Một Hành tinh Thông minh hơn

IBM PureSystems

Gặp chuyên gia

Gọi cho chúng tôi theo số 1800 54 54 90

Gửi e-mail đến IBM

PureData System cho Hadoop

IBM PureData System cho Hadoop tăng tốc thời gian mang lại giá trị, giúp đạt được thông tin chiến lược nhanh chóng và đơn giản hóa quá trình tiếp nhận và sử dụng dữ liệu lớn cho doanh nghiệp.

Hệ thống này được tối ưu hóa cho phân tích khám phá và cho phép lưu trữ có thể truy vấn. Nó mang đến các công cụ tăng tốc phân tích được tích hợp dành cho dữ liệu xã hội, dữ liệu máy và văn bản, đồng thời cung cấp các công cụ lưu trữ tích hợp đặc trưng.


Kỹ năng tích hợp

Tăng tốc thời gian mang lại giá trị đối với dữ liệu lớn

 • Triển khai nhanh hơn 8 lần so với các cụm hệ thống tích hợp tùy chỉnh1
 • Trực quan tích hợp giúp mang lại thông tin chiến lược nhanh chóng
 • Các công cụ tăng tốc phân tích tích hợp2

Ðơn giản hóa trải nghiệm

Ðơn giản hóa quá trình tiếp nhận và sử dụng dữ liệu lớn

 • Một bàn điều khiển hệ thống duy nhất để quản lý toàn bộ hệ thống
 • Cập nhật bảo dưỡng nhanh chóng với khả năng tự động hóa
 • Không yêu cầu lắp ráp, sẵn sàng tải dữ liệu trong vài giờ

Tích hợp có chủ đích

Triển khai dữ liệu lớn cấp doanh nghiệp

 • Chỉ có hệ thống tích hợp Hadoop với các công cụ lưu trữ cài sẵn2
 • Mang đến khả năng bảo mật mạnh mẽ hơn so với phần mềm nguồn mở
 • Ðược kiến trúc mang lại khả năng sẵn dùng cao
 • Chú thích cuối trang
  1. Dựa trên kết quả kiểm tra nội bộ và phản hồi từ khách hàng của IBM. "Các cụm hệ thống tích hợp tùy chỉnh" là các cụm không được tích hợp sẵn, thử nghiệm trước và tối ưu hóa một cách chuyên nghiệp. Các kết quả riêng lẻ có thể thay đổi.
  2. Dựa trên bảng dữ liệu sản phẩm Dữ liệu Lớn hiện có bán từ các nhà cung cấp lớn. CHỈ BỒI THƯỜNG TẠI MỸ.

Tính năng và lợi ích của hệ thống này là gì?

Tìm hiểu thêm về các tính năng (US) >

PureData System cho Hadoop cung cấp những tính năng và lợi ích quan trọng cho cả CNTT và doanh nghiệp.

Tốc độ Triển khai nhanh hơn 8 lần so với các giải pháp tích hợp tùy chỉnh

Đơn giản Không yêu cầu lắp ráp, sẵn sàng tải dữ liệu trong vài giờ

Thông minh Các công cụ tăng tốc phân tích được tích hợp dành cho dữ liệu xã hội, dữ liệu máy và văn bản