Chytřejší planeta

IBM PureSystems

Odborné znalosti. Jasně a jednoduše.

Potřebujete asistenci?

Kontaktujte IBM 800 100 113 | #101LW04W

Kontaktujte IBM

Zvýšení IT efektivity

Organizace obracejí svou pozornost na řadu produktů IBM PureSystems za účelem snížení nákladů konsolidací infrastruktury a aplikací a rovněž zjednodušením správy a provozu celého životního cyklu IT.

Další nabídka: Konsolidace a optimalizace datových služeb za účelem vylepšení IT efektivity

Informujte se, jak platforma PureSystems snižuje náklady a posiluje agilitu zjednodušením životního cyklu IT — Dokument White paper od IDC

Tento dokument White paper se věnuje otázce, proč konvergované systémy, kterým je například platforma PureSystems, umožňují radikální zjednodušení životního cyklu IT. Na příkladech skutečných zákazníků IBM se dozvíte, jak si podniky vyvíjející nové IT strategie zajišťují užitnou hodnotu zkrácením produkčních cyklů, zvýšením výkonu aplikací a zjednodušením řady rutinních činností průběžné správy.

autor:

Mary Johnston Turner

Viceprezidentka výzkumné organizace IDC pro softwarovou správu podnikových systémů řídí prognózy a analýzy IDC pro řadu trhů softwaru správy IT, včetně provozu soukromých a veřejných cloudů.