O IBM-u

U IBM-u se trudimo da imamo vodeću ulogu u stvaranju, razvoju i izradi najnaprednijih informacionih tehnologija, uključujući i računarske sisteme, programe, mrežne sisteme, uređaje za čuvanje podataka.

Pretvaramo ovu najnapredniju tehnologiju u pristupačna rešenja za naše korisnike uz pomoć profesionalnih rešenja i poslovnih usluga širom sveta.

Informacije o kompaniji

Posao u IBM-u
Zašto raditi u IBMu? Naš vodič za nezaposlene odgovara na vaša pitanja.

Istorija (US)
Fascinantna priča o stvaranju uz pomoć jakih vođa, poštenja, ekspertize i podrške korisnicima.

Korporativno društvo (US)
IBM podrška korporativnom društvu.

IBM deonice
IBM-ove deonice se kotiraju na New York berzi i na drugim berzama u SAD i ostalim svetskim berzama.

Javna politika (US)
Ciljevi naše javne politike i način rada sa javnošću i klijentima iz privatnog sektora.

Okruženje (US)
Obaveze IBMa prema okruženju se se ispunjavaju kroz definisanje procesa i kroz naše proizvode.

Istraživanja (US)
IBM vodi u istraživanjima u domenu raznih nauka.

Nastanak korporacije
IBM je registrovan u državi New York 15. juna 1911. godine kao Computing-Tabulating-Recording Co. (C-T- R), zbog konsolidacije Computing Scale Co. iz Amerike, The Tabulating Machine Co. i The International Time Recording Co. iz New Yorka. 1924. godine C-T-R menja ime u International Business Machines.

Contact Information

IBM SRBIJA
Bulevar Mihaila Pupina 6,
11 070 Novi Beograd
tel:+ 381 11 2013 500+ 381 11 2013 500
fax:+ 381 11 2013 501+ 381 11 2013 501

Direktorijum zaposlenih
Unesite ime i prezime zaposlenog u IBM-u da biste saznali njegovu e-mail adresu i telefonski broj.

IBM-ovim službenicima su važni

Srodni linkovi

Profil generalnih dirketora korporacije

President, Chairman of the Board and CEO

 

Natasa Sekulic
Country Sales Leader for Serbia, Montenegro, Macedonia and Albania
IBM International Business Machines d.o.o
Belgrade

Informacije o finansijama:

Investors (US)

Annual reports (US)

Bilans Stanja (2.2MB)

Bilans Uspeha (1.5MB)

Izvestaj o promenama na kapitalu (2.9MB)

Izvestaj o tokovima Gotovine (1.6MB)

Statisticki Aneks (3.8MB)

PWC (1.2MB)