En smartare planet

IBM PureSystems

Expertis. Helt enkelt.

Vill du ha hjälp?

Ring oss 08-477 44 31

Skriv till IBM (e-post)

Översikt

System med integrerad expertis har kapaciteten att förändra livscykeln för IT genom att kombinera flexibiliteten hos ett allmänt system med möjligheterna med molnet och enkelheten hos en enhet.

Enklare alternativ


När data blir alltmer komplexa, så behöver man enklare IT-hantering. System med integrerad expertis förändrar livscykeln för IT helt, vilket sparar tid och resurser och skyndar på företagets innovationsarbete.

Köp in

Inköps som ett enda system, med ett enda produkt-ID. Alla komponenter har förvalts och förintegrerats i fabriken, vilket innebär att man slipper allt krångel med att ställa in komponenter.

Driftsätt

Förkonfigurerade och policyhanterade plattformstjänster som cachelagring, elasticitet, växling vid fel, belastningsutjämning, säkerhets- och programtjänster, databaser och mellanprogram för meddelanden.

Hantera

Automatiserad policydriven infrastrukturhantering över databehandlings-, lagrings- och nätverksresurser.

Support

Automatiserad policydriven infrastrukturhantering över databehandlings-, lagrings- och nätverksresurser.

Inbyggd expertis

Fångar och automatiserar det som experterna gör - från infrastruktur till program - till att göra IT enkelt att driftsätta och hantera.

Integration genom utformning

PureSystems integrerar och finjusterar maskin- och programvaruresurser i ett startklart arbetsbelastningsoptimerat system.

IT-projekt överskrider budget och ligger efter tidsplanen

Procentandel av IT-projekten som överskrider budget och ligger efter tidsplanen både i USA och i världen

Överskrider budget

Ligger efter tidsplanen

25%

25%

34%

25%

Starta interaktivt

USA

I världen

En beställd studie som utfördes av Forrester Consulting för IBMs räkning