Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở, Phần 3: Quản lý đám mây

Bạn đã chọn được nền tảng điện toán đám mây hoàn hảo cho nhu cầu của bạn và bạn có một ứng dụng được thiết kế tốt để chạy trên nền tảng đó. Phải chăng phần khó khăn nhất đã xong? Không nhanh thế đâu! Bạn vẫn cần phải xem xét tất cả mọi thứ mà bạn vẫn thường phải lo lắng khi ứng dụng này dành cho các máy chủ sở hữu của bạn, đó là triển khai, kiểm thử, giám sát. Điều này có vẻ đáng lo ngại, do ứng dụng của bạn sẽ chạy trên các máy khác của ai đó, mà bạn có thể không truy cập được, hoặc không biết nhiều về các máy đó. Trong phần cuối cùng của loạt bài "Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở", hãy tìm hiểu về một số công cụ và công nghệ nguồn mở giúp bạn quản lý các ứng dụng của bạn trong một đám mây.

Michael Galpin, Kiến trúc sư phần mềm, Ludi Labs

Michael Galpin đã phát triển phần mềm Java một cách chuyên nghiệp từ năm 1998. Ông hiện đang làm việc cho eBay. Ông đã có bằng về toán học của Viện Công nghệ California.20 05 2011

Về loạt bài này

Trong loạt bài ba phần "Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở" này, hãy tìm hiểu cách xác định xem liệu điện toán đám mây có thể giúp bạn không và làm thế nào để lập kế hoạch chiến lược điện toán đám mây của bạn. Phần 1 trình bày các lợi ích của điện toán đám mây, các kiểu đám mây và những lựa chọn mức cao trong các nền tảng điện toán đám mây. Phần 2 tìm hiểu một số khác biệt về thiết kế quan trọng giữa một ứng dụng đám mây và một ứng dụng N tầng truyền thống. Trong bài này, hãy tìm hiểu về các phần khác của vòng đời cho một ứng dụng được triển khai trên đám mây. Thảo luận một số công nghệ và công cụ nguồn mở giúp bạn quản lý các ứng dụng của bạn.


Aptana Cloud

Trong phần 2, bạn đã triển khai ứng dụng ví dụ cho nền tảng Aptana Cloud (Đám mây của Aptana). Nền tảng này cho phép dùng PHP như là ngôn ngữ phát triển được ưa chuộng. Aptana Cloud cũng hỗ trợ Ruby on Rails và Jaxer, một triển khai thực hiện JavaScript phía máy chủ nguồn mở. Bất kỳ một trong số các ngôn ngữ nguồn mở phổ biến và các khung công tác có liên quan có thể được kết hợp với các công nghệ nguồn mở, chẳng hạn như Apache và MySQL, trên Aptana Cloud.

IDE của Aptana là Aptana Studio, giúp bạn dễ dàng phát triển mã cho và triển khai mã trong Aptana Cloud. Mặc dù Aptana còn mang lại nhiều hơn thế. Nó cung cấp nhiều công cụ hơn để quản lý ứng dụng dựa trên đám mây của bạn — một lần nữa, các công nghệ nguồn mở là chủ yếu. Phần tiếp theo tìm hiểu cách quản trị một ứng dụng dựa trên đám mây khi sử dụng các công cụ của Aptana.


Quản trị đám mây

Trong vòng đời của một ứng dụng, rất dễ dàng đánh giá thấp sự phức tạp vận hành. Mọi người sẽ nghĩ lâu và kỹ về thiết kế ứng dụng và sẽ làm việc đến khuya để phát triển mã. Nhưng có một cái bẫy phổ biến khi nghĩ rằng công việc đã hoàn thành một khi ứng dụng được viết xong và đang chạy. Ứng dụng có ít giá trị nếu cuối cùng nó đổ vỡ hoặc không đáp ứng nữa. Việc quản trị có thể khó khăn. Việc quản lý một ứng dụng, thay vì chạy trên các máy chủ của riêng bạn, lại đang chạy trên một nền tảng đám mây, có thể rất đáng ngại. Trong nhiều trường hợp, các nhà cung cấp nền tảng, như Aptana Cloud, đã dự đoán tình hình và sử dụng các công cụ và các công nghệ nguồn mở để giúp bạn quản lý các ứng dụng dựa trên đám mây của bạn.

Hãy bắt đầu bằng việc kiểm soát cơ sở hạ tầng của bạn. Aptana Cloud được thiết kế cho các ứng dụng Web và sử dụng máy chủ Web Apache có mặt ở khắp nơi. Aptana mang lại sự truy cập dễ dàng tới Apache. Từ Aptana Studio, bạn có thể kiểm tra trạng thái của nó, khởi động lại nó, cấu hình thư mục gốc tài liệu của nó và kiểm tra các bản cập nhật từ Apache.

Hình 1. Quản lý Apache từ Aptana Studio
Quản lý Apache từ Aptana Studio

Các ứng dụng trên Aptana Cloud tận dụng lợi thế của MySQL, máy cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất và phần mềm máy chủ thư điện tử nguồn mở Postfix. Aptana cũng cung cấp các công cụ đồ họa tương tự như cho các dịch vụ này, như hình dưới đây.

Hình 2. Quản lý MySQL và Postifx từ Aptana Studio
Quản lý MySQL và Postifx từ Aptana Studio

Việc quản trị cơ sở dữ liệu thường là một phần việc lớn trong việc quản lý một ứng dụng Web hướng dữ liệu. Aptana cung cấp cho bạn một số cách để quản lý một cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng đang chạy trên nền tảng của nó. Ứng dụng Web nguồn mở phổ biến phpMyAdmin được cài đặt tự động với bất kỳ ứng dụng nào được triển khai trên Aptana Cloud. Với phpMyAdmin, bạn có thể làm nhiều nhiệm vụ thông thường như việc truy vấn dữ liệu của bạn, việc quản lý người dùng và các quyền của họ, việc tạo các bảng hoặc các khung nhìn, việc xuất dữ liệu tới CSV hoặc các bảng tính Microsoft® Excel® ® và việc sao lưu dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể xác định được sức khỏe của máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn căn cứ vào có bao nhiêu truy vấn và cập nhật, hay có truy vấn bị chậm trễ, giao dịch bị hủy, v.v. Hình 3 cho thấy một số dữ liệu có sẵn thông qua phpMyAdmin.

Hình 3. Sử dụng phpMyAdmin
Sử dụng phpMyAdmin

Tất nhiên, phpMyAdmin không phải là công cụ duy nhất có sẵn để quản lý MySQL. Aptana cũng bao gồm SQL Buddy, một công cụ nguồn mở dựa trên Web khác. Bạn có thể khởi chạy nó trực tiếp từ Aptana Studio. Thật có ích nếu có thể truy cập trực tiếp dữ liệu của bạn từ Aptana Studio. May mắn thay, Aptana Studio được xây dựng bên trên nền tảng Eclipse, do đó nó có thể tận dụng lợi thế của nhiều công cụ nguồn mở được xây dựng bên trên Eclipse, bao gồm cả các công cụ để truy cập các cơ sở dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể trực tiếp duyệt các cơ sở dữ liệu và các lược đồ của bạn từ Aptana Studio.

Hình 4. Trình thám hiểm cơ sở dữ liệu Aptana Explorer
Trình thám hiểm cơ sở dữ liệu Aptana

Bạn có thể trực tiếp nhập các truy vấn SQL và xem các kết quả từ bên trong Aptana Studio bằng cách sử dụng Trình thám hiểm (Explorer) cơ sở dữ liệu của nó

Hình 5. Truy vấn dữ liệu từ Aptana Studio
Truy vấn dữ liệu từ Aptana Studio

Việc quản lý phần cứng vật lý là một phần khác của việc quản trị. Và nó sẽ khác khi bạn đang quản lý một ứng dụng chạy trên một nền tảng đám mây. Tuy nhiên, Aptana cũng làm cho việc này dễ dàng. Bạn có thể thay đổi quá trình phân phối bộ nhớ và đĩa (và do đó cả chi phí sử dụng đám mây) theo yêu cầu.

Hình 6. Việc quản lý quá trình phân phối tài nguyên đám mây
Quản lý các quá trình phân phối tài nguyên đám mây

Sao lưu trang Web của bạn là một việc quan trọng khác mà các quản trị viên cần xem xét. Đối với các ứng dụng Aptana Cloud, điều này rất đơn giản. Với tất cả mọi thứ được xây dựng trên công nghệ nguồn mở, thì đó chỉ là vấn đề sử dụng nhiều phương tiện sao lưu dự phòng khác nhau do các công nghệ này (OpenSolaris và MySQL) cung cấp. Aptana Studio thực hiện việc này bằng một cú nhấp chuột.

Hình 7. Tạo một bản sao lưu khi sử dụng Aptana
Tạo một bản sao lưu khi sử dụng Aptana

Bạn có thể truy cập các bản sao lưu của bạn trực tiếp từ Aptana Studio và bạn thực sự có thể truy cập toàn bộ hệ thống tệp của đám mây của bạn từ Aptana Studio.

Hình 8. Xem các bản sao lưu
Xem các bản sao lưu

Ví dụ này chỉ là một hệ thống tệp (từ xa) cho Eclipse, vì vậy bạn có thể kéo và thả các tệp, xóa các tệp, v.v. Nếu bạn thực sự muốn có một giao diện dòng lệnh, Aptana cùng làm điều này dễ dàng. Bạn có thể khởi chạy một phiên SSH trực tiếp từ Aptana.

Hình 9. Bắt đầu SSH từ Aptana
Bắt đầu SSH từ Aptana

Một khi bạn kết nối thông qua một phiên SSH, bạn có truy cập dòng lệnh đầy đủ vào cá thể Aptana Cloud của bạn. Bạn có thể sử dụng tất cả các công cụ UNIX® mà bạn biết và thích dùng. SSH chỉ là một trong những cách tiếp cận "thô" do Aptana cung cấp. Sau đây là một bản tóm tắt tất cả các phương thức truy cập.

Hình 10. Các phương thức truy cập
Các phương thức truy cập

Hình 10 cho thấy sự truy cập SSH và FTP có bảo mật. Có thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, trong trường hợp bạn có công cụ yêu thích riêng của mình mà bạn thích sử dụng. Có thông tin Subversion và Git để kiểm soát nguồn. Trong phiên SSH, lưu ý rằng bạn thậm chí có thể đã kích hoạt quyền truy nhập chủ.

Phần tiếp theo sẽ xem xét một phần quan trọng khác về quản lý ứng dụng: việc giám sát.


Giám sát đám mây

Giám sát ứng dụng của bạn là một phần quan trọng của vòng đời sản phẩm. Nó không chỉ là vấn đề "Ứng dụng của tôi có đang chạy hay không?". Giám sát còn có nghĩa là dự kiến trước vấn đề trước khi chúng xảy ra và chủ động giải quyết những vấn đề đó trước khi chúng gây bất lợi cho việc kinh doanh của bạn. Đó còn là sự hiểu biết cách những người dùng tương tác với ứng dụng của bạn như thế nào và ứng dụng của bạn hành xử như thế nào để đáp ứng với sử dụng thực tế. Bạn sẽ không ngạc nhiên là phần mềm nguồn mở, một lần nữa, đã mang lại rất nhiều thứ trong lĩnh vực này — và nhất là Aptana Cloud nói riêng.

Khi bạn nạp Aptana Studio, nó ngay lập tức đưa ra một bảng đồng hồ để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về sức khỏe của ứng dụng. Hình 11 cho thấy một ví dụ.

Hình 11. Bảng đồng hồ của máy chủ Aptana
Bảng đồng hồ của máy chủ Aptana

Bảng đồng hồ luôn luôn cung cấp cho bạn mức sử dụng hiện tại của CPU, RAM, vùng tráo đổi và cách sử dụng đĩa và cho thấy điều này liên quan đến việc phân bổ tài nguyên mà bạn đã cấu hình cho ứng dụng của bạn (xem Hình 6). Bạn có thể thấy ngay lập tức, liệu có cần phải tăng hoặc giảm một phân bổ hay không. Tất nhiên, nó chỉ cho thấy việc sử dụng hiện tại; bạn có thể muốn xem dữ liệu trong một khoảng thời gian dài hơn. Trong ví dụ trên, bảng đồng hồ đang hiển thị việc sử dụng CPU trong một giờ vừa qua.

Như trong Hình 10, bạn có thể nhận được thông tin tương tự về bộ nhớ, vùng tráo đổi, các sử dụng đĩa và các số đo trong những khoảng thời gian khác nhau. Bạn cũng có thể nhận được nhiều thông tin chi tiết hơn về bất kỳ một trong những biểu đồ này.

Hình 12. Các số liệu thống kê trang Các chi tiết
Các số liệu thống kê trang Các chi tiết

Các số liệu thống kê chi tiết tương tự như những gì bạn nhìn thấy trên bảng đồng hồ. Bạn cũng có thể xem các số liệu thống kê khác, như số lần truy cập vào ứng dụng của bạn, có bao nhiêu băng thông đã được sử dụng, v,v. Hình 13 là một ví dụ.

Hình 13. Các số liệu thống kê trang Web
Các số liệu thống kê trang Web

Tổng số người truy cập đáng chý ý đến trang Web trong bảy ngày qua được chỉ ra. Số liệu thống kê này có thể không có ý nghĩa nhiều với một quản trị viên hệ thống, nhưng nó có thể là vô giá cho các nhà phân tích kinh doanh. Có lẽ một quảng cáo tiếp thị mới đã được khởi chạy mới đây và bạn muốn xác định xem có bao nhiêu người dùng mới truy nhập vào trang Web. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản của kiểu các trường hợp sử dụng chung mà nền tảng đám mây của Aptana cung cấp sẵn.

Bạn có thể tự hỏi chính xác bằng cách nào mà Aptana tạo ra các biểu đồ đẹp mắt này. Aptana đang lưu trữ tất cả các số liệu thống kê trong MySQL. Rất dễ dàng để nhận số liệu về sử dụng tài nguyên trên các hệ thống kiểu-UNIX bằng các công cụ dòng lệnh đơn giản như top. Có thể dễ dàng thu thập các số liệu thông kê Web nhờ kiểm tra các bản ghi nhật ký của Apache. Aptana chỉ cần sử dụng các tiện ích nguồn mở sẵn có này (N.D.: nguyên văn là “hooks” với ý nghĩa những cái móc để tiện tay treo các thứ đồ dùng). Còn có các công cụ nguồn mở phổ biến khác có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn. Ví dụ, nhấn vào Advanced Web Stats (Các số liệu thống kê nâng cao) trong Hình 14 để xem các số liệu thống kê nâng cao.

Hình 14. Các số liệu thống kê nâng cao
Các số liệu thống kê nâng cao

Giao diện ở trên là một ứng dụng Web được tự động kèm theo với bất kỳ ứng dụng Aptana Cloud nào. Nó sử dụng ứng dụng nguồn mở JAWStats, là một giao diện người dùng tinh tế phủ lên trên trình phân tích tệp ghi nhật ký Awstats nguồn mở. Nó cung cấp nhiều biểu đồ thú vị, chẳng hạn như những biểu đồ dưới đây.

Hình 15. Trang xem nhiều nhất
Trang xem nhiều nhất

Hình 15 cho thấy một phân tích thống kê các trang được truy cập nhiều nhất trên trang Web của bạn. Bạn có thể có được cái nhìn sâu sắc về những gì người dùng của bạn đang làm trên trang Web của bạn.

Hình 16. Các số liệu thống kê của trình duyệt
Các số liệu thống kê của trình duyệt

Hình 16 cho thấy các số liệu thống kê của trình duyệt cho trang Web của bạn. Đây là một câu hỏi chung cho bất kỳ ứng dụng Web nào. Người dùng của bạn đang sử dụng loại trình duyệt nào? Điều này đặc biệt quan trọng cho các ứng dụng tinh vi có sử dụng nhiều JavaScript và CSS. Bạn cũng muốn biết những biến thể trình duyệt nào quan trọng nhất cần kiểm thử với ứng dụng của bạn để bảo đảm rằng ứng dụng của bạn được tối ưu hóa cho những người dùng. Một biểu đồ thú vị khác với lưu lượng qua lại của các trình nhện Web (Web spiders) được hiển thị dưới đây.

Hình 17. Các biểu đồ mạng nhện Web
Các biểu đồ mạng nhện We

Các biểu đồ mạng nhện Web thường bắt đầu từ các máy tìm kiếm như Google và Yahoo! Việc tối ưu hóa máy tìm kiếm là việc phải làm đối với bất kỳ ứng dụng Web nào và Aptana Cloud tự động giúp bạn bằng cách bao gồm phần mềm nguồn mở đã qua thử thách như JAWStats.

Tất cả các công cụ nói trên được tăng thêm sức mạnh nhờ cày xới tệp nhật ký. Nếu bạn có một công cụ khác cần truy cập hoặc bạn cần xem các bản ghi nhật ký của bạn (ví dụ, để gỡ rối một vấn đề), thì Aptana một lần nữa lại cung cấp cho bạn. Có các phím tắt trong Aptana Studio để xem toàn bộ một bản ghi nhật ký hoặc chỉ xem phần cuối của nó.

Hình 18. Truy cập bản ghi nhật ký
Truy cập bản ghi nhật ký

Bạn có thể truy cập nhanh đến bản ghi nhật ký truy cập Apache và bản ghi nhật ký lỗi cho: trang Web (công cộng) sản xuất của bạn, trang Web riêng tư (lưu trữ trên máy chủ tất cả các công cụ như phpMyAdmin và JAWStats) và một trang Web tạm trung gian. Bạn có thể lấy phần đuôi bất kỳ bản ghi nhật ký nào trực tiếp từ bên trong Aptana Studio.

Hình 19. Phần cuối của một bản ghi nhật ký
Phần cuối của một bản ghi nhật ký

Các nhà phân tích kinh doanh tại công ty của bạn có thể sẽ thích các biểu đồ đồ họa đẹp do JAWStats tạo ra. Nhưng, có một tính năng lấy phần đuôi (tail) tích hợp có thể là vô giá cho các nhà phát triển đang cố gắng tìm ra một lỗi sản xuất. Bất kể các giao diện của bạn đẹp như thế nào, nhưng chẳng ai muốn suốt ngày xem các tệp bản ghi nhật ký và các biểu đồ. Vì vậy, bạn sẽ làm gì khi xuất hiện một vấn đề? Có thể có một truy vấn chạy quá lâu đang làm hỏng cơ sở dữ liệu của bạn, hoặc trang Web của bạn đã có một sự đột biến bất ngờ về lưu lượng. Đây là những vấn đề phổ biến cần được xử lý, nhưng việc xử lý chúng kịp thời là rất quan trọng.

Ví dụ, nếu bạn đang trải qua một sự đột biến về lưu lượng, cách chắc chắn nhất để loại bỏ sự tăng đột biến đó là tắt trang Web của bạn. Nếu bạn có thể được cảnh báo về vấn đề này một cách nhanh chóng, bạn có thể dễ dàng tăng tài nguyên được phân phối để xử lý lưu lượng và tiếp tục cung cấp một trải nghiệm tốt cho tất cả những người dùng mới. Nền tảng Aptana Cloud bao gồm các cảnh báo tùy biến cao.

Hình 20. Các cảnh báo của Aptana
Các cảnh báo của Aptana

Giao diện này hiển thị tổng quan của các kiểu cảnh báo có sẵn cho bất kỳ trang Web nào đang chạy trên Aptana Cloud. Chúng được tổ chức theo các thể loại:

  • Thành viên — Những người có quyền truy cập quản trị vào trang Web.
  • Trang — Vòng đời của trang.
  • Các dịch vụ — Apache, MySQL, Postfix.
  • Cách sử dụng — Tài nguyên như RAM và CPU.
  • Các bản sao lưu dự phòng.

Bạn có thể đi sâu vào từng thể loại để cấu hình các cảnh báo riêng.

Hình 21. Các cảnh báo của trang
Các cảnh báo của trang

Hình 21 cho thấy kiểu các cảnh báo trang Web có sẵn. Hai cảnh báo rất quan trọng ở cuối danh sách:

  • Trang không đáp ứng — được bật lên khi trang Web của bạn không đáp ứng với các yêu cầu từ người dùng.
  • Trang đáp ứng — được tạo ra khi trang Web quay trở lại đáp ứng bình thường.

Hình 21 cho thấy các cảnh báo chỉ được gửi tới thư điện tử. Chúng cũng có thể được gửi đến một nguồn cấp dữ liệu RSS tùy chỉnh cho trang Web của bạn. Đó là một cách tuyệt vời để duy trì kết nối đến trang Web của bạn, do RSS và thư điện tử có thể được các điện thoại thông minh hiện đại sử dụng để cung cấp cho bạn các thông báo ngay lập tức. Các cảnh báo về cách sử dụng tài nguyên được thể hiện trong Hình 22.

Hình 22. Các cảnh báo tài nguyên
Các cảnh báo tài nguyên

Các cảnh báo tài nguyên nói chung được bật lên bất cứ khi nào bạn bắt đầu cạn bất kỳ một trong các tài nguyên cơ bản: tốc độ CPU, bộ nhớ và vùng tráo đổi hoặc dụng lượng đĩa. Nếu bạn nhận được một cảnh báo cho biết bạn đang sắp cạn bất kỳ một trong các tài nguyên này, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh lại các phân bổ (Hình 6). Hãy tận dụng sức mạnh của điện toán đám mây để duy trì trang Web của bạn và chạy trong bất kỳ điều kiện nào.


Tóm tắt

Quản lý và vận hành một ứng dụng Web có khá nhiều thách thức. Bạn có thể nghĩ rằng sẽ khó khăn hơn khi ứng dụng Web của bạn được triển khai vào một nền tảng điện toán đám mây. Tuy nhiên, các công cụ và các công nghệ nguồn mở có thể làm giảm đáng kể sự phức tạp của việc quản lý một ứng dụng điện toán đám mây. Trong bài viết này, bạn đã tìm hiểu các công nghệ nguồn mở được nền tảng Aptana Cloud sử dụng để làm cho việc quản lý các ứng dụng đã triển khai dễ dàng hơn. Aptana có thể là một sự lựa chọn hấp dẫn.

Nếu bạn chọn một nền tảng khác, bạn vẫn có thể sử dụng nhiều công nghệ trong số này để giúp bạn quản lý ứng dụng đám mây của mình. Các lựa chọn đúng đắn có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn cho mọi người trong tổ chức của bạn, từ các nhà quản trị và các nhà phát triển hệ thống đến các nhà phân tích kinh doanh và nhưng người quản lý sản phẩm. Bạn đã tìm hiểu về nhiều công nghệ tốt nhất trong số các công nghệ nguồn mở gốc được Aptana sử dụng. Trong phần Tài nguyên có nhiều chi tiết bổ sung thêm về các công nghệ đó.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=660020
ArticleTitle=Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở, Phần 3: Quản lý đám mây
publish-date=05202011