Integrácia
pre mobilné služby

Správna IT infraštruktúra dokáže poskytovať mobilné služby aj mimo dátového centra. Zostavujte a zverejňujte rozhrania API. Integrujte ich naprieč celým IT prostredím spoločnosti a hybridnými cloudmi a získajte tak nové možnosti.

Integrujte kľúčové podnikové dáta s mobilnými službami

Dáta
pre analytické služby

Rýchlo zaznamenávajte prichádzajúce dáta a efektívne ich ukladajte do najoptimálnejšieho umiestnenia. Okamžite spracovávajte tieto dáta na systémoch navrhnutých na analýzu dát, aby ste z nich mohli okamžite získať poznatky.

Vytvorte si nové obchodné príležitosti vďaka IT infraštruktúre umožňujúcej okamžitú analýzu.

Operácie
pre predvídateľnosť služieb

Infraštruktúra so správnym návrhom a s vhodnými možnosťami správy vám môže pomôcť dosiahnuť nepoznané úrovne služieb, spoľahlivosti a dostupnosti v nepredvídateľnom svete.

IT infraštruktúra s vysokou dostupnosťou

Hľadisko riaditeľa pre informačné technológie

Infraštruktúra vyladená pre kognitívnu éru


Integrácia

Prejdite na ekonomiku rozhraní API

IBM pomáha spoločnostiam bezpečne inovovať s najrobustnejšou platformou na integráciu správy rozhraní API.

Dáta

Využívajte prínosy dát takmer okamžite

Každý deň sa vygenerujú kvintilióny bitov dát. Systémy IBM pomáhajú spoločnostiam využiť tieto dáta s analytickými službami.

Operácie

Pripravte sa na budúcnosť

Systémy schopné odolať zemetraseniam. Midlvér, ktorý dokáže odhaliť a automaticky vyriešiť problémy. Neprerušované operácie.

Zistite, čo je nové v oblasti systémov IBM

Infografika

Objavte trendy v oblasti systémov IBM


Predsavzatia do nového roka v oblasti dát

Zmeny, ktoré môžete vykonať vo svojej softvérovo definovanej infraštruktúre, aby bolo vaše dátové centrum zdravé a šťastné.


Hľadíme späť a vpred

Pund-IT™ sprostredkováva telefonickú diskusiu medzi Tomom Rosamiliom a analytikmi o úspechoch a plánoch tímu IBM Systems.


Kognitívne systémy sú tu a už sa ich nezbavíme

Manažéri z IBM uvádzajú najdôležitejšie prognózy na rok 2016 týkajúce sa kognitívnych systémov, hybridného cloudu, ukladania dát a iných oblastí.