O IBM

V IBM sa snažíme udávať tempo vo vytváraní, vývoji a výrobe priemyselne najpokrokovejších informačných technológií, vrátane počítacových systémov, softwaru, sieťových systémov, systémov na uskladnenie údajov a mikroelektroniky.

Tieto vyspelé technológie tvoria hodnoty, ktoré spolu s profesionálnymi riešeniami a službami ponúkame našim zákazníkom po celom svete.

Infomácie o spoločnosti

Hladáte zamestnanie?

Prečo pracovať v IBM? Náš online sprievodca uchádzača o zamestnanie má odpovede na všetky Vaše otázky.

História (US)

Fascinujúci príbeh o tom, čo dokážu spolu vytvoriť silný leadership, čestnosť, odbornosť a služby pre zákazníkov.

Vládne programy (US)

Naše ciele a ako pracujeme s klientami z verejného aj súkromného sektora, aby sme ich splnili.

IBM a inovácie

IBM vyhľadáva príležitosti, podporuje rozvoj a pomáha prekonávať prekážky. Výsledkom sú inovácie, ktoré hýbu svetom.

Výskum (US)

Od fyziky a poznávania až po špičkové aplikácie, tu začína IBM leadership.

Životné prostredie

Záväzok IBM voči prostrediu začína pri poskytovaní služieb a rozširuje sa až po širokú škálu našich produktov.

Medzi hodnoty pracovníkov IBM patria

Kontakt

IBM Slovensko, spol. s r.o.
Apollo II
Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava

Spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
Sro, vložka č. 3897/B
IČO: 31 337 147
IČ DPH: SK7020000405
DIČ: 2020300337

Tel: (421) 2 4954 1111
Fax: (421) 2 4974 8993

Tel: (421) 2 4954 1111
Fax: (421) 2 4974 8993

Zadajte meno IBM zamestnanca a dostanete jeho/jej e-mail a telefónne číslo.

Vedenie spoločnosti

President, Chairman of the Board and CEO

Finančné informácie

Súvisiace linky