Chytřejší planeta

IBM PureSystems

Odborné znalosti. Jasně a jednoduše.

Potřebujete asistenci?

Kontaktujte IBM 800 100 113 | #101LW04W

Kontaktujte IBM

Rychlejší implementace řešení

Zrychlete implementaci nových aplikací, například aplikací pro mobilní zařízení, sociální sítě, velká data a analytické aplikace, z týdnů na pouhé dny či minuty nasazením vestavěné odbornosti a strukturální integrace produktů IBM PureSystems.

Další nabídka: Návrh architektury platformy velkých dat pro analýzy

Proč rychle reagující IT organizace nasazují integrované systémy — Dokument White paper od společnosti Forrester Consulting

Odvětví informačních technologií prodělává zásadní změny a IT organizace rozvíjejí své strategie pohotového a flexibilního poskytování užitné hodnoty. Tento analytický, výzkumem podložený dokument společnosti Forrester Consulting, objednaný společností IBM, informuje o zásadní transformaci IT technologií v podnicích, které právě začínají nebo jsou uprostřed tohoto procesu.

Forrester
autor:

Forrester Consulting

Společnost Forrester Consulting poskytuje nezávislé a objektivní na výzkumech založené konzultační služby umožňující vedoucím pracovníkům tvorbu strategií a využívání příležitostí, jež přinášejí probíhající změny. Forrester poskytuje vlastní data o výzkumech, zákaznících a podnicích, zacílené konzultace, pořádá konference, sdružuje online komunity a programy přímé komunikace s vedoucími pracovníky.