En smartare planet

IBM PureSystems

Expertis. Helt enkelt.

Vill du ha hjälp?

Ring oss 08-477 44 31

Skriv till IBM (e-post)

IBM PureSystems

IBM PureSystems™ förenar flexibiliteten hos ett allmänt system med möjligheterna med molnet och enkelheten hos en enhet. De utformas för integrering och levereras med integrerad expertis som förvärvats genom årtionden av erfarenhet, i syfte att ge en förenklad IT-upplevelse.

Läs mer om PureSystems (860KB)

PureFlex
System

I IBM PureFlex™ System kombineras databehandling, lagring, nätverksfunktioner och virtualisering i en enda samlad hanteringskonsol till ett infrastruktursystem som är expert på att upptäcka och förutse resursbehov för ditt företag.

IBM Flex System™ går längre än bladservrar och ger enkelt integrerade komponenter med höga prestanda som utgör byggstenarna i PureFlex och andra PureSystems-integrerade system.

Möt PureFlex och Flex System

PureApplication
System

IBMs PureApplication System är ett plattformssystem som är särskilt utformat och anpassat för transaktionsbaserade webb- och databasprogram. Den här flexibla plattformen med arbetslastfunktioner är enkel att driftsätta, anpassa, skydda och hantera. Oavsett om du arbetar i en traditionell miljö eller i en privat molnmiljö kan den här IBM-lösningen ge avsevärda ekonomiska fördelar.

Möt PureApplication System

PureData
System

I vår tid där utmaningarna med stora data bara tilltar har kraven på datacentren blivit större än någonsin. PureData™ System, som är det senaste tillskottet i PureSystems-familjen, har särskilt optimerats för att leverera datatjänster till vår tids krävande program på ett enkelt, snabbt och mindre kostsamt sätt.

Möt PureData System

Kraften hos mönster

Mönster är beprövade bästa metoder och expertis för invecklade uppgifter som utvecklats under årtionden av kund- och partneruppdrag som fångats, labbtestats och optimerats till en upprepningsbar, policydriven form som ger snabbare avkastning och minskade verksamhetskostnader.

Programmönster

Fördefinierade programarkitekturer och obligatoriska plattformstjänster som driftsätts och hanteras av systemet i enlighet med en uppsättning regler.

Plattformsmönster

Förkonfigurerade och policyhanterade plattformstjänster som cachelagring, elasticitet, växling vid fel, belastningsutjämning, säkerhets- och programtjänster, databaser och mellanprogram för meddelanden.

Infrastrukturmönster

Automatiserad policydriven infrastrukturhantering över databehandlings-, lagrings- och nätverksresurser.

PureSystems-bloggar

Repetera grunderna: Vad är ett mönster?

Joe Bohn, den 23 juli 2012

Ta reda på varför begreppet mönster är så viktigt för den som vill förstå IBM PureSystems.

Ett nytt sätt att verka: Expertismönster

Angelo Littera, den 23 juli 2012

Ta reda på hur mönster kan göra det lättare att hantera IT-komplexitet, minska kostnaderna och hålla jämnt tempo med marknaden.

  • Jeff Howard

    VD för Marketing IBM Systems and Technology Group


Mönstren i PureSystems utgör den integrerade expertisen som sammanför de bästa metoderna från årtionden av kunduppdrag.

Titta på videon.

IBM PureSystems Expert Series: Mönsteröversikt

Se på när Jeff Howard och en grupp av IBMs experter förklarar om den viktiga rollen som expertismönster spelar i IBM PureSystems