Tích hợp các ứng dụng vào thiết bị đám mây: 18 bước hướng dẫn

Các hướng dẫn giúp bạn cài đặt ứng dụng đã định cấu hình một cách thích hợp trong một thiết bị đám mây

Nhiều chủ sở hữu ứng dụng muốn ứng dụng của họ được lưu trú trong môi trường điện toán đám mây. Đây có thể là một thách thức nếu ứng dụng phức tạp hoặc có sự phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường chạy thi hành. Kịch bản phổ biến của việc triển khai ứng dụng lên đám mây là kịch bản trong đó bạn có phần mềm không-phải-đám-mây mà bạn muốn tích hợp vào phần mềm đang chạy trong đám mây - để làm điều này, có một số tính năng cần phải được lên kế hoạch (nếu bạn đang mày mò với ứng dụng đang bàn) hoặc cần được tích hợp (nếu ứng dụng đã tồn tại). Trong bài viết này, các tác giả cung cấp 18 lời khuyên để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có thể dễ dàng tích hợp vào sản phẩm đám mây khác, có thể được tích hợp vào thiết bị đám mây khác, hoặc có thể được lưu trú như là thiết bị độc lập trong đám mây. (N.D: ý nghĩa của các thuật ngữ ứng dụng, sản phẩm và thiết bị (appliance) đám mây sẽ được giải thích rõ sau).

Sheetal Jharia, Nhân viên kỹ sư phần mềm, IBM

Sheetal Jharia là nhân viên kỹ sư phần mềm (và lãnh đạo phát triển hệ điều hành đám mây của IBM) tại IBM-ISL, hiện đang làm việc về phát triển VMControl của bộ quản lý hệ thống của IBM, một sản phẩm trọng yếu trong danh mục mà IBM đầu tư. Cô có tám năm kinh nghiệm về công nghệ thông tin và có bằng cử nhân và bằng thạc sĩ Kỹ thuật hệ thống điện và truyền thông tại Học viện công nghệ Madras (IIT Madras), Ấn Độ.Ashish Billore, Quản lý phát triển, IBM

Ashish Billore là Giám đốc phát triển hệ điều hành đám mây của IBM tại phòng thí nghiệm IBM Ấn Độ. Ông quản lý nhóm phát triển VMControl của bộ quản lý hệ thống của IBM và chịu trách nhiệm về việc phát triển các thành phần tái sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng đám mây. Ông thiết kế và phát triển các ứng dụng bằng cách sử dụng các công nghệ như Java, Eclipse, OSGi và dịch vụ web. Ông cũng đóng góp các bản vá lỗi cho nền tảng mã nguồn mở Eclipse và trình bày các bài phát biểu tại hội nghị về công nghệ của IBM và QSE. Ông có bằng cử nhân Kỹ thuật điện tử và truyền thông và bằng sau đại học về công nghệ thông tin.27 02 2013

Bài viết này cung cấp một số hướng dẫn dành cho thiết kế và đóng gói ứng dụng để tiêu thụ cho đám mây sao cho nó có thể:

 • Được tích hợp vào sản phẩm đám mây khác, sao cho sản phẩm đám mây khác này có thể tận dụng khả năng của nó.
 • Được tích hợp vào thiết bị đã được lưu trú trong đám mây.
 • Được lưu trú như là một thiết bị độc lập trong đám mây.

Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ kịch bản nào trong các kịch bản này, hãy đọc một số kinh nghiệm mà chúng tôi đã chắt lọc thành các hướng dẫn để đạt được một trong những mục tiêu này.

Trước tiên, hãy nói một chút về các kịch bản.

Ba kịch bản

Một lần nữa, các kịch bản mà chúng tôi đề xuất liên quan đến việc tích hợp ứng dụng vào sản phẩm đám mây hiện đang tồn tại, triển khai ứng dụng như là một phần của gói thiết bị tổng thể trong đám mây, hoặc tích hợp ứng dụng vào một thiết bị đám mây hiện đang tồn tại.

Tích hợp ứng dụng của bạn vào sản phẩm đám mây

Nhu cầu là bạn đang tăng cường ứng dụng đám mây hiện tại với khả năng của ứng dụng của bạn. Mục đích là thực hiện công việc này một cách dễ dàng.

Thông thường, khi có nhu cầu đưa tính năng mới vào sản phẩm hiện có, sẽ liên quan đến việc thiết kế và phát triển các chức năng mới từ đầu. Một cách khác là dùng sản phẩm có sẵn (trong trường hợp này là sản phẩm chưa có khả năng đám mây) và tích hợp các tính năng của nó vào sản phẩm đám mây. Trong kịch bản này bạn phải chắc chắn rằng ứng dụng của bạn có thể "kết nối" một cách thích hợp với sản phẩm đám mây hiện có.

Thêm ứng dụng của bạn vào thiết bị khác đã được lưu trữ trong đám mây

Thiết bị đám mây bao gồm phần mềm và các ứng dụng được cài đặt sẵn và được định cấu hình sẵn, đôi khi nó cũng có thể được sử dụng như máy chủ tự thân trọn vẹn (self-contained). Khi bạn lập kế hoạch thêm ứng dụng bổ sung vào gói thiết bị đám mây hiện có để tăng cường chức năng của nó, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tương tác một cách phù hợp cả với các ứng dụng khác trong gói và với các tập tin cấu hình và các phần tài nguyên phụ thuộc của thiết bị.

Lưu trú ứng dụng của bạn như thiết bị đám mây độc lập

Một cách để đưa ứng dụng của bạn vào đám mây là đặt trong thiết bị đám mây của riêng nó, đặc biệt là nếu bạn không cần tích hợp nó với ứng dụng đám mây khác.

Trước khi tiếp tục, để giúp các bạn hiểu, cần giải thích chúng tôi nói thiết bị, ứng dụng và máy ảo có nghĩa là gì

 • Thiết bị ảo (Virtual appliance): là giải pháp phần mềm được xây dựng sẵn trước bao gồm một hoặc nhiều máy ảo được đóng gói, duy trì, cập nhật, và được quản lý như một đơn vị thống nhất. Các nhà phát triển tạo ra các thiết bị ảo bằng cách phát triển các chồng ứng dụng tự thân trọn vẹn và được tối ưu hóa, chúng được tùy biến cho tải công việc của chúng và được nhúng với hệ điều hành được chọn lựa, các thiết bị này có thể an toàn hơn và đáng tin cậy hơn so với phần mềm truyền thống, chỉ đơn giản bằng cách sao chép bộ các tệp tin và mở thiết bị ảo là ứng dụng có thể sẵn sàng chạy.
 • Ứng dụng (Application): ứng dụng đã được đám mây hóa cho phép thực hiện một chức năng hoặc nhiều chức năng. Nó là một thành phần của chồng ứng dụng trong thiết bị.
 • Máy ảo (Virtual machine): là thùng chứa phần mềm được độc lập chặt chẽ và được tạo ra để chạy trên các nền tảng ảo hóa. Nó bao gồm bốn nguồn lực ảo hóa chính: CPU, RAM, lưu trữ và kết nối mạng.

Trong bài viết này, từ "sản phẩm" được sử dụng để chỉ "ứng dụng" hoặc "thiết bị" tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Bây giờ chúng ta hãy xem những hướng dẫn dưới đây để giúp làm cho các kịch bản này thành hiện thực.


Hướng dẫn 1: Hỗ trợ cài đặt thầm lặng

Cài đặt mà không hiển thị thông báo hoặc các cửa sổ trong suốt tiến độ của nó được gọi là cài đặt thầm lặng. Cài đặt thầm lặng không phải là cài đặt không giám sát. Cài đặt không giám sát là cài đặt không yêu cầu tương tác của người sử dụng, cài đặt thầm lặng (hoặc yên tĩnh) là cài đặt không hiển thị bất kỳ dấu hiệu nào về tiến độ cài đặt.

Bạn phải hỗ trợ cài đặt thầm lặng trong sản phẩm của bạn cùng với việc cài đặt tương tác/GUI, sao cho người dùng có thể chọn bất kỳ phương pháp nào trong hai phương pháp cài đặt sản phẩm. Để cài đặt thầm lặng, các đầu vào mà người dùng phải nhập sẽ được cho trong một tập tin đáp ứng, tập tin này chỉ cần được biên tập một lần ban đầu, lúc bắt đầu cài đặt. Một khi cài đặt bắt đầu, không yêu cầu dữ liệu từ người dùng nữa và tiến độ /cửa sổ cài đặt không hiển thị cho người dùng thấy.

Khi ứng dụng được tích hợp vào ứng dụng khác hoặc vào một thiết bị, nó sẽ trở thành một phần của một sản phẩm duy nhất mà người ta muốn và chỉ tạo ra một trình cài đặt duy nhất. Nếu sản phẩm của bạn không thể được cài đặt thầm lặng, thì khi yêu cầu thông tin từ người sử dụng cho sản phẩm của bạn trong quá trình cài đặt duy nhất này, lúc đó nhóm thiết bị có thể không muốn hiển thị/hỏi người dùng nó. Đây là một sự bất tiện cho người sử dụng và thực sự người sử dụng cũng không cần phải biết chi tiết về các sản phẩm bên dưới. Nếu không sẵn sàng cho cài đặt thầm lặng, bạn sẽ mất đi các hiệu quả mà bạn đã đạt được bởi vì đối với người sử dụng, nó giống như phải cài đặt hai sản phẩm khác nhau.


Hướng dẫn 2: Kiểm soát sử dụng không gian đĩa

Nguồn tài nguyên hệ thống của bạn nên tự động sụt giảm để giúp kiểm soát sử dụng không gian đĩa. Nếu các chức năng và tiến trình trong sản phẩm của bạn ghi log và theo dõi vết dữ liệu vào một tệp tin đầu ra (và bao nhiêu sản phẩm không thực hiện điều này!). Phải có một tiến trình túc trực để hạn chế luồng dữ liệu này nhằm ngăn chặn tình trạng tràn bộ nhớ trong máy chủ thiết bị.

Hãy tạo tập tin thuộc tính xác định kích thước và số lượng các tập tin đầu ra được tạo ra. Những giá trị này phải được người quản trị hệ thống biên tập. Hãy tạo quy trình để theo dõi các tệp tin ấy.

Nếu số lượng hoặc kích thước của tệp tin đầu ra vượt quá giới hạn được nêu trong tệp tin thuộc tính, thì một trong các bước sau đây có thể được thực hiện:

 • Các tập tin cũ có thể được xóa và thay thế bằng các tập tin mới.
 • Quản trị viên hệ thống có thể được cảnh báo về tình hình.
 • Bạn có thể ngừng ghi dữ liệu mới vào các tập tin log.

Bạn cũng nên cung cấp tùy chọn cấu hình được và bằng lệnh chương trình (trong khi đang chạy) để làm các việc sau:

 • Chuyển hướng việc ghi log đến bất kỳ vị trí mong muốn nào: Trong môi trường thiết bị, quản trị viên hệ thống có thể muốn có tất cả các bản ghi log tại một nơi để dễ dàng theo dõi và thu thập các bản ghi log. Hãy tạo một tùy chọn trong sản phẩm của bạn để lựa chọn vị trí nơi lưu trữ bản ghi log.
 • Đặt tên và đổi tên các bản ghi log: Cùng với việc chọn vị trí nơi các bản ghi log được chuyển đến, tên tập tin của các bản ghi log này cần phải được xác định bởi người sử dụng theo tiêu chuẩn và tiện nghi của riêng người sử dụng đó. Để cung cấp sự linh hoạt hơn, khả năng đổi tên các tập tin log cũng cần được hỗ trợ, hãy nhớ rằng sản phẩm của bạn có thể là một phần của các thiết bị lớn và tiên tiến trong tương lai.
 • Nhúng các bản ghi log vào bất kỳ bản ghi log nào khác bằng cách cung cấp các tùy chọn cho dòng đầu ra của bản ghi log: Tính năng tiên tiến này có nghĩa là có sự linh hoạt để nhúng các bản ghi log của bạn vào bản ghi log khác, miễn là dòng đầu ra thích hợp được môi trường thiết bị cho phép.

Hướng dẫn 3: Các thiết đặt nên thay đổi được bằng API hoặc CLI

Bạn phải có khả năng truy cập và thao tác tất cả các thiết lập cấu hình bằng API hoặc giao diện dòng lệnh. Nhờ tính ghép nối lỏng, gọn nhẹ và khả năng liên tác mà các dịch vụ web kiểu REST rất phổ biến và có lẽ chúng là những dịch vụ phổ biến nhất mà bạn thường gặp. Nếu bất kỳ tiến trình nào yêu cầu thay đổi thủ công một số tập tin thuộc tính hoặc tập tin nào khác, thì nó cần được thích ứng lại để những thay đổi này có thể được thực hiện bởi CLI hoặc API.

Nếu một thiết đặt hoặc cấu hình cụ thể cần phải được hoàn thành trong quá trình cài đặt thiết bị hoặc như là một phần của hoạt động tổng thể của thiết bị, hãy sử dụng các CLIs hoặc API để làm điều đó. Cần thiết kế sao cho thiết bị không cần phải hiểu thiết kế nội tại của ứng dụng của bạn để thực hiện bất kỳ thay đổi nào với các thiết lập - bạn chỉ cần có thể sử dụng CLI để làm điều đó.

Ngoài ra, bất cứ nơi nào những thiết đặt hoặc cấu hình như vậy thay đổi, điều lý tưởng là nó sẽ có hiệu lực ngay trong khi đang chạy mà không cần khởi động lại ứng dụng; theo cách này, nó sẽ không làm phiền đến hoạt động của toàn bộ thiết bị


Hướng dẫn 4: Thông tin dò vết và ghi log phải thu thập được thông qua API/CLI

Khi báo cáo có vấn đề xảy ra trong sản phẩm, điều quan trọng là các bản ghi log được thu thập từ sản phẩm để chẩn đoán nó đầy đủ. Phải có cơ chế dòng lệnh (hoặc bất kỳ cơ chế nào khác) tại chỗ để thực hiện các hoạt động chẩn đoán chọn lọc và cô lập, các hoạt động mà không ảnh hưởng đến toàn bộ thiết bị. Điều này bao gồm khả năng thu thập thông tin ghi log/dò vết, có thể được quản trị viên trực tiếp sử dụng.


Hướng dẫn 5: Hỗ trợ sẵn sàng cao là một lợi thế thực sự tốt

Hầu hết các thiết bị của IBM cố gắng hỗ trợ khả năng sẵn sàng cao; khách hàng yêu cầu điều này. Nếu sản phẩm của bạn không hỗ trợ khả năng sẵn sàng cao, khi ấy khả năng sẵn sàng cao tổng thể của thiết bị trở nên kém hiệu quả. Một ý tưởng tốt là thực hiện thiết kế hỗ trợ khả năng sẵn sàng cao cho sản phẩm của bạn vào lúc bắt đầu phát triển hoặc dành sẵn một số khả năng để thực hiện phát triển như vậy trong tương lai.


Hướng dẫn 6: Cung cấp khả năng vòng đời

Bất kỳ tiến trình, luồng (thread) hoặc trình động ứng (daemon) nào đang chạy như một phần của ứng dụng của bạn phải có khả năng vòng đời của riêng nó. Nó sẽ phục vụ những trạng thái phổ biến như là khởi chạy, tạm treo và dừng hẳn và phải có một phương tiện để kiểm soát các trạng thái này bởi chính sản phẩm bằng cách sử dụng CLI hoặc API.


Hướng dẫn 7: Tất cả các cấu hình cần phải cấu hình lại được

Bất kỳ cấu hình giả định nào trong thời gian trước khi nạp phải có tùy chọn để thiết lập lại khi tạo ra thiết bị. Nó cũng phải có khả năng được cấu hình lại theo yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm của bạn có thể làm việc theo các thiết đặt nhất định như là một cá thể - ví dụ địa chỉ IP, thiết lập cổng hoặc thiết lập mạng - nhưng khi nó được tích hợp với sản phẩm khác, các thông số này có thể cần được thay đổi do môi trường làm việc của khách hàng hoặc yêu cầu về sản phẩm tổng thể. Bất kỳ thiết đặt nào như vậy phải có thể thiết đặt lại được và thay đổi được trong quá trình tích hợp sản phẩm, tạo thiết bị hoặc khi triển khai khách hàng.


Hướng dẫn 8: Phải có khả năng kích hoạt và vô hiệu hóa ứng dụng trong thiết bị

Tính năng này là tùy chọn, nhưng là tùy chọn quan trọng. Đó là một lợi thế mạnh cho ứng dụng của bạn nếu nó có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bằng cách sử dụng dòng lệnh, API hoặc GUI sao cho các tệp tin liên quan đến sản phẩm vẫn còn ở tại ổ đĩa nhưng sẽ không tiêu tốn tài nguyên CPU và bộ nhớ của hệ thống nơi nó lưu trú. Bằng cách này, bạn có thể nhúng sản phẩm của bạn vào sản phẩm khác và sử dụng nó khi nó được yêu cầu bằng cách bật hoặc tắt. Trong đám mây, thiết bị có thể tắt một số dịch vụ mà nó cung cấp bằng cách vô hiệu hóa tính năng tương ứng ngay cả khi nó vẫn đang tiếp tục làm chủ chứa của sản phẩm ban đầu.


Hướng dẫn 9: Phải có thể áp dụng các bản vá lỗi trong thiết bị

Nếu có sẵn một bản cập nhật hoặc bản vá lỗi cho sản phẩm của bạn, bạn phải có khả năng áp dụng nó trong môi trường được tích hợp của thiết bị. Một khi sản phẩm của bạn được tích hợp vào sản phẩm khác, nhóm của bạn sẽ không phải ngừng những việc để cải tiến nó: Bạn chỉ cần định nghĩa một tuyến cập nhật cho sản phẩm của bạn trong giai đoạn thiết kế.

Vì ứng dụng của bạn có thể được tích hợp vào các thiết bị đám mây khác trong tương lai, nó phải hỗ trợ vá lỗi trong môi trường được tích hợp.

Ngoài ra, ứng dụng của bạn nên có các bản cập nhật, sửa chữa và vá lỗi được đóng gói để chúng có thể được gồm thêm hay bó kèm với các bản cập nhật khác của thiết bị. Và phải có thể đi thông suốt quá trình vá lỗi/cập nhật khi phải khởi động lại ứng dụng.

Việc bao gồm một phương tiện cho phép bạn hồi ngược lại (undo) một bản cập nhật hoặc bản vá lỗi đã áp dụng là rất tốt trong trường hợp những thay đổi tỏ ra là không tương thích với phần còn lại của thiết bị.


Hướng dẫn 10: Các lệnh nên làm việc trong bất kỳ trình vỏ (shell) nào

Hãy cố gắng để chắc chắn rằng tất cả các lệnh không bị giới hạn vào bất kỳ trình shell cụ thể nào. Các lệnh CLI liên quan đến ứng dụng của bạn (ít nhất là những lệnh quan trọng nhất) không nên bị hạn chế để chúng chỉ làm việc trên trình shell nhất định. Thiết bị mà sản phẩm của bạn được tích hợp vào có thể chạy trên trình vỏ khác với trình vỏ mà bạn chọn, trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể chạy các lệnh CLI chỉ vì trình shell khác nhau.


Hướng dẫn 11: Các chức năng có khóa giấy phép sử dụng nên kích hoạt khi khóa được cài đặt

Các chức năng được hỗ trợ bởi khóa giấy phép sử dụng cần được kết nối với GUI hoặc CLI chung và kích hoạt khi khóa giấy phép được cài đặt. Nếu có bất kỳ chức năng nào trong ứng dụng của bạn cũng hỗ trợ khóa giấy phép, thì tính năng này phải được thiết kế đúng cách và được tích hợp vào giao diện đồ họa chung của thiết bị ngay từ đầu theo cách sao cho nếu giấy phép cho bất cứ thành phần nào của ứng dụng của bạn được áp dụng, thì nó phải được phát hiện bởi giao diện đồ họa chung để thông báo cho người sử dụng khi sử dụng thiết bị. Điều này cung cấp cho các khách hàng ý tưởng rõ ràng về việc anh ta đang sử dụng giấy phép nào và anh cần phải xin phép hoặc mua giấy phép nào. Điều này cũng giúp người quản trị đám mây duy trì các giấy phép khác nhau một cách hiệu quả. Ứng dụng sẽ cung cấp API để truy vấn thông tin giấy phép và áp dụng hoặc cập nhật mà không cần khởi động lại.


Hướng dẫn 12: Cần cho phép đặt nhãn hàng cho sản phẩm

Đây là một yêu cầu quan trọng. Cần có phương tiện trong ứng dụng của bạn để đặt lại nhãn hàng hóa cho nó (với tên sản phẩm và số phiên bản) khi nó được bao gồm trong sản phẩm hoặc thiết bị khác.

Chủ sở hữu thiết bị có thể muốn đặt lại nhãn cho các chức năng được cung cấp bởi ứng dụng của bạn để chúng được mô tả bằng tên, dóng theo đúng mục tiêu chung của thiết bị.

Số phiên bản cũng phải có khả năng được đánh số lại theo thiết bị. Điều này có thể đạt được thông qua nhiều cách khác nhau, một cách là dùng một tập tin mô tả tên sản phẩm và số phiên bản như là một biến hằng có thể được thay đổi bởi người quản trị thiết bị (tất nhiên là phải có sự cho phép).


Hướng dẫn 13: Phải có API có thể chấm dứt sạch sẽ chương trình

Hãy cung cấp phương tiện để dừng đột ngột ứng dụng một cách sạch sẽ thông qua các API. Khi có nhu cầu đột ngột thoát khỏi bất kỳ chương trình nào trong ứng dụng của bạn (chẳng hạn như dừng khẩn cấp hoặc khi ứng dụng không đáp ứng), cần có sẵn các API có thể chấm dứt các tiến trình và các luồng (threads) trong sản phẩm của bạn mà không làm hỏng dữ liệu hoặc ảnh hưởng xấu đến thiết bị.


Hướng dẫn 14: Phải có sẵn khả năng sao lưu dữ liệu và phục hồi

Hãy tạo khả năng sao lưu dữ liệu và phục hồi thông qua các API với nhiều định dạng như các tập tin flat (flat file: các tập tin dạng text đơn thuần), kết xuất cơ sở dữ liệu, vv ... Hãy phát triển khả năng dòng lệnh (không cần giao diện đồ họa) có thể sao lưu tất cả các dữ liệu quan trọng liên quan đến ứng dụng của bạn và khôi phục lại nó khi cần thiết.

Điều này rất hữu ích mỗi khi việc cài đặt lại sản phẩm của bạn được thực hiện trong thiết bị và dữ liệu cũ là cần thiết cho sản phẩm của bạn để có thể thực hiện các tiến trình và các chức năng tương tự như trước. Nó cũng hữu ích trong việc tăng cường khả năng phục hồi hoặc sẵn sàng cao trong thiết bị.


Hướng dẫn 15: Ứng dụng phải là tự thân trọn vẹn, tự túc đầy đủ

Đây là yêu cầu quan trọng để ứng dụng của bạn có thể được thêm vào hoặc loại bỏ ra hoặc được cập nhật một cách độc lập trong một thiết bị. Trong khi cố gắng để thêm vào, loại bỏ hoặc cập nhật các ứng dụng của bạn, quản trị viên hệ thống không cần phải chiến đấu với các phần phụ thuộc mà các ứng dụng có thể có trong dữ liệu bên ngoài, trong các thiết đặt, cấu hình hoặc trong môi trường.


Hướng dẫn 16: API phải có khả năng nhập và xuất dữ liệu vào ứng dụng

Đó là một điều tốt nếu có các API sẵn sàng để có thể truy vấn dữ liệu từ bên trong ứng dụng của bạn hoặc ghi dữ liệu từ ứng dụng của bạn đến bất kỳ vị trí nào. Chính API đó cũng có thể được sử dụng để quản lý việc cho phép người sử dụng truy vấn hoặc ghi dữ liệu. Điều này giúp nhóm thiết bị nhẹ việc hơn trong quá trình biên tập bất kỳ tính năng nào trong ứng dụng của bạn và mang lại cho họ khả năng mô đun hóa cao hơn.


Hướng dẫn 17: Phải có cách để quản lý người sử dụng bằng lệnh chương trình

Phải có cách thức bằng lệnh chương trình để tạo, xóa hoặc sửa đổi người sử dụng và các vai trò và để hạn chế các tùy chọn hoặc các chức năng khác nhau. Để có sự truy cập an toàn vào các tính năng của ứng dụng của bạn (và cũng như các chức năng an toàn của thiết bị), cần có cách thức bằng lệnh chương trình để hạn chế và quản lý nhiều người dùng và các vai trò khác nhau của họ. Giao diện đồ họa là giao diện nhàn rỗi để tạo người dùng và vai trò và để quản lý quyền của họ.


Hướng dẫn 18: Giữ ở mức tối thiểu các phần phụ thuộc chặt chẽ bên ngoài

Chỉ có sự ghép nối lỏng với bất kỳ phiên bản cụ thể hoặc các nhà cung cấp cụ thể nào. Hãy cố gắng loại bỏ bất kỳ phần phụ thuộc chặt nào vào các công cụ bên ngoài được sử dụng trong ứng dụng của bạn.


Kết luận

18 bước hướng dẫn cơ bản này sẽ giúp bạn suy nghĩ về các thay đổi cần làm cho bất kỳ thiết bị nào mà bạn có kế hoạch chạy trong đám mây, đặc biệt là nếu bạn có kế hoạch để bổ sung nó vào thiết bị đám mây, cho dù nó đã đang chạy trong đám mây hay không.

Bước tiếp theo là bàn sâu hơn từng hướng dẫn này để xem một số triển khai thế giới thực của chúng và hiểu được ý nghĩa của từng hướng dẫn ấy trong việc xây dựng ứng dụng đám mây hiệu quả, có thể dễ dàng được tích hợp trong môi trường đám mây.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing
ArticleID=859715
ArticleTitle=Tích hợp các ứng dụng vào thiết bị đám mây: 18 bước hướng dẫn
publish-date=02272013