Smarter Planet

IBM PureSystems

Trebate pomoć?

E-mail IBM

Stručni integrirani sistemi kombiniraju fleksibilnost sistema opće namjene, elastičnost clouda i jednostavnost uređaja podešenih za radno opterećenje.

Stručni integrirani sistemi iz temelja mijenjaju iskustvo i ekonomiku IT-a s ugrađenim znanjem, integracijom po dizajnu i jednostavnijim iskustvima.

 • Ugrađeno znanje

  Preuzimanje i automatizacija onog što rade stručnjaci – od
  infrastrukture do aplikacije – za lakše postavljanje i upravljanje IT-om.

 • Integracija po dizajnu

  Integracija po dizajnu – PureSystems integriraju i podešavaju hardverske i softverske resurse u jedan spreman i za radno opterećenje optimizirani sistem

 • Pojednostavljeno iskustvo

  Stručni integrirani sistemi – poboljšanje svakog dijela IT životnog ciklusa s integriranim upravljanjem cijelim sistemom i široko otvorenim
  eko sistemom optimiziranih rješenja

Ugrađeno znanje

Tradicionalni poslovni sistemi omogućuju rješavanje problema na različite načine: s različitim kombinacijama softvera i različitim konfiguracijama hardvera koji podržava taj softver.

Postizanje dobrog rada tih kombinacija u vašem poslu može biti složeno, skupo i zahtjevno po pitanju vremena i resursa. Stručni integrirani sistemi nude ugrađeno znanje za rješavanje tih problema. Kolektivno znanje iz poznatih najboljih primjera iz prakse, inovativno razmišljanje, vodeća uloga u IT industriji i znanje probranih dobavljača rješenja su skupljeni i ugrađeni u sistem.

Upotrebom ugrađenog znanja i najboljih primjera iz prakse za automatiziranje i optimiziranje teških ili dugotrajnih zadataka, kao što su razvoj aplikacija i rješenja, konfiguracije, opskrba, klastering i drugo, možete:

Stručni integrirani sistemi koriste i automatiziraju najbolje primjere iz prakse i znanja, smanjujući ručne korake koji odgađaju projekte.

IBM PureSystems isporuka

Uzorci znanja mogu automatski uravnotežiti, upravljati i optimizirati elemente vašeg rješenja, od temeljne infrastrukture i resursa platforme do aplikacija. Ovi uzorci znanja pomažu u isporuci i upravljanju s današnjim modernim poslovnim procesima, uslugama i aplikacijama. Oni to rade skupljanjem najboljih primjera iz prakse i znanja u oblike koji se mogu ponavljati i postavljati, a koji su dobiveni nakon desetljeća optimiziranja postavljanja i upravljanja centrima podataka, softverskih infrastruktura i aplikacija širom svijeta. Ti uzorci nisu samo preslika ili skup uputa za vašu pomoć; znanje je ugrađeno i spremno vam pomoći u postizanju vrijednosti u poslovanju:

Na primjer, ako vaša organizacija za razvoj softvera treba brzo izgraditi i postaviti razvojna i test okruženja, vi možete brzo nabaviti IT resurse i postaviti slike aplikacija iz knjižnice za nekoliko minuta – što može planirano vrijeme skratiti za više mjeseci. Ova brzina i agilnost dramatično povećava brzinu poslovanja, tako da možete brzo odgovoriti na IT i poslovne potrebe – što znači ostvariti prednosti s mogućnostima koje se pružaju na tržištu.

Stručni integrirani sistemi imaju otvorenu arhitekturu koja omogućuje da sudionici dohvate i automatiziraju svoja aplikativna znanja, te optimiziraju aplikacije za određeni sistem.

IBM PureSystems isporuka

Uzorci znanja su dostupni kod IBM-a i IBM Poslovnih partnera. Dobavljači rješenja, pravi stručnjaci u svojim područjima, nude uzorke znanja za svoje aplikacije – unaprijed podešene, unaprijed konfigurirane i unaprijed optimizirane – za IBM PureSystems. Vi dobivate pojednostavljeno iskustvo kroz cijeli životni vijek aplikacije – brza postavljanja, poboljšane performanse i jednostavne nadogradnje. Sve ovo omogućuje brži povrat vrijednosti uz IBM PureSystems.

PureSystems centar (SAD) olakšava pronalaženje uzoraka znanja kod IBM-a i IBM Business Partnera. Uzorci aplikacija i platformi su dostupni zajedno sa svojim nadogradnjama i ažuriranjima, što dodatno pojednostavnjuje rad s aplikacijama.

Stručni integrirani sistemi smanjuju količinu znanja koja vam je potrebna za postavljanje, integraciju, skaliranje, podešavanje, upravljanje i optimiziranje aplikacija i njihove infrastrukture.

IBM PureSystems isporuka

IBM PureSystems stavljaju znanje u dizajn sistema, optimizirajući konfiguriranje svega – od hardvera do međuopreme i aplikacija – uz poboljšanje performansi, pouzdanosti i sigurnosti. IBM koristi znanje stečeno kroz njegove razvoje poslužiteljskih, memorijskih i mrežnih sistema i ugrađuje ga u PureSystems, tako da vi dobivate visoko iskorištenje resursa, pouzdanost i performanse. Možete smanjiti prostore za vaše sisteme, čime se smanjuje i vrijedan prostor u centrima podataka i troši manje energije za rad.

IBM je također primijenio i svoje poznavanje upravljanja, stečeno u tisućama angažmana u centrima podataka i konsolidacijama poslužitelja za poboljšanje efikasnosti upravljanja sistemima. Automatizacija upravljanja smanjuje projektne i operativne rizike i oslobađa vrijedne resurse, uklanjanjem zavisnosti o ručnim, ponavljajućim koracima u zadacima konfiguriranja, integracije, skaliranja i podešavanja.

Integracija po dizajnu

Tradicionalno su se sistemi nabavljali i s njima se upravljalo preko mnoštva hardverskih i softverskih komponenti.

Tvrtke su trošile mnogo vremena i novca za integriranje, podešavanje i upravljanje s tim komponentama da bi one podržavale potrebe njihovih aplikacija. IT organizacije su počele koristiti uređaje, cloud računalstvo i softver kao servis (SaaS) za pomoć u smanjenju tih troškova.
Stručni integrirani sistemi daju prednosti ovih koncepata, uz izbjegavanje mnogih ograničenja. Ti sistemi se integriraju po dizajnu sa skaliranom tehnologijom, ostavljajući tvornička podešavanja i optimizacije za podršku radnih opterećenja, ali uz fleksibilnost i kontrolu koju vi trebate. Stručni integrirani sistemi čine za IT ono što vodeće automobilske tvrtke čine za vozače: dizajn, podešavanje i integriranje više sistemskih komponenti u gotovo vozilo s jednom namjenom. Neka su podešena za luksuz, neka za prijevoz velikih obitelji i kućnih ljubimaca, a neka za brzinu. Vozač se ne želi brinuti o izboru i postavljanju svake komponente, on se želi fokusirati na vožnju. Isto vrijedi i za IT. Vi se ne želite boriti s komponentama – vi želite sistem koji je podešen za zadatak i spreman za rad.

Stručni integrirani sistemi se integriraju po dizajnu radi osiguranja:

Stručni integrirani sistemi se trebaju pokrenuti s pažljivo izabranim, integriranim, podešenim i optimiziranim komponentama, oblikovanim za radno opterećenje. Mogućnost optimiziranja sistema za radno opterećenje mora biti ugrađena i otvorena za sve dobavljače aplikacija koji u ovome sudjeluju.

IBM PureSystems isporuka

IBM PureSystems počinju s duboko integriranim i podešenim sistemskim i softverskim komponenta, te uključuju ugrađene uzorke znanja radi poboljšanja IT ekonomičnosti i iskustva. Svaka sistemska komponenta je pažljivo izabrana, testirana i podešena u tvornici, uz uključivanje znanja stečenog kroz desetljeća angažmana IBM klijenata i kroz tisuće optimizacija centara podataka.
Vaš tim se treba sastojati od stručnjaka za funkcionalnost posla, a vaš sistemski partner treba osigurati IT znanje za sisteme koji se integriraju po dizajnu. Ne samo da IBM bira i integrira idealne sistemske komponente, mi namjerno kreiramo sistem za optimizaciju radnih opterećenja uz osiguranje uravnoteženih i efikasnih sistema.

PureSystems se integriraju po dizajnu za isporuku:

Stručnim integriranim sistemom se upravlja kao s jednim sistemom. On ima jedan, integrirani pogled na sve fizičke i virtualne, sistemske i platformske resurse, od hardvera do aplikacija. On također mora podržavati otvorene standarde i osiguravati da su postojeća ulaganja zaštićena.

IBM PureSystems isporuka

IBM PureSystems nude pojednostavljeno upravljanje za sve sistemske i aplikacijske elemente - fizičke i virtualne. To omogućuje značajne uštede na troškovima i daje puno jednostavnije okruženje za upravljanje.

Jedna konzola za upravljanje je glavna prednost u odnosu na tradicionalne sisteme, gdje su administratori često morali koristiti odvojena sučelja upravljanja za nadgledanje različitih komponenti rješenja. S PureSystems, IT sada može nadgledati cijelo područje aplikacije kao jednu cjelinu, kroz sučelje koje omogućuje da ovlašteno osoblje ulazi duboko u komponente, te nadgleda i upravlja sa svim resursima aplikacije.

PureSystems su oblikovani za lako integriranje u vašu postojeću infrastrukturu i neprimjetno povezivanje u vaše postojeće okruženje upravljanja.

Stručni integrirani sistemi se moraju oblikovati za elastičnu skalabilnost da bi mogli dinamički optimizirati i ponovno uravnotežiti resurse u skladu s s ugovorima o razini servisa (SLA).

IBM PureSystems isporuka

IBM PureSystems su potpuno virtualizirani. Vaše poslovne aplikacije su u interakciji sa sistemom koji inteligentno i dinamički optimizira radna opterećenja i koristi svoje resurse na bazi politika postavljenih u uvjetima poslovanja, a ne u tehničkim uvjetima.

PureSystems će:

Pojednostavljeno iskustvo

S tradicionalnim IT modelima, podrška rada aplikacija i infrastrukture je postala puno složenija i skuplja.

Skupi i često prezaposleni IT profesionalci moraju primjenjivati svoje znanje za dobavu, konfiguriranje, postavljanje, integriranje, podešavanje i skaliranje komponenti rješenja. To rezultira dužim planiranim vremenima za uvođenje projekata i većim troškovima rada. Stručni integrirani sistemi pomažu u pojednostavnjenju rada IT osoblja i razjašnjenju dijelova poslovanja koji se odnose na IT resurse. Integrirani u tvornici, s ugrađenim aplikativnim i infrastrukturnim znanjima, ovi sistemi pojednostavnjuju svaki korak u cijelom trajanju sistema. Više ne trebate upravljati sa cijelom zbirkom komponenti hardvera, međuopreme i aplikacija. Sa stručnim integriranim sistemima jednostavno naručite, otpakirajte, ukopčajte i upravljajte jednim sistemom kroz jedno sučelje.

Stručni integrirani sistemi daju pojednostavljeno iskustvo kroz:

Sa stručnim integriranim sistemima se ne trebate fokusirati na podršku pojedinačnih softverskih i hardverskih komponenti. Umjesto toga ćete kupiti, postaviti, upravljati i nadograđivati jedan integrirani sistem.

IBM PureSystems isporuka

IBM PureSystems je pred-integriran i pred-optimiziran radi smanjenja IT složenosti, a dramatično povećava učinkovitost projekata osoblja IT sistema. To oslobađa vrijeme za inicijative koje donose konkurentnu prednost. Jednostavnost počinje već kod nabave. Vi birate pred-integrirani, optimizirani sistem. On se dostavlja kao cjeloviti, testirani paket resursa hardverskih i softverskih komponenti koje su spremne za vaš posao. S ugrađenim uzorcima znanja za postavljanje, upravljanje i optimizaciju - uključujući sposobnosti oblaka - PureSystems ključne zadatke svih vaših IT resursa čini jednostavnijim za cijelo vrijeme trajanja vaših aplikacija. Samoposlužno postavljanje ubrzava planirano vrijeme projekta. S PureSystems razvojni programeri aplikacija više ne trebaju čekati postavljanje sistema za testiranje i razvoj. Oni trebaju kliknuti na uzorak za postavljanje i slika se za nekoliko minuta postavlja.

Ovaj jednostavan sistemski životni ciklus vodi do smanjenja ovisnosti o specijaliziranim IT stručnjacima, što smanjuje troškove i ubrzava vrijeme do isporuke kritičnih poslovnih funkcionalnosti na tržište.

Sa stručnim integriranim sistemima se ne trebate fokusirati na održavanje, popravljanje i nadogradnju pojedinačnih komponenti. Umjesto toga ćete upravljati, optimizirati i podržavati jedan integrirani sistem.

IBM PureSystems isporuka

IBM PureSystems cijelo upravljanje sistemima čini jednostavnijim. S jednom, integriranom konzolom upravljanja za cijelu infrastrukturu i aplikativnu platformu, fizičke i virtualne resurse, cijelim okruženjem se može jednostavno upravljati kao s jednim sistemom. Iskustvo podrške je značajno poboljšano. Tradicionalni sistemi su imali kontakte za podršku za svaku od različitih sistemskih i softverskih komponenti, a s PureSystems dobivate jedan kontakt za podršku.

PureSystems također pojednostavnjuje popravke i nadogradnje, uz značajno smanjenje troškova i rizika. Tradicionalno je upoznavanje zavisnosti između verzija prije popravljanja sistemskih komponenti oduzimalo previše vremena. Previd neke od zavisnosti verzija je mogao utjecati na dostupnost kritično važnih aplikacija. PureSystems eliminira tu složenost osiguranjem integriranog održavanja. Nadogradnja sistema kojom će se izbjeći prekid rada je trošak koji si možete priuštiti. PureSystems nadograđuje uz minimalne ili čak bez prekida rada.

Sa stručnim integriranim sistemima dobivate najbolja znanja od dobavljača aplikacija ili uključujete vlastita najbolja znanja.

IBM PureSystems isporuka

IBM PureSystems podržava široki eko sistem optimiziranih aplikacija od više od 100 dobavljača rješenja. Zbog toga što su ti dobavljači uključili svoje najbolje primjere iz prakse kao uzorke znanja, optimizacija radnih opterećenja aplikacija je ugrađena u sistem. Aplikacije postaju troškovno učinkovitije, zato što se sa sistemskim resursima pametnije upravlja.

PureSystems centar olakšava pronalaženje pred-pakiranih i pred-konfiguriranih uzoraka znanja za postavljanje. Uzorci od IBM-a i drugih dobavljača rješenja koji sudjeluju u eko sistemu su dostupni, isto kao i nadogradnje i ažuriranja, što dodatno pojednostavnjuje proces održavanja.

Bez ugrađenog znanja su potrebni traženi, visoko obrazovani stručnjaci. S uzorcima znanja, PureSystems može smanjiti potrebe za nabavom, uključivanjem i postavljanjem znanja na sistem za mnoge aplikacije, uključujući: