En smartare planet

IBM PureSystems

Expertis. Helt enkelt.

Vill du ha hjälp?

Ring oss 08-477 44 31

Skriv till IBM (e-post)

Driftsätt lösningar snabbare

Skynda på driftsättningen av nya tillämpningar som mobilprogram, sociala medier, enorma datamängder och analys från veckor till dagar eller minuter med hjälp av expertisen som är inbyggd genom utformningen i IBM PureSystems.

Nästa erbjudande: Skapa arkitektur för en Big data-plattform för analys

Varför responsiva IT-organisationer litar på integrerade system – rapport från Forrester Consulting

Det pågår viktiga förändringar inom IT-branschen, och företag utvecklar sina metoder att åstadkomma snabbt och flexibelt affärsvärde. I den här Forrester Consulting-ledarskapsrapporten på uppdrag av IBM får du veta mer om en betydande IT-omvandling som är aktuell för företag som just har inlett resan eller för dem som står mitt i förändringen.

Forrester Consulting
av

Forrester Consulting

Forrester Consulting levererar oberoende och objektiva forskningsbaserade konsulttjänster för att hjälpa företagsledare att skapa strategier och agera på affärsmöjligheter som uppstår genom förändringar. Forrester tillhandahåller egen forskning, konsument- och affärsdata, anpassade konsulttjänster, evenemang, onlinegemenskaper och chef-till-chef-program.