O planetă mai inteligentă

IBM PureSystems

Expertiză. Pur şi simplu.

Mai multe detalii

Sunaţi-ne 021 405 82 82

E-mail IBM

Privire de ansamblu

Prin îmbinarea flexibilităţii unui sistem de uz general cu elasticitatea unui cloud şi simplitatea unui dispozitiv, sistemele expert integrate au capabilitatea de a transforma ciclul de viaţă IT.

Experienţă simplificată


Creşterea continuă a volumului şi complexităţii datelor impune o abordare mai simplă a gestionării IT-ului. Sistemele expert integrate modifică fundamental ciclul de viaţă IT, reducând costurile, economisind timpul şi resursele şi accelerând inovarea în compania dumneavoastră.

Achiziţionare

Este achiziţionat ca un sistem unic, cu un singur ID de produs. Toate componentele sunt pre-selectate şi pre-integrate în fabrică, eliminând complexitatea setării componentelor.  

Implementare

Servicii de platformă pre-configurate şi gestionate pe bază de politici, cum ar fi cele pentru memorarea în cache, elasticitate, preluarea la eroare, echilibrarea încărcărilor de lucru, securitate şi aplicaţii, bază de date şi middleware de mesagerie.

Gestionare

Gestionare automatizată şi bazată pe politici a infrastructurii pentru toate resursele de calcul, stocare şi interconectare în reţea.

Suport

Gestionare automatizată şi bazată pe politici a infrastructurii pentru toate resursele de calcul, stocare şi interconectare în reţea.

Expertiză integrată

Sunt colectate şi automatizate acţiunilor experţilor - de la infrastructură la aplicaţie - pentru a face uşoară implementarea şi gestionarea IT-ului.

Integrare prin proiectare

PureSystems integrează şi ajustează resursele hardware şi software într-un sistem gata de utilizare, optimizat pentru încărcările de lucru.

Proiecte IT cu bugetul depăşit şi în întârziere

Procentul proiectelor IT care în prezent au depăşit bugetul şi sunt în întârziere faţă de planificare, în S.U.A. şi în întreaga lume

Buget depăşit

Întârziate

25%

25%

34%

25%

Lansaţi prezentarea interactivă

S.U.A.

Toate ţările

Un studiu realizat de Forrester Consulting la cererea IBM