Một Hành tinh Thông minh hơn

IBM PureSystems

Gặp chuyên gia

Gọi cho chúng tôi theo số 1800 54 54 90

Gửi e-mail đến IBM

Đơn giản hóa điện toán đám mây

Ðể đơn giản hóa và đẩy nhanh tốc độ triển khai điện toán đám mây, khách hàng đang chuyển sang sử dụng IBM PureSystems được tích hợp dành cho điện toán đám mây và cung cấp khả năng tự truy cập đơn giản vào hạ tầng điện toán đám mây linh hoạt và các tài nguyên nền tảng ứng dụng mà có thể được cung cấp nhanh chóng và dễ dàng quản lý. PureSystems có thể bật lên và chạy trong vòng chưa đầy 4 giờ, sẵn sàng triển khai các ứng dụng điện toán đám mây.

Đề xuất tiếp theo: Nền tảng như dịch vụ — Quan điểm của IBM

Thực tiễn tốt nhất về điện toán đám mây và kết quả mong đợi — Khảo sát của IBM

Một cuộc khảo sát gần đây trên hơn 1.500 nhà đưa ra quyết định CNTT cho biết nơi mà các nhà lãnh đạo lựa chọn sử dụng điện toán đám mây tập trung và những lợi ích họ kỳ vọng. PureSystems và nhóm sản phẩm của nó được thiết kế để đơn giản hóa việc lựa chọn điện toán đám mây — giúp bạn có được lợi ích trong việc triển khai điện toán đám mây nhanh hơn.

IBM

Giới thiệu về nghiên cứu này

Trung tâm IBM dành cho giá trị thông tin chiến lược ứng dụng giới thiệu phương pháp mới trong tư duy, làm việc và lãnh đạo. Thông qua nghiên cứu dựa trên chứng cứ, Trung tâm trang bị cho các nhà lãnh đạo hướng dẫn thực tế và trường hợp để thay đổi.