En smartare planet

IBM PureSystems

Expertis. Helt enkelt.

Vill du ha hjälp?

Ring oss 08-477 44 31

Skriv till IBM (e-post)

Enklare molnanvändning

Kunder som vill förenkla och skynda på driftsättningen i molnet väljer IBM PureSystems som är byggt för molnet och ger enkel åtkomst med självbetjäning till elastisk molninfrastruktur och resurser för programplattformar som snabbt kan driftsättas och är enkla att hantera. PureSystems kan vara igång på bara 4 timmar, klart för driftsättning av molnprogram.

Nästa erbjudande: Platform as a Service – IBMs perspektiv

Bästa metoder för molnet och förväntat resultat – IBM-undersökning

En nyligen genomförd undersökning av över 1 500 IT-beslutsfattare visar var fokus ligger för dem som är vägledande när det gäller molnanvändning och vilka fördelar de förväntar sig. PureSystems och tillhörande produkter är utformade för att förenkla vägen till molnet – så att du snabbare kan ta del av fördelarna.

IBM®

Om den här undersökningen

IBM Centre for Applied Insights presenterar nya sätt att tänka, arbeta och leda. Genom evidensbaserad forskning ger centret praktisk vägledning och ett motiv till förändring.