Làm chủ Grails: Các dịch vụ Grails và bản đồ Google

Hòa trộn công nghệ bên ngoài vào trong một ứng dụng Grails

Scott Davis cho bạn biết làm cách nào bạn có thể nhúng các bản đồ vào một ứng dụng Grails sử dụng những dịch vụ Web và APIs sẵn có miễn phí trong bộ cài đặt mới nhất này của Làm chủ Grails. Ông sử dụng ứng dụng mẫu lập kế hoạch-chuyến đi từ những cài đặt trước và đưa nó tới mức tiếp theo bằng mã địa lí, Các bản đồ Google, và những dịch vụ Grails.

Scott Davis , Tổng Biên tập, AboutGroovy.com

Scott Davis là một tác giả, diễn giả và nhà phát triển phần mềm được cộng đồng quốc tế thừa nhận, ông có những cuốn sách như Groovy Recipes: Greasing the Wheels of Java (Các cách thức Groovy: Bôi trơn các bộ máy hoạt động của Java), GIS for Web Developers: Adding Where to Your Application (GIS cho các nhà phát triển web: Thêm vào đâu trong ứng dụng của bạn), The Google Maps API (các bản đồ Google của API) và JBoss At Work (JBoss trong công việc)15 01 2010

Tôi đã xây dựng một ứng dụng lập kế hoạch-chuyến đi từ bài viết đầu tiên trong loạt bài này. Giờ khung làm việc Người điều khiển-Khung nhìn-Mô hình (Model-View-Controller (MVC)) cơ bản đó đang ở đây, ta sẵn sàng để hòa trộn với những kĩ thuật bên ngoài. Cụ thể, ta sẽ thêm một bản đồ. Tôi có thể nói, "Tôi đang đặt một chuyến đi từ Denver tới Raleigh, với những điểm dừng ở San Jose và Seattle dọc đường đi," nhưng một bản đồ sẽ giúp mô tả chuyến đi tốt hơn. Bạn có thể biết rằng Seattle và Raleigh ở những phía đối diện nhau của nước Mỹ, nhưng một bản đồ giúp bạn hình dung khoảng cách giữa hai thành phố này.

Cho bạn một ý tưởng ban đầu về ứng dụng gì sẽ làm ở phần cuối của bài viết này, hãy vào trang http://maps.google.com và nhập mã IATA DEN trong hộp tìm kiếm. Bạn nên kết thúc ở Sân bay Quốc tế Denver, như được biểu diễn trong Hình 1. (Biết thêm về những mã IATA, xem bài viết của tháng trước.)

Hình 1. Sân bay Denver, nhờ Các bản đồ của Google
Denver Airport, courtesy of Google Maps

Bên cạnh việc hiển thị các sân bay của Mỹ bạn tạo một bảng HTML, lập kế hoạch-chuyến đi cũng sẽ vẽ được các sân bay trên một bản đồ. Tôi sẽ sử dụng API Các bản đồ Google miễn phí trong bài viết này. Bạn có thể sử dụng API Các bản đồ Yahoo! miễn phí hoặc bất kỳ cái nào khác (xem Tài nguyên). Một khi bạn hiểu những điều cơ bản về bản đồ Web trực tuyến, bạn sẽ hiểu rằng các API khác nhau có thể hoán đổi cho nhau một cách hợp lí. Trước khi bạn có thể ánh xạ một phần của giải pháp, bạn cần hiểu làm thế nào để một chuỗi ba kí tự đơn giản như DEN biến đổi thành một điểm trên bản đồ

Mã địa lí

Khi bạn nhập DEN vào Các bản đồ Google, ứng dụng thực hiện một phép biến đổi nhỏ đằng sau. Bạn có thể nghĩ tới những địa phương về mặt địa chỉ đường phố như Đường 123 Main, nhưng các bản đồ Google cần một điểm vĩ độ/kinh độ để hiển thị nó trên bản đồ. Hơn nữa bắt buộc bạn cung cấp điểm vĩ độ/kinh độ của mình, nó dịch các địa chỉ người dùng có thể đọc được vào những vĩ độ/kinh độ thay cho bạn. Phép biến đổi này được gọi là mã địa lí (geocoding) (xem Tài nguyên).

Về bài viết này

Grails là một khung làm việc phát triển Web hiện đại mà hòa trộn với các kỹ thuật Java™ quen thuộc như Spring và Hibernate với các thực hành đương thời như quy ước qua cấu hình. Ghi vào Groovy, Grails cho bạn sự tích hợp liền một mạch với mã Java của bạn trong khi việc thêm một cách mềm dẻo và linh động của một ngôn ngữ tập lệnh. Sau khi bạn học Grails, bạn sẽ không bao giờ nhìn việc phát triển Web lại theo cách tương tự.

Một phép biến đổi tương tự xảy ra khi bạn lướt Web. Về kỹ thuật, cách duy nhất để liên lạc với một máy chủ Web từ xa là địa chỉ IP của máy chủ cung cấp. May thay, bạn không cần nhập địa chỉ IP của mình. Bạn nhập một URL thân thiện vào trình duyệt Web của bạn, và nó thực hiện việc gọi máy chủ Hệ thống Tên Miền (Domain Name System (DNS)). Máy chủ DNS đổi URL thành địa chỉ IP tương ứng, và trình duyệt thực hiện kết nối HTTP tới máy chủ từ xa. Tất cả điều này là trong suốt với người dùng. DNS thực hiện Web vô cùng dễ dàng để sử dụng. Những trình sinh mã địa lí (geocoder) thực hiện việc tương tự cho các ứng dụng bản đồ dựa trên Web.

Tìm kiếm Web nhanh trên trình sinh mã địa kí miễn phí mang lại một số khả năng phù hợp với nhu cầu mã hóa địa lí của những người lập kế hoạch chuyến đi. Cả Google và Yahoo! cung cấp các dịch vụ mã địa lý như một phần tiêu chuẩn của các API của họ, nhưng với ứng dụng này, tôi sẽ sử dụng dịch vụ mã địa lý miễn phí được cung cấp trên geonames.org (xem Tài nguyên). RESTful API của nó cho phép tôi chỉ ra rằng tôi đang cung cấp một mã IATA thay vì một giới hạn tìm kiếm-văn bản chung chung. Tôi không có gì chống lại các cư dân của Ord, Ned., nhưng tôi quan tâm nhất là Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare.

Nhập URL http://ws.geonames.org/search?name_equals=den&fcode=airp&style=full vào trình duyệt Web của bạn. Bạn nên xem XML trả về được trình bày trong Ví dụ 1:

Ví dụ 1. XML trả về từ yêu cầu mã địa lý
<geonames style="FULL">
 <totalResultsCount>1</totalResultsCount>
 <geoname>
  <name>Denver International Airport</name>
  <lat>39.8583188</lat>
  <lng>-104.6674674</lng>
  <geonameId>5419401</geonameId>
  <countryCode>US</countryCode>
  <countryName>United States</countryName>
  <fcl>S</fcl>
  <fcode>AIRP</fcode>
  <fclName>spot, building, farm</fclName>
  <fcodeName>airport</fcodeName>
  <population/>
  <alternateNames>DEN,KDEN</alternateNames>
  <elevation>1655</elevation>
  <continentCode>NA</continentCode>
  <adminCode1>CO</adminCode1>
  <adminName1>Colorado</adminName1>
  <adminCode2>031</adminCode2>
  <adminName2>Denver County</adminName2>
  <alternateName lang="iata">DEN</alternateName>
  <alternateName lang="icao">KDEN</alternateName>
  <timezone dstOffset="-6.0" gmtOffset="-7.0">America/Denver</timezone>
 </geoname>
</geonames>

Tham số name_equals trong URL bạn nhập vào là mã IATA cho sân bay. Nó chỉ là một phần của URL mà cần bị thay đổi cho mỗi truy vấn. fcode=airp chỉ ra rằng mã đặc trưng bạn đang tìm kiếm là một sân bay. Tham số styleshort, medium, long, hoặc full— chỉ rõ tính đầy đủ của câu trả lời XML.

Giờ đây bạn có một trình sinh mã địa lý, bước tiếp theo là tích hợp nó vào ứng dụng Grails của bạn. Để làm được như vậy, bạn cần một dịch vụ.


Những dịch vụ Grails

Bằng điểm này trong loạt bài Làm chủ Grails, bạn có một ý tưởng hay về các phân lớp miền, các kiểm soát, và các Trang Máy chủ Groovy (GSP) tất cả làm việc với nhau trong một kiểu tổ hợp như thế nào. Chúng làm cho các thao tác cơ bản Tạo/Truy lục/Cập nhật/Xóa (Create/Retrieve/Update/Delete (CRUD)) dễ dàng trên một kiểu dữ liệu đơn. Dịch vụ mã địa lý này vượt một chút ra ngoài phạm vi của các phép biến đổi Ánh xạ Quan hệ Đối tượng Grails (Grails Object Relational Mapping (GORM)) từ các bản ghi cơ sở dữ liệu quan hệ tới POGOs (các đối tượng Groovy cũ đơn giản). Ngoài ra, dịch vụ sẽ có thể được sử dụng bởi nhiều hơn một phương thức. Cả saveupdate sẽ cần mã địa lý mã IATA, như bạn sẽ thấy ở một thời điểm. Grails cung cấp cho bạn một nơi để lưu trữ các phương thức được sử dụng phổ biến mà vượt qua bất kỳ lớp miền đơn: các dịch vụ.

Để tạo một dịch vụ Grails, gõ grails create-service Geocoder ở dòng lệnh. Xem grails-app/services/GeocoderService.groovy, được trình bày ở Ví dụ 2, trong một bộ soạn thảo văn bản:

Ví dụ 2. Một dịch vụ Grails nhiều nhánh-ra
class GeocoderService {
  boolean transactional = true
  def serviceMethod() {

  }
}

Trường transactional được quan tâm nếu bạn đang thực hiện các truy vấn cơ sở dữ liệu phức tạp trong cùng một phương thức. Nó gói mọi thứ trong một giao dịch cơ sở dữ liệu đơn mà trả về nếu bất kỳ truy vấn nào lỗi. Bởi vì trong ví dụ này bạn đang thực hiện gọi một dịch vụ Web từ xa, bạn có thể thiết lập nó một cách an toàn là false.

serviceMethod tên là một trình giữ chỗ mà có thể được thay đổi thành cái gì đó hơn là mô tả. (Các dịch vụ có thể chứa nhiều phương thức như bạn muốn.) Trong Ví dụ 3, tôi thay đổi tên thành geocodeAirport:

Ví dụ 3. Phương thức dịch vụ trình sinh mã địa lý geocodeAirport()
class GeocoderService {
  boolean transactional = false

  // http://ws.geonames.org/search?name_equals=den&fcode=airp&style=full
  def geocodeAirport(String iata) {
   def base = "http://ws.geonames.org/search?"
   def qs = []
   qs << "name_equals=" + URLEncoder.encode(iata)
   qs << "fcode=airp"
   qs << "style=full"
   def url = new URL(base + qs.join("&"))
   def connection = url.openConnection()

   def result = [:]
   if(connection.responseCode == 200){
    def xml = connection.content.text
    def geonames = new XmlSlurper().parseText(xml)
    result.name = geonames.geoname.name as String 
    result.lat = geonames.geoname.lat as String
    result.lng = geonames.geoname.lng as String
    result.state = geonames.geoname.adminCode1 as String
    result.country = geonames.geoname.countryCode as String
   }
   else{
    log.error("GeocoderService.geocodeAirport FAILED")
    log.error(url)
    log.error(connection.responseCode)
    log.error(connection.responseMessage)
   }   
   return result
  }
}

Phần đầu của phương thức geocodeAirport xây dựng URL và thực hiện kết nối. Những phần tử chuỗi-truy vấn được tập hợp trong một ArrayList và sau đó nối với nhau bởi dấu "và". Phần cuối của phương thức phân tích kết quả XML sử dụng một XmlSlurper Groovy và lưu trữ các kết quả trong một bản đồ băm.

Các dịch vụ Groovy không thể truy cập một cách trực tiếp từ một URL. Nếu bạn muốn kiểm tra phương thức dịch vụ mới này trong trình duyệt Web của bạn, thêm một bao đóng đơn giản cho AirportController, như được trình bày trong Ví dụ 4:

Ví dụ 4. Cung cấp một URL cho một dịch vụ trong một bộ điều khiển.
import grails.converters.*

class AirportController {
 def geocoderService
 def scaffold = Airport
 
 def geocode = {
  def result = geocoderService.geocodeAirport(params.iata)
  render result as JSON
 } 
 
 ...
}

Spring xen dịch vụ vào bộ điều khiển một cách tự động nếu bạn định nghĩa một biến thành viên với tên trùng với dịch vụ. (Với bí quyết để làm việc này, bạn phải thay đổi kí tự đầu tiên của tên dịch vụ từ chữ hoa thành chữ thường theo những quy ước đặt tên biến của Java.)

Để kiểm tra dịch vụ, nhập URL http://localhost:9090/trip/airport/geocode?iata=den trong trình duyệt Web của bạn. Bạn nên xem kết quả được thể hiện trong Ví dụ 5:

Ví dụ 5. Các kết quả của yêu cầu trình sinh mã địa lý
{"name":"Denver International Airport",
"lat":"39.8583188",
"lng":"-104.6674674",
"state":"CO",
"country":"US"}

Bao đóng geocode trong AirportController là chỉ để cho bạn kiểm tra sự đúng đắn dịch vụ. Bạn có thể gỡ bỏ nó đi, hoặc bạn có thể để nó lại cho các cuộc gọi Ajax tương lai có thể có. Bước tiếp theo là hệ số lại cơ sở hạ tầng Airport để tận dụng ưu điểm của dịch vụ mã địa lý mới này.


Hòa trộn trong dịch vụ

Để bắt đầu, thêm các trường mới latlng vào grails-app/domain/Airport.groovy, như được trình bày trong Ví dụ 6:

Ví dụ 6. Thêm các trường latlng vào Airport POGO
class Airport{
 static constraints = {
  name()
  iata(maxSize:3)
  city()
  state(maxSize:2)
  country()
 }
 
 String name
 String iata
 String city
 String state
 String country = "US"
 String lat
 String lng
 
 String toString(){
  "${iata} - ${name}"
 }
}

grails generate-views Airport ở dấu nhắc lệnh để tạo các tệp tin GSP. Chúng được gắn liên kết động ở thời gian chạy tới điểm này, nhờ dòng def scaffold = Airport trong AirportController.groovy. Vì tôi muốn thực hiện vài thay đổi cho các khung nhìn, tôi cần mã hóa thủ công.

Khi tạo một Airport mới, tôi sẽ giới hạn các trường người dùng-có thể soạn thảo là iatacity. Trường iata là cần thiết cho truy vấn mã địa lý làm việc. Tôi để city ở đây bởi vì tôi muốn cung cấp thông tin đó cho bản thân. DEN thực sự là ở Denver, nhưng ORD (Chicago O'Hare) thì ở Rosemont, Ill., và CVG (Cincinnati, sân bay Ohio) là ở Florence, Ky. Để hai trường này trong create.gsp và xóa phần còn lại, do đó bây giờ create.gsp giống như Ví dụ 7:

Ví dụ 7. Thay đổi create.gsp
<g:form action="save" method="post" >
 <div class="dialog">
  <table>
   <tbody>                     
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name"><label for="iata">Iata:</label></td>
     <td valign="top" 
       class="value ${hasErrors(bean:airport,field:'iata','errors')}">
       <input type="text" 
           maxlength="3" 
           id="iata" 
           name="iata" 
           value="${fieldValue(bean:airport,field:'iata')}"/>
     </td>
    </tr> 
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name"><label for="city">City:</label></td>
     <td valign="top" 
       class="value ${hasErrors(bean:airport,field:'city','errors')}">
       <input type="text" 
           id="city" 
           name="city" 
           value="${fieldValue(bean:airport,field:'city')}"/>
     </td>
    </tr>                         
   </tbody>
  </table>
 </div>
 <div class="buttons">
  <span class="button"><input class="save" type="submit" value="Create" /></span>
 </div>
</g:form>

Hình 2 thể hiện biểu mẫu kết quả:

Hình 2. Tạo biểu mẫu Airport
Tạo Airport

Biểu mẫu này được đưa tới bao đóng save trong AirportController. Thêm đoạn mã trong Ví dụ 8 vào bộ điều khiển để thực hiện gọi tới geocodeAirport trước khi Airport mới được lưu lại:

Ví dụ 8. Thay đổi bao đóng save
def save = {
  def results = geocoderService.geocodeAirport(params.iata)  
  def airport = new Airport(params + results)
  if(!airport.hasErrors() && airport.save()) {
    flash.message = "Airport ${airport.id} created"
    redirect(action:show,id:airport.id)
  }
  else {
    render(view:'create',model:[airport:airport])
  }
}

Số lượng lớn phương thức là giống hệt những gì bạn thấy nếu bạn gõ grails generate-controller Airport ở dấu nhắc lệnh. Sự khác biệt duy nhất với bao đóng được sinh ra mặc định là hai dòng đầu tiên. Dòng thứ nhất có HashMap từ dịch vụ trình sinh mã địa lý. Dòng thứ hai kết hợp resultsHashMap với paramsHashMap. (Vâng, việc hòa nhập hai HashMaps trong Groovy đơn giản như việc thêm chúng với nhau.)

Nếu lưu trữ cơ sở dữ liệu hoàn thành, bạn được gửi một lần nữa tới hành động chỉ dẫn, không có thay đổi nào được yêu cầu cho show.gsp, như được trình bày trong Hình 3:

Hình 3. Thể hiện biểu mẫu Airport
Show Airport

Để hỗ trợ việc soạn thảo một Airport, để lại các trường iatacity trong edit.gsp. Bạn có thể sao chép và dán phần còn lại của các trường từ show.gsp để thực hiện chúng chỉ đọc. (Hoặc nếu bạn đã đặt "sao chép và dán là hình thức thấp nhất của lập trình hướng đối tượng" từ bài viết trước đó, bạn có thể giải nén các trường phổ biến vào một mẫu riêng và hoàn trả nó trên cả show.gsp và edit.gsp.) Ví dụ 9 trình bày thay đổi edit.gsp:

Ví dụ 9. Thay đổi edit.gsp
<g:form method="post" >
 <input type="hidden" name="id" value="${airport?.id}" />
 <div class="dialog">
  <table>
   <tbody>                       
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name"><label for="iata">Iata:</label></td>
     <td valign="top" 
       class="value ${hasErrors(bean:airport,field:'iata','errors')}">
       <input type="text" 
           maxlength="3" 
           id="iata" 
           name="iata" 
           value="${fieldValue(bean:airport,field:'iata')}"/>
     </td>
    </tr>             
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name"><label for="city">City:</label></td>
     <td valign="top" 
       class="value ${hasErrors(bean:airport,field:'city','errors')}">
       <input type="text" 
           id="city" 
           name="city" 
           value="${fieldValue(bean:airport,field:'city')}"/>
     </td>
    </tr> 
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name">Name:</td>
     <td valign="top" class="value">${airport.name}</td>
    </tr>
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name">State:</td>
     <td valign="top" class="value">${airport.state}</td>
    </tr>
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name">Country:</td>
     <td valign="top" class="value">${airport.country}</td>
    </tr>
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name">Lat:</td>
     <td valign="top" class="value">${airport.lat}</td>
    </tr>
    <tr class="prop">
     <td valign="top" class="name">Lng:</td>
     <td valign="top" class="value">${airport.lng}</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>
 <div class="buttons">
  <span class="button"><g:actionSubmit class="save" value="Update" /></span>
  <span class="button">
   <g:actionSubmit class="delete" 
           onclick="return confirm('Are you sure?');" 
           value="Delete" />
  </span>
 </div>
</g:form>

Biểu mẫu kết quả được trình bày ở Hình 4:

Hình 4. Biểu mẫu soạn thảo Airport
Soạn thảo Airport

Nhấn chuột vào nút Update gửi các giá trị biểu mẫu tới bao đóng update. Thêm dịch vụ gọi và bản đồ băm trộn vào mã mặc định, như được trình bày trong Ví dụ 10:

Ví dụ 10. Thay đổi bao đóng update
def update = {
  def airport = Airport.get( params.id )
  if(airport) {
    def results = geocoderService.geocodeAirport(params.iata)  
    airport.properties = params + results
    if(!airport.hasErrors() && airport.save()) {
      flash.message = "Airport ${params.id} updated"
      redirect(action:show,id:airport.id)
    }
    else {
      render(view:'edit',model:[airport:airport])
    }
  }
  else {
    flash.message = "Airport not found with id ${params.id}"
    redirect(action:edit,id:params.id)
  }
}

Tại thời điểm này, bạn đã tích hợp hoàn toàn mã địa lí vào ứng dụng của bạn cũng giống như Các bản đồ Google. Mất một chút thời gian để xem xét toàn bộ các vị trí trên ứng dụng của bạn mà bạn đang thu nhận các địa chỉ — các khách hàng, các nhân viên, các văn phòng từ xa, kho hàng, các địa phương bán lẻ, v.v.. Bằng việc thêm một cặp các trường để lưu trữ vĩ độ/kinh độ và trộn vào dịch vụ mã địa lí, bạn đang thiết lập cho bản thân mình những bản đồ dễ dàng để hiển thị các đối tượng — đó chính là những gì tôi sẽ làm tiếp theo.


Các bản đồ Google

Hầu hết mọi người đồng ý rằng Các bản đồ Google thiết lập chuẩn giúp dễ sử dụng hơn khi nó thành bản đồ Web. Một vài người nhận ra rằng việc dễ dùng này mở rộng cho việc nhúng một bản đồ Google vào trang Web của riêng bạn. Đưa tọa độ vĩ độ/kinh độ cho các điểm dữ liệu là phần bài tập khó nhất, và chúng ta sẵn sàng giải quyết vấn đề đó.

Để nhúng một Bản đồ Google vào ứng dụng Grails của bạn, điều trước tiên bạn cần làm là có một khóa API miễn phí. Trang đăng kí chi tiết các điều khoản sử dụng. Về cơ bản, Google cung cấp API cho bạn miễn phí với điều kiện ứng dụng của bạn cũng là miễn phí. Điều này có nghĩa là bạn không thể bảo vệ ứng dụng Các bản đồ Google của bạn bằng mật khẩu, tính phí cho việc truy cập vào nó, hoặc lưu trữ nó đằng sau tường lửa. (Shameless plug: My book GIS for Web Developers cho bạn tập các hướng dẫn từng bước cho việc xây dựng một ứng dụng giống Bản đồ Google sử dụng dữ liệu miễn phí và phần mềm nguồn mở; xem Tài nguyên. Điều này giải phóng bạn khỏi những hạn chế Google đặt trên API của bạn).

Khóa API được gắn với một URL và thư mục cụ thể. Gõ http://localhost:9090/trip trên biểu mẫu và nhấn nút Generate API Key. Trang xác nhận cho thấy khóa API được sinh ra của bạn, nó liên quan đến URL, và một trang Web mẫu, như họ nói, "để bạn bắt đầu trên con đường lập bản đồ"

Để kết hợp trang mẫu này vào ứng dụng Grails của bạn, tạo một tập tin có tên map.gsp trong thư mục grails-app/views/airport. Sao chép trang mẫu từ Google vào map.gsp. Ví dụ 11 cho thấy các nội dung của map.gsp:

Ví dụ 11. Một trang Web Bản đồ Google đơn giản
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Google Maps JavaScript API Example</title>
  <script src="//maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABCDE"
      type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  function load() {
   if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
    map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13);
   }
  }
  //]]>
  </script>
 </head>
 <body onload="load()" onunload="GUnload()">
  <div id="map" style="width: 500px; height: 300px"></div>
 </body>
</html>

Chú ý rằng khóa API của bạn được nhúng vào tập lệnh URL ở đầu trang. Trong phương thức load, bạn đang thể hiện một đối tượng GMap2 mới. Đây là bản đồ mà xuất hiện ở <div /> với ID của map ở cuối của trang. Nếu bạn muốn bản đồ lớn hơn, điều chỉnh độ rộng và chiều cao trong thuộc tính style của Cascading Style Sheets (CSS). Hiện nay bản đồ được tập trung vào Palo Alto, Calif. ở mức độ phóng 13 (Mức 0 là mức thu nhỏ tất cả các trường hợp. Khi các số tăng lên, bạn có khung nhìn các đường phố rõ hơn). Bạn sẽ điều chỉnh các giá trị này chỉ trong một thời điểm. Trong khi chờ đợi, thêm một bao đóng map rỗng vào AirlineController, như được trình bày ở Ví dụ 12:

Ví dụ 12. Thêm bao đóng map
class AirportController {
 def map = {}

 ...
}

Bây giờ vào địa chỉ http://localhost:9090/trip/airport/map trên trình duyệt của bạn. Bạn thấy Bản đồ Google được nhúng, nó trong giống như Hình 5:

Hình 5. Bản đồ Google đơn giản
Bản đồ Google đơn giản

Bây giờ quay lại map.gsp và ngắt các giá trị, như được biểu diễn trong Ví dụ 13:

Ví dụ 13. Điều chỉnh bản đồ cơ bản
 <script type="text/javascript">
 var usCenterPoint = new GLatLng(39.833333, -98.583333)
 var usZoom = 4

 function load() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
   var map = new GMap2(document.getElementById("map"))
   map.setCenter(usCenterPoint, usZoom)
   map.addControl(new GLargeMapControl());
   map.addControl(new GMapTypeControl());    
  }
 }
 </script>
</head>
<body onload="load()" onunload="GUnload()">
 <div id="map" style="width: 800px; height: 400px"></div>
</body>

800 x 400 điểm ảnh là tập kích thước tốt cho việc xem toàn bộ bản đồ nước Mỹ. Ví dụ 13 điều chỉnh điểm trung tâm và mức độ phóng để bạn có thể xem toàn bộ bản đồ. Bạn có thể thêm một số các điều khiển bản đồ khác. GLargeMapControlGMapTypeControl trong Ví dụ 13 cho bạn các điều khiển thông thường dọc theo góc trái và trên phải của bản đồ. Định kì nhấn nút Refresh của trình duyệt của bạn để xem những thay đổi của bạn có hiệu lực khi bạn thực hiện xung quanh. Hình 6 phản ánh những điều chỉnh đã thực hiện trong Ví dụ 13:

Hình 6. Bản đồ đã điều chỉnh
Bản đồ đã điều chỉnh

Bây giờ bản đồ của bạn là ở đây, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thêm các đánh dấu — push-pin cho mỗi sân bay của bạn. Trước khi tôi tự động hóa tiến trình, Ví dụ 14 thêm một đánh dấu đơn một cách thủ công:

Ví dụ 14. Thêm một đánh dấu vào bản đồ
<script type="text/javascript">
var usCenterPoint = new GLatLng(39.833333, -98.583333)
var usZoom = 4

function load() {
 if (GBrowserIsCompatible()) {
  var map = new GMap2(document.getElementById("map"))
  map.setCenter(usCenterPoint, usZoom)
  map.addControl(new GLargeMapControl());
  map.addControl(new GMapTypeControl()); 
  
  var marker = new GMarker(new GLatLng(39.8583188, -104.6674674))
  marker.bindInfoWindowHtml("DEN<br/>Denver International Airport")
   map.addOverlay(marker)            
 }
}
</script>

Hàm GMarker đưa ra điểm GLatLng. Phương thức bindInfoWindowHtml cung cấp đoạn mã HTML được hiển thị trên cửa sổ Info khi người dùng nhấn vào đánh dấu. Điều cuối cùng của Ví dụ 14 thực hiện là thêm đánh dấu vào bản đồ sử dụng phương thức addOverlay.

Hình 7 thể hiện bản đồ với đánh dấu đã thêm vào:

Hình 7. Bản đồ với đánh dấu
Bản đồ với đánh dấu

Vì bạn biết làm thế nào để thêm một điểm đơn, việc thêm một cách tự động tất cả các điểm từ cơ sở dữ liệu yêu cầu hai thay đổi nhỏ. Thay đổi thứ nhất để thực hiện bao đóng map trong AirportController trả về một danh sách các Airport, như được trình bày ở Ví dụ 15:

Ví dụ 15. Trả về một danh sách các Airport
def map = {
 [airportList: Airport.list()]
}

Tiếp theo, bạn cần lặp đi lặp lại danh sách các Airport và tạo các đánh dấu cho mỗi danh sách. Trong phần trước của loạt bài này, bạn đã thấy thẻ <g:each> được dùng để thêm các dòng vào một bảng HTML. Ví dụ 16 sử dụng thẻ này để tạo các dòng JavaScript cần thiết để hiển thị các Airport trên bản đồ:

Ví dụ 16. Thêm các đánh dấu vào bản đồ
<script type="text/javascript">
var usCenterPoint = new GLatLng(39.833333, -98.583333)
var usZoom = 4

function load() {
 if (GBrowserIsCompatible()) {
  var map = new GMap2(document.getElementById("map"))
  map.setCenter(usCenterPoint, usZoom)
  map.addControl(new GLargeMapControl());
  map.addControl(new GMapTypeControl()); 

   <g:each in="${airportList}" status="i" var="airport">
     var point${airport.id} = new GLatLng(${airport.lat}, ${airport.lng})
   var marker${airport.id} = new GMarker(point${airport.id})
   marker${airport.id}.bindInfoWindowHtml("${airport.iata}<br/>${airport.name}")
     map.addOverlay(marker${airport.id})
   </g:each>
 }
}
</script>

Hình 8 cho thấy bản đồ với tất cả các đánh dấu đã thêm vào một cách tự động:

Hình 8. Bản đồ với nhiều đánh dấu
Bản đồ với nhiều đánh dấu

Chuyến đi này của API Bản đồ Google chỉ vừa đủ để bạn thảo luận sơ qua bề ngoài những thứ mà bạn có thể làm. Bạn có thể quyết định đề cập đến mô hình sự kiện để thực hiện các lời gọi Ajax mà trả về dữ liệu JavaScript Object Notation (JSON) khi các đánh dấu được nhấn. Bạn có thể sử dụng các GPolyline để vẽ các chặng riêng của một chuyến đi trên bản đồ. Các khả năng là vô tận. Để biết thêm thông tin, tài liệu trực tuyến của Google là tuyệt vời. Bạn cũng có thể có một giới thiệu nhỏ về API từ cuốn sách PDF của tôi Google Maps API (xem Tài nguyên).


Kết luận

Việc thêm các bản đồ vào ứng dụng Grails của bạn yêu cầu đưa vào ba thành phần.

Phần đầu tiên là mã địa lý dữ liệu của bạn. Ngoài ra có nhiều trình sinh mã địa lí miễn phí mà chuyển đổi các vị trí người dùng có thể đọc được thành các điểm vĩ độ/kinh độ. Gần như bất kì điều gì có thể được mã hóa địa lí: các địa chỉ đường phố, các thành phố, các hạt, các bang, các quốc gia, các mã vùng, các số điện thoại, các địa chỉ IP, và thậm chí các mã IATA cho các sân bay.

Một khi bạn tìm thấy trình sinh mã địa lí đúng cho công việc, tạo một dịch vụ Grails để đóng gói các dịch vụ Web từ xa gọi đến phương thức sử dụng lại. Những dịch vụ cho các phương thức này mà đi xa hơn các thao tác CRUD đơn giản trên đối tượng miền đơn. Những dịch vụ không liên quan đến URL mặc định, nhưng bạn có thể tạo một cách dễ dàng một bao đóng trong một bộ điều khiển để thực hiện địa chỉ hóa Web chúng.

Cuối cùng, tận dùng ưu điểm của API ánh xạ Web miễn phí chẳng hạn như Bản đồ Google để vẽ các điểm vĩ độ/kinh độ của bạn trên một bản đồ. Những dịch vụ miễn phí này thường đòi hỏi ứng dụng của bạn cũng được truy cập miễn phí. Nếu bạn muốn giữ bản đồ cá nhân của riêng bạn, hãy xem xét API nguồn mở chẳng hạn như OpenLayers, nó cung cấp kinh nghiệm người dùng giống như Bản đồ Google mà không có sự hạn chế sử dụng tương ứng (xem Tài nguyên). Bạn sẽ cần phải cung cấp các lớp bản đồ của riêng bạn, nhưng bạn sẽ có thể lưu trữ toàn bộ ứng dụng vào máy chủ của riêng bạn.

Trong bài viết tiếp theo, tôi sẽ nói về cách để thực hiện ứng dụng Grails của bạn trên mạng di động một cách thân thiện. Bạn sẽ biết làm thế nào để tối ưu các khung nhìn cho hiển thị iPhone. Tôi cũng sẽ giải thích việc gửi thông tin từ Grails qua thư điện tử mà xuất hiện như là một tin nhắn SMS trên điện thoại của bạn. Cho đến lúc đó, hãy vui vẻ với việc nắm vững Grails.


Tải về

Mô tảTênKích thước
Mã ví dụj-grails05208.zip863KB

Tài nguyên

Học tập

 • Làm chủ Grails: Đọc thêm trong loạt bài này để thu được sự hiểu biết hơn về Grails và tất cả những gì mà bạn có thể làm với nó.
 • Grails: Ghé thăm trang Web Grails.
 • Grails Framework Reference Documentation (Tài liệu Tham khảo Khung làm việc Grails): Đưa bạn qua việc bắt đầu với Grails và xây dựng các ứng dụng Web với khung làm việc Grails.
 • GeoNames: Dịch vụ mã địa lí GeoNames được dựa trên kiến trúc Representational State Transfer (REST)
 • Google Maps API: Nhúng Các bản đồ Google vào các trang Web của bạn.
 • Yahoo! Maps API: Nhúng các bản đồ Yahoo! vào trang Web của bạn và các ứng dụng màn hình nền.
 • Geocoding (Mã địa lí): Nhập mã địa lí trên Wikipedia.
 • GIS for Web Developers (GIS dành cho các Nhà phát triển Web) (Scott Davis, Pragmatic Programmers, 2007): Sách của Scott Davis giới thiệu về Hệ thống Thông tin Địa lí (Geographic Information Systems (GIS)) theo những từ ngữ đơn giản và thể hiện những hướng dẫn thực hành.
 • The Google Maps API (Scott Davis, Pragmatic Programmers, 2006): Học làm thế nào để vẽ các bản đồ, thêm các diễn giải và các lộ trình, và mã hóa địa lí dữ liệu của bạn.
 • OpenLayers API: OpenLayers là một thư viện JavaScript dành cho việc hiển thị dữ liệu bản đồ trên hầu hết các trình duyệt Web.
 • Groovy Recipes (Scott Davis, Pragmatic Programmers, 2007): Biết thêm về Groovy và Grails trong cuốn sách mới nhất của Scott Davis.
 • Practically Groovy: Chuỗi các developerWorks này được dành để khám phá tác dụng thực tế của Groovy và dạy cho bạn khi nào và như thế nào để áp dụng chúng một cách thành công.
 • Groovy: Biết thêm về Groovy ở trang Web dự án.
 • AboutGroovy.com: Keep up with the latest Groovy news and article links.
 • Tủ sách kĩ thuật: Duyệt các cuốn sách về các chủ đề kĩ thuật này và khác.
 • Khu công nghệ Java developerWorks: Tìm hàng trăm bài viết về mọi khía cạnh của lập trình Java.

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=461870
ArticleTitle=Làm chủ Grails: Các dịch vụ Grails và bản đồ Google
publish-date=01152010