Soạn thảo bằng các khuôn mẫu Word và Writer của developerWorks

Hướng dẫn từng bước cho các tác giả tạo ra các bài viết và tài liệu hướng dẫn để xuất bản trên developerWorks

Chào mừng các tác giả! Bài viết này chỉ cho bạn cách chuẩn bị các bài viết và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bằng tiếng Anh để xuất bản trên trang web toàn thế giới developerWorks bằng cách sử dụng bộ soạn thảo Word của Microsoft® hoặc bộ soạn thảo Writer trong OpenOffice. Các bước này thật đơn giản. Bạn tải về gói phần mềm các khuôn mẫu của chúng tôi dùng cho Word hay Writer, điền vào các trường trong khuôn mẫu, và sau đó soạn bài viết hay hướng dẫn của bạn theo các chỉ dẫn trong khuôn mẫu. Các lời khuyên về soạn thảo nội dung của bạn và gửi chúng đến ban biên tập developerWorks cũng được gộp trong bài viết này.

Ian Shields, Lập trình viên cao cấp, IBM

Ian Shields làm việc cho rất nhiều dự án Linux trên vùng Linux của developerWorks. Ông là một lập trình viên cao cấp của IBM tại Khu vực Tam giác nghiên cứu (Research Triangle Park - RTP), bang Bắc Carolina (NC). Ông đã đến với IBM ở Canberra, Úc, như là một kỹ sư hệ thống vào năm 1973, và từ đó đã làm việc về các hệ thống thông tin liên lạc và điện toán mọi nơi tại Montreal, Canada, và RTP, NC. Ông đã có một số bằng sáng chế và đã xuất bản một số bài báo. Ông tốt nghiệp đại học ngành toán học thuần tuý và triết học tại Đại học Quốc gia Úc. Ông có bằng thạc sĩ và tiến sĩ khoa học máy tính của Đại học Bắc Carolina.21 03 2009 (Xuất bản lần đầu tiên vào ngày 11 09 2009)

Bạn tìm kiếm các khuôn mẫu XML chứ không phải khuôn mẫu xử lý văn bản?

Nếu bạn muốn soạn nội dung của bạn ở dạng XML, chúng tôi cũng cung cấp các khuôn mẫu XML để bạn sử dụng. Xem bài viết kèm theo, "Soạn thảo bằng các khuôn mẫu XML của developerWorks."

Bắt đầu

Các biên tập viên tại developerWorks rất mong muốn được làm việc với bạn để xuất bản các bài của bạn. Xin hãy chắc chắn rằng bạn đã trình bày ý tưởng của bạn với một biên tập viên developerWorks và đã được người đó chấp thuận để tiếp tục bài viết của bạn trước khi áp dụng quy trình hướng dẫn này. Nếu chưa chắc chắn, bạn có thể sử dụng mẫu đệ trình nội dung của chúng tôi để gửi ý tưởng của bạn.

Các bài viết và hướng dẫn được xuất bản trên developerWorks ở dạng HTML, nhưng lại được tạo ra từ định dạng XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng). Biên tập viên DeveloperWorks của bạn sẽ chuyển đổi các tài liệu Microsoft Word và OpenOffice.org Writer của bạn sang định dạng nguồn XML của chúng tôi. Thành công của việc chuyển đổi này sang XML phụ thuộc vào việc các tài liệu dạng Word hay Writer mà bạn gửi lên tuân thủ sát sao các hướng dẫn trong các khuôn mẫu mà bạn sẽ sử dụng đến mức nào.

Nếu bạn đã quen với việc sử dụng các kiểu dáng (style) trong một bộ xử lý văn bản, bạn sẽ nhận ra rằng các khuôn mẫu của chúng tôi thật dễ sử dụng. Nếu chưa quen, các khuôn mẫu có chứa các hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng các kiểu dáng sao cho khớp với các lời khuyên về bố cụccác quy ước về làm nổi bật những chỗ cần thiết được mô tả ở đây.


Khuôn mẫu bài viết hay khuôn mẫu tài liệu hướng dẫn?

Nếu bạn từng xem qua trang developerWorks, bạn biết rằng các tác giả đóng góp cả các bài viết lẫn các hướng dẫn cho developerWorks. Định dạng và mục đích của chúng khác nhau. Biên tập viên DeveloperWorks của bạn có thể giúp bạn quyết định khuôn dạng nào là phù hợp hơn với ý tưởng nội dung của bạn.

Hướng dẫn (tutorial)

 • Hướng dẫn có mục tiêu giáo dục; chúng nhằm giảng dạy. Không đơn thuần là liệt kê các bước, hướng dẫn giải thích tạo sao bước đó được thực hiện và nó liên quan như thế nào đến mục tiêu tổng thể. Hướng dẫn giải thích rõ các mục tiêu giáo dục và thời gian để hoàn thành (thường khoảng hai giờ đồng hồ). Sau khi hoàn tất một hướng dẫn, người đọc sẽ có thể thực hiện lại nhiệm vụ đã học một cách độc lập.
 • Hướng dẫn có thể dạy các khái niệm hoặc cách hoàn thành các nhiệm vụ. Nhiều hướng dẫn dạy cả khái niệm lẫn nhiệm vụ, và khuyến khích người đọc cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ trong khi đọc. Để việc học theo được dễ dàng, hướng dẫn thường gồm có các đoạn mã lệnh làm mẫu và lời khuyên để thiết lập môi trường của người đọc. Hướng dẫn cũng thường khoanh nội dung thành các nhiệm vụ rời nhau, dễ quản lý để làm nên một tổng thể.
 • Các hướng dẫn xuất bản sau ngày 01-03-2009, không yêu cầu phải đăng ký.
 • Các hướng dẫn dài trung bình từ 20 đến 30 trang khi in ra. Và vì có thể mất vài giờ để hoàn thành công việc, nhiều người đọc in ra tệp hướng dẫn dạng PDF để tham khảo trong khi hoặc sau khi thực hiện công việc.
 • Một hướng dẫn có thể đứng độc lập hoặc là một phần của loạt bài nhiều phần.

Bài viết (article)

 • Giống như hướng dẫn, các bài viết cũng thường nhằm giảng dạy, nhưng không công nhiên như hướng dẫn. Các bài viết không nêu rõ các mục tiêu giáo dục hoặc thời gian hoàn thành chúng.
 • Ngoài việc giới thiệu với người đọc về một công việc cụ thể, các bài viết cũng có thể đưa ra các khái niệm, kiến trúc, hoặc các đặc tính sản phẩm mới. Các loại bài viết này nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người đọc và làm tăng sự khát khao tìm hiểu nhiều hơn nữa của họ (có thể bằng cách học một bài hướng dẫn của developerWorks!). Một loại bài viết khác có giọng điệu thuyết phục hơn, ở đó tác giả chia sẻ cách tiếp cận, cách nhìn hoặc kinh nghiệm duy nhất của mình. Và có loại bài viết đào sâu vào một sản phẩm hay công nghệ mới bằng cách phỏng vấn một chuyên gia hoặc điểm lại các tài liệu hiện có về chủ đề đó.
 • Bài viết không cần phải đăng ký.
 • Bài viết dài trung bình 10 trang hoặc ít hơn khi in ra. Người đọc thường đọc nội dung bài viết trực tuyến.
 • Giống như hướng dẫn, một bài viết có thể đứng độc lập hoặc là một phần của loạt bài nhiều phần.

Các bước cơ bản

Tạo một bài viết hay hướng dẫn bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Tải về gói phần mềm tác giả dùng cho Word hay Writer (xem Tải về dưới đây) và giải nén tệp tin.
 2. Tạo ra khuôn mẫu bài viết hay hướng dẫn của riêng bạn ở dạng Word hoặc Writer, từ tệp tin khuôn mẫu này hoặc bằng cách sao chép bài viết hoặc hướng dẫn mẫu.
 3. Biên tập bài viết hay hướng dẫn mới để thêm các nội dung của bạn, trong khi đảm bảo theo đúng các chỉ dẫn trong khuôn mẫu hoặc ví dụ mẫu.
 4. Gửi bài viết hay hướng dẫn của bạn, cùng với mọi tệp tin riêng lẻ kèm theo, ví dụ như hình ảnh hoặc mã lệnh ví dụ để tải về, cho biên tập viên developerWorks của bạn.

Bước 1. Tải về gói dành cho tác giả

Tải về tệp tin nén Word author-package zip nếu bạn sử dụng Word trên Windows®, hoặc tệp tin nén Writer author-package zip nếu bạn sử dụng Writer trên Windows hay Linux®. Đặt nó vào một nơi thích hợp (thí dụ, C:\ trên Windows hoặc thư mục nhà của bạn trên Linux) và giải nén nó.

Sau khi bạn giải nén tệp tin, bạn sẽ thấy một thư mục developerworks chứa một thư mục con word-templates hoặc writer-templates, tùy thuộc vào bạn đã tải về gói phần mềm nào.

Các tệp tin và công cụ có trong gói dành cho tác giả được thiết kế để sử dụng trên Linux hoặc Windows. Nếu bạn cần trợ giúp trong khi biên tập các khuôn mẫu bằng cách sử dụng một hệ điều hành khác Windows hoặc Linux, xin liên hệ với biên tập viên developerWorks của bạn.


Thông tin về bản phát hành

Trước khi chuyển đến Bước 2, hãy xem trước những thay đổi trong bản phát hành này. Các gói phần mềm tác giả phiên bản 5.12 cho Word và Writer được phát hành cho các tác giả vào ngày 23-03-2009. Các khuôn mẫu trong các gói này phù hợp với phiên bản 5.12 của các lược đồ XML và phiếu định kiểu của developerWorks. Bạn nên chuẩn bị bài viết hay hướng dẫn của bạn bằng cách sử dụng gói phần mềm tác giả phiên bản 5.12 dùng cho Word hoặc Writer tùy trường hợp. Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản trước đó, bạn sẽ phải tải về tệp tin 5.12 author-package.zip từ phần Tải về dưới đây.

Bản phát hành 5.12 của các gói phần mềm tác giả Word và Writer bao gồm các thay đổi bên trong để hỗ trợ sinh tệp tin PDF và các tiểu trang developerWorks. Cả hai gói đều được đồng bộ hoá với phiên bản 5.12 của các lược đồ XML và phiếu định kiểu của developerWorks. Nói cách khác, khi biên tập viên developerWorks của bạn chuyển đổi tệp tin XML mà bạn gửi lên, kết quả đầu ra HTML sẽ hợp lệ và hợp thời. Các thay đổi bên ngoài mà tác giả cần quan tâm, như phản ánh trong các khuôn mẫu bài viết và hướng dẫn đã cập nhật là:

 • Trong đoạn "Nhận sản phẩm và công nghệ" của phần Tài nguyên, mục “Các sản phẩm dùng thử của IBM” (IBM product trials) có bao gồm cả văn bản và mã lệnh đã cập nhật. Nếu bạn có sử dụng mục các sản phẩm dùng thử này, xin hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn khuôn mẫu XML mới hoặc thay đổi mục đó thành:
  <resource resource-category="Get products and technologies">Download 
  <a href="http://www.ibm.com/developerworks/downloads/" 
  onmouseover="linkQueryAppend(this)">IBM product evaluation versions</a> 
  or <a href="http://www.ibm.com/developerworks/downloads/soasandbox/"
  onmouseover="linkQueryAppend(this)">explore the online trials in 
  the IBM SOA Sandbox</a> and get your hands on application development tools 
  and middleware products from DB2<reg/>, Lotus<reg/>, 
  Rational<reg/>, Tivoli<reg/>, and WebSphere<reg/>.</resource>

Bước 2. Tạo một bài viết hay hướng dẫn

Ở bước này, bạn sẽ thiết lập bài viết hay hướng dẫn của riêng bạn bắt đầu từ một khuôn mẫu hay một ví dụ mẫu. Mỗi khuôn mẫu và ví dụ mẫu cũng chứa các ví dụ của hầu hết mọi thứ bạn có thể sử dụng trên developerWorks, gồm các chỉ dẫn để đạt được định dạng chấp nhận được và kiểu dáng phù hợp nên áp dụng.

Khuôn mẫu
Nếu bạn đã từng viết bài cho developerWorks, bạn có thể thích bắt đầu từ khuôn mẫu của chúng tôi hơn. Khi bạn bắt đầu từ một khuôn mẫu, bạn sẽ được nhắc điền vào một số trường các thông tin mà developerWorks yêu cầu (xem Bảng 2 dưới đây), trước khi tài liệu hướng dẫn được hiển thị.
Ví dụ mẫu
Nếu bạn chưa quen với việc viết cho developerWorks, chúng tôi khuyên bạn sử dụng một bài viết hoặc hướng dẫn ví dụ mẫu. Với một ví dụ mẫu, bạn có thể bắt đầu ngay nội dung của bạn. Các thông tin mà developerWorks yêu cầu đã được điền trước bằng các giá trị mặc định, do đó bạn sẽ phải cập nhật các trường trước khi gửi nội dung của bạn đến biên tập viên.

Để tạo ra bài viết hay hướng dẫn của riêng bạn, mở tệp tin thích hợp liệt kê trong Bảng 1.

Bảng 1. Các khuôn mẫu và ví dụ mẫu của bài viết và hướng dẫn
Khuôn mẫu hoặc ví dụ mẫu Chương trình Bài viết hoặc Hướng dẫnTệp tin
Ví dụ mẫuWordBài viếtsample-article-word-5.12.doc
Hướng dẫnsample-tutorial-word-5.12.doc
WriterBài viếtsample-article-writer-5.12.odt
Hướng dẫnsample-tutorial-writer-5.12.odt
Khuôn mẫuWordBài viếtarticle-word-5.12.dot
Hướng dẫntutorial-word-5.12.dot
WriterBài viếtarticle-writer-5.12.ott
Hướng dẫntutorial-writer-5.12.ott

Khi bạn lần đầu tiên mở một khuôn mẫu, bạn sẽ được nhắc điền vào các trường hiển thị trong Bảng 2. Nếu hiện tại bạn không có tất cả các thông tin này, hãy thoải mái sử dụng các giá trị mặc định được cung cấp và cập nhật chúng sau.

Bảng 2. Các trường để gửi lên cần điền vào
TrườngTùy chọn hoặc buộc phải cóNội dung
Type of SubmissionPhải cóKiểu bài, là bài viết hoặc hướng dẫn. Chọn Article hoặc Tutorial từ trình đơn thả xuống.
TitlePhải cóTiêu đề của bài viết hoặc hướng dẫn của bạn.
SubtitleTùy chọnPhụ đề cho bài viết hoặc hướng dẫn của bạn. Tuỳ ý nhưng khuyến khích nên có.
KeywordsTùy chọnCác từ khóa cho công cụ tìm kiếm áp dụng cho bài viết hoặc hướng dẫn của bạn.
PrefixTùy chọnTiền tố tên của bạn. Ví dụ: Dr., Mr., hoặc Ms.
GivenPhải cóTên riêng của bạn. Ví dụ: John
MiddleTùy chọnTên lót hoặc chữ đầu của tên lót. Ví dụ: D.
FamilyPhải cóTên họ của bạn. Ví dụ: Doe
SuffixTùy chọnHậu tố tên của bạn. Ví dụ: Jr., hoặc IV
Job TitlePhải cóChức danh công việc của bạn. Ví dụ: Lập trình viên cao cấp
EmailPhải cóĐịa chỉ email của bạn.
BioPhải cóThông tin tiểu sử của bạn. Bao gồm kinh nghiệm và các giấy tờ xác nhận bạn đủ điều kiện để viết về chủ đề đó một cách quyết đoán.
CompanyPhải cóTên công ty của bạn. Ví dụ: IBM
Photo filenameTùy chọnTên của một tệp tin có chứa một ảnh chụp kiểu chứng minh thư của bạn phù hợp với việc trình bày thông tin tiểu sử của bạn.
AbstractPhải cóTóm tắt bài viết của bạn. Đưa các điểm và cụm từ chính lên đầu bài tóm tắt, vì nó sẽ được cắt ngắn trong kết quả tìm kiếm. Nhằm vào ba đến năm câu diễn đạt lý do tại sao người đọc sẽ quan tâm đến nội dung (động cơ) và những gì họ có thể thu được từ việc đọc nội dung này (lợi ích).

Ghi lưu tài liệu mới của bạn, sử dụng một tên mà bạn chọn. Nếu bạn bắt đầu từ một khuôn mẫu, hãy chắc chắn đã ghi lưu lại dưới dạng một tài liệu thông thường (.doc đối với Word hoặc .odt đối với Writer) chứ không phải là một tệp khuôn mẫu.


Bước 3. Chỉnh sửa bài viết hay hướng dẫn của bạn

Chỉnh sửa bài viết hay hướng dẫn của bạn bằng cách làm theo các chỉ dẫn trong các tệp tin bài viết và hướng dẫn mẫu của chúng tôi. Các chỉ dẫn này cho bạn biết cần áp dụng kiểu dáng nào để nhận được các định dạng nhằm dẫn đến một kết quả chuyển đổi thành công sang khuôn dạng XML của developerWorks. Một điều vô cùng quan trọng là bạn phải định dạng nội dung của bạn theo những chỉ dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên hệ với biên tập viên developerWorks, để đảm bảo rằng nội dung của bạn không bị hư hại.

Các lời khuyên về bố cục

Các tệp tin ví dụ mẫu (xem Bảng 1) là nguồn tài nguyên tốt nhất của bạn để nhận được những lời mách bảo về mọi mặt trong khi phát triển bài viết hay hướng dẫn của bạn. Các chú thích rất bao quát trong các ví dụ mẫu dẫn bạn qua mọi khía cạnh của việc viết mã bài viết hoặc hướng dẫn của bạn. Sau đây là một số mách nước khác bạn có thể thấy hữu ích:

 • Bạn có thể cắt và dán từ các tài liệu khác mà bạn có thể đã có từ trước. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải so sánh các kiểu dáng mà bạn nhập khẩu vào cùng với văn bản được dán để chắc chắn rằng chúng phù hợp với các ví dụ của chúng tôi.
 • Các ví dụ mẫu bao gồm các ví dụ về các cấu trúc được sử dụng phổ biến nhất trong các bài viết và hướng dẫn trên developerWorks. Nếu nội dung của bạn không cần đến một cái gì đó, ví dụ một danh sách hoặc một hình vẽ, thì đừng đưa chúng vào chỉ vì trong mẫu đã có cái ấy.
 • Khi đưa vào thêm các đoạn liệt kê mã mẫu:
  • Giới hạn độ dài dòng mã không quá 90 ký tự, kể cả các dấu khoảng trống.
  • Giới hạn độ dài đoạn liệt kê mã không quá 100 dòng, kể cả các dòng trống.
  • Tránh dùng các dấu khoảng trống hoặc dấu tab được mã hóa cứng ở cuối của một dòng mã mẫu.
  • Tránh sử dụng các dấu tab ở đầu dòng mã mẫu. Nếu phải thụt lề, hãy sử dụng dấu khoảng trống.
  • Không sử dụng màu sắc. Nếu bạn muốn làm nổi bật một phần của mã mẫu của bạn, hãy sử dụng kiểu in đậm để thay thế.
 • Khi cung cấp mã ví dụ mẫu để tải về, hãy nén mã đó lại và gửi riêng rẽ tệp tin zip của bạn cho biên tập viên.
 • Tạo tất cả các tệp tin hình vẽ minh hoạ, gồm cả hình chụp màn hình, dưới dạng các tệp tin.jpg hoặc .gif, và phải chắc chắn rằng chúng có chiều rộng không quá 572 điểm ảnh (đối với bài viết) hoặc 500 điểm ảnh (đối với hướng dẫn). Gửi tệp tin hình vẽ minh hoạ của bạn đến biên tập viên. Xem "Minh hoạ bài viết hoặc hướng dẫn của bạn cho developerWorks" để tìm hiểu thêm về cách tạo ra và thực hiện đồ họa hiệu quả.

Quy ước về cách làm nổi bật

Bạn có sử dụng chữ nghiêng hay trích dẫn đối với một tiêu đề sách không? Khi nào bạn phải sử dụng chữ in đậm — hay là hoàn toàn không cần làm nổi bật tí nào? Bảng 2 cho biết các quy ước về cách làm nổi bật được khuyến cáo cho các bài viết và hướng dẫn trên developerWorks.

Bảng 3. Cách làm nổi bật khuyên dùng
Yếu tố được làm nổi bậtCách làm nổi bật khuyên dùng
"Tiêu đề bài viết"Kiểu trích dẫn trong cặp nháy kép
Tiêu đề sáchChữ nghiêng
Mã C/C++Phông chữ Courier hoặc Courier New
Các lớpPhông chữ Courier hoặc Courier New
Mã ví dụ Kiểu dáng HTML đã định dạng trước (phông chữ Courier hoặc Courier New cỡ 8pt)
mã ví dụ (ngắm hơn một dòng) chen giữa trong văn bảnPhông chữ Courier hoặc Courier New
Tên cột hay chuỗiChữ nghiêng
Tên lệnhPhông chữ Courier hoặc Courier New
Tên thư mụcKhông làm nổi bật
Lời văn cần nhấn mạnhChữ nghiêng. Ví dụ : "Use that to introduce a restrictive clause. Do not type over..."
Lỗi ngoại lệPhông chữ Courier hoặc Courier New
Tên tệp tinKhông làm nổi bật
Gọi hàmPhông chữ Courier hoặc Courier New
Điều khiển GUIChữ đậm. Ví dụ: "On the Installation menu, click Install a new feature > Finish."
Ví dụ một thẻ HTML hoặc một đoạn HTMLPhông chữ Courier hoặc Courier New
Giao diệnPhông chữ Courier hoặc Courier New
Từ khoá (ví dụ như static)Phông chữ Courier hoặc Courier New
Tiêu đề tạp chíChữ nghiêng. Ví dụ: "See the related article in LinuxToday."
Thông điệp hoặc lời nhắc dành cho người sử dụngPhông chữ Courier hoặc Courier New
Phương thứcPhông chữ Courier hoặc Courier New
Đối tượngPhông chữ Courier hoặc Courier New
Tên đường dẫnKhông làm nổi bật
Các thuật ngữ được định nghĩa theo bối cảnhChữ nghiêng
Văn bản do người sử dụng nhập vàoPhông chữ Courier hoặc Courier New
"Tiêu đề Hướng dẫn"Kiểu trích dẫn trong cặp nháy kép
Kiểu dữ liệu (chẳng hạn như int hay long)Phông chữ Courier hoặc Courier New
URLKhông làm nổi bật
BiếnChữ nghiêng. Ví dụ: "... where myname represents your user ID..."
Thẻ XML hoặc một đoạn XMLPhông chữ Courier hoặc Courier New

Thẻ XML hoặc một đoạn XML

Khi bạn hoàn tất nội dung của mình, bạn sẵn sàng gửi nó đến biên tập viên developerWorks. Gửi bằng thư điện tử tệp tin Word hay Writer của bài viết hay hướng dẫn của bạn (cùng với bất kỳ hình đồ họa hoặc mã ví dụ mẫu kèm theo) đến biên tập viên của bạn. Để biết thêm các chỉ dẫn và các mách nước chi tiết về việc tạo ra và gửi lên các nội dung đồ họa cho bài viết của bạn, hãy đọc "Minh hoạ bài viết hoặc hướng dẫn của bạn trên developerWorks."

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, xin liên hệ với biên tập viên của bạn để có thêm trợ giúp.


Các tải về

Mô tảTênKích thước
IBM developerWorks author package - Word, V5.12author-package-word-V5.12_20090320.zip251KB
IBM developerWorks author package - Writer, V5.12author-package-writer-V5.12_20090320.zip397KB

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=427457
ArticleTitle=Soạn thảo bằng các khuôn mẫu Word và Writer của developerWorks
publish-date=03212009