Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 2

Hiểu biết về các khía cạnh khác nhau

Trong Phần 2 của loạt bài này, hãy tìm hiểu cách các quy trình nhanh được sử dụng trong các loại công ty khác nhau, trong các dự án nhỏ và lớn và sự phát triển nhanh có thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm của khách hàng như thế nào.

Mikko Kontio, Giám đốc, Softera

Mikko Kontio có một nền tảng về phát triển và tư vấn phần mềm. Ông hiện là Giám đốc tại Softera, một công ty phát triển phần mềm tập trung vào các cổng kinh doanh và giải pháp tính cước viễn thông.30 10 2009

Giới thiệu

Phần 1 của loạt bài phát triển nhanh của tôi đã giới thiệu các quy trình nhanh, các lợi ích của việc sử dụng chúng và các yêu cầu đã đặt ra cho tổ chức sử dụng chúng. Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận các loại tổ chức khác nhau, chẳng hạn như các công ty bắt đầu hoạt động, các công ty sản xuất và các tổ chức nhỏ và lớn, thích ứng với sự phát triển nhanh như thế nào. Bạn cũng sẽ tìm hiểu văn hóa và lượng giá ảnh hưởng đến quy trình và các kết quả như thế nào.


Các công ty bắt đầu hoạt động

Làm việc trong một doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động có thể là một thử thách, nhưng sự khởi đầu có một số những lợi thế về quá trình. Các công ty đi vào hoạt động bắt đầu phát triển các sản phẩm của mình từ đầu, thường là không có cơ sở hoặc lịch sử mã nặng nề. Họ có thể lựa chọn những công cụ, công nghệ, các quy trình, con người và mục đích của sản phẩm mà họ đang xây dựng tự do hơn so với các tổ chức có một quá trình lịch sử.

Một công ty mới có thể chọn cách nó hoạt động. Nếu tên miền sản phẩm không bị quy định nhiều hoặc sản phẩm không yêu cầu có sự chấp thuận trước khi khởi chạy hay tung ra bản beta, công ty đó có thể sản xuất một cái gì đó một cách nhanh chóng. Ngay cả khi bản phát hành đầu tiên là một phiên bản beta — chỉ trang Web với các ảnh chụp màn hình — đó là một ý tưởng tốt để bắt đầu nhận được nhận xét từ bên ngoài. Quá trình của công ty dịch chuyển theo một hướng nhanh và với hầu hết các tổ chức mới điều này là tốt.

Trong một số trường hợp, các công ty hiện tại có thể tổ chức một bộ phận mới để tạo ra cảm giác có một sự khởi đầu mới bằng cách cho phép họ làm những gì họ muốn thay vì buộc họ thực hiện theo các nguyên tắc của công ty. Cho phép dùng một vài quyền hành là một cách tốt để thử nghiệm quá trình hiện có hoặc để xác nhận rằng các quá trình hiện tại được thiết kế cho một loại hoặc quy mô hoạt động khác.

Nếu không có con người, các quá trình chỉ là mảnh giấy hoặc sơ đồ trên một màn hình máy tính. Các công ty mới bắt đầu lựa chọn và đào tạo các nhân viên. Đây là một lợi thế lớn, bởi vì bạn có thể đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được phổ biến cùng quy tắc và hướng dẫn. Nếu ai đó không làm theo hướng dẫn và không đưa ra giải thích phù hợp với khuôn phép, hãy yêu cầu họ thôi việc. Chỉ cần chắc chắn bạn tạo ra các quy tắc trước khi bạn thuê.

Văn hoá của tổ chức là một điểm mạnh. Ví dụ, nếu văn hóa của bạn nhấn mạnh về tiền thưởng, mọi người có thể không muốn đi đào tạo hoặc đi họp nếu họ nghĩ rằng tiền chi cho những sự kiện này sẽ làm giảm tiền thưởng của họ. Tuy nhiên, nếu văn hóa tổ chức của bạn phục vụ các mục tiêu của bạn, văn hóa cho các mục tiêu đó có thể là mọi thứ bạn cần. Tại điểm khởi đầu, bạn có thể tạo ra văn hóa để hỗ trợ các yêu cầu của bạn. Một văn hóa thúc đẩy các cuộc thảo luận mở, chất lượng cao và làm việc theo nhóm, cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc áp dụng một quy trình phát triển nhanh.

Các công ty mới đi vào hoạt động thường có các dự án nhỏ hơn hoặc do sản phẩm của họ mới hoặc các khách hàng của họ (thường là các cửa hàng Java™) nhỏ hơn so với các khách hàng của một công ty có một bề dày lịch sử. Các dự án nhỏ với ít hơn 20 người là phù hợp hơn cho sự phát triển nhanh.

Các công ty mới đi vào hoạt động cũng có những khách hàng mới (chưa quen với sự khởi đầu, không có hệ thống). Với mối quan hệ khách hàng mới, không có gánh nặng của lịch sử xấu. Phát triển nhanh cũng đòi hỏi một quá trình hoặc thói quen ít khác nhau của khách hàng. Là một nhà cung cấp mới, bạn có thể bắt đầu bằng cách giải thích về các thủ tục và các quyền lợi mà khách hàng của bạn sẽ được hưởng.

Một đơn vị kinh doanh mới hoặc bắt đầu hoạt động là mảnh đất màu mỡ để thích nghi với một phương thức phát triển nhanh. Nhưng không thể thì sao?


Các tổ chức với quá trình lịch sử

Thông thường hơn, bạn có một doanh nghiệp đang phát triển với văn hóa, các quy trình, các khách hàng và nhân viên riêng. Với các công ty hiện có, việc áp dụng phương thức nhanh phải cho thấy các lợi ích. Nếu công việc chưa cải thiện được chút nào ở đâu đó, thì thay đổi chỉ để thay đổi không phải là một ý tưởng tốt.

Đối với các quy trình hiện có, nên xem đó là một quá trình được viết thành văn bản, hoặc tất cả mọi người đã phát triển đúng theo cách riêng của họ không? Cần có một cơ sở hợp lý cho sự thay đổi. Có sự thích ứng về các lợi ích thực, hoặc cái gì khác không? Khi sử dụng danh sách trong Phần 1 của loạt bài này, hãy thử xem lại sự thích ứng một cách trung lập và hỏi liệu sự phát triển nhanh có thích hợp tốt với công ty của bạn không. Nếu có, bạn sẽ có lợi ích và sự kiện để chỉ cho nhóm. Hơn nữa, cho biết các nhà quản lý dự án và những người phát triển khi điều tra về các phương thức nhanh. Có thể chính họ điều hành sự thay đổi.

Như đã lưu ý, văn hóa doanh nghiệp là một điểm mạnh. Nếu tổ chức của bạn cần có một quy trình phát triển khác nhau, nhưng văn hóa tổ chức của nó vẫn mạnh mẽ chống lại sự thay đổi, hãy đừng thử áp dụng các phương thức nhanh trước khi cố gắng thay đổi văn hóa đó.

Kiểu dự án mà bạn làm là một nhân tố quan trọng. Bạn có phát triển sản phẩm riêng của mình, tiếp tục các dự án của khách hàng, cung cấp các dịch vụ tư vấn hoặc bảo trì và hỗ trợ một hệ thống kế thừa không? Các ứng dụng với quá trình lịch sử khó thay đổi hơn. Các hạn chế thường do cơ sở mã hiện tại hoặc do yêu cầu của khách hàng. Ví dụ, nếu mỗi lần cập nhật phần mềm gây ra nhiều tuần làm việc cho khách hàng và yêu cầu công việc của một số người, thì để phát hành một phiên bản mới cứ ba tuần một lần không phải là tốt. Để làm cho khách hàng của bạn dễ dàng hơn, bạn có thể bắt đầu bằng cách cung cấp phần mềm như dịch vụ và lập kế hoạch và triển khai thực hiện các bản cập nhật phiên bản.

Việc thích ứng với một quá trình nhanh trong một công ty có quá trình lịch sử là sự thách thức lớn hơn, nhưng nó có thể được thực hiện nếu có những lợi ích rõ ràng cho nó.


Quy mô dự án

Quy mô dự án rất quan trọng nếu các nguyên tắc nhanh được thực hiện hợp lí. Số người là yếu tố liên quan nhiều hơn, so với chiều dài dự án hay số các tính năng. Bạn luôn có thể ưu tiên các tính năng và sử dụng nhiều thời gian hơn để thực hiện chúng. Nhưng nếu bạn phải triển khai thực hiện nhiều tính năng trong một thời gian rất ngắn, bạn cần có nhiều người để làm việc đó. Nghiên cứu và kinh nghiệm cho thấy rằng quy mô của nhóm nhanh lý tưởng là 20 đến 30 người — hay ít hơn. Xem lại các nguyên tắc nhanh trong Phần 1 của loạt bài này và phân tích số lượng người trong nhóm ảnh hưởng đến dự án đó như thế nào.

Hầu hết các nguyên tắc đòi hỏi thảo luận mặt đối mặt, và sẽ khó đối với một nhóm lớn. Sức mạnh của sự phát triển nhanh dựa trên giao tiếp.

Tự tổ chức có thể là một vấn đề khác với các nhóm lớn. Mọi người có thể bị mất tập trung vào các vấn đề thực và một thành viên của nhóm có thể nghĩ rằng người khác sẽ quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào đã đưa ra. Nhưng nếu nhóm đó chỉ là Bob, Eve và bạn, thì biết ngay vấn đề đang được xử lý hay không.


Quan niệm của khách hàng

Thường thì khách hàng bị quên ở giữa các thay đổi nội bộ, có thể dẫn đến những khó khăn. Khách hàng cần hiểu được những lợi thế của quá trình mới và nó khác với quá trình trước đó như thế nào. Một số khách hàng quan tâm đến cách bạn làm và những người khác chỉ quan tâm đến kết quả.

Lý tưởng là, khách hàng sẽ chỉ chú ý đến các tác động tích cực mà không hiểu rõ các thay đổi đã được thực hiện — đặc biệt là nếu bạn cung cấp một sản phẩm hoặc ứng dụng theo yêu cầu. Các khách hàng có thể nhận thấy rằng một số yêu cầu được thực hiện nhanh hơn và chất lượng tổng thể tốt hơn.

Nếu bạn cung cấp một dịch vụ phát triển ở nơi mà các khách hàng yêu cầu phát triển, khía cạnh đặc tả, thì quy trình này rõ ràng hơn. Khách hàng cần hiểu nguyên tắc chính của quy trình phát triển nhanh, vì nó ảnh hưởng đến cách công việc được trả tiền tốt nhất (như được thảo luận trong phần kế tiếp). Với sự phát triển nhanh, một nhóm người phát triển làm việc nhiều như họ có thể, trong một khung thời gian nhất định, theo mô hình thanh toán dựa trên thời gian. Nếu khách hàng thường mua sự phát triển theo mô hình cố định, hoặc có hướng dẫn hình thức, thì sự thay đổi đối với khách hàng có thể khá lớn — thậm chí không thể đạt được.


Lập hóa đơn

Nếu bạn đang phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng mình, như là một ứng dụng Web, các khách hàng của bạn có thể không quan tâm đến cách bạn thực hiện công việc này. Họ chỉ muốn nó phải là một ứng dụng có chất lượng. Nếu bạn đang cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm, mô hình định giá trở nên rất quan trọng.

Khách hàng sử dụng hai loại mô hình định giá cơ bản:

Mô hình định giá cố định
Khách hàng và nhà phát triển thương lượng một mức giá cố định cho dự án. Việc ấn định một mức giá cố định thường đòi hỏi phạm vi và các yêu cầu của dự án được thỏa thuận và được ghi lại. Như các bạn đã có thể dự đoán, mô hình này là không tốt cho sự phát triển nhanh.
Mô hình tư liệu và thời gian
Khách hàng thuê các nhà phát triển hoặc các nhà tư vấn trong một khoảng thời gian dài hơn và trả tiền cho thời gian đã sử dụng. Tùy chọn này là tốt hơn cho sự phát triển nhanh, bởi vì nó để mở phạm vi và các yêu cầu.

Nếu khách hàng có một ngân quỹ, bạn có thể đồng ý về một mức giá đích và làm việc hướng tới các mục tiêu của dự án trong ngân quỹ đó.

Nếu khách hàng của bạn thích sử dụng mô hình giá cố định, bạn có thể thấy khó bán hàng theo mô hình giá dựa trên thời gian. (Khách hàng có thể chống lại một tình huống mà họ không tin rằng có thể kiểm soát được). Hãy đề xuất mức giá đích và giải thích lý do tại sao giá cố định không tốt cho một quá trình có sự phát triển nhanh.


Kết luận

Trong loạt bài này, bạn đã học cách các phương thức phát triển nhanh thích hợp với các công ty bắt đầu hoạt động và các công ty với một lịch sử. Các công ty bắt đầu hoạt động đang ở trong một vị trí tốt hơn một chút để phát triển các quy trình và một văn hóa như họ muốn. Mặc dù các công ty đang hoạt động có thể thấy khó thích ứng với các phương thức nhanh, họ có thể làm điều đó nếu những lợi ích là hợp lý và rõ ràng.

Quy mô dự án ảnh hưởng đến quy trình này. Các dự án nhỏ, với một nhóm ít hơn 20 người, thích hợp hơn cho các phương thức nhanh, bởi vì giao tiếp mặt đối mặt là khó khăn hơn với các nhóm lớn hơn.

Đối với sự phát triển nhanh, việc định giá dựa trên thời gian phù hợp hơn so với việc định giá cố định. Nếu khách hàng đang mua một dịch vụ phát triển (và không phải là một sản phẩm), khách hàng cũng nên hiểu rõ các nguyên tắc và lợi ích của các phương thức nhanh.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

  • Tải về phiên bản đánh giá sản phẩm IBM và nhận được các bài thực hành của bạn trên các công cụ phát triển ứng dụng và các sản phẩm phần mềm trung gian từ IBM DB2®, IBM Lotus®, IBM Rational®, IBM Tivoli® và IBM WebSphere®.

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441872
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 2
publish-date=10302009