Một Hành tinh Thông minh hơn

IBM PureSystems

Gặp chuyên gia

Gọi cho chúng tôi theo số 1800 54 54 90

Gửi e-mail đến IBM

Tổng quan

Bằng cách kết hợp tính linh hoạt của các hệ thống có mục đích chung với tính uyển chuyển của điện toán đám mây và sự đơn giản của thiết bị, Hệ thống Tích hợp Chuyên gia có khả năng biến đổi chu kỳ CNTT.

Kinh nghiệm được Đơn giản hóa


Khi dữ liệu phát triển ngày càng phức tạp hơn, cần có một phương pháp quản lý CNTT đơn giản hơn. Về cơ bản Hệ thống Tích hợp Chuyên gia thay đổi chu kỳ CNTT giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và tài nguyên cũng như tăng tốc sự đổi mới cho doanh nghiệp của bạn.

Đầu vào

Đầu vào là một hệ thống với một mã sản phẩm duy nhất. Tất cả các thành phần đều được chọn lựa và tích hợp sẵn tại nhà máy, loại bỏ sự phức tạp khi phải tiến hành thiết lập từng thành phần.

Triển khai

Các dịch vụ nền tảng được quản lý theo chính sách và cấu hình sẵn như bộ nhớ đệm, tính uyển chuyển, chuyển đổi dự phòng, cân bằng tải, an ninh và dịch vụ ứng dụng, cơ sở dữ liệu và phần mềm trung gian nhắn tin.

Quản lý

Việc quản lý hạ tầng theo chính sách và được tự động hóa thông qua tính toán, lưu trữ và tài nguyên mạng.

Hỗ trợ

Việc quản lý hạ tầng theo chính sách và được tự động hóa thông qua tính toán, lưu trữ và tài nguyên mạng.

Kỹ năng tích hợp

Ghi nhận và tự động hóa những gì chuyên gia thực hiện – từ hạ tầng đến ứng dụng – để dễ dàng triển khai và quản lý CNTT.

Tích hợp có chủ đích

PureSystems tích hợp và điều chỉnh tài nguyên phần mềm và phần cứng trong một hệ thống luôn ở tình trạng sẵn sàng sử dụng và tối ưu hóa lượng công việc.

Các dự án CNTT có chi phí vượt quá ngân sách và trễ tiến độ. Tỉ lệ các dự án CNTT có chi phí vượt quá ngân sách và trễ tiến độ tại Mỹ và trên thế giới. 25% 25% Chi phí vượt quá ngân sách. 34% 25% Trễ tiến độ. Khởi động tương tác. Mỹ. Thế giới.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Forrester Consulting do IBM ủy nhiệm