Hãy bắt đầu với Nền tảng Eclipse

Sử dụng các trình cắm thêm Eclipse để soạn thảo, biên dịch, gỡ rối và hành động như một nền tảng cho các ứng dụng của bạn

Tìm hiểu về Nền tảng Eclipse (Eclipse Platform), bao gồm cả nguồn gốc và kiến trúc của nó. Bắt đầu với một cuộc thảo luận ngắn gọn về bản chất mã nguồn mở của Eclipse và sự hỗ trợ của nó cho nhiều ngôn ngữ lập trình, chúng tôi trình bày môi trường phát triển Java™ bằng một ví dụ lập trình đơn giản. Chúng tôi cũng tổng quan một số các công cụ phát triển phần mềm có sẵn như là các phần mở rộng trình cắm thêm (plug-in).

Chris Aniszczyk, Tư vấn chính, Code 9

Chris Aniszczyk là người lãnh đạo kỹ thuật cho dự án môi trường phát triển trình cắm thêm (PDE) tại Eclipse và tham gia nhiều dự án Eclipse khác. Ông đại diện cho những thành viên dự án Eclipse trong hội đồng giám đốc của Quỹ Eclipse và là thành viên của Hội đồng kiến trúc Eclipse. Niềm đam mê của ông là viết blog, ủng hộ tích cực cho phần mềm, tạo công cụ và bất cứ điều gì về Eclipse. Ông luôn sẵn sàng thảo luận về mã nguồn mở hoặc Eclipse với một đồ uống mát lạnhDavid Gallardo, Tư vấn phần mềm

David Gallardo là một nhà tư vấn phần mềm độc lập và tác giả chuyên về quốc tế hóa phần mềm, các ứng dụng Web Java và phát triển cơ sở dữ liệu. Ông là một kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp trong hơn 15 năm qua và có kinh nghiệm với nhiều hệ điều hành, các ngôn ngữ lập trình và các giao thức mạng. Kinh nghiệm gần đây của ông bao gồm lãnh đạo việc phát triển cơ sở dữ liệu và quốc tế hóa tại một công ty thương mại điện tử doanh nghiệp tới doanh nghiệp, TradeAccess, Inc. Trước đó, ông đã là một kỹ sư cao cấp trong nhóm Phát triển sản phẩm quốc tế tại Tập đoàn phát triển Lotus (Lotus Development Corporation), nơi ông đã đóng góp vào sự phát triển của của một thư viện cho nhiều nền tảng khác nhau cung cấp sự hỗ trợ Unicode và ngôn ngữ quốc tế cho các sản phẩm Lotus bao gồm Domino.08 01 2010

Bài này tiếp theo bài viết "Bắt đầu với Nền tảng Eclipse" (Getting started with the Eclipse Platform) của David Gallardo cung cấp thông tin mới liên quan đến phiên bản Eclipse V3.3. Hãy đọc "Nhìn lướt qua Eclipse Ganymede" (Eclipse Ganymede at a glance) để có thông tin liên quan đến phiên bản V3.4 và "Bay ngang qua Eclipse Galileo" (An Eclipse Galileo fly by) để có thông tin liên quan đến phiên bản V3.5.

Eclipse là gì?

Eclipse là một nền tảng phát triển mã nguồn mở dựa trên Java, mở rộng được. Bản thân nó chỉ đơn giản là một khung công tác và một tập các dịch vụ để xây dựng các ứng dụng từ các thành phần trình cắm thêm. May mắn thay, Eclipse đi kèm với một bộ các trình cắm thêm tiêu chuẩn, trong đó có bộ công cụ phát triển Java (JDT - Java Development Tools) nổi tiếng.

Trong khi hầu hết những người dùng đều khá hài lòng sử dụng Eclipse như một môi trường phát triển Java tích hợp (IDE), thì các tham vọng của nó không dừng ở đó. Eclipse cũng có các Môi trường phát triển trình cắm thêm (PDE- Plug-in Development Environment), là mối quan tâm chủ yếu của những người muốn mở rộng Eclipse, bởi vì nó cho phép bạn xây dựng các công cụ được tích hợp liên tục với môi trường Eclipse. Vì tất cả mọi thứ trong Eclipse là một trình cắm thêm, nên tất cả các nhà phát triển công cụ có một sân chơi bình đẳng để cung cấp các phần mở rộng cho Eclipse và mang lại một IDE hợp nhất, nhất quán cho người dùng.

Sự bình đẳng và nhất quán này không chỉ hạn chế trong các công cụ phát triển Java. Mặc dù Eclipse được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, việc sử dụng nó không hạn chế chỉ cho ngôn ngữ Java. Ví dụ, các trình cắm thêm đã có sẵn hoặc được lập kế hoạch để hỗ trợ cho các ngôn ngữ lập trình như C/C + + và COBOL. Khung công tác Eclipse cũng có thể được sử dụng làm cơ sở cho các kiểu ứng dụng khác không liên quan đến phát triển phần mềm, chẳng hạn như các hệ thống quản lý nội dung.

Một ví dụ tuyệt vời về một ứng dụng dựa trên Eclipse là IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM) (xem Tài nguyên), tạo nên cơ sở của họ các công cụ phát triển Java của IBM.

Eclipse là mã nguồn mở

Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm được phát hành với một giấy phép nhằm bảo đảm cấp cho người dùng các quyền nhất định. Quyền rõ ràng nhất, tất nhiên, là mã nguồn phải sẵn có để cho người dùng có thể tự do chỉnh sửa và phân phối lại phần mềm. Sự bảo vệ quyền của người sử dụng này được thực hiện bằng một công cụ gọi là giữ bản quyền (copyleft): Giấy phép phần mềm yêu cầu bảo hộ quyền tác giả (copyright) và cấm phân phối, trừ khi người dùng được cấp các quyền này. Giữ bản quyền cũng yêu cầu rằng bất kỳ phần mềm được phân phối lại nào cũng được hưởng quyền quy định bởi cùng giấy phép đó. Vì điều này trên thực tế đã đặt mục đích của bản quyền lên trên đầu — sử dụng quyền tác giả để cấp quyền cho người dùng, thay vì dành riêng chúng cho các nhà phát triển phần mềm — copyleft thường được miêu tả là "giữ bản quyền".

Phần nhiều sự lo sợ, nghi ngại và ngờ vực đã lan rộng về phần mềm mã nguồn mở liên quan đến cái gọi là bản chất vi rút của một số giấy phép copyleft — quan niệm đó là nếu bạn sử dụng phần mềm nguồn mở như phần của một chương trình mà bạn phát triển, bạn sẽ mất quyền sở hữu trí thức của mình bởi vì giấy phép này sẽ "lan nhiễm” sang những phần độc quyền mà bạn phát triển. Nói cách khác, giấy phép này có thể yêu cầu rằng tất cả các phần mềm được gói kèm với phần mềm mã nguồn mở, bao gồm phần mềm bất kỳ vừa mới được phát triển, phải được phát hành theo cùng giấy phép ấy. Trong khi điều này có thể đúng với giấy phép copyleft nổi tiếng nhất, Giấy phép công cộng chung (GNU-General Public License) (ví dụ, Linux® được phát hành dưới giấy phép này), có các giấy phép khác để tạo ra một sự cân bằng khác giữa các mối quan tâm về thương mại và về cộng đồng.

Sáng kiến phần mềm mở (OSI-Open Software Initiative) là một tổ chức phi lợi nhuận định nghĩa nguồn mở nghĩa là gì một cách rõ ràng và cấp các chứng nhận cho các giấy phép đáp ứng được các tiêu chuẩn của nó. Eclipse được cấp phép theo Giấy phép công cộng Eclipse (EPL- Eclipse Public License) phiên bản V1.0 được OSI phê duyệt, đó là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Eclipse phục vụ mục đích thương mại trong khi vẫn bảo đảm đối xử tốt với các tác giả mã nguồn mở.

Những người tạo ra các trình cắm thêm cho Eclipse hoặc những người sử dụng Eclipse làm cơ sở cho một ứng dụng phát triển phần mềm được yêu cầu phát hành bất kỳ mã Eclipse nào mà họ sử dụng hoặc sửa đổi theo EPL, nhưng được tự do cấp phép cho các phần bổ sung thêm của riêng họ theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Mã độc quyền được gói với phần mềm từ Eclipse không cần phải được cấp phép như mã nguồn mở và mã nguồn không cần phải sẵn có.

Mặc dù hầu hết sẽ không sử dụng Eclipse để phát triển các trình cắm thêm hoặc để tạo ra các sản phẩm mới dựa trên Eclipse, bản chất mã nguồn mở của Eclipse là quan trọng, vượt ra ngoài việc là nó làm cho Eclipse sẵn dùng miễn phí (và bất chấp thực tế là giấy phép thân thiện với thương mại có nghĩa là các trình cắm thêm có thể phải trả tiền). Mã nguồn mở khuyến khích sự đổi mới và mang đến một động cơ cho các nhà phát triển, ngay cả với các nhà phát triển thương mại, để đóng góp trở lại cơ sở mã nguồn mở chung. Có một số lý do về điều này, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là càng nhiều nhà phát triển nhiều đóng góp cho dự án, dự án càng trở nên có giá trị hơn cho mọi người. Khi dự án càng trở nên có ích hơn, càng nhiều nhà phát triển sẽ sử dụng nó và tạo ra một cộng đồng xung quanh nó, giống như những cộng đồng đã được tạo nên xung quanh Apache và Linux. (Xem Tài nguyên để biết thêm thông tin về các giấy phép.)


Eclipse là gì?

Eclipse là một cộng đồng mã nguồn mở mà các dự án của nó đang tập trung vào việc xây dựng một nền tảng phát triển mở bao gồm các khung công tác, các công cụ và các các thời gian thực hiện mở rộng được để xây dựng, triển khai và quản lý phần mềm trong suốt vòng đời. Quỹ Eclipse là một hội đồng hỗ trợ thành viên không lợi nhuận. Hội đồng này tạo trang Web các dự án Eclipse và các trợ giúp để nuôi dưỡng một cộng đồng mã nguồn mở và một hệ sinh thái của các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Dự án Eclipse (Eclipse Project) ban đầu được IBM thành lập vào tháng 11. 2001 và được hiệp hội các nhà cung cấp phần mềm hỗ trợ. Quỹ Eclipse đã được thành lập vào tháng 1 năm 2004 như là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập hoạt động như là người quản lý của cộng đồng Eclipse. Nó được thành lập nhằm cho phép một cộng đồng minh bạch, mở và trung lập với các nhà cung cấp phần mềm, phát triển nở rộ quanh Eclipse. Hiện nay, cộng đồng Eclipse bao gồm các cá nhân và các tổ chức từ nhiều lĩnh vực của công nghiệp phần mềm.

Quỹ Eclipse quản lý và chỉ đạo sự phát triển đang diễn ra của Eclipse. Quỹ này cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng, nhưng không sử dụng các nhà phát triển nguồn mở (được gọi là những người say mê - committers), thực sự đang làm việc với các dự án Eclipse. Những người say mê Eclipse thường được thuê bởi các tổ chức hoặc các nhà phát triển độc lập tình nguyện dành thời gian của mình để tiếp tục công việc theo một dự án mã nguồn mở.

Chúng ta đã xem xét một số lý thuyết, lịch sử và đời sống chính trị đằng sau Eclipse, bây giờ chúng ta hãy xem xét chính sản phẩm này.


Bàn làm việc Eclipse

Lần đầu tiên mở Eclipse, bạn sẽ thấy trang chào đón, xuất hiện bên trong bàn làm việc (workbench) (xem Hình 1). Là một người sử dụng Eclipse, bạn sẽ được cấp một vài tùy chọn đi đến một trang tổng quan mà tôi khuyên nên xem (Hình 2). Hãy xem có gì mới, khám phá một số mẫu, hay xem qua một số hướng dẫn.

Hình 1. Trang Chào đón của Eclipse
Trang Chào đón của Eclipse
Hình 2. Trang Tổng quan về Eclipse
Trang Tổng quan về Eclipse

Bàn làm việc Eclipse bao gồm một số ô được gọi là các khung nhìn (views), ví dụ như khung nhìn navigator (trình chuyển hướng) hay khung nhìn outline (phác thảo). Một bộ sưu tập các khung nhìn này được gọi là một phối cảnh (perspective). Một trong những phối cảnh phổ biến nhất là phối cảnh Resource (Tài nguyên), đây là một tập hợp cơ bản của các khung nhìn để quản lý các dự án và xem và soạn thảo các tệp trong một dự án.

Tôi khuyên hầu hết những người dùng mới học bắt đầu với trang Tổng quan được khắc họa trong Hình 2 và tìm hiểu về Eclipse. Phần cơ sở của bàn làm việc có chứa nhiều thông tin khởi đầu tốt về các mảnh khác nhau của Eclipse và cách chúng tương tác với nhau. Hãy dành vài phút đọc các tài liệu, sau đó hãy trực tiếp đi sâu vào các công cụ phát triển Java (JDT- Java Development Tools) trong Eclipse. Không có cách tìm hiểu nào tốt hơn là thực hành nó.

Để tiếp tục vòng tham quan ngắn này về Eclipse, chúng ta sẽ tạo một dự án Java mới. Chọn File > New > Java Project và gõ vào Hello (Xin chào) khi được nhắc nhập tên cho dự án, sau đó nhấn Finish (Kết thúc).

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét phối cảnh Java (nếu bạn chưa vào đây). Tùy thuộc vào bạn muốn quản lý màn hình của mình như thế nào, bạn có thể thay đổi phối cảnh trong cửa sổ hiện tại bằng cách chọn Window > Open Perspective > Java hoặc bạn có thể mở một cửa sổ mới bằng cách chọn Window > New Window và lựa chọn phối cảnh mới.

Phối cảnh Java, như bạn có thể mong đợi, có một tập hợp các khung nhìn thích hợp hơn cho việc phát triển Java. Một trong số các khung nhìn này, ở góc trên bên trái, có bao gồm một hệ thống phân cấp, chứa các gói Java, các lớp, các tệp JAR và các tệp linh tinh. Khung nhìn này được gọi là Package Explorer (Trình thám hiểm gói). Cũng lưu ý rằng trình đơn chính đã mở rộng để bao gồm hai mục trình đơn mới: Source (Nguồn) và Refactor (Cấu trúc lại).


Các công cụ phát triển Java (JDT)

Để thử môi trường phát triển Java, chúng ta sẽ tạo và chạy một ứng dụng Hello World (Xin chào thế giới). Khi sử dụng phối cảnh Java, nhấn chuột phải vào thư mục mã nguồn của dự án Hello (src) và chọn New > Class, như trong Hình 3. Trong hộp thoại xuất hiện, gõ Hello làm tên lớp. Trong Which method stubs would you like to create? (Bạn muốn tạo các gốc phương thức nào?) đánh dấu chọn vào hộp public static void main(String[] args), sau đó nhấn Finish.

Hình 3. Tạo một lớp mới trong phối cảnh Java
Tạo một lớp mới trong phối cảnh Java

Thao tác này sẽ tạo ra một tệp .java với một lớp Hello và một phương thức main() rỗng trong vùng trình soạn thảo, như trong Hình 4. Thêm mã sau vào phương thức (lưu ý rằng việc khai báo biến i đã được bỏ qua có chủ ý).

Hình 4. Lớp Hello trong trình soạn thảo Java
Lớp Hello trong trình soạn thảo Java

Bạn sẽ nhận thấy một số tính năng của trình soạn thảo Eclipse khi bạn gõ, bao gồm việc kiểm tra cú pháp và hoàn tất mã. Ngoài ra, khi bạn gõ nhập một dấu ngoặc mở hoặc dấu nháy kép mở, Eclipse sẽ tự động cung cấp dấu ngoặc đóng, dấu nháy kép đóng tương ứng và và đặt các con trỏ bên trong cặp này.

Trong các trường hợp khác, bạn có thể gọi việc hoàn tất mã bằng cách sử dụng Ctrl+1. Chức năng hoàn tất mã cung cấp một danh sách phân biệt ngữ cảnh với các gợi ý để lựa chọn bằng chuột hay bàn phím. Các gợi ý này có thể là một danh sách các phương thức đặc thù cho một đối tượng cụ thể hoặc một đoạn mã để mở rộng, dựa trên các từ khóa khác nhau, ví dụ như for hoặc while.

Việc kiểm tra cú pháp phụ thuộc vào biên dịch tăng thêm dần. Khi bạn lưu mã của mình, nó được biên dịch ở nền sau và được kiểm tra tìm các lỗi cú pháp. Theo mặc định, các lỗi cú pháp được gạch dưới màu đỏ và một dấu chấm màu đỏ với một dấu nhân X trắng sẽ xuất hiện ở lề trái. Các lỗi khác được chỉ báo bằng một bóng đèn ở lề trái của trình soạn thảo; đây là những vấn đề mà trình soạn thảo có khả năng sửa chữa cho bạn (một tính năng gọi là Quick Fix-Sửa chữa nhanh).

Đoạn mã trên có một bóng đèn bên cạnh câu lệnh for vì việc khai báo i đã bị bỏ qua. Nhấn đúp vào bóng đèn sẽ đưa ra một danh sách gợi ý các cách sửa lỗi. Trong trường hợp này, nó mời tạo ra một trường i, một biến cục bộ i, hoặc một tham số i; nhấn vào từng gợi ý này sẽ hiển thị mã sẽ được tạo ra. Hình 5 cho thấy danh sách các gợi ý và đoạn mã ứng với gợi ý khai báo một biến cục bộ.

Hình 5. Các gợi ý sửa chữa nhanh
Các gợi ý sửa chữa nhanh

Nhấn đúp vào gợi ý sẽ chèn mã ở vị trí thích hợp trong đoạn mã.

Một khi mã biên dịch không có lỗi, bạn có thể thực hiện chương trình bằng cách chọn Run (Chạy) từ trình đơn Eclipse. (Lưu ý rằng không có bước biên dịch riêng biệt nào vì quá trình biên dịch diễn ra khi bạn lưu mã. Nếu mã của bạn không có lỗi cú pháp nào, nó sẵn sàng để chạy) Một hộp thoại Launch Configurations (Các cấu hình khởi chạy) xuất hiện, với các giá trị mặc định thích hợp; nhấn Run ở góc dưới cùng bên phải. Một ô mới dạng tab xuất hiện trong ô phía dưới (Console), hiển thị kết quả của chương trình, như đã thấy ở bên dưới.

Hình 6. Kết quả chạy chương trình
Kết quả chạy chương trình

Bạn cũng có thể chạy chương trình này trong trình gỡ rối Java. Trước tiên, thiết lập một điểm ngắt (breakpoint) trong main() System.out.println() bằng cách nhấn đúp vào lề màu xám ở phía bên trái của khung nhìn trình soạn thảo, tiếp theo lời gọi đến System.out.println(). Một dấu chấm màu xanh sẽ xuất hiện. Từ trình đơn Run, chọn Debug. (Gỡ rối). Như đã mô tả, một hộp thoại Launch Configurations sẽ xuất hiện. Chọn Run. Phối cảnh này sẽ tự động đổi thành phối cảnh Debug, với một số các khung nhìn mới đáng chú ý, như được hiển thị dưới đây.

Hình 7. Phối cảnh Debug
Phối cảnh Debug

Chú ý khung nhìn Debug ở góc trên bên trái của phối cảnh này. Khung nhìn này cho thấy ngăn xếp các lời gọi và có một thanh công cụ trên thanh tiêu đề cho phép bạn kiểm soát việc thi hành chương trình, bao gồm cả các nút để phục hồi, tạm dừng hoặc chấm dứt chương trình, bước tới câu lệnh tiếp theo, nhảy qua câu lệnh tiếp theo hoặc trở về từ một phương thức. Ô phía trên cùng bên phải chứa một số các khung nhìn dạng tab, bao gồm Variables (Các biến), Breakpoints (các điểm ngắt), Expressions (các biểu thức) và Display (Hiển thị). Tôi đã nhấn vào Variables để chúng ta có thể thấy giá trị hiện tại của i.

Bạn có thể lấy thêm thông tin về bất kỳ các khung nhìn nào với sự trợ giúp phân biệt ngữ cảnh; hãy nhấn vào tiêu đề của khung nhìn và ấn phím F1.


Các trình cắm thêm bổ sung

Ngoài các trình cắm thêm như JDT để soạn thảo, biên dịch và gỡ rối các ứng dụng, có sẵn các trình cắm thêm hỗ trợ cho cho quá trình phát triển hoàn chỉnh từ mô hình hóa, xây dựng tự động, thử nghiệm đơn vị, thử nghiệm hiệu năng, kiểm soát phiên bản và quản lý cấu hình.

Eclipse đi kèm với một trình cắm thêm để làm việc với Hệ thống các phiên bản đồng quy (CVS- Concurrent Versions System) mã nguồn mở để kiểm soát mã nguồn. Trình cắm thêm Team (Nhóm phát triển) kết nối tới một máy chủ CVS, cho phép các thành viên của một nhóm phát triển làm việc trên một tập các tệp mã nguồn mà không giẫm lên những thay đổi của nhau. Kiểm soát mã nguồn từ trong Eclipse sẽ không được xem xét kỹ hơn ở đây vì nó đòi hỏi phải thiết lập một máy chủ CVS, nhưng khả năng để hỗ trợ một nhóm phát triển, chứ không phải chỉ phát triển riêng lẻ một mình, là một tính năng quan trọng và - không tách rời của Eclipse.

Các trình cắm thêm được hỗ trợ và được lưu trữ bởi Quỹ Eclipse có trên trang Web Eclipse. Để có một danh sách hoàn chỉnh hơn về các trình cắm thêm có sẵn, truy cập vào Trung tâm trình cắm thêm Eclipse, trung tâm này có vai trò như là một bảng chỉ mục các trình cắm thêm.


Kiến trúc của Nền tảng Eclipse

Nền tảng Eclipse đi kèm với một tập hợp hùng mạnh các trình cắm thêm (xem Hình 8) để hỗ trợ các dự án, ví dụ như JDT và PDE.

Hình 8. Kiến trúc Nền tảng Eclipse đã đơn giản hóa
Kiến trúc Nền tảng Eclipse đã đơn giản hóa

Các mảnh màu xanh đậm biểu hiện các thành phần là phần cốt lõi của Rich Client Platform (RCP-Nền tảng trình khách phong phú) của Eclipse. Khái niệm về chính RCP nằm ngoài phạm vi của bài viết này, nhưng hãy nghĩ về RCP như là một tập hợp các trình cắm thêm từ Eclipse mà mọi người có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng, như Lotus Notes® 8. Các mảnh màu xanh nhạt là các mảnh tùy chọn (nhưng khuyến khích) được bao gồm vào trong các ứng dụng dựa trên RCP. Và các mảnh màu xám là hoàn toàn tùy chọn. Nền tảng này bao gồm một số thành phần, trong đó tôi sẽ trình bày một số thứ:

Thời gian chạy
Thời gian chạy là mã định nghĩa mô hình trình cắm thêm của Eclipse, dựa trên đặc tả OSGi và quan điểm về các phần mở rộng và các điểm mở rộng. Thời gian chạy cũng cung cấp các dịch vụ bổ sung như ghi nhật ký và tương tranh
JFace/SWT
Standard Widget Toolkit (SWT- Bộ dụng cụ tiện ích tiêu chuẩn) là bộ tiện ích mang lại dáng vẻ và cảm nhận của Eclipse. JFace chỉ đơn giản là một tầng bên trên SWT, cung cấp một số lớp của khung công tác Mô hình - Khung nhìn -Trình điều khiển (MVC – Model -View-Controller) để làm cho việc phát triển các ứng dụng đồ họa dễ dàng hơn.
Bàn làm việc (Workbench)
Bàn làm việc cung cấp cho Eclipse phong cách riêng của nó. Khái niệm về các khung nhìn, các phối cảnh và những thứ giống như các trình soạn thảo được định nghĩa ở cấp độ này.
Trợ giúp (Giúp đỡ người sử dụng)
Đây là thành phần Eclipse cho phép bạn cung cấp sự trợ giúp cho người dùng của bạn. Điều này có thể được thực hiện thông qua hệ thống trợ giúp, cho phép người dùng tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn trợ giúp hoặc thông qua các cẩm nang, có thể nghĩ về các danh sách nhiệm vụ tương tác cho người dùng cuối.
Cập nhật
Thành phần cập nhật của Eclipse cung cấp các phương tiện cho phép bạn cập nhật các ứng dụng của bạn từ phiên bản thành phiên bản mới hơn.
Nhóm phát triển
Thành phần nhóm phát triển gồm một khung công tác cho phép các nhà cung cấp cắm thêm hệ thống kiểm soát phiên bản riêng của họ. Một triển khai thực hiện ví dụ mẫu của một nhà cung cấp là trình cắm thêm CVS được cung cấp sẵn sàng ngay trong Eclipse.

Kết luận

Từ đóng góp mã ban đầu của IBM, Eclipse đã phát triển thành một hệ sinh thái mã nguồn mở đủ bản lĩnh, trong đó có hơn 100 công ty tham gia. Một khung công tác mã nguồn mở mở rộng được, di động, không phải là một ý tưởng mới, nhưng do sự thiết kế kỹ càng, vững chãi, và đẹp đẽ của nó, Eclipse đã mang vào một động lực mới hoàn toàn.

Chào mừng bạn đến với hệ sinh thái Eclipse. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn bắt đầu với nền tảng Eclipse nhanh chóng. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu này với một số lời giới thiệu đi kèm với một bài tập thực hành đơn giản. Hãy nắm lấy kiến thức thu được khi đọc bài viết này và trở thành một thành viên tích cực của hệ sinh thái Eclipse.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

  • Các nhóm tin Eclipse Platform là nơi dừng chân đầu tiên của bạn để thảo luận các câu hỏi về Eclipse. (Chọn lựa này sẽ khởi chạy ứng dụng trình đọc tin Usenet mặc định của bạn và mở eclipse.platform.)
  • Các nhóm tin Eclipse có nhiều tài nguyên cho những người quan tâm đến việc sử dụng và mở rộng Eclipse.
  • Tham gia vào các blog developerWorks và dành hết tâm trí cho cộng đồng developerWorks.

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=459843
ArticleTitle=Hãy bắt đầu với Nền tảng Eclipse
publish-date=01082010