az Ön nevét azonban nem adjuk ki, és semmilyen egyéb módon nem hozzuk nyilvánosságra azt a tényt, hogy az anyagok vagy egyéb információk kitol származnak, a következo eseteket kivéve: (a) ha Ön feljogosít minket nevének felhasználására; vagy (b) ha elozetesen értesítjük Önt, hogy ennek a webhelynek bizonyos részeire eljuttatott anyagokat vagy egyéb információkat az Ön nevével együtt nyilvánosságra hozzuk, vagy egyéb módon felhasználjuk; vagy (c) ha erre jogszabályi eloírás kötelez minket. Minden, az IBM-nek termékek vagy szolgáltatások igénybevétele céljából küldött személyes azonosításra alkalmas információt az adatvédelmi irányelveink szerint kezelünk. Az IBM adatvédelmi irányelveinek megtekintése érdekében kérjük, kattintson az "Adatvédelem" fülre.

Az Egyesült Államok kormányára vonatkozó korlátozott jogok

Az IBM az errol az oldalról letöltött programokat az Egyesült Államok kormányának felhasználói számára "KORLÁTOZOTT JOGOK"-kal biztosítja. A használat, másolás és közzététel az IBM által kötött GSA ADP Schedule szerzodésben meghatározott korlátozások alá esik.

Globális elérhetoség

Az IBM által a weben közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan IBM termékekre, programokra illetve szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában még nincsenek forgalomban vagy nem elérhetoek. Az ilyen hivatkozások semmilyen módon nem jelentik azt, hogy az IBM-nek szándékában áll bevezetni az említett termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat az adott országban. A helyileg elérheto termékekkel, programokkal illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a helyi IBM üzleti képviseletet.

Üzleti kapcsolatok

Ezen oldal más, nem IBM weboldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az IBM nem vállal semmiféle felelosséget, garanciát vagy egyéb kötelezettséget egyetlen nem IBM weboldalért vagy harmadik félhez tartozó forrásért sem (beleértve a Lenovo oldalait is), melyre hivatkozás mutat vagy elérheto valamelyik IBM oldalról. A nem IBM webhelyre mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy az IBM egyetért az adott webhely tartalmával, használatával vagy tulajdonosával. Továbbá az IBM nem részese, és nem is vállal semmiféle felelosséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön az IBM valamely oldalán is szerzett tudomást e félrol, vagy az IBM valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá. Ennek megfeleloen Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IBM nem felelos külso oldalak és források elérhetoségéért, továbbá nem felelos ezen oldalak és források tartalmáért, szolgáltatásaiért, termékeiért és egyéb ottani, vagy onnan elérheto anyagokért.

Amikor olyan weboldalakra látogat el, amely nem az IBM-é, még ha azok tartalmazzák is az IBM logóját, vegye figyelembe, hogy azok az IBM-tol függetlenek, és az IBM-nek nincs befolyása az ilyen weboldalak tartalma felett. Az Ön felelossége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekrol annak biztosítására, hogy mentes legyen vírusoktól, férgektol, trójai falovaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelonek tekintett módon védje adatait.

Hivatkozás elhelyezése

Minden, erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezéséhez az IBM írásos hozzájárulása szükséges, kivéve azokat a hivatkozásokat, melyeknél a hivatkozás által aktivált további hivatkozás és oldalak (a) nem hoznak létre keretet ezen oldalon vagy használnak más módszereket, amelyek bármilyen módon megváltoztatják az oldal vizuális megjelenését; (b) nem tüntetik fel hamisan az Ön IBM-hez fuzodo viszonyát; (c) nem utalnak arra, hogy az IBM egyetért Önnel vagy jóváhagyja az Ön weboldalát, szolgáltatásait vagy termékajánlatait; (d) valamint nem keltenek hamis vagy félrevezeto benyomásokat az IBM-mel kapcsolatban, vagy károsítják más módon az IBM jóhírnevét és/vagy védjegyeit. Erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezésének további feltétele az, hogy Ön elfogadja, hogy az IBM saját belátása szerint bármikor visszavonhatja az erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezésének engedélyét. Ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy azonnal eltávolít minden, erre az oldalra mutató hivatkozást, és hogy beszünteti az IBM védjegyek használatát.

Fordítások

Ezen weboldal bizonyos szövegrészei elérhetoek lesznek az angolon kívül más nyelveken is. A szöveget fordíthatja személy, illetve számítógépes program emberi közbeavatkozás vagy felülvizsgálat nélkül. Ezen fordítások az Ön kényelmét szolgálják, azonban az IBM nem vállal semmiféle felelosséget és kötelezettséget a fordítás hitelességére és teljességére vonatkozóan, legyen az számítógép vagy ember által kivitelezett. A további feltételeket illetoen kérjük, tanulmányozza az alábbi, Jótállási nyilatkozat címu bekezdést.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ AZ OLDAL CSAK AZ ÖN SAJÁT FELELOSSÉGÉRE HASZNÁLHATÓ. MINDEN ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK, SZOFTVER, PROGRAM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN" ALAPON BIZTOSÍTOTT, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. AZ IBM A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG HATÁROZOTTAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB JÓTÁLLÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELELOSSÉGET, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FORGALOMKÉPESSÉG ÉS EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG SZAVATOSSÁGÁT, VALAMINT A SZABADALMI ÉS A SZELLEMI ALKOTÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSÉRTÉSEKET IS. AZ IBM NEM VÁLLAL SEM JÓTÁLLÁST, SEM SZAVATOSSÁGOT ARRA, HOGY EZEN WEBOLDAL MUKÖDÉSE ZAVARTALAN, BIZTONSÁGOS, HIBAMENTES ÉS NAPRAKÉSZ LESZ.

ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVERT, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT TÖLT LE VAGY MÁS MÓDON IGÉNYBE VESZ, EZT A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELOS MINDEN ESETLEGESEN FELMERÜLO KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROKAT.

EGYES ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI NEM ENGEDIK MEG A JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENT EMLÍTETT KIZÁRÁSOK ESETLEGESEN NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

FELELOSSÉGKORLÁTOZÁS

AZ IBM SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELOSSÉGET A JELEN WEBHELY, VAGY INNEN BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETO WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDO VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBOL VAGY ELÉRÉSÉBOL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ IBM FIGYELMÉT KIFEJEZETTEN FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETOSÉGÉRE. A FELELOSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA ÉS JOGLEMONDÁS MINDEN ESHETOSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZODÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZODÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.

Ezen a weboldalon kínált egyes anyagokra, információkra, termékekre, szoftverekre és szolgáltatásokra további vagy eltéro feltételek vonatkozhatnak. Ellentmondás esetén ezek a kiegészíto, eltéro feltételek, kikötések és közlemények érvényesülnek a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakkal szemben. Kérjük, tekintse meg a vonatkozó megállapodásokat, illetve közleményeket.

IBM adatkezelési nyilvántartási számok:
honlapon történő regisztráció: adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-54081/2012.
hírlevél céljából kezelt adatbázis: adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-54082/2012.
marketing: adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-54080/2012.

Segítség

  • Válaszok a kérdéseire

Küldjön nekünk e-mail-t
+36 1 382 5546