En smartare planet

IBM PureSystems

Expertis. Helt enkelt.

Vill du ha hjälp?

Ring oss 08-477 44 31

Skriv till IBM (e-post)

Öka IT-effektiviteten

Organisationer väljer IBM PureSystems-familjen för att minska kostnaderna genom konsolidering av infrastruktur och program, samt genom enklare hantering och drift genom hela IT-livscykeln.

Nästa erbjudande: Konsolidera och optimera datatjänster, och förbättra IT-ekonomin

Hur PureSystems ger minskade kostnader och bättre snabbrörlighet genom enklare IT-livscykel – IDC-rapport

I den här rapporten diskuteras varför konvergerade system som PureSystems har potential att radikalt förenkla IT-livscykeln. Genom verkliga exempel från IBM-kunder får du veta hur företag utvecklar sina IT-strategier för att leverera affärsvärde genom kortare tid till marknaden, bättre programprestanda och enklare löpande hantering av många rutinmässiga aktiviteter.

Mary Johnston Turner
av

Mary Johnston Turner

IDC Research Vice President, Enterprise Systems Management Software, leder IDCs prognoser och analyser av många marknader för IT-programvara, bland annat driften av publika och privata moln.