Một Hành tinh Thông minh hơn

IBM PureSystems

Gặp chuyên gia

Gọi cho chúng tôi theo số 1800 54 54 90

Gửi e-mail đến IBM

Cải thiện hiệu quả CNTT

Các tổ chức đang chuyển sang sử dụng nhóm sản phẩm IBM PureSystems để giảm chi phí thông qua việc hợp nhất hạ tầng & ứng dụng và đơn giản hóa quản lý & điều hành xuyên suốt chu kỳ CNTT.

Đề xuất tiếp theo: Hợp nhất và tối ưu hóa dịch vụ dữ liệu để cải thiện kinh tế CNTT

Tìm hiểu phương pháp mà khách hàng đang sử dụng IBM PureSystems để cải thiện hiệu quả trung tâm dữ liệu và tiết kiệm chi phí — Nghiên cứu độc lập từ IDC

Khi đối mặt với ngân sách ứ đọng, doanh nghiệp đang tìm kiếm để tận dụng CNTT làm nhân tố khác biệt mang tính cạnh tranh. IDC đã phỏng vấn chín công ty triển khai nhóm sản phẩm IBM PureSystem để xem phương pháp họ cải thiện hiệu quả CNTT và tốc độ phát triển.

Randy Perry
được viết bởi

Randy Perry

Mr. Perry đã phát triển và chỉ đạo phương pháp Tối đa hóa giá trị kinh doanh của IDC khoảng hơn bảy năm. Là nhà lãnh đạo am hiểu của IDC trong việc gia tăng lợi ích tài chính CNTT, ông đã đi tiên phong về cách phương pháp hoàn vốn đầu tư và chi phí sở hữu và các công cụ bán hàng về Giá trị Kinh doanh cùng với huấn luyện bán hàng, hoàn tất hơn 75 cuộc nghiên cứu qua hơn 10 năm. Ông hiện đang xây dựng cơ sở dữ liệu Giá trị kinh doanh của IDC để hỗ trợ nhà cung cấp của IDC và các khách hàng doanh nghiệp.