Chytřejší planeta

IBM PureSystems

Odborné znalosti. Jasně a jednoduše.

Potřebujete asistenci?

Kontaktujte IBM 800 100 113 | #101LW04W

Kontaktujte IBM

Zjednodušení cloudu

Za účelem zjednodušení a zrychlení implementace cloudu obracejí klienti svou pozornost k platformě IBM PureSystems, navržené pro cloud a poskytující jednoduchý samoobslužný přístup k pružné cloudové infrastruktuře a prostředkům aplikační platformy, které lze pružně přidělovat a snadno spravovat. Systém PureSystems lze plně zprovoznit za pouhé čtyři hodiny do stavu, v němž bude plně připraven k implementaci cloudových aplikací.

Další nabídka: Platforma formou služby — Stanovisko IBM

Optimální postupy a očekávané výsledky pro cloud — Dotazníkový průzkum IBM

Nový dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo více než 1500 řídících IT pracovníků, dokládá, na co se zaměřují průkopníci cloudu a jaké přínosy očekávají. Platforma PureSystems a příslušná řada produktů je navržena s důrazem na zjednodušené zavádění cloudu, tj. na urychlené zpřístupnění předností cloudu pro vaše potřeby.

O této studii

IBM Centre for Applied Insights zavádí nové způsoby uvažování, práce a vedení. Prostřednictvím faktograficky orientovaného výzkumu centrum vyzbrojuje vedoucí pracovníky pragmatickým náhledem a odůvodněním nezbytných změn.