Một Hành tinh Thông minh hơn

IBM PureSystems

Gặp chuyên gia

Gọi cho chúng tôi theo số 1800 54 54 90

Gửi e-mail đến IBM

Triển khai các giải pháp nhanh hơn

Thúc đẩy nhanh quá trình triển khai ứng dụng mới như di động, mạng xã hội, dữ liệu lớn và công cụ phân tích từ nhiều tuần thành vài ngày hay vài phút bằng các sản phẩm tích hợp chuyên gia và tích hợp có chủ đích IBM PureSystems.

Đề xuất tiếp theo: Cấu trúc một nền tảng dữ liệu lớn cho công cụ phân tích

Tại sao các tổ chức CNTT có khả năng đáp ứng lại dựa vào các hệ thống tích hợp — Một nghiên cứu độc lập từ Forrester Consulting

Các thay đổi quan trọng đang diễn ra trong lĩnh vực CNTT và các tổ chức đang phát triển các phương pháp để mang lại giá trị kinh doanh nhanh chóng và linh hoạt. Trong tài liệu về khả năng lãnh đạo bằng suy nghĩ của Forrester Consulting do IBM ủy nhiệm này, hãy tìm hiểu về sự đổi mới CNTT quan trọng đang thực hiện đối với các doanh nghiệp chỉ là khởi đầu của chuyến hành trình hay đã ở giữa của sự thay đổi.

FORRESTER
được viết bởi

Forrester Consulting

Forrester Consulting cung cấp ý kiến tư vấn dựa trên nghiên cứu khách quan và độc lập giúp các nhà lãnh đạo lập chiến lược và nắm bắt các cơ hội do thay đổi mang lại. Forrester cung cấp nghiên cứu riêng, dữ liệu kinh doanh và người tiêu dùng, tư vấn theo yêu cầu khách hàng, sự kiện, cộng đồng trực tuyến và các chương trình điều hành đồng cấp.