Družini prijazno podjetje

Polni certifikat. Družini prijazno podjetje.

Ukrepi v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, ki jih izvaja IBM Slovenija

Ukrep 1: Načrtovanje letnega dopusta

Pri načrtovanju letnega dopusta je v oddelkih potrebno upoštevati šolske počitnice otrok ter dopust partnerja (v kolikor ima ta kolektivni dopust).

Letni dopust zaposleni planirajo skladno s Pravilnikom o dopustih - z letnim planiranjem letnega dopusta (do 31. marca tekočega leta), usklajevanjem znotraj oddelka in usklajevanjem nadomeščanj.

Ukrep 2: Analiza bolniških odsotnosti

Pri analiziranju bolniških odsotnosti spremljamo trende na tem segmentu in na podlagi rezultatov analiz iščemo ter pripravljamo ukrepe za zmanjšanje odsotnosti zaposlenih z delovnega mesta.

Ukrep 3: Pooblaščenec za vprašanje enakih možnosti

Pooblaščenec za vprašanja enakih možnosti obravnava vse s spolom ali kakšnim koli drugim elementom povezane privilegije in prikrajšanja, ki so prepovedana z zakonom in zanje predlaga rešitve. Predstavlja kontinuirano delo v podjetju na področju razbijanja stereotipov in boja proti spolni diskriminaciji oziroma vsakršni drugi prepovedani diskriminaciji. Imenovanje pooblaščenca je v teku.

Ukrep 4: Izobraževanje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine

Organizirali bomo izobraževanja za vodilne, na katerih bomo opredelili pomen odnosa do zaposlenih in vodilne informirali o možnih ukrepih družini prijazne politike in pomenu njihovega izvajanja.

Ukrep 5: Poletni kampi za otroke

IBM-ov Global Work/Life Fund program omogoča otrokom zaposlenih udeležbo v Summer camp-ih. Otroci zaposlenih tako letujejo po ugodnejših cenah. Za otroke pa je to tudi lepa priložnost za sklepanje novih poznanstev, učenje tujih jezikov ter spoznavanje novih krajev.

Ukrep 6: „Kids at work“: Počitniške dejavnosti za otroke zaposlenih in Dedek Mraz

Otrokom zaposlenih omogočamo izobraževalne ekskurzije (Ljubljana, Sečoveljske soline, Postojnska jama, ZOO), vsako leto pa organiziramo tudi obisk Dedka Mraza.

Ukrep 7: Prerazporeditev delovnega časa ob uvajanju otroka v vrtec

Starši, ki otroka prvič uvajajo v vrtec, lahko po pisni odobritvi svojega neposredno nadrejenega koristijo prerazporeditev delovnega časa pod pogojem, da delovni proces ni oviran. Prerazporeditev je možno uveljaviti v prvem tednu uvajanja v vrtec. V primeru, da se prerazporeditev uporabi kot manjša delovna prisotnost je potrebno manjkajoče ure nadomestiti v roku 1 meseca od dneva koriščenja ukrepa.

Ukrep 8: Možnost izrednega dela od doma

Na podlagi pisne predhodne odobritve neposredno nadrejenega lahko zaposleni del dela izjemoma opravijo doma. Gre za delo znotraj delovnega časa, pri katerem ne sme trpeti sam delovni proces in naloge, ki morajo biti opravljene.

Ukrep 9: Dodatni dan dopusta za 1. šolski dan

Zaposlenim z otroki, do vključno 4. razreda osnovne šole, se prizna dodaten dan dopusta za prvi šolski dan. Dodatni dan dopusta se koristi na podlagi prošnje za dodatni dan dopusta za prvi šolski dan, odobrene s strani nadrejenega.

Ukrep 10: ukrepi za varovanje zdravja

Zaposlenim nudimo brezplačno sezonsko cepljenje proti gripi in redno objavljamo napotke za varnost in zdravje pri delu. Telovadba na delovnem mestu je bila zaradi premajhnega zanimanja konec leta 2011 ukinjena. V preteklih letih je bilo zaposlenim, ki so upravičeni do službenih avtomobilov, omogočeno opravljanje tečaja varne vožnje. Organizirani so bili vitaminski dnevi. V pripravi pa so že novi ukrepi za varovanje zdravja zaposlenih.

Ukrep 11: Korporativno prostovoljstvo

Znotraj prostovoljnih dejavnosti se posameznik uči ali poglablja pomembne socialne veščine. V IBMu zato spodbujamo zaposlene, da se udeležijo prostovoljnih dejavnosti zunaj podjetja. V letu 2011 smo tako oganizirali krvodajalsko akcijo, v pripravi pa je že nov program družbene in okoljske odgovornosti ter prostovoljstva.

Ukrep 12: Informacijske platforme

Utrjevanje vrednote ''Družini prijazno podjetje'' znotraj organizacije poteka preko intraneta, kjer obstajajo stalne rubrike o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, na to temo organiziramo različne dogodke za zaposlene, o novostih na tem področju pa zaposlene obveščamo na srečanjih zaposlenih, oglasnih deskah in e-mailingih.

Ukrep 13: Spremljanje in analiziranje dejanskega koriščenja ukrepov

Z rednimi analizami preverjamo koriščenje ukrepov, ki jih izvajamo v okviru Družini prijaznega podjetja. S pomočjo ankete pa smo preverjali seznanjenost z ukrepi in njihovo koriščenje.

Ukrep 14: Mnenjske raziskave

Analizo zadovoljstva z ukrepi bomo poleg predlogov za izboljšave in želje zaposlenih za novimi ukrepi pridobili na podlagi ankete, izvedene konec vsakega leta.

Ukrep 15: Odnosi z javnostmi in angažiranje v javnosti

Medijske objave na temo certifikata Družini prijazno podjetje, sodelovanje generalnega direktorja IBM Slovenija na okroglih mizah (Moje Delo - Karierni sejem, Urad za enake možnosti RS - konferenca Raznolikost med zakonodajo in prakso - vloga managementa pri oblikovanju nediskriminacijskih politik itd.), ostale medijske objave, ki se navezujejo na delovanje in organizacijo IBM Slovenija (intervju z generalnim direktorjem, odgovori na novinarska vprašanja itd.), letne donacije neprofitnim organizacijam.

Več informacij o koriščenju posameznih ukrepov lahko dobite v kadrovski službi.