Sử dụng Rational Team Concert với dự án lớp kỹ thuật phần mềm, Phần 2: Giới thiệu các kế hoạch lặp lại và kiểm soát nguồn Jazz

Các nhóm phát triển phần mềm phải thực hiện các hoạt động như phân chia một dự án phát triển thành các nhiệm vụ quản lý, tạo và thay đổi mã nguồn, giao tiếp với các nhà phát triển đồng nghiệp và quản lý các nhóm. Phần mềm quản lý dự án cộng tác IBM® Rational Team Concert™ hỗ trợ nhiều cho các hoạt động kỹ thuật này và do đó có thể tạo thành nền tảng cơ sở của các dự án phát triển phần mềm. Hướng dẫn hai phần này mô tả một số các khái niệm chính về Rational Team Concert, chẳng hạn như các mục công việc, các nhóm, kiểm soát nguồn, các kế hoạch lặp lại và làm thế nào có thể sử dụng các khái niệm này trong việc phát triển một dự án phần mềm nhỏ khi sử dụng một quá trình linh hoạt trong việc thiết lập một lớp.

Thomas Fritz, Nghiên cứu sau tiến sĩ, University of British Columbia

author photoThomas Fritz đã nhận được Chứng chỉ về khoa học máy tính của Trường đại học Ludwig-Maximilians Munich, Đức, vào năm 2005. Anh đã nhận được bằng tiến sĩ khoa học máy tính của Trường đại học British Columbia (UBC) vào năm 2011. Anh có kinh nghiệm làm việc từ khi còn là một thực tập sinh tại một số công ty, gồm các phòng thí nghiệm IBM OTI ở Zurich và Ottawa, nơi anh đã làm với các nhóm mục công việc Jazz và kiểm soát nguồn. Anh đã giảng dạy khóa học giới thiệu cho sinh viên về công nghệ phần mềm trong khoa khoa học máy tính tại UBC và hiện đang là một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại UBC. Nghiên cứu của anh tập trung vào cách giúp các nhà phát triển phần mềm quản lý tốt hơn thông tin và các hệ thống mà họ làm việc.Meghan Allen, Giảng viên đại học, University of British Columbia

author photoMeghan Allen nhận được bằng Cử nhân khoa học và Thạc sĩ về khoa học máy tính của Trường đại học British Columbia (UBC) vào năm 2001 và 2006. Cô có kinh nghiệm làm việc như là một nhà phát triển phần mềm, ở đây cô đã sử dụng công cụ phối hợp nhóm "theo tự nhiên." Từ năm 2007, cô đã là giảng viên của khoa khoa học máy tính tại UBC, ở đây cô đã giảng dạy nhiều khóa học cho sinh viên gồm khóa học giới thiệu công nghệ phần mềm có sử dụng Rational Team Concert.05 01 2012

Tổng quan

Phần 1 của hướng dẫn hai phần này đã giới thiệu cho bạn các khái niệm cơ bản về phần mềm quản lý dự án phát triển phần mềm cộng tác IBM® Rational Team Concert™. Phần 1 tập trung chủ yếu vào các nhóm và các mục công việc. Phần này cho bạn thấy cách có thể sử dụng Rational Team Concert để theo dõi sự tiến triển của dự án thông qua cơ chế kiểm soát nguồn của nó và một quá trình phát triển phần mềm được định nghĩa định với các lần lặp lại.

Mỗi sinh viên (trong ví dụ ở Hình 1: Thomas), có một vùng làm việc cục bộ riêng, giống như cách mà bạn có một vùng làm việc trong Eclipse trên máy tính cục bộ của bạn. Mỗi sinh viên cũng có một vùng làm việc của kho lưu trữ trên máy chủ (Hình 1: Repository WS của Thomas, ở đây WS là viết tắt của vùng làm việc), dùng làm một bản sao an toàn cho tất cả mã dự án mà sinh viên cụ thể đã đăng ký.

Các quy trình linh hoạt và gia tăng, lặp lại

Bạn sẽ hiểu bài viết này tốt hơn nếu bạn cũng đã quen thuộc với các phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt và quá trình quản lý dự án scrum (phương pháp luận gia tăng, lặp lại để quản lý dự án). Xem phần Tài nguyên để biết một danh sách các trang web và các bài viết sẽ cung cấp cho bạn một định hướng tốt.

Lưu ý:
Nếu bạn đã quen thuộc với CVS (Concurrent Versions System -Hệ thống các phiên bản đồng quy), bạn có thể nghĩ về vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn như là kho lưu trữ CVS rất riêng của bạn, mà bạn sẽ chỉ đăng ký mã trong đó.

Ngoài vùng làm việc của kho lưu trữ riêng của bạn, bạn cũng cần chia sẻ mã với những thành viên trong nhóm của bạn. Với mục đích này, mỗi nhóm có một luồng dữ liệu riêng của mình trên máy chủ.

Sau khi bạn thay đổi mã của dự án, hãy lưu các thay đổi của bạn bằng cách kiểm tra chúng trong vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn (check-in). Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ những thay đổi này với nhóm của mình sao cho mọi người có thể nhìn thấy chúng, bạn chỉ cần phân phối chúng cho luồng dữ liệu đó. Sau khi được phân phối, các thành viên trong nhóm của bạn sẽ thấy có các thay đổi đến và họ có thể chấp nhận chúng vào các vùng làm việc của họ. Khi họ chấp nhận chúng, những thay đổi của bạn sẽ ở trong các vùng làm việc của kho lưu trữ của họ, cũng như các vùng làm việc cục bộ của họ. Vì vậy, luồng dữ liệu dùng để chia sẻ và lưu mã của nhóm của bạn và các thay đổi dòng chảy đến và đi giữa vùng làm việc cục bộ, vùng làm việc của kho lưu trữ và luồng dữ liệu.

Hình 1. Vùng làm việc cơ bản và thiết lập luồng dữ liệu cho một dự án
Biểu đồ các dòng công việc phân phối và chấp nhận

Thuật ngữ

Chấp nhận
Hành động di chuyển các thay đổi mã từ một luồng dữ liệu sang vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn.
 
Tập thay đổi
Một số các thay đổi với các tệp nguồn khác nhau. Một tập thay đổi là một đơn vị của các thay đổi cần được liên kết với một mục công việc duy nhất.
 
Đích dòng chảy
Đích dòng chảy của một vùng làm việc của kho lưu trữ cho biết luồng dữ liệu được phân phốichấp nhận các hoạt động được thực hiện.
 
Kho lưu trữ cục bộ
Bản sao mã ở trên ổ đĩa cứng của bạn, hoặc trong phòng thí nghiệm hoặc ở nhà.
 
Báo cáo tồn đọng sản phẩm
Một danh sách ưu tiên các mục tồn đọng sản phẩm theo biểu mẫu của các yêu cầu người dùng. Nó nắm giữ tất cả các chức năng mong muốn cho một bản phát hành cụ thể.
 
Vùng làm việc của kho lưu trữ
Sao lưu có kiểm soát-nguồn của bạn, ở trên máy chủ Jazz.
 
Báo cáo tồn đọng chạy nước rút
Một danh sách các mục tồn đọng chạy nước rút (lặp lại) được chia thành các nhiệm vụ cụ thể mà nhóm gia tăng, lặp lại cam kết hoàn thành trong chạy nước rút.
 
Luồng
Viết tắt cho luồng dữ liệu, vị trí ở đó các nhóm trao đổi mã.
 
Yêu cầu của người dùng (user story)
Mô tả văn bản về một yêu cầu được viết từ phối cảnh của người dùng và biểu thị những gì người dùng muốn.
 

Các luồng dữ liệu

Trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng kiểm soát nguồn Jazz, bạn cần phải tạo ra một luồng dữ liệu. Một luồng dữ liệu được một nhóm sử dụng để chia sẻ mã nguồn. Do đó, bạn sẽ cần chỉ một luồng cho toàn bộ nhóm phát triển của bạn.

Tạo luồng dữ liệu của bạn

Hãy nhớ rằng: nhóm phát triển của bạn chỉ cần một luồng. Vì vậy, để hoàn thành một phần của hướng dẫn này trước tiên thành viên trong nhóm cần tạo luồng dữ liệu.

Để kiểm tra xem liệu nó đã được tạo ra chưa, hãy chắc chắn bạn đang sử dụng phối cảnh Work Items và sau đó chọn khung nhìn Team Artifacts và trong mục Project Area, mở rộng Source Control (với ví dụ này là : CPSC 310 - Spring 11 > Source Control).

Nếu bạn nhìn thấy một luồng cho nhóm của bạn, nó đã được tạo rồi và bạn có thể chuyển đến phần Vùng làm việc của kho lưu trữ.

Nếu vẫn không nhìn thấy luồng dữ liệu, hãy làm theo phần còn lại của các hướng dẫn trong phần này để tạo ra nó:

 1. Từ phối cảnh Work Items, mở khung nhìn Team Artifacts và mở rộng vùng dự án của bạn (trong trường hợp này là CPSC 310 – Spring 11).
 2. Nhấn đúp chuột phải vào nút Source Control (Kiểm soát nguồn) và chọn New > Stream (Mới>Luồng dữ liệu ) để mở một trình soạn thảo luồng dữ liệu.
 3. Trong trường Name, gõ tên luồng của bạn.
 4. Sau đó nhấn vào Browse và chọn nhóm phát triển của bạn.
 5. (Tùy chọn) Bạn có thể thêm một mô tả ngắn về luồng này.
 6. Sau đó, bạn cần thêm một thành phần cho luồng này. Trong ví dụ này, mỗi nhóm phát triển sẽ sử dụng chỉ một thành phần, nhưng thành phần của bạn có thể chứa nhiều dự án Java.
  1. Để thêm các thành phần, trong phần Components, nhấn New.
  2. Nhập một tên cho thành phần của bạn và nhấn OK.
 7. Nhấn Save để lưu luồng này.

Vùng làm việc của kho lưu trữ

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng kiểm soát nguồn Jazz, bạn sẽ cần thiết lập vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn. Như chúng ta đã đề cập trước đây, vùng làm việc của kho lưu trữ nằm trên máy chủ Jazz và dùng như một bản sao lưu của vùng làm việc cục bộ của bạn. Tuy nhiên, nó có nhiều hơn một bản sao lưu đơn giản; nó là một bản sao có kiểm soát phiên bản. Nó theo dõi tất cả các thay đổi mà bạn đã thực hiện và bạn luôn có thể quay lại phiên bản trước đó, nếu mọi thứ có lỗi.

Tạo một vùng làm việc của kho lưu trữ

Vì tất cả các thành viên trong nhóm cần có vùng làm việc của kho lưu trữ riêng của mình, nên bạn cần để hoàn thành bước này để có vùng làm việc riêng của bạn:

 1. Trước tiên, hãy chắc chắn bạn đang sử dụng phối cảnh Work Items.
 2. Từ đó, chọn khung nhìn Team Artifacts và trong nút vùng dự án, mở rộng nút Source Control (với ví dụ này là: CPSC 310 - Spring 11 > Source Control).
 3. Xác định vị trí luồng của bạn, nhấn đúp chuột phải, chọn New Repository Workspace (Vùng làm việc của kho lưu trữ mới).
 4. Với trường Name của vùng làm việc của kho lưu trữ, nhập vào Your Name Repository Workspace (tất nhiên, thay thế Your Name bằng tên riêng của bạn).
 5. Nhấn Next, chọn Public và nhấn Next lại.
 6. Hãy chắc chắn chọn thành phần được tạo ra trong phần trước và nhấn Finish.

Nếu trình thủ thuật Load Repository Workspace (Tải vùng làm việc của kho lưu trữ) mở, bạn có thể chọn Find and load Eclipse Projects (Tìm và tải Các dự án Eclipse), rồi nhấn Finish.

 1. Trong khung nhìn Team Artifacts, bây giờ bạn có thể mở rộng My Repository Workspaces để nhìn thấy vùng làm việc của kho lưu trữ mới được tạo ra. Nhấn đúp chuột vào nó và bạn sẽ nhận được màn hình của trình soạn thảo như trong Hình 2 (ngoại trừ đích dòng chảy của bạn sẽ là luồng của nhóm của bạn).
Hình 2. Trình soạn thảo vùng làm việc của kho lưu trữ
Các phần Các chi tiết, Các thành phần, và Đích lưu lượng

Kiểm soát nguồn Rational Team Concert

Bây giờ môi trường của bạn được thiết lập đúng để sử dụng kiểm soát nguồn. Phần hướng dẫn này cho bạn thấy cách sử dụng kiểm soát nguồn để sao lưu và trao đổi mã của bạn.

Tạo dự án

Một người trong nhóm của bạn cần tạo dự án Java mà bạn sẽ làm việc trên đó.

 1. Chuyển sang phối cảnh Java và mở Package Explorer (Trình thám hiểm gói).
 2. Nếu bạn có thể nhìn thấy dự án này (trong ví dụ này là HockeyPool), thì có lẽ một thành viên trong nhóm của bạn đã tạo ra nó rồi, vì vậy bạn có thể chuyển đến phần Trao đổi mã nguồn với nhóm của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy dự án này, bạn sẽ cần phải tạo nó.
 3. Sau khi bạn đã tạo ra dự án (nếu vẫn không nhìn thấy nó), hãy nhấn vào tên dự án và chọn Team > Share Project,
 4. Chọn Jazz Source Control và nhấn Next.
 5. Chọn thành phần trong vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn (đã tạo ra trong phần Tạo luồng dữ liệu của bạn trước đây), rồi nhấn Finish.

Để chia sẻ dự án này với các thành viên trong nhóm của bạn, bạn phải đăng ký nó trong vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn và sau đó phân phối nó cho luồng dữ liệu.

 1. Để đăng ký trong dự án của bạn, nhấn chuột phải lên tên dự án và chọn Team > Check-in.
 2. Bây giờ, để phân phối dự án cho luồng dữ liệu của nhóm của bạn, nhấn chuột phải vào tên dự án và chọn Team > Deliver.

Giới thiệu về đăng ký các tệp

Hãy nhớ rằng: mỗi lần bạn đăng ký một tệp, nó sẽ tự động được sao lưu tới vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn. Do đó, bạn có thể làm việc từ máy tính xách tay của bạn, từ máy tính ở nhà, hoặc từ bất kỳ máy tính nào khác.

Trao đổi mã nguồn với nhóm của bạn

Chỉnh sửa mã

Để xem ảnh hưởng của các thay đổi mã, hãy thực hiện một số thay đổi mã, ví dụ như thêm một lớp mới hoặc thay đổi một lớp hoặc phương thức đã tồn tại.

Hãy tìm những thay đổi của bạn

 1. Sau khi bạn đã sửa đổi một số mã của mình, hãy tìm nền màu vàng trên biểu tượng của tệp. Nền màu vàng cho biết bạn đã thực hiện những thay đổi nhưng vẫn chưa đăng ký trong vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn (Hình 3).
Hình 3. Dấu hiệu về thay đổi trong khung nhìn Package Explorer
Tệp HockyPoolServlet.java cho thấy nền màu vàng
 1. Để đăng ký các thay đổi này, nhấn chuột phải lên tệp đó, rồi chọn Team. > Check-in.

Bây giờ các thay đổi của bạn đã được lưu trong vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn.

 1. Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ các thay đổi của bạn với nhóm của bạn, hãy phân phối các thay đổi của bạn.
 2. Hãy tìm khung nhìn Pending Changes (Các thay đổi đang chờ) (có thể ở dưới cùng màn hình của bạn).

Mẹo nhỏ:
Nếu bạn không thể tìm thấy khung nhìn nào, chỉ cần chọn khung nhìn: Window > Show View.

Biểu tượng thay đổi Thay đổi ký hiệu biểu tượng (hình tam giác) xác định một tập thay đổi, bao gồm tất cả các tệp mà bạn đã thay đổi kể từ lần cuối cùng bạn đã phân phối mã của mình cho luồng dữ liệu. Nếu bạn muốn xem những thay đổi này, bạn có thể nhấn đúp chuột vào bất kỳ tệp Java nào và một trình soạn thảo Difference (Khác biệt) sẽ xuất hiện, cho thấy các dòng nào được chèn vào và các dòng nào đã bị xóa.

Liên kết tập thay đổi của bạn với một mục công việc

Trong Phần 1 của hướng dẫn hai phần này (xem liên kết "Xem thêm nội dung trong loạt bài này"), chúng tôi đã nói rằng mỗi công việc mà bạn thực hiện cần tương ứng với một mục công việc. Điều này đặc biệt quan trọng khi chỉnh sửa mã. Vì vậy, những thay đổi mà bạn vừa thực hiện với mã phải tương ứng với một mục công việc.

 1. Vì vậy, hãy tạo ra một nhiệm vụ và đặt tên cho nó là My first code edit (Chỉnh sửa mã lần đầu tiên của tôi).

Lưu ý:
Thông thường, mục công việc luôn được tạo ra trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa mã. Mục công việc này sẽ là một nhiệm vụ khi một tính năng mới cần được thực hiện hoặc một lỗi nếu bạn đang sửa lỗi.

 1. Bây giờ, trong khung nhìn Pending Changes, nhấn chuột phải vào tập thay đổi và chọn Associate Work Item (Liên kết mục công việc).
 2. Chọn mục công việc tương ứng (bạn có thể phải nhập tên) và nhấn OK.

Bây giờ bạn sẽ thấy mô tả của mục công việc chứ không phải là <Enter a Comment> (Nhập một nhận xét) bên cạnh tập thay đổi.

Mẹo nhỏ:
Nếu bạn quy định rằng bạn hiện đang làm việc trên một mục công việc (bằng cách thay đổi trạng thái của nó sang Start Working (Bắt đầu làm việc) trong trình soạn thảo mục công việc), nó sẽ tự động được liên kết với tập thay đổi của bạn và bạn sẽ không phải thực hiện thủ tục đó.

Phân phối tập thay đổi

Để phân phối tập thay đổi của bạn, nhấn chuột phải vào tập thay đổi và chọn Deliver and Resolve Work Item (Phân phối và giải quyết mục công việc).

Việc này sẽ mở ra một cửa sổ hộp thoại, ở đây bạn có thể thêm các nhận xét cho mục công việc. Các thay đổi bây giờ sẽ có sẵn cho tất cả thành viên của nhóm của bạn.

Quan trọng:
Chỉ phân phối các thay đổi biên dịch đúng và vượt qua các bài thử nghiệm. Nếu các thay đổi mà bạn phân phối không biên dịch được, bạn sẽ làm chậm cả nhóm.

Nếu việc phân phối không chạy

Các hoạt động phân phối có thể không chạy nếu một trong số các thành viên nhóm của bạn đã phân phối các thay đổi cho dự án tương tự trước bạn. Điều này là do hệ thống đòi hỏi rằng bạn chấp nhận các thay đổi của họ trước khi bạn có thể phân phối các thay đổi của mình. Điều này đảm bảo rằng bạn đang làm tất cả trên cùng phiên bản của dự án và luôn giải quyết các xung đột tiềm năng.

Chấp nhận các thay đổi

Để chấp nhận các thay đổi, nhấn vào Accept (Chấp nhận) Biểu tượng chấp nhận (hình tam giác với mũi tên chỉ xuống ở trên).

Việc này có thể tạo ra các xung đột nếu các thay đổi xuất hiện trong cùng một tệp mà bạn đã chỉnh sửa. Đừng lo, vì Rational Team Concert sẽ khởi chạy một trình soạn thảo đặc biệt để cho bạn có thể giải quyết những xung đột này.


Báo cáo tồn đọng sản phẩm và báo cáo tồn đọng chạy nước rút và các yêu cầu của người dùng (user story)

Một quá trình phát triển phần mềm thường được chia thành một số lần lặp lại (còn được gọi là các giai đoạn). Tính chất của các việc lặp lại này sẽ thay đổi dựa vào mô hình quá trình được nhóm đó lựa chọn, nhưng khái niệm về lần lặp lại vẫn còn. Khái niệm này là một phần không thể thiếu của Rational Team Concert và một cách có thể nhìn thấy nó là thông qua Iteration Plans (Các kế hoạch lặp lại).

Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng một quá trình Scrum (Gia tăng, lặp lại) với một bản phát hành chính và hai lần chạy nước rút (hai lần lặp lại). Nếu bạn chưa quen thuộc với Scrum, bạn nên đọc trên Scrum trên web để hiểu các khái niệm cơ bản.

Tạo một báo cáo tồn đọng sản phẩm

Một báo cáo Product Backlog (tập hợp các yêu cầu của sản phẩm) có chứa tất cả các chức năng mong muốn với một phiên bản cụ thể theo biểu mẫu của một danh sách ưu tiên về các mục tồn đọng sản phẩm và những yêu cầu của người dùng. Nó được toàn bộ nhóm sử dụng.

Mẹo nhỏ:
Bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể tạo ra một báo cáo Product Backlog. Nhưng hãy chắc chắn chỉ có một người trong nhóm của bạn chịu trách nhiệm về việc tạo ra nó, vì nếu không thì bạn sẽ có các bản sao.

 1. Từ khung nhìn Team Artifacts, chọn Plans > All Plans > Main Development > Release 1.0 nhấn chuột phải và chọn New > Plan.
 2. Trong cửa sổ hộp thoại (Hình 4), đặt tên cho kế hoạch lặp lại của bạn.
 3. Hãy chắc chắn rằng Owner (Chủ sở hữu) là nhóm của bạn và Iteration (Lặp lại) là bản phát hành 1.0.
 4. Sau đó, mở rộng Advanced Options, chọn Product Backlog trong trình đơn thả xuống và nhấn Finish.
Hình 4. Cửa sổ hộp thoại mới Kế hoạch mới (New Plan)
Tạo khung nhìn Plan để tạo kế hoạch lặp lại

Tạo các yêu cầu của người dùng

Bây giờ, thêm các yêu cầu người dùng cho dự án của bạn vào Product Backlog Plan (Kế hoạch tồn đọng sản phẩm).

 1. Khi bạn mở Product Backlog Plan của mình trong trình soạn thảo và chuyển đến thẻ Planned Items (Các mục kế hoạch), nhấn chuột phải lên Release 1.0, (Bản phát hành 1.0) và bạn có thể thêm các yêu cầu của người dùng của bạn bằng cách chọn mục Add Work Item > Story.
 2. Điền tóm tắt yêu cầu người dùng vào trường văn bản.
 3. Lưu kế hoạch này để cho yêu cầu người dùng được lưu và nhấn đúp chuột vào yêu cầu người dùng để mở nó trong trình soạn thảo.
 4. Bây giờ thêm thông tin có liên quan, chẳng hạn như các thời điểm yêu cầu (nếu bạn đã quyết định), sự ưu tiên và tiêu chuẩn có thể chấp nhận được (trong thẻ Acceptance Test).
 5. Ngoài ra, hãy chắc chắn lưu yêu cầu người dùng thành tệp với nhóm của bạn: chọn thể loại nhóm của bạn trong trình đơn thả xuống Filed Against (nếu thể loại nhóm không xuất hiện ngay, thì nhấn More và sau đó bạn sẽ có thể tìm thấy nó).

Bạn không cần chỉ định một chủ sở hữu.

Tạo một báo cáo tồn đọng chạy nước rút

Sau cuộc họp lập kế hoạch chạy nước rút ở đó bạn đã quyết định các yêu cầu của người dùng mà bạn sẽ đưa vào bước chạy nước rút, một trong những thành viên nhóm của bạn phải tạo ra báo cáo Sprint Backlog (về cơ bản là một kế hoạch lặp lại). Một lần nữa, hãy chắc chắn rằng chỉ có một người trong nhóm bạn có trách nhiệm tạo. Nếu không, bạn sẽ có các bản sao.

Ngoài ra, bạn phải chắc chắn tạo ra báo cáo Sprint Backlog theo lần chạy nước rút thích hợp.

 1. Với lần chạy nước rút đầu tiên, chọn All Plans > Main Development > Release 1.0 > Sprint 1 (1.0), nhấn chuột phải vào nó và tạo ra một kế hoạch mới.
 2. Đặt tên cho Sprint Backlog của bạn và đừng quên chọn nhóm của bạn làm chủ sở hữu.
 3. Chọn lần chạy nước rút (Sprint 1 cho lần chạy nước rút đầu tiên) trong phần lặp lại và phần Advanced Option (Tùy chọn nâng cao), chọn Iteration Plan.

Mỗi báo cáo Sprint Backlog cần mô tả ngắn gọn với kết quả chính của lần chạy nước rút.

 1. Trong thẻ Overview, nhấn vào liên kết Start Editing (Bắt đầu chỉnh sửa) và mô tả ngắn gọn những gì nhóm của bạn muốn làm trong lần chạy nước rút.
 2. Nhấn Save.
 3. Để di chuyển các yêu cầu người dùng từ báo cáo Product Backlog (Tồn đọng sản phẩm) của bạn vào báo cáo Sprint Backlog (Tồn đọng chạy nước rút) của bạn, trong thẻ Planned Items, mở Product Backlog của bạn và kéo các yêu cầu người dùng từ phần Release 1.0 vào phần Sprint 1 ().

  Lưu ý:
  1. Nếu bạn không thấy các phần Release 1.0 và Sprint 1 trong thẻ Planned Items của Product Backlog, trong "View as" chọn Edit.
  2. Sau đó, trong Grouping (Tạo nhóm), chọn Iteration.
  3. Lưu lại việc này và bây giờ Product Backlog sẽ chứa các phần với bản phát hành và tất cả các lần chạy nước rút.

Việc kéo các mục vào lần chạy nước rút thích hợp sẽ tự động kết hợp chúng với lần chạy nước rút và thêm chúng vào báo cáo Sprint Backlog của bạn. Bây giờ, nếu bạn mở lại báo cáo Backlog Sprint của bạn và chuyển tới thẻ Planned Items, bạn sẽ thấy các yêu cầu mà bạn đã liên kết với lần chạy nước rút này.

Tạo các nhiệm vụ chạy nước rút

Bây giờ bạn đã chọn các yêu cầu người dùng cho lần chạy nước rút đầu tiên của bạn, bạn cần cải tiến các yêu cầu người dùng và tạo ra các nhiệm vụ thực tế mà bạn sẽ tiếp tục làm.

 1. Trước tiên, mở Sprint Backlog. Hiện tại tất cả các yêu cầu người dùng ở trong phần Unassigned (Chưa được gán).
 2. Nhấn chuột phải vào một yêu cầu người dùng và làm theo Add Work Item > Task (Thêm mục công việc> Nhiệm vụ) để tạo một nhiệm vụ.
 3. Điền vào trường Summary và nhấn Save để lưu nhiệm vụ này.
 4. Nhấn đúp chuột vào nhiệm vụ để mở nó và sau đó điền vào thông tin khác.
 5. Nếu nhiệm vụ là một phần của một yêu cầu người dùng, hãy làm cho mối quan hệ này rõ ràng bằng cách thêm yêu cầu người dùng làm phần cha mẹ của nó (hoặc bằng cách thêm một phần cha mẹ trong nhiệm vụ hoặc bằng cách kéo nhiệm vụ đó vào yêu cầu người dùng).

Quan trọng:

 • Hãy chắc chắn lưu các yêu cầu của người dùng của bạn và các nhiệm vụ của bạn hoặc các lỗi với nhóm của bạn thành tệp (chọn thể loại phù hợp trong trường Filed Against). Nếu không, yêu cầu, nhiệm vụ, hoặc lỗi sẽ không hiển thị trong báo cáo sản phẩm hoặc báo cáo Sprint Backlog của bạn.
 • Khi bạn quyết định bắt đầu làm việc với một nhiệm vụ hay một yêu cầu người dùng, hãy chắc chắn thay đổi chủ sở hữu cho chính bạn, do đó, tất cả mọi người trong nhóm có thể nhình thấy bạn đang làm việc với nó.

Ở cuối lần lặp lại, tất cả các mục công việc có trong Iteration Plan tương ứng phải được giải quyết. Nếu bạn có mục công việc bị bỏ lại, hãy hoặc di chuyển chúng đến lần lặp lại tiếp theo hoặc giải quyết chúng bằng cách, ví dụ, chỉ ra " Won't fix" (Không sửa chữa) trong trường thích hợp.

Vì Iteration Plan là một công cụ tốt, bạn có thể làm cho nó trở thành một phần của các trang ưa thích của bạn. Chỉ cần nhấp chuột phải vào nó trong khung nhìn Team Artifacts và chọn Add to Favorites (Thêm vào Các sở thích). Nó sẽ xuất hiện trong thư mục Favorites của bạn.


Bạn đã học được những gì

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ có hiểu biết cơ bản về các khái niệm quan trọng sau đây có liên quan đến Eclipse và Rational Team Concert:

 • Sự khác biệt giữa vùng làm việc cục bộ của bạn và vùng làm việc của kho lưu trữ.
 • Khái niệm về một luồng dữ liệu để chia sẻ mã với các thành viên khác trong nhóm của bạn.
 • Làm thế nào để tạo ra một luồng dữ liệu và một vùng làm việc của kho lưu trữ.
 • Khái niệm của một tập thay đổi.
 • Làm thế nào để kết hợp một mục công việc với một tập thay đổi.
 • Làm thế nào để đăng ký mã vào vùng làm việc của kho lưu trữ của bạn.
 • Làm thế nào để chấp nhận và phân phối các thay đổi giữa bạn và các thành viên trong nhóm của bạn.
 • Làm thế nào để tích hợp các thay đổi của bạn với các thành viên trong nhóm dự án của bạn
 • Một quá trình phát triển phần mềm là một loạt các lần lặp lại.
 • Làm thế nào để tạo ra một báo cáo Product Backlog và một báo cáo Sprint Backlog.
 • Làm thế nào để thêm các yêu cầu người dùng vào một báo cáo Product Backlog và vào một báo cáo Sprint Backlog.
 • Làm thế nào để viết tổng quan của một báo cáo Sprint Backlog.
 • Làm thế nào để thêm các nhiệm vụ cho một báo cáo Sprint Backlog và cách quản lý chúng.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=783977
ArticleTitle=Sử dụng Rational Team Concert với dự án lớp kỹ thuật phần mềm, Phần 2: Giới thiệu các kế hoạch lặp lại và kiểm soát nguồn Jazz
publish-date=01052012