Một Hành tinh Thông minh hơn

IBM PureSystems

Gặp chuyên gia

Gọi cho chúng tôi theo số 1800 54 54 90

Gửi e-mail đến IBM

IBM PureSystems

IBM PureSystems™ kết hợp tính linh hoạt của các hệ thống có mục đích chung với tính uyển chuyển của điện toán đám mây và sự đơn giản của thiết bị. Chúng được tích hợp có mục đích và đi kèm với kỹ năng tích hợp đã được tích lũy qua hàng thập kỷ kinh nghiệm về cung cấp các trải nghiệm CNTT được đơn giản hóa.

Tìm hiểu thêm về PureSystems (859KB)

PureFlex System

IBM PureFlex™ System kết hợp các tính năng tính toán, lưu trữ, mạng, ảo hóa dưới một bàn điều khiển quản lý thống nhất và duy nhất thành một hệ thống hạ tầng, là chuyên gia trong việc phán đoán và dự báo nhu cầu tài nguyên cho doanh nghiệp của bạn.

IBM Flex System™ đi tiên phong và mang đến hiệu suất cao cùng với các thành phần dễ tích hợp bao gồm trong một khối PureFlex thống nhất cùng với các hệ thống tích hợp PureSystems khác.

PureApplication System

IBM PureApplication™ System là nền tảng được thiết kế và điều chỉnh riêng dành cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu và web giao dịch. Nền tảng linh hoạt và hiểu biết trước lượng công việc này được thiết kế để dễ dàng triển khai, tùy chỉnh, bảo vệ và quản lý. Cho dù bạn đang vận hành trong môi trường truyền thống hoặc trong môi trường điện toán đám mây riêng, giải pháp IBM này có thể mang đến cho bạn lợi nhuận CNTT tốt hơn.

PureData System

Khi các thách thức dữ liệu lớn hiện nay gia tăng, nhu cầu về các trung tâm dữ liệu cũng ngày càng tăng. PureData™ System là thành viên mới nhất trong nhóm PureSystems được tối ưu hóa riêng để giúp cung cấp dịch vụ dữ liệu đến các ứng dụng đòi hỏi cao ngày nay bằng sự đơn giản, tốc độ và chi phí thấp hơn.

Sức mạnh của Mô hình

Mô hình là các phương pháp vận dụng và kỹ năng tốt nhất đã được chứng minh để thực hiện các công việc phức tạp được tích lũy từ nhiều thập kỷ qua các dự án gắn kết khách hàng và đối tác, chúng được ghi nhận, kiểm tra trong phòng thí nghiệm và tối ưu hóa thành một mô hình theo chính sách và có thể lặp lại giúp cung cấp thời gian mang lại giá trị nhanh hơn và giảm chi phí hoạt động

Mô hình Ứng dụng

Cấu trúc ứng dụng được xác định sẵn và các dịch vụ nền tảng cần thiết, những dịch vụ được triển khai và quản lý bởi hệ thống theo một bộ các chính sách.

Mô hình Hạ tầng

Các dịch vụ nền tảng được quản lý theo chính sách và cấu hình sẵn như bộ nhớ đệm, tính uyển chuyển, chuyển đổi dự phòng, cân bằng tải, an ninh và dịch vụ ứng dụng, cơ sở dữ liệu và phần mềm trung gian nhắn tin.

Mô hình Nền tảng

Quản lý hạ tầng theo chính sách và tự động hóa trên khắp các tài nguyên tính toán, lưu trữ và mạng.

Blog về PureSystems

Quay về điều cơ bản: Mô hình là gì?

Joe Bohn 23 tháng 7, 2012

Xem tại sao khái niệm mô hình là rất quan trọng để hiểu IBM PureSystems.

Một cách mới để thực hiện nhiều điều: Các mô hình Chuyên gia

Angelo Littera 23, tháng 7, 2012

Xem cách các mô hình giúp quản lý tính linh hoạt của CNTT, giảm chi phí và theo kịp với những thay đổi kinh doanh.

  • Jeff Howard

    Vice President, Marketing IBM Systems and Technology Group


PureSystems patterns are the built-in expertise that combine best practices from decades of client engagements.

Dòng Chuyên gia IBM PureSystems: Tổng quan Các Mô hình

Xem Jeff Howard và đội ngũ các chuyên gia IBM giải thích vai trò quan trọng của Mô hình Chuyên gia trong IBM PureSystems.