Sách Nhập môn DB2-Express-C

Mời các bạn đăng ký để nhận sách miễn phí

Thông tin về việc nhận sách miễn phí, cuốn "Nhập môn DB2 Express-C"

Ms. Nguyễn Tấn Thư Diễm, IDR Marketing Manager, IBM Việt Nam

Cô Diễm phụ trách việc tổ chức các hoạt động với sinh viên, lập trình viên và cuộc thi tìm hiểu trang developerWorks01 07 2011

Lời giới thiệu

Đây là quyển sách (quyển thứ 2) do các bạn sinh viên, giáo viên tình nguyện dịch với mong muốn được học và chia sẻ kiến thức cho cộng đồng. Chúng tôi in cuốn sách này, ngoài việc cung cấp cho các lớp học môn DB2 còn để tặng cho những người quan tâm, yêu thích sản phẩm này. Mời các bạn xem giới thiệu của cuốn sách và cách thức để có thể nhận được cuốn sách này.

DB2-Express-C

Phần mềm máy chủ dữ liệu “DB2 Express-C” là một sản phẩm thuộc dòng IBM DB2 – bao gồm những phần mềm máy chủ dữ liệu quản lý cả dữ liệu quan hệ và dữ liệu XML. DB2 Express-C là một phiên bản miễn phí, không giới hạn và dễ sử dụng của DB2. Chữ ‘C’ trong DB2 Express-C là viết tắt của từ Cộng đồng (Community). Một cộng đồng những người sử dụng DB2 Express-C kết hợp lại để giúp đỡ nhau, cả trực tuyến và không trực tuyến. Cộng đồng DB2 Express-C bao gồm nhiều cá nhân và các công ty thiết kế, phát triển, triển khai hay sử dụng các giải pháp cơ cở dữ liệu. Các thành viên của cộng đồng bao gồm :

  • Những nhà phát triển ứng dụng cần đến một phần mềm cơ sở dữ liệu chuẩn và mở để xây dựng các ứng dụng độc lập, dạng khách-chủ, trên nền web hay chương trình ứng dụng kinh doanh.
  • ISVs – các nhà cung cấp phần mềm độc lập, những nhà cung cấp phần cứng, cơ sở hạ tầng hay những giải pháp khác, muốn đóng gói một máy chủ dữ liệu đầy đủ tính năng như một phần trong những giải pháp của họ.
  • Những nhà cố vấn, quản trị cơ sở dữ liệu và các kiến trúc sư công nghệ thông tin cần một máy chủ dữ liệu mạnh để luyện tập, phát triển kĩ năng, làm mô hình và đánh giá.
  • Những công ty mới thành lập, hay những công ty vừa và nhỏ cần đến một máy chủ dữ liệu tin cậy cho các ứng dụng và hoạt động của công ty.
  • Những người yêu thích cơ sở dữ liệu và hứng thú với những công nghệ mới muốn có một máy chủ dữ liệu dễ sử dụng để xây dựng Web 2.0 và các ứng dụng thế hệ mới.
  • Sinh viên, giáo viên và những người dùng vì mục đích học tập, nghiên cứu muốn có một máy chủ dữ liệu linh hoạt để giảng dạy, học tập hay nghiên cứu.

DB2 Express-C có cùng các tính năng cơ bản và cùng nền tảng như các phiên bản thương mại của DB2 trên Linux, Unix và Windows. DB2 Express-C có thể chạy trên cả hệ thống 32-bit hoặc 64 bit với hệ điều hành Linux hoặc Windows. Nó cũng có thể chạy được trên Solaris(x64) và có phiên bản thử nghiệm trên Mac OS X(x64). Nó có thể chạy trên những hệ thống với bất kì bộ vi xử lý và bộ nhớ nào, và không yêu cầu một bộ nhớ chuyên dụng hay cài đặt nào khác trên hệ thống. DB2 Express-C còn bao gồm pureXML. PureXML là một công nghệ duy nhất chỉ có của DB2, nó lưu trữ và xử lý trực tiếp các văn bản XML.

Hình 1. Ảnh trang bìa
Ảnh trang bìa

Thể lệ đăng ký để nhận sách miễn phí

  • Phải có tài khoản đăng ký của trang My developerWorks
  • Gởi (i) địa chỉ bưu điện của người nhận sách và (ii) ảnh của màn hình chào mừng khi đăng ký thành công tài khoản trên trang My developerWorks về địa chỉ dwvn@vn.ibm.com với tiêu đề "Gửi sách DB2 Express-C"
  • Chúng tôi sẽ gửi sách tặng cho bạn theo địa chỉ đã gửi
  • Số lượng có hạn, sẽ ưu tiên những bạn gửi sớm

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=658588
ArticleTitle=Sách Nhập môn DB2-Express-C
publish-date=07012011