Chuyển đến nôi dung chính

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Khi bạn đăng ký với trang developerWorks lần đầu tiên, một tiểu sử của của bạn được tạo ra. Chọn các thông tin về tiểu sử của bạn (tên, nước/vùng, và nơi làm việc) đã được hiện lên màn hình, thông tin này sẽ được hiện kèm với nội dung mà bạn đăng tải. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

 • Đóng [x]

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

 • Đóng [x]

Tăng năng suất bằng cách sử dụng Rational Application Developer với phần mềm Rational khác

Jarett Stein, Kỹ sư phần mềm, IBM
Jarett Stein
Là một thành viên của nhóm thử nghiệm xác nhận hợp lệ hệ thống của Rational Application Developer, Stein Jarett tập trung vào các tích hợp và các công cụ Web. Ông thiết kế và phát triển các ứng dụng thử nghiệm để mô phỏng các môi trường có các khách hàng sử dụng phần mềm trong đó.
Kristine Heaton, Kỹ sư phần mềm, IBM
photo of Kristine Heaton
Kristine Heaton là một người thử nghiệm kỹ thuật chính cho Trình quản lý tài sản Rational (Rational Asset Manager) trong nhóm thử nghiệm xác nhận hợp lệ hệ thống của Rational Asset Manager.

Tóm tắt:  Rational Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational) tích hợp với các sản phẩm ngang qua danh mục đầu tư Rational và cung cấp sự hỗ trợ phần mở rộng của bên thứ ba. Loạt bài hai phần này đưa ra một tổng quan về kết hợp Rational Application Developer với Rational Team Concert™ (Phối hợp nhóm công tác Rational) của IBM® và công nghệ Jazz™ của IBM®, Rational® Asset Manager (Trình quản lý tài sản Rational) của IBM®, Rational® RequisitePro® của IBM® và Rational® ClearQuest® của IBM®. Các tác giả thảo luận về cài đặt, cấu hình, các yêu cầu, các trường hợp sử dụng và các hạn chế. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để bạn có thể áp dụng các tích hợp này trong quá trình phát triển phần mềm trong môi trường Rational Application Developer, từ việc quản lý các yêu cầu và truy vết, đến việc triển khai thực hiện và bảo trì, đến việc quản trị với các tài sản có thể dùng lại được.

Ngày:  25 05 2011
Mức độ:  Nhập môn Bản gốc tiếng Anh  tại đây
Hoạt động:  2545 lần đọc
Góp ý kiến:  


Bài viết này dùng làm một tổng quan về các tích hợp được chọn của Rational® Application Developer của IBM® với các sản phẩm Rational khác:

 • IBM® Rational® Asset Manager
 • IBM® Rational® ClearQuest®
 • IBM® Rational® RequisitePro®
 • IBM® Rational Team Concert™

Các tác giả tìm hiểu các tính năng, chức năng và các trường hợp sử dụng mẫu để mô tả các cách mà những người dùng Rational Application Developer có thể hưởng lợi từ các tích hợp này.

Tổng quan về Rational Application Developer

Rational Application Developer cung cấp cho người dùng khả năng tận dụng các tính năng trong các sản phẩm Rational khác thông qua sự hỗ trợ tích hợp sản phẩm của mình. Thường thì một nhà phát triển có thể cần thực hiện các hàm, ghi lại trạng thái và cập nhật các bản ghi bằng cách sử dụng chức năng chưa gắn trong môi trường của nhà phát triển tích hợp (IDE) của họ. Để thực hiện các hoạt động cần thiết này họ phải rời khỏi IDE của mình, mở ứng dụng khác và thực hiện hoạt động ở đó. Các tích hợp sản phẩm có sẵn từ trong Rational Application Developer cho phép các nhà phát triển vẫn ở lại trong môi trường phát triển của mình trong khi làm việc với các sản phẩm tích hợp. Các hoạt động mà họ nhận được khi sử dụng các tính năng tích hợp của Rational Application Developer sẽ có sẵn cho những người dùng sản phẩm tích hợp khác trong môi trường riêng của họ.


Tích hợp Rational Application Developer với Rational Asset Manager

Rational Asset Manager dùng cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc quản lý tài sản cho hầu hết tất cả các loại tài sản sao cho mọi người có thể làm việc cùng nhau để xây dựng và cung cấp các sản phẩm phần mềm. Khi được cài đặt và được tích hợp với môi trường phát triển Rational Application Developer, Rational Asset Manager cung cấp chức năng quản lý tài sản, chẳng hạn như xem xét lại tài sản, phê duyệt, xuất bản, truy vết, theo dõi việc sử dụng và sử dụng lại. Nó cũng cung cấp chức năng như lưu trữ, tìm kiếm, tạo phiên bản tài sản và các quá trình tùy chỉnh, ví dụ xem xét lại tài sản. Công cụ hợp tác này có thể được sử dụng để lập hoạch chiến lược, cũng như để quản trị. Kho lưu trữ có thể phân loại và cung cấp kiểm soát quyền truy cập cho bất kỳ tài sản được gửi đi của bạn. Nó cũng cung cấp các số liệu thống kê và các công cụ báo cáo. Nhờ sử dụng Rational Asset Manager, bạn có thể phân loại các tài sản theo sự phân loại đã quy định của tổ chức của bạn, lập thẻ cho chúng bằng các nhãn và tìm kiếm chúng bằng cách tìm kiểm hoàn toàn theo văn bản hoặc sử dụng các bộ lọc tìm kiếm.

Ngoài ra, Rational Asset Manager cung cấp cách tích hợp với các sản phẩm của IBM khác, ví dụ như IBM® Rational® ClearCase®, Rational ClearQuest và IBM® WebSphere® Service Registry and Repository (Kho lưu trữ và Đăng ký dịch vụ WebSphere của IBM). Các thư viện của Rational Asset Manager có khả năng tùy chỉnh có thể được lập cấu hình sẵn cho các kiểu tài sản, các ràng buộc, các thuộc tính hoặc các lược đồ thể loại của Rational Application Developer. Việc nhập khẩu các thư viện làm cho nó có sẵn để sử dụng với các tạo phẩm của Rational Application Developer.

Rational Asset Manager có thể làm việc với các nền tảng phần cứng và hệ điều hành khác nhau và cung cấp hai loại giao diện: Web và các máy khách dựa trên Eclipse.

Cài đặt các phần mở rộng của bên thứ ba cũng tương tự

Cách cài đặt máy khách Rational Asset Manager với Rational Application Developer, bằng cách sử dụng Software Updater, cũng tương tự như cách cài đặt và tích hợp các phần mở rộng khác với Rational Application Developer.

Cài đặt

Giao diện của Rational Asset Manager dựa trên Eclipse (máy khách Eclipse) có thể được tích hợp vào Rational Application Developer bằng cài đặt khi sử dụng Trình cập nhật phần mềm (Software Updater). Software Updater được gọi từ trình đơn Help (Trợ giúp).

 1. Từ trình đơn Help, chọn Software Updater, rồi chọn Add Site (Thêm trang).
 2. Trong cửa sổ Add Site (xem Hình 1), nhập địa chỉ URL của một máy chủ Rational Asset Manager hiện có và lựa chọn cài đặt tất cả các tính năng.

Hình 1. Cửa sổ hộp thoại Add Site của Software Updater
Hiển thị URL của trang cập nhất Rational Asset Manager

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy trang cập nhật URL được Software Updater sử dụng bằng cách mở Asset Manager Web Client (Máy khách Web của trình quản lý tài sản) và chọn Help > Extensions, (Các phần mở rộng), sao chép trang cập nhật URL và dán nó vào trường Location (Vị trí) thường dùng trong Software Updater. Trang cập nhật URL được cung cấp trên trang Extensions (Hình 2).


Hình 2. Trình đơn Help của máy khách Web của Rational Asset Manager
Liên jết các phần mở rộng được chọn

Các điều kiện tiên quyết

Máy khách Eclipse của Rational Asset Manager có thể được cài đặt hoặc có thể mở rộng, trong các IDE Eclipse (các môi trường phát triển tích hợp) hoặc IDE của Rational Software Delivery Platform (Nền tảng phân phối phần mềm Rational) của IBM (ví dụ, Rational Application Developer hay Rational® Software Architect của IBM®).

Các hạn chế

Bạn có thể sử dụng máy khách Eclipse của Rational Asset Manager, chẳng hạn như được cài đặt với Rational Application Developer, với một máy chủ Rational Asset Manager có cùng phiên bản phát hành và một phiên bản phát hành sớm hơn phiên bản đó. Các phiên bản phát hành gồm bản phát hành gốc và các gói sửa lỗi. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Phiên bản máy khách Eclipse 7.2 của Rational Asset Manager với một Phiên bản máy chủ 7.2 hoặc 7.1.1 của Rational Asset Manager.

Mô tả

Sau khi bản tích hợp Rational Asset Manager được cài đặt cho một cá thể của Rational Application Developer, bạn sẽ thấy một khung nhìn phối cảnh Asset Manager (Trình quản lý tài sản) trong vùng làm việc (Hình 3). Nhờ sử dụng khung nhìn phối cảnh này, bạn có thể nối đến một kho lưu trữ của trình quản lý tài sản hiện tại . Các khung nhìn trong khung nhìn phối cảnh này bao gồm Asset Explorer (Trình thám hiểm tài sản), Asset Search (Tìm kiếm tài sản) và Asset Repositories (Các kho lưu trữ tài sản).


Hình 3. Khung nhìn phối cảnh của Rational Asset Manager
Khung nhìn phối cảnh Asset Management trong Rational Application Developer

Bạn có thể sử dụng các khung nhìn này và các khung nhìn có liên quan để làm việc với các tài sản của kho lưu trữ. Từ khung nhìn Asset Explorer (Hình 4), bạn có thể nối tới một kho lưu trữ hiện tại bằng cách chọn tùy chọn Create connections (Tạo các kết nối). Cửa sổ hộp thoại New Asset Manager Repository Connection (Kết nối kho lưu trữ của trình quản lý tài sản mới) (Hình 5) là nơi bạn chọn URL của kho lưu trữ và đăng nhập bằng mã định danh ID và mật khẩu hợp lệ.


Hình 4. Khung nhìn Asset Explorer
Ba nhiệm vụ có sẵn trong khung nhìn Asset Explorer

Hình 5. Khung nhìn Kết nối kho lưu trữ của trình quản lý tài sản mới
Các trường thoại kết nối kho lưu trữ mới

Bằng cách chọn kết nối đó, bạn có thể sử dụng các truy vấn được cung cấp trong khung nhìn Asset Repositories (Hình 6) để xem tài sản của mình, các đệ trình gần đây và các tài sản được đánh giá cao nhất.


Hình 6. Khung nhìn tab Asset Repositories với các truy vấn mặc định
Các truy vấn có trong các khung nhình đã đề cập đến

Bằng cách sử dụng Asset Search (Hình 7), bạn có thể tìm kiếm các tài sản và áp dụng các bộ lọc cho việc tìm kiếm của bạn.


Hình 7. Khung nhìn Asset Search với các bộ lọc khác nhau
Đoạn màn hình của khung nhìn Asset Search

Bạn có thể dễ dàng gửi đi các tài sản bằng cách sử dụng máy khách Rational Asset Manager được tích hợp trong Rational Application Developer.

Từ khung nhìn Asset Explorer, chọn Create a new asset (Tạo một tài sản mới) hoặc nếu bạn muốn tìm kiếm và nhập khẩu một tài sản hiện có, hãy chọn Find assets across repositories (Tìm tài sản trong toàn bộ các kho lưu trữ) và sử dụng tìm kiếm văn bản, các thẻ hoặc các tìm kiếm có lọc.

Bạn sẽ thấy cửa sổ hộp thoại cho một tài sản mới (Hình 8) khi bạn chọn Create a new asset. Điền các thông tin vào đó.


Hình 8. Cửa sổ hộp thoại New Asset
Khung nhìn General Details

Bạn gửi các tài sản mới bằng cách cung cấp thông tin về tài sản trong các trường cụ thể, thêm các tệp từ vùng làm việc hoặc hệ thống tệp của bạn trong tab Content (Nội dung) và chọn Submit để gửi tài sản vào kho lưu trữ. Các tài sản được gửi từ sự tích hợp của Rational Application Developer với Rational Asset Manager có thể bao gồm các thư viện chung, các dự án chung, các khuôn mẫu phổ biến hoặc các tệp khác cần được chia sẻ, được xem xét lại hoặc được theo dõi thông qua các tiến trình quản trị của Rational Asset Manager.

Để nhập khẩu một tài sản:

 1. Nhập một truy vấn trong Asset search view. (Khung nhìn tìm kiếm tài sản). Các kết quả tìm kiếm được hiển thị trong Search results view (Khung nhìn các kết quả tìm kiếm).
 2. Chọn asset (tài sản). Tài sản hiển thị trong asset editor (trình soạn thảo tài sản).
 3. Trong asset editor, chọn nút Import (Nhập khẩu).

Hình 9. Các kết quả tìm kiếm tài sản và trình soạn thảo
Tab Assets với bảng trong phần dưới màn hình
 1. Sau khi chọn nút Import, những người dùng sẽ được nhắc chọn một dự án để nhập khẩu. Ngoài ra, để nhập khẩu tài sản vào một dự án mới, những người dùng có thể chọn biểu tượng New Project (Dự án mới) New Project icon để gọi New Project wizard (Trình thủ thuật dự án mới) (xem Hình 10). Việc này sẽ nạp các nội dung của một tài sản tới vùng làm việc Rational Application Developer của bạn, nơi bạn có thể sử dụng tài sản trong môi trường phát triển của mình. Ví dụ, bạn có thể nhập khẩu một khuôn mẫu trang Web vào dự án Web Rational Application Developer của mình để bắt đầu phát triển tầng trước cho việc thực hiện ứng dụng nghiệp vụ.

Hình 10. Nhập khẩu một tài sản
Hộp thoại nhập khẩu tài sản với thùng chứa đích

Rational Asset Manager có thể tích hợp với một môi trường Rational Application Developer, sử dụng kiểm soát nguồn của Rational ClearCase. Nếu các dự án đang được phát triển trong Rational Application Developer dưới sự kiểm soát nguồn ClearCase, thì những người dùng có thể gửi một tài sản và thông tin về hệ thống kiểm soát nguồn, hệ thống này sẽ lưu vị trí kiểm soát nguồn của tạo phẩm vào siêu dữ liệu của tài sản. Các tài sản dưới sự kiểm soát nguồn được kiểm tra khi nhập khẩu và được kiểm tra lại dưới sự kiểm soát nguồn khi tài sản đó được gửi lại.

Rational Asset Manager được dựa trên công nghệ Jazz của IBM. Nó chuẩn bị một môi trường hợp tác để tạo và quản lý các tài sản và tạo phẩm. Chức năng của nó cho phép thẩm tra tài sản dựa trên vai trò và quản lý vòng đời phần mềm, giữa các khả năng khác nhau. Trang chủ của Rational Asset Manager và phần Trợ giúp bên trong nó cung cấp các hướng dẫn và các ví dụ để giải thích các chức năng này (xem Tài nguyên).


Tích hợp Rational Application Developer với Rational ClearQuest

Rational ClearQuest cung cấp các khả năng quản lý thay đổi, truy vết vòng đời, lập báo cáo và số liệu thống kê hình ảnh thời gian thực. Thông thường, ClearQuest được sử dụng như một hệ thống theo dõi thay đổi và lỗi để những người dùng gửi và quản lý các yêu cầu thay đổi. Bạn có thể tận dụng các tính năng của ClearQuest trong môi trường Rational Application Developer để xem, tạo, viết tài liệu và quản lý các yêu cầu và các vấn đề thay đổi mà không cần phải đi ra ngoài IDE.

Cài đặt

ClearQuest có thể được tích hợp với Rational Application Developer bằng cách sử dụng Software Updater.

Trong một nền tảng Microsoft® Windows® khi sử dụng Rational ClearQuest phiên bản 7 đã cài đặt (xem Các yêu cầu, ở phần sau), công cụ Software Updater trong Rational Application Developer được dùng để thêm vị trí của thư mục Eclipse ở nơi đặt trình cắm thêm ClearQuest.

Để cài đặt:

 1. Gọi Software Updater từ trình đơn Help trong vùng làm việc của Rational Application Developer: Help > Software Updates > Available Software > Add site > Local
 2. Chuyển hướng đến thư mục nơi cài đặt ClearQuest trên ổ cứng của bạn và (ClearQuest V7.1 trong ví dụ này) và chọn thư mục cqecUpdateSite.
 3. Nhấn OK.

Hình 11. Khung nhìn Software Updates và Add-ons, đang duyệt trình cắm thêm ClearQuest
Duyệt thư mục cqecUpdateSite
 1. Mở rộng trang web bổ sung, chọn các tính năng và nhấn Install (Cài đặt).

Hình 12. Cửa sổ hộp thoại cài đặt Software Updates
Trang CQ Update trong software updater

Các điều kiện tiên quyết

Việc tích hợp ClearQuest yêu cầu cài đặt ClearQuest trên hệ thống của bạn hoặc bạn có thể truy cập vào một hệ thống nơi ClearQuest được cài đặt. Bạn cần có quyền truy cập vào trình cắm thêm ClearQuest. Một lưu ý cảnh báo: các phiên bản khác nhau của Rational ClearQuest và phần mềm ClearCase có thể không cùng tồn tại trên cùng một hệ thống. Ví dụ, bạn không thể cài đặt Rational ClearQuest phiên bản 7.1 trên một hệ thống ở đó đã cài đặt Rational ClearCase phiên bản 7.0, vì cả hai sản phẩm cần phải có cùng một dãy số phiên bản.

Để truy cập một cơ sở dữ liệu ClearQuest trong môi trường Rational Application Developer, các kho lưu trữ của ClearQuest phải được tạo trước và chúng phải được duy trì bằng công cụ quản trị trang. Những người dùng phải truy cập vào các kho lưu trữ thông qua một đăng nhập an toàn cần một mã định danh ID và một mật khẩu.

Mô tả

Trong Rational Application Developer, bạn mở khung nhìn phối cảnh ClearQuest và nối đến một kho lưu trữ ClearQuest. Sau khi bạn đã kết nối, bạn có thể tạo ra các lỗi, quản lý các lỗi hiện có, tạo ra các truy vấn mới hoặc sử dụng các truy vấn hiện có để tìm kiếm và xem các mục công việc trong kho lưu trữ ClearQuest.

 1. Để truy cập vào khung nhìn phối cảnh ClearQuest, như trong nhiều bản tích hợp phần mềm Rational, từ trình đơn chính, chỉ cần chọn Window > Open Perspective > Other và chọn ClearQuest từ trình đơn thả xuống.
 2. Nối với kho lưu trữ của bạn bằng cách sử dụng một lược đồ và thông tin đăng nhập được cung cấp . Ví dụ, từ trình đơn ClearQuest (Hình 13), chọn Database > Connect > New để tạo một kết nối mới.

Hình 13. Trình đơn kết nối cơ sở dữ liệu ClearQuest
Hiển thị các chọn lựa của trình đơn thả xuống
 1. Chọn schema (lược đồ) cho cơ sở dữ liệu ClearQuest của bạn.

Hình 14. Khung nhìn hộp thoại Schema Repository (Kho lưu trữ lược đồ)
Cửa sổ Kết nối mới
 1. Chọn Next và sau đó nhập ID người dùng của bạn để đăng nhập.

Khung nhìn phối cảnh ClearQuest (Hình 15) chứa một bộ các khung nhìn Eclipse mà bạn có thể sử dụng cho các hoạt động của Rational ClearQuest. Chúng bao gồm các khung nhìn sau:

 • Khung nhìn Trình chuyển hướng ClearQuest (ClearQuest Navigator).
 • Khung nhìn Các kết quả truy vấn ClearQuest (ClearQuest Query Results).
 • Khung nhìn Các thông tin chi tiết của bản ghi ClearQuest (ClearQuest Record Details).
 • Khung nhìn Bàn điều khiển (Console).

Hình 15. Khung nhìn phối cảnh ClearQuest
Các khung nhìn ClearQuest trong Rational Application Developer

Khung nhìn Trình chuyển hướng ClearQuest hiển thị các truy vấn, các biểu đồ, các bản ghi và các định dạng bản ghi. Trong khung nhìn này, bạn có thể tạo các truy vấn mới, chỉnh sửa các truy vấn hiện tại, lưu, xóa hoặc đổi tên một truy vấn hoặc thực hiện một truy vấn. Các kết quả được hiển thị trong khung nhìn Các kết quả truy vấn ClearQuest. Bạn có thể chọn một bản ghi và kiểm tra các thông tin chi tiết của bản ghi này bằng cách sử dụng khung nhìn Các thông tin chi tiết của bản ghi ClearQuest. Bạn có thể thực hiện các hoạt động trên các bản ghi từ hoặc khung nhìn Các kết quả truy vấn ClearQuest hoặc khung nhìn Các thông tin chi tiết của bản ghi ClearQuest. Khung nhìn Bàn điều khiển hiển thị các thông báo thành công và thất bại.

Một chức năng phổ biến khi sử dụng Rational Application Developer và tích hợp ClearQuest là tìm kiếm một bản ghi ClearCase để xem hoặc chỉnh sửa các thông tin chi tiết của một bản ghi lỗi. Để tìm kiếm một bản ghi theo mã định danh ID, từ trình đơn chính chọn ClearQuest > Find Record (Tìm bản ghi).


Hình 16. Find Record là một tùy chọn trên trình đơn thả xuống của ClearQuest
Trình đơn ClearQuest đã mở rộng

Cửa sổ hộp thoại Find Record là nơi bạn có thể chọn loại bản ghi, chẳng hạn như kiểu ChangeRequest (Hình 17) và mã định danh ID của bản ghi.


Hình 17. Cửa sổ hộp thoại Find Record
Các trường nhập và mã định danh ID

Bạn cũng có thể sử dụng Rational Application Developer để gửi một bản ghi yêu cầu thay đổi:

 1. Chọn ClearQuest > New > Change Request (Yêu cầu thay đổi) để tới cửa sổ Create Change Request (Tạo yêu cầu thay đổi).
 2. Điền vào các trường cần thiết và nhấn OK.
 3. Để thêm các phần đính kèm vào bản ghi, hãy đánh dấu bản ghi đó, mở trình đơn và chọn Utilities > Add Attachment (Thêm phần đính kèm).

Lưu ý:
Các phần đính kèm có thể cũng tự động được thêm vào các bản ghi mới bằng cách nhấn chuột phải vào các tạo phẩm hoặc các mục phát triển trong khung nhìn Problems (Các vấn đề) và chọn ClearQuest -> Create ClearQuest Record from Resource (Tạo bản ghi ClearQuest từ nguồn tài nguyên) (Hình 18). Nguồn tài nguyên hoặc vấn đề được chọn sẽ tự động xuất hiện trong tab các phần đính kèm của một bản ghi mới. Điều này giúp bạn tránh phải tìm một nguồn tài nguyên có liên quan hoặc sao chép và dán một thông báo lỗi từ khung nhìn Problems để đính kèm vào một lỗi.


Hình 18. Tùy chọn trình đơn "Tạo một bản ghi ClearQuest từ nguồn tài nguyên"
Trình đơn ClearQuest đã mở rộng

Khi đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình, bạn có thể chỉ cần ngắt kết nối với cơ sở dữ liệu:

 1. Chọn kết nối trong khung nhìn Trình chuyển hướng ClearQuest rồi từ trình đơn, chọn Disconnect (Ngắt kết nối).

Phần này phác thảo một số các chức năng tích hợp mà bạn có thể sử dụng từ bên trong Rational Application Developer để dễ dàng xử lý các nhiệm vụ quản lý thay đổi mà không cần phải ra khỏi môi trường Rational Application Developer.

Kiểm tra tài liệu ClearQuest để biết thêm thông tin về chức năng bổ sung đang có sẵn.


Tích hợp Rational Application Developer với Rational RequisitePro

Phần còn lại của bài viết này tập trung vào các tích hợp có sẵn trong phiên bản 7.5.5.1 của Rational Application Developer (phiên bản mới nhất có sẵn tại thời điểm công bố) như là một phần của bản cài đặt máy khách từ Trình quản lý cài đặt (Installation Manager) của IBM. Các tích hợp có sẵn như là một phần của bản cài đặt sản phẩm bao gồm:

 • Rational RequisitePro
 • Rational ClearCase SCM Adapter - Bộ điều hợp SCM ClearCase Rational (không thảo luận trong bài viết này).
 • Rational Team Concert Client - Máy khách phối hợp nhóm công tác của Rational (Cần Rational Jazz Server của IBM và có bản riêng).
 • Rational Team Concert Client Debug Extension - Phần mở rộng gỡ lỗi máy khách phối hợp nhóm công tác Rational.

Công cụ cài đặt

Phần này trình bày việc tích hợp với Rational RequisitePro hoặc Rational Team Concert, bạn sử dụng Trình quản lý cài đặt của IBM để cài đặt cho máy khách.

Rational RequisitePro giúp các nhóm công tác quản lý các yêu cầu của mình và các trường hợp sử dụng, cải thiện truy vết, giảm làm lại và tăng chất lượng phần mềm. RequisitePro thực hiện điều này bằng cách cung cấp một máy khách web và trên máy tính để bàn tích hợp với Microsoft® Word® và các IDE của Eclipse để quản lý các yêu cầu, truy vết và các mối quan hệ. Nhờ sử dụng một dự án Rational RequisitePro, Rational Application Developer có thể tích hợp chức năng của RequisitePro trong môi trường phát triển để cung cấp truy vết và quyền hạn của các giải pháp quản lý yêu cầu, cũng như hỗ trợ Enterprise Edition (EE-Ấn bản doanh nghiệp) của Java™ cụ thể, để phát triển các tạo phẩm bên trong Rational Application Developer.

Cài đặt

Tích hợp RequisitePro có sẵn với bản cài đặt Rational Application Developer nằm trong số các tính năng Rational lifecycle integration (tích hợp vòng đời Rational) (xem Hình 19).


Hình 19. Các tùy chọn tích hợp có sẵn trong Rational Application Developer
Các hộp kiểm tra tích hợp vòng đời

Để cài đặt Rational RequisitePro như một phần của bản cài đặt Rational Application Developer mới, bạn chỉ cần chọn nó trong quá trình cài đặt. Để cài đặt nó vào một bản cài đặt Rational Rational Application Developer hiện tại:

 1. Mở Trình quản lý cài đặt của IBM, mà bạn thường dùng để cài đặt Rational Application Developer.
 2. Nhấn Modify.
 3. Chọn Rational Application Developer.
 4. Đánh dấu chọn vào tùy chọn Rational RequisitePro Integration.
 5. Nhấn Modify.

Các điều kiện tiên quyết và các hạn chế

Việc sử dụng tích hợp Rational RequisitePro bên trong của Rational Application Developer yêu cầu Rational RequisitePro phiên bản 7.0 hoặc 7.1 hoặc mới hơn được cài đặt trên cùng một hệ thống.

Lưu ý:
Những phiên bản đó có thể không cùng tồn tại trên các hệ thống có các phiên bản Rational ClearCase hoặc Rational ClearQuest không phù hợp đã cài đặt. Ví dụ, bạn sẽ không thể cài đặt Rational RequisitePro phiên bản 7.1 trên một hệ thống đã cài đặt Rational ClearQuest phiên bản 7.0.

Mô tả

Với tính năng tích hợp Rational RequisitePro được cài đặt với Rational Application Developer, bạn có thể truy cập vào một khung nhìn phối cảnh Requirement (Yêu cầu) bằng cách chọn Window > Open Perspective > Other và chọn Requirement. Khung nhìn phối cảnh Requirement cung cấp quyền truy cập vào các dự án và các tạo phẩm dự án của RequisitePro (các yêu cầu, các phần tử, các liên kết truy vết, v.v). Theo mặc định nó hiển thị các khung nhìn sau đây:

 • Trình thám hiểm yêu cầu (Requirements Explorer).
 • Trình soạn thảo yêu cầu (Requirement Editor).
 • Truy vết yêu cầu (Requirement Trace).
 • Liên kết đến Vùng lưu trữ tạm thời (Link Clipboard).
 • Các kết quả truy vấn yêu cầu (Requirement Query Results) (sau khi bạn chạy một truy vấn).

Các khung nhìn này cung cấp thông tin và chức năng tương tự như khi chúng được mở trong máy khách Eclipse RequisitePro, nhưng chúng còn cung cấp khả năng bổ sung để liên kết các phần tử của dự án yêu cầu với các tạo phẩm của Rational Application Developer. Hình 20 cho thấy một ví dụ về các khung nhìn yêu cầu trong Rational Application Developer.


Hình 20. Khung nhìn phối cảnh Yêu cầu trong Rational Application Developer
Trình đơn hiển thị các khung nhình yêu cầu

Bạn có thể sử dụng tích hợp RequisitePro để mở các dự án RequisitePro trong khung nhìn Requirements Explorer bằng cách sử dụng các nút ở trên đỉnh của khung nhìn. Dự án RequisitePro sẽ hiển thị trong một cây trong khung nhìn Requirements Explorer. Nhấn đúp vào một yêu cầu để xem các thông tin chi tiết về nó trong khung nhìn Requirement Editor ở bên phải của khung nhìn Requirements Explorer. Trình soạn thảo yêu cầu cũng chứa thông tin về truy vết và lịch sử của yêu cầu.

Một nhà phát triển thường sẽ mở các yêu cầu một dự án và xem xét lại các thông tin chi tiết yêu cầu của dự án để thẩm tra xem những gì cần thiết cho một dự án hoặc tính năng. Sau khi một nhà phát triển triển khai thực hiện một yêu cầu cụ thể, các tạo phẩm tồn tại trong vùng làm việc đáp ứng được yêu cầu đó và có thể thực hiện các kết nối giữa hai yêu cầu để tạo khả năng chuyển hướng và chỉ ra khả năng truy vết.

Dễ dàng thực hiện tạo các liên kết truy vết giữa các yêu cầu truy vết và các tạo phẩm phát triển. Việc chọn một tạo phẩm phát triển và kéo nó đến yêu cầu sẽ tạo ra một liên kết có khả năng truy vết giữa hai yêu cầu. Một chỉ số liên kết sẽ xuất hiện trên cả hai biểu tượng tạo phẩm phát triển trong khung nhìn Project Explorer và biểu tượng yêu cầu trong khung nhìn Requirement Explorer. Bạn cũng có thể xem các liên kết truy vết trong tab Requirement Editor's Traceability (Truy vết của trình soạn thảo yêu cầu) và trong tab Requirement Trace (Theo dấu yêu cầu) (Hình 21), bạn sẽ thấy tab đó sau khi chọn hoặc là tạo phẩm phát triển hoặc là yêu cầu và chọn từ Context Menu > Select Requirement In > Requirement Trace (Theo vết yêu cầu).


Hình 21. Khung nhìn Requirement Trace
Truy vết hiển thị Requirement Trace

Có một khái niệm do sự tích hợp của RequisitePro với Rational Application Developer đưa ra là Các ủy quyền của phần tử Eclipse (Eclipse Element Proxies). Các ủy quyền này được lưu trữ trong một thư mục cùng tên bên trong của các dự án Yêu cầu xuất hiện trong Requirements Explorer. Khi bạn tạo các liên kết giữa các tạo phẩm và các yêu cầu phát triển của Rational Application Developer, một ủy quyền của phần tử Eclipse được tạo ra như là một sự đại diện cho tạo phẩm phát triển và một liên kết truy vết được tạo ra giữa yêu cầu và phần tử ủy quyền. Theo mặc định, sự liên kết giữa tạo phẩm phát triển và yêu cầu được tạo ra như là một liên kết gián tiếp.

Bạn có tùy chọn để thay đổi cách các phần tử được liên kết hoặc được tạo ra trong các đặc tính dự án trong khung nhìn Requirements Explorer (các đặc tính có sẵn từ trình đơn của dự án các yêu cầu). Có các kiểu phần tử được định sẵn cho các tạo phẩm của Rational Application Developer được liệt kê như là các phần tử Ấn bản cho doanh nghiệp (J2EE). Ví dụ, từ trang Link Policy (Chính sách liên kết) của các đặc tính dự án, các Link Policy có thể được tạo ra sẽ chỉ rõ liệu sẽ sử dụng hay sẽ không sử dụng một phần tử ủy quyền khi một kiểu yêu cầu và loại phần tử nào đó được liên kết. Trên trang Requirement Creation (Tạo yêu cầu), bạn có thể xác định loại yêu cầu nào cần tạo ra, căn cứ vào một loại phần tử nguồn cụ thể. Nhiều loại phần tử J2EE được định sẵn trong tích hợp RequisitePro và Rational Application Developer.

Tích hợp Rational Application Developer và RequisitePro đưa ra việc quản lý các yêu cầu và khả năng để xác định việc truy vết trong môi trường của nhà phát triển để giúp đảm bảo khả năng liên kết tốt hơn và thuận tiện hơn giữa các yêu cầu và các tạo phẩm phát triển. Thông tin theo dấu được lưu trữ trong một dự án các yêu cầu RequisitePro cho phép thông tin này có thể hiển thị trên một máy khách RequisitePro Web hoặc máy khách trên máy tính để bàn RequisiteProcho bất kỳ người dùng nào.


Tích hợp Rational Application Developer với Rational Team Concert

Rational Team Concert được xây dựng trên công nghệ Jazz® IBM® như là tầng trước máy khách trên máy tính để bàn với một nền tảng phát triển hợp tác. Rational Team Concert cho phép các nhóm công tác dự án định nghĩa, tự động hóa và quản trị các dự án phân phối phần mềm. Nó bao gồm các công cụ cho các dự án phát triển phần mềm, chẳng hạn như lập kế hoạch lặp lại, tính minh bạch của dự án, kiểm soát nguồn, các mục công việc, hỗ trợ xây dựng và xác định qui trình tùy chỉnh và thực thi. Sự tích hợp của Rational Team Concert cung cấp cho Rational Application Developer một môi trường phát triển hợp tác bằng cách thiết lập một kết nối đến một kho lưu trữ của Rational Team Concert. Xem phần Tài nguyên để biết thêm thông tin về Rational Team Concert.

Sự tích hợp của Rational Team Concert với Rational Application Developer cũng cung cấp một tính năng Gỡ lỗi hợp tác (Collaborative Debug), mà các phát triển có thể sử dụng tính năng này để chuyển các phiên gỡ lỗi cho người khác và để lưu hoặc lấy ra phiên gỡ lỗi đã lưu trữ trong kho lưu trữ của Rational Team Concert. Để giải thích cách sử dụng tính năng Gỡ lỗi hợp tác, hãy xem các liên kết trong phần Tài nguyên.

Cài đặt

Tích hợp Rational Team Concert có sẵn trong quá trình cài đặt Rational Application Developer trong các tính năng "Rational lifecycle integration" (Tích hợp vòng đời Rational), như trong Hình 22.


Hình 22. Các tích hợp có sẵn trong bản cài đặt của Rational Application Developer
Các tính năng Vòng đời của Rational trong cài đặt

Để cài đặt vào một bản cài đặt Rational Application Developer mới chỉ cần chọn tính năng tích hợp Rational Team Concert – Client như là một phần của quá trình cài đặt ban đầu. Để cài đặt vào bản cài đặt Rational Application Developer hiện có:

 1. Mở Trình quản lý cài đặt của IBM được sử dụng để cài đặt Rational Application Developer.
 2. Nhấn Modify (Sửa đổi).
 3. Chọn Rational Application Developer.
 4. Đánh dấu chọn vào tính năng tích hợp Rational Team Concert – Client.
 5. Sửa đổi bản cài đặt cũ.

Tương tự như vậy, bạn có thể cài đặt Debug Extension for Rational Team Concert Client (Phần mở rộng cho máy khách Rational Team Concert), cung cấp chức năng gỡ lỗi Nhóm và Hợp tác. Debug Extension đòi hỏi máy khách Rational Team Concert cũng phải được cài đặt. Để sử dụng Debug Extension, Rational Debug Extension (Phần mở rộng gỡ lỗi Rational) phải được cài đặt với Rational Team Concert Server của IBM. Để biết thông tin về cách cài đặt phần mở rộng gỡ lỗi với Rational Team Concert Server, hãy xem Chú ý kỹ thuật có tiêu đề Phần mở rộng gỡ lỗi Rational của IBM cho máy chủ Rational Team Concert phiên bản V7.5.3.

Trong Rational Application Developer phiên bản 7.5 có Rational Team Concert phiên bản 1.0. Để cài đặt Rational Application Developer phiên bản 7.5 và một máy khách Rational Team Concert phiên bản 2.0, hãy làm theo các bước sau (bạn cần một mã định danh ID jazz.net hợp lệ, để có quyền tải về các bản Rational Team Concert miễn phí):

 1. Chuyển đến trang tải về Rational Team Concert.
 2. Chọn phiên bản của Rational Team Concert mà bạn muốn sử dụng với Rational Application Developer.
 3. Nhấn vào tab All Downloads (Tất cả các bản tải về).
 4. Hãy tải về phiên bản Rational Team Concert mà bạn muốn, chắc chắn chọn một liên kết trong phần Trình quản lý cài đặt của trình soạn thảo bao gồm một máy khách cho Eclipse IDE..
 5. Sau khi tải xong, trích xuất nội dung cục bộ, ghi chép vào thư mục trích xuất.
 6. Mở Trình quản lý cài đặt, mà bạn đã dùng để cài đặt Rational Application Developer và chọn File > Preferences.
 7. Chuyển hướng đến trang Repository (Kho lưu trữ).
 8. Add (Thêm vào) kho lưu trữ sau:
  <Rational Team Concert extracted directory>\im-repo\repository.config
 9. Nhấn OK.
 10. Nhấn Install.
 11. Chọn IBM Rational Team Concert Version 2.0 (hoặc mới hơn).
 12. Nhấn Next cho đến khi bạn đến trang ở đó bạn có thể chọn tùy chọn để cài đặt Rational Team Concert để sử dụng nhóm đóng gói hiện tại ở nơi đã cài đặt Rational Application Developer. Tiếp tục theo trình thủ thuật cài đặt để kết thúc việc cài đặt

Sau khi bạn đã cài đặt xong bản cài đặt Rational Team Concert Phiên bản 2.0 hoặc mới hơn, một mức mới hơn và có khả năng tương thích với các phiên bản mới hơn của một máy chủ Rational Team Concert, sẽ được cài đặt vào cùng một trình vỏ (shell) như Rational Application Developer. Nó có thể được sử dụng theo cùng một cách như là tính năng của Rational Team Concert đi kèm với bản cài đặt Rational Application Developer.

Các điều kiện tiên quyết

Để sử dụng tích hợp Rational Team Concert với Rational Application Developer, bạn phải có khả năng kết nối đến một máy chủ Rational Team Concert. Điều này đòi hỏi rằng bạn có một người dùng có thể truy cập vào Rational Team Concert Server với các quyền đầy đủ. Hãy liên hệ với quản trị viên Rational Team Concert Server của bạn hoặc xem tài liệu của Rational Team Concert để biết thêm thông tin.

Phiên bản máy khách của Rational Team Concert phải phù hợp với phiên bản máy chủ Rational Team Concert mà bạn kết nối. Ví dụ, một máy khách Rational Team Concert phiên bản 1.0 hoặc mới hơn không thể kết nối với một máy chủ Rational Team Concert phiên bản 2.0 hoặc mới hơn, ngược lại cũng không được.

.

Mô tả

Môi trường tích hợp cho Rational Team Concert và Rational Application Developer mang tất cả chức năng của Rational Team Concert đến cho những người dùng Rational Application Developer. Môi trường này bao gồm chức năng sau đây, được mô tả trong phần này:

 • Các khung nhìn máy khách Rational Team Concert tích hợp trong các khung nhìn phối cảnh của Rational Application Developer.
 • Các kết nối với các kho lưu trữ của Rational Team Concert Server.
 • Các kết nối đến và cấu hình của các vùng dự án của Rational Team Concert.
 • Quyền truy cập mục công việc và các liên kết đến các hoạt động kiểm soát nguồn.
 • Tương tác với Kiểm soát nguồn, Vùng làm việc của kho lưu trữ và Các luồng của Jazz.
 • Chức năng Gỡ lỗi hợp tác.

Các khung nhìn máy khách Rational Team Concert tích hợp trong các khung nhìn phối cảnh của Rational Application Developer

Theo mặc định, các khung nhìn phối cảnh của Rational Application Developer bao gồm các khung nhìn của Rational Team Concert cho phép truy cập ngay tới chức năng tích hợp của Rational Team Concert. Ví dụ, khung nhìn phối cảnh EE của Java bao gồm khung nhìn Team Artifacts (Các tạo phẩm của nhóm công tác) tiếp theo tới khung nhìn Enterprise Explorer (các trình thám hiểm doanh nghiệp), cũng như khung nhìn My Work (Công việc của tôi) bên cạnh khung nhìn Outline (Phác thảo). Nhờ sử dụng khung nhìn Team Artifacts, những người dùng có thể kết nối với các kho lưu trữ và các dự án trên máy chủ Rational Team Concert của mình. Khung nhìn My Work cho thấy các mục công việc vừa mới được cấp, cộng với công việc hiện tại và tương lai. Nó cung cấp một khung nhìn động để giúp duy trì nhận biết của nhà phát triển về các mục công việc trong hàng đợi của họ. Thanh trạng thái dưới cùng trong Rational Application Developer (Hình 23) cũng bao gồm tích hợp Rational Team Concert.


Hình 23. Các mục công việc của Rational Team Concert trong thanh trạng thái của Rational Application Developer
Trường tìm kiếm thanh Trạng thái và nã định danh mục công việc

Từ đây, các nhà phát triển có thể truy cập các mục công việc bằng cách nhập mã định danh ID của mục công việc hoặc tìm kiếm văn bản trong một mục công việc. Thanh trạng thái cũng cho thấy một mã định danh ID và tên của mục công việc khi có một mục công việc đang hoạt động.

Từ khung nhìn Team Artifacts, các nhà phát triển có thể nhanh chóng kết nối đến các kho lưu trữ và các vùng Team Project của Rational Team Concert. Lần đầu truy cập vào khung nhìn này (Hình 24), các nhà phát triển sẽ thấy các tùy chọn sau:

 • Accept Team Invitation (Chấp nhận Lời mời nhóm công tác).
 • Connect to Project Area (Kết nối với vùng dự án).
 • Create a Project Area (Tạo một vùng dự án).
 • Create a Repository Connection (Tạo một kết nối kho lưu trữ).
 • Open First Steps welcome page for review (Mở trang chào mừng Các bước đầu tiên để xem xét lại).

Hình 24. Khung nhìn mặc định Các tạo phẩm của nhóm công tác
Các tùy chọn Team Artifacts cho kết nối

Các tùy chọn được cung cấp bởi khung nhìn Team Artifacts giúp các nhà phát triển nhanh chóng bắt đầu sử dụng tích hợp Rational Team Concert. Sau khi một Repository Connection (Kết nối kho lưu trữ) được thiết lập, khung nhìn Team Artifacts (Hình 25) hiển thị các tùy chọn để làm việc với các vùng dự án và các tạo phẩm Rational Team Concert, bao gồm các tạo phẩm vùng dự án cụ thể, các tạo phẩm gỡ lỗi, các danh sách ưa thích, các nguồn cung cấp, các vùng làm việc của kho lưu trữ, các vùng của nhóm công tác và một lịch sử mục công việc.


Hình 25. Khung nhìn Các tạo phẩm của nhóm công tác sau khi kết nối với kho lưu trữ
Các tạo phẩm dự án của khung nhìn Team Artifacts

Trình đơn ngữ cảnh cho từng mục trong các khung nhìn Team Artifacts cung cấp quyền truy cập sâu hơn vào tích hợp của Rational Team Concert. Sau kết nối lần đầu đến một kho lưu trữ của Rational Team Concert, hãy tạo một vùng dự án. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấn vào nút Connect to Project Area (Nối đến vùng dự án) ở trên đầu khung nhìn: Project Area button. Trong trình thủ thuật New Project Area (Vùng dự án mới), có một liên kết để tạo ra một vùng dự án mới, sẽ đưa bạn đến trình thủ thuật New Project Area ở đó bạn có thể đặt tên cho vùng dự án và chọn một khuôn mẫu tiến trình phát triển. Khuôn mẫu tiến trình bao gồm một tiến trình giúp cho dự án của bạn có thể được tùy chỉnh thêm sau này.

Một nhà phát triển làm việc với các dự án trong một Repository Workspace (Vùng làm việc của kho lưu trữ), đây là vùng phát triển riêng của mỗi nhà phát triển trên Kho lưu trữ của Rational Team Concert. Các dự án trong Repository Workspace không được chia sẻ cho nhóm công tác cho đến khi chúng được một nhà phát triển phân phối theo một luồng. Để tạo một kho lưu trữ mới:

 1. Trong khung nhìn Team Artifacts, nhấn chuột phải vào My Repository Workspaces.
 2. Chọn New > Repository Workspace.
 3. Chọn Rational Team Concert Repository của bạn rồi nhấn Next.
 4. Bạn có tùy chọn để sử dụng vùng làm việc này hoặc với back up your work (quay lại công việc của bạn) hoặc flow with a stream (bắt đầu với một luồng). Bắt đầu với một luồng sẽ làm cho nó có sẵn cho các nhà phát triển khác đang làm việc ngoài luồng.
 5. Nếu bạn đã chọn bắt đầu với một luồng, thì theo tùy chọn bạn có thể lựa chọn các thành phần để thêm vào vùng làm việc của kho lưu trữ.
 6. Nhấn Finish.

Sau khi đã tạo vùng dự án, trình soạn thảo của vùng dự án sẽ mở. Ngoài ra, các khung nhìn Rational Team Concert sau đây có sẵn: Team Advisor (Trình cố vấn của nhóm công tác), Team Organization (Tổ chức của nhóm công tác) và Work Items (Các mục công việc). project area editor (trình soạn thảo của vùng dự án) có các tùy chỉnh cho việc kiểm soát truy cập, thành viên, cấu hình tiến trình, phân loại mục công việc và định nghĩa phát hành. Khung nhìn Team Advisor cung cấp thông tin phản hồi khi xảy ra một sự vi phạm tiến trình. Ví dụ, bạn có thể nhận được thông tin phản hồi trong khung nhìn này nếu bạn cố thêm các tạo phẩm phát triển để kiểm soát nguồn cho một vùng dự án mà bạn không phải là thành viên. Khung nhìn Team Organization cho thấy một khung nhìn theo hệ thống phân cấp của các thành viên của các vùng dự án và các nhóm công tác ở dưới. Khung nhìn Work Items (Hình 26) cho thấy các mục công việc được một truy vấn trả về. Sau khi bạn tạo vùng dự án đó, nó sẽ cho biết các mục công việc có liên quan đến việc thiết lập vùng dự án của bạn, dựa trên khuôn mẫu tiến trình được chọn.


Hình 26. Khung nhìn Các mục công việc
Các mục công việc có liệt kê các kết quả tìm kiếm

Quyền truy cập mục công việc và khả năng liên kết đến các hoạt động kiểm soát nguồn

Tích hợp mục công việc từ Rational Team Concert trong Rational Rational Application Developer làm cho nó dễ dàng xem, chỉnh sửa và tạo các nhiệm vụ hoặc các lỗi, cũng như để kết hợp các đăng ký nguồn với các mục công việc mới hoặc hiện có. Các biểu tượng với các chỉ số và văn bản được cách điệu hóa theo mục công việc trong một khung nhìn làm cho nó dễ dàng xem xét trạng thái của một mục công việc. Như đã đề cập ở trên, các mục công việc có khả năng truy cập nhanh chóng từ thanh trạng thái của Rational Application Developer, thanh này cũng cho thấy mục công việc hiện đang trong tiến trình.

Tích hợp kiểm soát nguồn và mục công việc cho phép các nhà phát triển làm việc với các tạo phẩm phát triển dưới sự kiểm soát nguồn trong khi theo dõi các thay đổi trả lại các mục công việc để làm minh bạch dự án. Việc sử dụng các tính năng kiểm soát nguồn trong tích hợp Rational Team Concert là đơn giản. Đây là cách để chia sẻ một dự án:

 1. Nhấn chuột phải vào một dự án và chọn Team > Share Project (Chia sẻ dự án).
 2. Chọn Jazz Source Control (Kiểm soát nguồn Jazz) làm kiểu kho lưu trữ.
 3. Chọn hoặc tạo một thành phần để chia sẻ dự án. Việc này sẽ sắp thêm dự án vào thành phần mà bạn chọn trong các vùng làm việc và luồng tương ứng.
 4. Nhấn Finish.

Việc này sẽ đặt các thay đổi của bạn trong một bộ thay đổi gửi đi (trong khung nhìn Pending Changes- Các thay đổi đang chờ) và thay đổi các biểu tượng trong dự án của bạn và các tệp bên dưới để chỉ ra rằng chúng ở trong sự kiểm soát nguồn và chứa các thay đổi gửi đi. Để phân phối dự án của bạn theo sự kiểm soát nguồn:

Bổ sung thêm về các mục công việc trong tiến trình

Các mục công việc "Trong tiến trình" (In Progress) sẽ được tự động kết hợp với các hoạt động đăng ký. Khi sử dụng tích hợp này, nếu một mục công việc đã được đánh dấu chọn là "Trong tiến trình", thì bộ thay đổi gửi đi sẽ tự động được liên kết với mục công việc đó.

 1. Chuyển sang khung nhìn Pending Changes .
 2. Lưu ý rằng dự án và các tệp của bạn đang ở trong một bộ thay đổi gửi đi.
 3. Nhấn chuột phải vào bộ thay đổi đó và chọn mục Associate Work Item (Liên kết mục công việc). Vì một mục công việc chưa được liên kết với bộ thay đổi gửi đi này, nên bạn phải định nghĩa một mục công việc trước khi phân phối các thay đổi.
 4. Chọn một mục công việc hiện có hoặc tạo một mục công việc mới để kết hợp các thay đổi với mục công việc này.
 5. Lưu ý rằng, bây giờ mục công việc sẽ xuất hiện trong thư mục gửi đi trong bộ thay đổi đó.
 6. Nhấn chuột phải vào bộ thay đổi và chọn Deliver (Phân phối).
 7. Bây giờ dự án sẽ được thêm vào kiểm soát nguồn. Nó có thể được nạp vào vùng làm việc của các nhà phát triển khác được kết nối vào cùng một luồng.

Lưu ý về truy vết cho các bộ thay đổi:


Hình 27. Phần các bộ thay đổi trong mục công việc
Liên kết các bộ thay đổi trong mục công việc

Các dự án đã được kiểm soát nguồn có thể được nạp vào Repository Workspace của một nhà phát triển theo các bước sau đây:

 1. Nhấn chuột phải vào một Repository Workspace và chọn Load (Nạp).
 2. Chọn Find and Load Eclipse Projects.
 3. Nhấn Next.
 4. Các dự án trong thành phần liên kết của họ có thể nhìn thấy được.
 5. Lựa chọn dự án và nhấn Next sẽ nạp dự án vào vùng làm việc Rational Application Developer của bạn

Chức năng Gỡ lỗi hợp tác

Một tính năng khác của tích hợp Rational Application Developer và Rational Team Concert là gỡ lỗi Hợp tác hoặc "Nhóm công tác". Điều này có sẵn như là một sự cài đặt tùy chọn với Rational Application Developer có một sự phụ thuộc vào một phần mở rộng Team Debug (Gỡ lỗi của nhóm công tác) cũng được cài đặt vào máy chủ Rational Team Concert. Có thể tìm thêm nhiều chi tiết về chủ đề này trong hai hướng dẫn developerWorks (xem phần Tài nguyên), nhưng một trường hợp sử dụng cơ bản được phác thảo dưới đây.

Team Debug cho phép các phiên gỡ lỗi được lưu trữ, lấy ra, tạm dừng và chia sẻ giữa các nhà phát triển khi sử dụng kết nối kho lưu trữ Rational Team Concert làm trung gian. Tính năng Team Debug lưu trữ và chia sẻ các điểm ngắt, thiết lập vị trí nguồn và các luồng đầu vào/đầu ra của bàn điều khiển cho một phiên gỡ lỗi. Tính năng Team Debug cũng hỗ trợ gỡ lỗi các ứng dụng máy chủ WebSphere® của IBM® (trên phiên bản V6.0, V6.1 và 7.0), các ứng dụng Eclipse và Java, các applet của Java, các JUnit và các ứng dụng Java từ xa khi sử dụng phiên bản Java 1.5 hoặc mới hơn.

Để lưu một phiên gỡ lỗi trên máy chủ Rational Team Concert:

 1. Thiết lập một số điểm ngắt trong một dự án Java hiện có.
 2. Nhấn chuột phải vào dự án Java, chọn Debug As > Debug Configurations (Các cấu hình gỡ lỗi).
 3. Trong cửa sổ hộp thoại Debug Configurations, nhấn đúp vào Java Application (Ứng dụng Java) để tạo ra một cấu hình ứng dụng Java mới.
 4. Chuyển sang tab Team tab trong Debug Configuration (Hình 28).

Hình 28. Tab Team trong trình thủ thuật cấu hình gỡ lỗi mới
Trường và hộp kiểm tra tab Debug team
 1. Đánh dấu chọn Add debug session to team repository (Thêm phiên gỡ lỗi vào kho lưu trữ nhóm công tác).
 2. Chọn kho lưu trữ của nhóm công tác của bạn.
 3. Nhấn Debug.

Lưu ý tiến trình "Add to Team Repository" (Thêm vào kho lưu trữ của nhóm công tác) trong thanh tiến trình.


Hình 29. Tiến trình Gỡ lỗi của nhóm công tác trong thanh tiến trình
Thêm Team Repository vào thanh tiến trình
 1. Bạn sẽ được chuyển đổi hoặc nhắc để chuyển đổi, tới khung nhìn phối cảnh Debug.
 2. Trong khung nhìn Debug, lưu ý rằng ứng dụng đang được gỡ lỗi có một trình trang trí [Team] trên nó, như trong Hình 30.

Hình 30. Trình trang trí Team với phiên gỡ lỗi
Khung nhìn Debug với luồng có chú thích [Team]
 1. Nhấn chuột phải vào luồng gỡ lỗi và bạn sẽ nhận thấy những lựa chọn mới cho chức năng Team Debug:
  • Chuyển đến Người dùng.
  • Dừng Phiên gỡ lỗi.
  • Gỡ bỏ khỏi Kho lưu trữ của nhóm công tác.
 2. Để lưu phiên làm việc vào kho lưu trữ Rational Team Concert, chọn Park Debug Session. Việc này sẽ ngắt kết nối phiên gỡ lỗi của bạn.

Để lấy một phiên gỡ lỗi từ máy chủ Rational Team Concert:

 1. Mở khung nhìn Team Artifacts.
 2. Mở rộng tạo phẩm DebugSearch Team Debug Sessions (Tìm kiếm các phiên gỡ lỗi của nhóm công tác).

Hình 31. Khung nhìn Team Artifacts, các tạo phẩm Debug
Các truy vấn tìm kiếm có sẵn gỡ lỗi của nhóm công tác
 1. Các truy vấn lập sẵn cho phép bạn tìm kiếm phiên gỡ lỗi thuộc kho lưu trữ.
 2. Nhấn đúp vào Started By Me (Bắt đầu với tôi) để tìm phiên gỡ lỗi mà bạn vừa lưu.

Khung nhìn Team Debug view (Hình 33) sẽ mở và hiển thị kết quả tìm kiếm của bạn.


Hình 32. Các kết quả tìm kiếm của khung nhìn Gỡ lỗi của nhóm công tác
Phiên gỡ lỗi trong các kết quả tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng trình đơn trên một phiên trả về hoặc Debug the session Gỡ lỗi phiên làm việc đó hoặc Remove (Gỡ bỏ) nó khỏi Kho lưu trữ của nhóm công tác. Việc gỡ lỗi phiên làm việc sẽ cung cấp tùy chọn để nhập khẩu hoặc ghi đè lên các điểm ngắt. Nếu bạn có các điểm ngắt hiện tại, thì các điểm ngắt của bạn và các điểm ngắt nhập khẩu sẽ được tạo nhóm riêng biệt trong khung nhìn Breakpoint (Điểm ngắt)..

Để chuyển một phiên gỡ lỗi sang người dùng khác:

 1. Thực hiện theo các bước ở trên để lưu một phiên gỡ lỗi cho đến khi bạn nhấn chuột phải vào luồng trong khung nhìn Debug. Nhấn chuột phải vào luồng sẽ hiển thị menu ngữ cảnh đã thấy trong Hình 33.
 2. Từ trình đơn ngữ cảnh hoặc một phiên gỡ lỗi hoạt động, chọn Transfer to User (Chuyển tới Người dùng). Một hộp thoại sẽ xuất hiện cho phép bạn tìm kiếm một người dùng khác.

Hình 33. Các lựa chọn của trình đơn Gỡ lỗi của nhóm công tác
 Đầu tiên là tùy chọn 'Transfer to User'
 1. Search (Tìm kiếm) một người dùng và nhấn OK.
 2. Người dùng khác sẽ được nhắc rằng họ có một phiên gỡ lỗi gửi đến, với tùy chọn là chấp nhận hoặc từ chối. Xem một ví dụ trong Hình 34.

Hình 34. Cửa sổ hộp thoại Phiên gỡ lỗi gửi đến
Các hộp kiểm tra Import và Overwrite Breakpoint
 1. Người dùng khác cũng sẽ có tùy chọn để import or overwrite breakpoints (nhập khẩu hoặc ghi đè lên các điểm ngắt) với một phiên gỡ lỗi gửi đến của bạn.
 2. Khi người dùng khác chấp nhận các phiên gỡ lỗi gửi đến, phiên gỡ lỗi của bạn sẽ trở nên bị treo và người dùng khác sẽ có thể gỡ lỗi ở nơi bạn rời đi.

Phần này đã giải thích sự tích hợp giữa Rational Team Concert và Rational Application Developer đó là một phần của bản cài đặt Rational Application Developer. Sự tích hợp này đưa tất cả các tính năng của Rational Team Concert (kiểm soát nguồn, các mục công việc và dòng công việc của tiến trình) đến môi trường phát triển. Ngoài ra, sự tích hợp tạo cơ hội cho những người dùng Rational Application Developer hợp tác gỡ lỗi ứng dụng bằng cách sử dụng Rational Team Concert Server làm trung gian. Để biết thêm thông tin về chức năng của Rational Team Concert và tính năng Team Debug, hãy tìm các liên kết trong phần Tài nguyên.


Tóm tắt

Có thể thấy rõ giá trị của các tích hợp sản phẩm trong các cải tiến năng suất có thể được thực hiện khi các nhà phát triển có thể làm việc với các sản phẩm tích hợp từ bên trong môi trường phát triển của họ. Các tạo phẩm phát triển được tạo trong Rational Application Developer có thể được dùng kết hợp với các tích hợp này để cho chúng có thể sử dụng lại, có thể kết nối, có thể theo dõi, có thể kiểm tra và tự động gắn với các nhiệm vụ đang được thực hiện.


Lời cảm ơn

Các tác giả cảm ơn Tracey Brown Burton và Robert Taniwa với các đóng góp về kỹ thuật và biên tập của họ cho bài viết này.


Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Đôi nét về các tác giả

Jarett Stein

Là một thành viên của nhóm thử nghiệm xác nhận hợp lệ hệ thống của Rational Application Developer, Stein Jarett tập trung vào các tích hợp và các công cụ Web. Ông thiết kế và phát triển các ứng dụng thử nghiệm để mô phỏng các môi trường có các khách hàng sử dụng phần mềm trong đó.

photo of Kristine Heaton

Kristine Heaton là một người thử nghiệm kỹ thuật chính cho Trình quản lý tài sản Rational (Rational Asset Manager) trong nhóm thử nghiệm xác nhận hợp lệ hệ thống của Rational Asset Manager.

Hướng dẫn về "Phản ánh nội dung không thích hợp

Phản ánh về nội dung không thích hợp

Cám ơn. Nhận xét này sẽ được báo cho người chủ mục tin.


Hướng dẫn về "Phản ánh nội dung không thích hợp

Phản ánh về nội dung không thích hợp

Gửi phản ánh bị lỗi. Làm ơn thử lại sau.


developerWorks: Đăng nhập


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng (tiếng Anh).

 


Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, một bản trích ngang trên developerWorks sẽ được tạo ra. Chọn các thông tin trong trích ngang của developerWorks để hiển thị công khai, bạn có thể sửa lại thông tin này bất cứ lúc nào. Tên, họ và tên hiển thị sẽ đi kèm với nội dung mà bạn gửi lên.

Choose your display name

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

(Độ dài phải từ 3 đến 31 ký tự)


Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng (tiếng Anh).

 


Chấm điểm bài này

Bình luận

static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=660477
ArticleTitle=Tăng năng suất bằng cách sử dụng Rational Application Developer với phần mềm Rational khác
publish-date=05252011
author1-email=jastein@us.ibm.com
author1-email-cc=
author2-email=heatonkm@us.ibm.com
author2-email-cc=