Chuyển đến nôi dung chính

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Khi bạn đăng ký với trang developerWorks lần đầu tiên, một tiểu sử của của bạn được tạo ra. Chọn các thông tin về tiểu sử của bạn (tên, nước/vùng, và nơi làm việc) đã được hiện lên màn hình, thông tin này sẽ được hiện kèm với nội dung mà bạn đăng tải. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

 • Đóng [x]

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

 • Đóng [x]

Tổng quan về công cụ XML .NET DB2 được cung cấp trong DB2 phiên bản 9.5

Sử dụng các phần nâng cao trong chức năng XML như là một phần của các công cụ cơ sở dữ liệu IBM cho Microsoft Visual Studio 2005

Ajay Aggrwal, Kỹ sư tư vấn phần mềm, IBM
Ajay Aggrwal
Ajay Aggrwal là kỹ sư tư vấn phần mềm của đội các trình cộng thêm vào cơ sở dữ liệu IBM Visual Studio 2005

Tóm tắt:  Các công cụ cơ sở dữ liệu IBM® cho Visual Studio 2005 của Microsoft® giới thiệu một tập hợp mới các đặc tính hướng dịch vụ Web, phô bày các chức năng pureXML ™ DB2® mới nhất. Phiên bản mới cung cấp các phương tiện để làm tăng đáng kể năng xuất lao động của người phát triển. Các trình cộng thêm (Add-in) cơ sở dữ liệu IBM mới cho Visual Studio 2005 đưa ra một số đặc tính để làm việc với pureXML dễ dàng hơn. Các đặc tính này bắt đầu từ việc tạo các dịch vụ Web từ các lược đồ XML có chú giải, tới các so sánh XSR, cho đến việc hỗ trợ XSR XSLT. Bài này đưa ra một tổng quan chi tiết và hướng dẫn cách dùng các công cụ XML IBM cho DB2 phiên bản 9.5.

Ngày:  20 05 2009
Mức độ:  Nhập môn Cũng sẵn có bằng  tiếng Anh PDF:  A4 và Thư (1.6MB | 13 pages)Tải Adobe® Reader®
Hoạt động:  3916 lần đọc
Góp ý kiến:  


Các điều kiện cần có trước

Bài này giả thiết rằng bạn đang có phiên bản DB2 V9.5 cho Linux®, UNIX®, và Windows® V9.5. Bạn cũng sẽ cần các trình cộng thêm vào (Add-In) cơ sở dữ liệu IBM cho phiên bản Visual Studio 2005 V9.5. Để có các trình công cụ cộng thêm, hãy làm theo một trong các cách sau đây:

Để trở nên quen thuộc hơn với các đặc tính chung của các trình cộng thêm vào cơ sở dữ liệu IBM cho Visual Studio, hãy đọc bài "Tổng quan về các trình cộng thêm vào cơ sở dữ liệu IBM cho Visual Studio 2005" và loạt bài hướng dẫn "Phát triển các ứng dụng NET kiểm chứng khái niệm" (xem phần Tài nguyên).

Hỗ trợ XML

Phiên bản DB2 V9.1 giới thiệu các đặc tính mới để quản lý, lưu trữ và truy vấn dữ liệu XML. Một số các đặc tính mới bao gồm:

 • Kiểu dữ liệu XML để cho phép DB2 lưu các tài liệu XML theo định dạng phân cấp bẩm sinh của chúng
 • Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn XML dựa vào các tiêu chuẩn công nghiệp, bao gồm các phần mở rộng XML mới cho SQL (cũng có tên là SQL/XML)
 • Hỗ trợ duyệt tính hợp lệ dữ liệu XML dựa trên các lược đồ do người sử dụng cung cấp để cho phép người phát triển ứng dụng và quản trị viên cơ sở dữ liệu áp đặt những ràng buộc về tính toàn vẹn dữ liệu đối với dữ liệu XML lưu trong DB2

Các khả năng XML được nâng cao là một phần của bản phát hành các trình cộng thêm vào cơ sở dữ liệu IBM V9.5. Hỗ trợ các dịch vụ Web cho lược đồ XML có chú giải, so sánh vùng lưu giữ (XSR) của lược đồ XML và hỗ trợ XSLT đã thêm vào, là một phần của phiên bản V9.5. Các phần nâng cao này sẽ làm tăng tính hữu dụng của tập hợp đặc tính XML, vì thế sẽ giúp cho những người phát triển có năng xuất cao hơn.

Sự hỗ trợ các dịch vụ Web để tạo lược đồ XML có chú giải

Phiên bản mới có thêm khả năng sử dụng một dịch vụ Web như là một nguồn lược đồ XML. Lược đồ XML có thể được suy diễn từ kết quả WSDL của dịch vụ Web. Bây giờ phiên bản mới có một tùy chọn bổ sung để định nghĩa dịch vụ Web như một đầu vào cho nguồn lược đồ XML, như cho thấy trong Hình 2. Trong phiên bản trước, các đầu vào (cho nguồn lược đồ) chỉ có thể là lược đồ XML đã đăng ký hay một tài liệu từ một tệp. Để sử dụng một dịch vụ Web như một nguồn cho lược đồ XML, hãy theo các bước sau:

Trong Server Explorer (Thám hiểm máy chủ), nhấn chuột phải trên XML Schema Repository (Kho chứa lược đồ XML) và chọn Add Annotated XML Schema, (Thêm lược đồ XML có chú giải), như chỉ ra trên Hình 1:


Hình 1. Thêm lược đồ XML có chú giải
Thêm lược đồ XML có chú giải

Điều này làm hiện ra một hộp thoại có ba tùy chọn như cho thấy trên Hình 2. Chọn Use document from a web service (Sử dụng tài liệu từ một dịch vụ Web) để tạo ra một lược đồ XML có chú giải mới.


Hình 2. Chọn nguồn lược đồ XML
Chọn nguồn lược đồ XML

Nhập tên dịch vụ Web và nhấn chuột vào nút Validate wsdl để duyệt tính hợp lệ dịch vụ Web. Khi WSDL được thông qua hợp lệ, bạn có thể chọn một nút gốc để tạo ra lược đồ XML có chú giải, như minh họa ở Hình 3:


Hình 3. Chọn phần tử gốc
Chọn phần tử gốc

Nhấn chuột phải vào hộp thoại để thêm một bảng đích. Chọn Add Target Table, (Thêm bảng đích), để một hộp thoại có một danh sách các bảng xuất hiện.


Hình 4. Thêm bảng đích
Thêm bảng đích

Chọn một bảng và sau đó ánh xạ (đặt tương ứng) các cột từ lược đồ XML nguồn đến bảng đích trong Mapping Editor (bộ soạn thảo ánh xạ). Hình 5 cho thấy ánh xạ các cột:


Hình 5. Ánh xạ các cột
Ánh xạ các cột

Sau khi đã ánh xạ xong các cột, sử dụng tùy chọn Test, (Thử nghiệm) để kiểm tra thiết kế xem đã bảo đảm ánh xạ lược đồ nguồn với bảng đích được làm đúng đắn chưa. Hình 6 cho thấy bước này:


Hình 6. Thử nghiệm thiết kế
Thử nghiệm thiết kế

Bạn có thể xem mã nguồn đã sinh ra bằng cách dùng tùy chọn View Source (Xem mã nguồn). Chọn một trình soạn thảo văn bản hoặc trình thiết kế XML để xem mã, như cho thấy dưới đây:


Hình 7. Xem mã nguồn
Xem mã nguồn

Hình 8 minh họa mã được sinh ra:


Hình 8. Mã được sinh ra
Mã được sinh ra

Bạn có thể định nghĩa tệp XML nguồn, hay sử dụng trình soạn thảo để định nghĩa XML trên Test Form (Mẫu thử). Bạn có thể định nghĩa dịch vụ Web để kiểm tra lược đồ XML có chú giải đã tạo ra .

Hộp thoại Test Form cho thấy kết quả của phép thử. Hình 9 minh họa điều này:


Hình 9. Mẫu thử
Mẫu thử

Mỗi khi thiết kế đã được duyệt hợp lệ, chọn Save trong Visual Studio để lưu nó vào cơ sở dữ liệu.

Nhấn chuột vào Save để mở một hộp thoại đăng ký lược đồ XML có chú giải, ở đó bạn có thể định nghĩa tên của XSR, chủ sở hữu, các bình luận, vị trí lược đồ và các tùy chọn phân rã. Hình 10 cho thấy hộp thoại này:


Hình 10. Đăng ký lược đồ XML có chú giải
Đăng ký lược đồ XML có chú giải

Sau khi đã hoàn thành việc ghi lưu , lược đồ XML đã đăng ký được hiển thị dưới nút XML Schema Repository trong Server Explorer.

Có sẵn nhiều tùy chọn cho lược đồ XML có chú giải mới được tạo ra. Hình 11 cho thấy nhiều tùy chọn khác nhau:


Hình 11. Định nghĩa lược đồ XML có chú giải từ Server Explorer
Định nghĩa lược đồ XML có chú giải từ Server Explorer

Nếu bạn chọn "Open definition" (Mở định nghĩa) như cho thấy ở trên, bạn sẽ nhìn thấy một màn hình giống như trong Hình 12. Hình 12 hiển thị định nghĩa về một lược đồ có chú giải được chọn. Nó hiển thị tên tệp lược đồ XML, tên XSR, chủ sở hữu, sự phân rã và bất kỳ phần phụ thuộc nào:


Hình 12. Xem định nghĩa của một lược đồ XML có chú giải
Xem định nghĩa của một lược đồ XML có chú giải

So sánh kho lưu giữ lược đồ XML

Việc theo vết bất kỳ sự thay đổi hay cập nhật nào với một lược đồ XML có thể không chắc chắn và tốn nhiều thời gian. Để vượt qua tình huống này, một tùy chọn để so sánh các lược đồ XML đã được thêm vào phiên bản V9.5. Người sử dụng có thể chọn một lược đồ XML và trong trình đơn bật lên, chọn Compare XML Schemas (So sánh các lược đồ XML). Tùy chọn này so sánh các lược đồ và khai báo cho người sử dụng về bất kỳ sự khác nhau nào được tìm thấy giữa các hai lược đồ như là một phần của phép toán này.


Hình 13. Tùy chọn so sánh kho lưu giữ lược đồ XML
Tùy chọn so sánh           kho lưu giữ lược đồ XML

Các lược đồ muốn so sánh có thể chọn trong trong hộp thoại XSR Object Compare (So sánh đối tượng XSR), như cho thấy trong Hình 14. Một người sử dụng có thể định nghĩa đối tượng XSR gốc và chọn các phần phụ thuộc của nó cũng như XSR để được so sánh và các phần phụ thuộc. Một khi đã chọn đối tượng XSR để so sánh, nhấn Compare.


Hình 14. Chọn các đối tượng XSR để so sánh
Chọn các đối tượng XSR để so sánh

Nếu mỗi đối tượng XSR có chứa các phần phụ thuộc, thì sau đó đoạn các phần phụ thuộc được điền đầy đủ. Người sử dụng chỉ có thể chọn một tài liệu một lần. Ví dụ, một người sử dụng có thể chọn tài liệu chủ hoặc một trong số các tài liệu phụ thuộc để so sánh. Cửa sổ XSR Object Compare hiển thị một danh sách thả xuống, chứa tất cả các lược đồ đã đăng ký. Người sử dụng có thể chọn lược đồ cần thiết bằng cách sử dụng danh sách này.

Trong hộp thoại XML Schema Repository Object Compare, tùy chọn Diff cho phép những người sử dụng sửa đổi các tùy chọn so sánh. Ví dụ nếu một người sử dụng chọn tùy chọn "Ignore comments," (Bỏ qua các chú thích), thì các lời chú thích sẽ không được so sánh trong cả hai tài liệu lược đồ XML .


Hình 15. Các tùy chọn so sánh đối tượng XSR
Các tùy chọn so sánh đối tượng XSR

Sự khác nhau giữa hai lược đồ được ghi lưu vào trong một tệp tin và được hiển thị bằng mã màu. Các khác biệt được gán nhãn là: added (thêm), removed (gỡ bỏ), changed (thay đổi), moved from/to (dịch chuyển từ/đến) và ignored (bỏ qua).


Hình 16. Kết quả so sánh XSR
Kết quả so sánh XSR

Nếu cả hai XSR đang so sánh là hoàn toàn giống nhau, thông báo "Files identical for the given options" (Các tệp giống nhau khi so sánh theo các tùy chọn) sẽ hiển thị.

Sinh ra một dịch vụ Web cho một lược đồ XML có chú giải

DB2 V9.1 cho phép người sử dụng tạo ra và đăng ký các lược đồ XML có chú giải dành cho việc chia nhỏ tài liệu XML và duyệt tính hợp lệ của các tài liệu đầu vào đối với các lược đồ này trước khi thực hiện phép chèn vào (cơ sở dữ liệu). Các phần nâng cao là một phần của các trình cộng thêm vào cơ sở dữ liệu IBM cho Visual Studio 2005 V9.5 cung cấp một cách làm dễ dàng để tạo và đăng ký lược đồ XML có chú giải, sử dụng một trình thiết kế ánh xạ đơn giản. Sử dụng trình thiết kế ánh xạ cũng tạo ra một dịch vụ Web cho lược đồ XML có chú giải. Một khi lược đồ XML có chú giải được đăng ký trong DB2 XSR, nó có thể được sử dụng để chia nhỏ và duyệt tính hợp lệ của các tài liệu XML.

Để sinh ra một dịch vụ Web cho một lược đồ XML có chú giải, bạn cần chọn Generate Web Method (Sinh ra một phương thức Web) từ Server Explorer. Một dự án dịch vụ Web trong ASP.Net sẽ được mở để thêm mã. Mã được sinh ra là cùng loại mã đã được sử dụng (các API duyệt tính hợp lệ của MS XSD) trong trình thiết kế XML để duyệt tính hợp lệ các tài liệu XML. Khi mã nguồn duyệt tính hợp lệ các lược đồ XML được sinh ra, một lớp được sinh ra để cho phép những người sử dụng chuyển tài liệu của họ tới để duyệt tính hợp lệ. Hình 17 cho thấy bước này:


Hình 17. Sinh ra phương thức Web
Sinh ra phương thức Web

Mã đã sinh ra được hiển thị trong trình soạn thảo, như Hình 18 minh họa:


Hình 18. Các phương thức Web được sinh ra
Các phương thức Web được sinh ra

Sau khi đã sinh ra mã, chọn F5 (Start debugging option-Bắt đầu tùy chọn gỡ lỗi) để kiểm tra mã. Một cửa sổ trình duyệt có Service Description (Mô tả dịch vụ) và Shred method (Phương thức chia nhỏ) xuất hiện. Hình 19 cho thấy trình duyệt này:


Hình 19. Kiểm thử mã sinh ra
Kiểm thử mã sinh ra

Nâng cao hỗ trợ XSLT

Tuỳ chọn Generate XML Helper Code (sinh mã của trình trợ giúp XML) tạo ra một dự án trong Solution Explorer với mã nguồn mẫu. Đặc tính mới này cung cấp mã nguồn mẫu cho những người sử dụng để họ có thể dùng như là một điểm xuất phát để viết mã lệnh. Tùy chọn này có thể được gọi thực hiện từ nút XML Schema Repository trong Server Explorer. Đơn giản, chọn XML Schema Repository và chọn Generate XML Helper Code như cho thấy trên Hình 20:


Hình 20. Tùy chọn sinh mã mẫu
Tùy chọn sinh mã mẫu

Hình 21 cho thấy một mã mẫu có thể được sinh ra khi gọi thực hiện tùy chọn này:


Hình 21. Mã mẫu được sinh ra
Mã mẫu được sinh ra

Mã đã sinh ra được thêm vào như là một phần của một dự án mới db2XmlHelperSample. Tệp mã đã sinh ra XMLUtil.cs có mã mẫu cho phép biến đổi và duyệt tính hợp lệ của XSL. Nó cung cấp một điểm xuất phát để mã hóa cho những người sử dụng để họ có thể xây dựng từ điểm này hay sử dụng nó để tạo ra ứng dụng riêng của mình. Khi được thực hiện, mã mẫu này hiển thị một hộp thoại cho xem biến đổi mẫu và duyệt tính hợp lệ của XML.


Hình 22. Hộp thoại mẫu được sinh ra
Hộp thoại mẫu được sinh ra

Khi nhấn chuột vào nút Validate Sample (Duyệt tính hợp lệ), một hộp thoại duyệt tính hợp lệ hiện lên và một mẩu ngắn của XML mẫu. Khi nhấn chuột vào nútTransform Sample (Biến đổi mẫu) sẽ hiện lên một báo cáo mẫu đã được định dạng. Hy vọng ví dụ này chỉ cho bạn thấy có thể dễ dàng tạo ra và sử dụng mã trong một ứng dụng như thế nào.

-

Tóm tắt

Tập hợp những đặc tính nâng cao các chức năng XML mới thêm như là một phần của các trình cộng thêm vào cơ sở dữ liệu IBM V9.5 đã phô bày chức năng XML thuần khiết mới nhất của DB2 và giúp những người phát triển tạo ra các ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng hơn với DB2. Các đặc tính mạnh mẽ này sẽ nâng cao kinh nghiệm của người sử dụng trong khi dùng các chức năng XML trong DB2. Các đặc tính hướng dịch vụ Web cung cấp các khối xây dựng cơ bản để tạo ra các ứng dụng trong khi dùng chức năng XML phong phú của DB2.


Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

 • Tải về IBM product evaluation versions (các phiên bản đánh giá sản phẩm của IBM) và dùng thử các công cụ phát triển ứng dụng và các sản phẩm phần mềm trung gian cho DB2®, Lotus®, Rational®, Tivoli®, và WebSphere®.

Thảo luận

Đôi nét về tác giả

Ajay Aggrwal

Ajay Aggrwal là kỹ sư tư vấn phần mềm của đội các trình cộng thêm vào cơ sở dữ liệu IBM Visual Studio 2005

Hướng dẫn về "Phản ánh nội dung không thích hợp

Phản ánh về nội dung không thích hợp

Cám ơn. Nhận xét này sẽ được báo cho người chủ mục tin.


Hướng dẫn về "Phản ánh nội dung không thích hợp

Phản ánh về nội dung không thích hợp

Gửi phản ánh bị lỗi. Làm ơn thử lại sau.


developerWorks: Đăng nhập


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng (tiếng Anh).

 


Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, một bản trích ngang trên developerWorks sẽ được tạo ra. Chọn các thông tin trong trích ngang của developerWorks để hiển thị công khai, bạn có thể sửa lại thông tin này bất cứ lúc nào. Tên, họ và tên hiển thị sẽ đi kèm với nội dung mà bạn gửi lên.

Choose your display name

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

(Độ dài phải từ 3 đến 31 ký tự)


Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng (tiếng Anh).

 


Chấm điểm bài này

Bình luận

static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383040
ArticleTitle=Tổng quan về công cụ XML .NET DB2 được cung cấp trong DB2 phiên bản 9.5
publish-date=05202009
author1-email=aaggrwal@us.ibm.com
author1-email-cc=