Mở rộng Rational Functional Tester với các công cụ mã nguồn mở: Phần 1: Sử dụng SquirreL SQL để Thử nghiệm cơ sở dữ liệu

Thiết lập Rational Functional Tester

Kịch bản tiêu biểu để thử nghiệm phía cơ sở dữ liệu ứng dụng của bạn là thực hiện một số hoạt động chèn hoặc xóa bên trong ứng dụng của bạn và sau đó kiểm tra xem cơ sở dữ liệu đã được cập nhật đúng chưa. Vì Rational® Functional Tester của IBM® không cung cấp một phương tiện nguyên gốc để làm việc với các cơ sở dữ liệu, nên SquirreL SQL là một công cụ tuyệt vời để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm cơ sở dữ liệu của bạn. Đây là một công cụ mã nguồn mở viết bằng Java™, làm cho nó trở thành một ứng cử viên lý tưởng cho các khả năng tự động ghi và chạy lại của Rational Functional Tester. Phần 1 của bài viết này chỉ cho bạn cách thiết lập Rational Functional Tester và Phần 2 sẽ giúp bạn tạo các kịch bản lệnh.

Daniel Gouveia, Kỹ sư phần mềm, IBM

Dan Gouveia là một kỹ sư bán hàng cho IBM, chủ yếu tập trung được vào các công cụ thử nghiệm hiệu năng và chức năng của Rational. Ông làm việc với các khách hàng về thực hiện các công cụ này theo cách hiệu quả nhất, thường đối phó với các chủ đề như thử nghiệm hướng-từ khóa, phát triển các khung công tác tự động hóa, v.v..



28 06 2011

Thử nghiệm cơ sở dữ liệu

Nhiều nhà thử nghiệm quan tâm đến việc thử nghiệm phần-cơ sở dữ liệu của ứng dụng của họ. Kịch bản tiêu biểu là bạn thực hiện một số cách chèn hoặc xóa hoạt động trong ứng dụng của bạn và sau đó kiểm tra xem cơ sở dữ liệu đã được cập nhật đúng chưa. Khi các nhóm thử nghiệm chuyển sang tự động hóa, cơ sở dữ liệu thử nghiệm này sẽ trở thành một mong muốn tự nhiên. Thật không may, Rational® Functional Tester của IBM® (Nhà thử nghiệm chức năng Rational của IBM) không cung cấp một phương tiện nguyên gốc để làm việc với các cơ sở dữ liệu.

SquirreL SQL là một công cụ tuyệt vời để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra cơ sở dữ liệu của bạn. Khi biết điều này, bạn có thể khai triển một trường hợp bất ngờ là "Lại thêm một hội chứng công cụ khác". Cuối cùng, trên thực tế nó là một công cụ khác mà bạn cần. Tin tốt là nó là một công cụ nguồn mở. Điều này sẽ cho bạn khả năng tải về và sử dụng công cụ này miễn phí. Hơn nữa, nó đưa ra một mức hỗ trợ, trong trường hợp bạn gặp phải các vấn đề với công cụ này. Cuối cùng, nó được viết bằng Java™. Điều này làm cho nó trở thành một ứng cử viên lý tưởng cho các khả năng tự động ghi và chạy lại của Rational Functional Tester.

Bài viết này trình bày phỏng theo một hướng dẫn "mở đầu" đã giúp cho các khách hàng chấp nhận việc sử dụng SquirreL SQL vào việc tự động hóa Rational Functional Tester của họ. SquirreL SQL cung cấp dư thừa chức năng cho tham vọng trở thành chuyên gia-cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, ý định của loạt bài này là để giữ cho mọi thứ đơn giản trong khi vẫn bảo đảm rằng nó truyền đạt các khái niệm quan trọng nào đó, chẳng hạn như chạy một truy vấn, kiểm tra bộ-kết quả. Nó không giải quyết nhiều khả năng còn lại, mà để chúng cho việc nghiên cứu tìm hiểu theo như suy nghĩ của bạn.

Xin lưu ý rằng bạn cần phải có trải nghiệm Rational Functional Tester (ít nhất là ghi và chạy lại) trước khi thực hiện các bài tập trong bài viết này.


Điều đầu tiên: các điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Rational Functional Tester, có bản quyền và đã sẵn sàng chạy! Điều này là khá rõ ràng, nhưng hết sức quan trọng để bạn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong bài viết này.

Rational Functional Tester

Khởi động phần mềm Nhà quản trị ODBC (ODBC Administrator) của bạn để xác nhận rằng bạn có một DSN hệ thống gọi là ClassicsAccess. Điều này nên được thiết lập khi bạn cài đặt Rational Functional Tester, bao gồm cả Rational® Manual Tester của IBM®. Nếu bạn không thấy nó ở đó, bạn có thể làm theo các bước dưới đây để nhận được cơ sở dữ liệu Access (ClassicsData.mdb) và thiết lập một DSN ODBC cho nó. Các bước sau đây sẽ cho phép bạn nhận được tệp ClassicsDatabase.mdb và thiết lập một DSN hệ thống, khi sử dụng ODBC Administrator (Nhà quản trị ODBC) của bạn.

 1. Tải về tệp ClassicsData.mdb ở đây.
 2. Lưu nó vào thư mục C:\Temp\ClassicsDatabase.
 3. Khởi chạy ODBC Administrator trên máy tính của bạn. (Trên Microsoft® Windows® XP, chọn Start > Control Panel > Administrative Tools > Data Sources (ODBC).)
 4. Nhấn vào thẻ System DSN, như trong Hình 1.
Hình 1. Các nguồn dữ liệu hệ thống
cửa sổ với các thẻ
 1. Nhấn nút Add.
 2. Chọn Microsoft Access Driver (*.mdb), như trong Hình 2.
Hình 2. Chọn trình điều khiển
cửa sổ với danh sách
 1. Nhấn nút Finish .
 2. Nhập ClassicsAccess vào trường Data Source Name, như trong Hình 3.
Hình 3. Thiết lập Microsoft Access
cung cấp thông tin trong cửa sổ thiết lập
 1. Nhấn nút Select.
 2. Duyệt đến C:\Temp\ClassicsDatabase và chọn ClassicsData.mdb, như trong Hình 4.
Hình 4. Chọn cơ sở dữ liệu
cửa sổ có cây chuyển hướng
 1. Nhấn nút OK.
 2. Nhấn nút OK (trên cửa sổ ODBC Microsoft Access Setup).

  Bây giờ bạn sẽ thấy DSN hệ thống ClassicsAccess của mình trong danh sách, như trong Hình 5.
Hình 5. Danh sách của các nguồn dữ liệu hệ thống
cửa sổ với các thẻ
 1. Bạn có thể nhấn nút OK để thoát khỏi ODBC Data Source Administrator.

Java và SQuirreL SQL

Bạn sẽ cần phải cài đặt Java V1.5. Bạn có thể thử Java V1.6, nhưng nó có thể tạo ra các kết quả không phù hợp. Hướng dẫn này được phát triển với phiên bản V1.5. Các phiên bản có trước của Java sẽ không làm việc với SquirreL SQL.

Một khi bạn đã cài đặt và cấu hình phiên bản thích hợp của Java, bạn sẽ cần phải cài đặt SquirreL SQL. Các bước sau đây sẽ cho phép bạn nhận được phần mềm này:

 1. Duyệt tới http://squirrel-sql.sourceforge.net/
 2. Chọn Download and Installation (Tải về và cài đặt).
 3. Chọn Install jars (and source) of SQuirreL <version> for Windows/Linux/others (Cài đặt jars (và nguồn) của Squirrel <phiên bản> cho Windows/Linux/các hệ điều hành khác).
 4. Chọn squirrel-sql-<version>-install.jar
 5. Lưu vào vị trí mong muốn (ví dụ, C:\Temp\Installs\SQuirreL SQL).

Để cài đặt SquirreL SQL, hãy chạy lệnh sau:

 1. java -jar squirrel-sql-<version>-install.jar
 2. Việc này sẽ khiến bạn dùng một trình thủ thuật để bắt đầu những thứ thiết lập. Bạn có thể chỉ cần làm theo các hướng dẫn mặc định trên mỗi trang.
 3. Nếu bạn có các cơ sở dữ liệu cụ thể (ví dụ, DB2, Oracle, MySQL, và v.v..), sẽ có một đoạn hỏi xem bạn muốn cài đặt các trình cắm thêm để hỗ trợ các cơ sở dữ liệu đó không. Hãy tùy ý chọn các cơ sở dữ liệu mà bạn muốn. Trình thủ thuật sẽ thêm hỗ trợ bổ sung, dành cho các cơ sở dữ liệu của bạn, vào bản cài đặt SquirreL SQL. Đây sẽ là chức năng mà bạn có thể tìm hiểu sau.

Cấu hình SquirreL SQL: Cấu hình Cơ sở dữ liệu Access

Một khi bạn đã cài đặt SquirreL SQL, hãy tiến lên và khởi chạy nó. Bạn nên cấu hình nó với cơ sở dữ liệu ClassicsData. Nếu cửa sổ Help (Trợ giúp) xuất hiện (Hình 6), hãy đóng nó lại (hoặc tùy ý lướt qua nó).

Hình 6. Cửa sổ Help của Squirrel
cửa sổ với các chủ đề và văn bản trợ giúp

Bạn cần phải cấu hình một bí danh, trước khi truy cập vào một cơ sở dữ liệu. Do hướng dẫn này đang sử dụng một tệp cơ sở dữ liệu Access (.mdb) (trong đó có một DSN ODBC đi kèm), bạn sẽ cần cài đặt trình điều khiển bằng cách sử dụng trình điều khiển JDBC-ODBC Bridge, như trong Hình 7.

Lưu ý: Một dấu chọn màu xanh sẽ xuất hiện bên cạnh các trình điều khiển đã được nạp thành công.

Hình 7. Danh sách các trình điều khiển
cửa sổ với danh sách

Cấu hình một trình điều khiển cơ sở dữ liệu

Các bước sau đây sẽ đưa bạn qua bước đặt cấu hình một trình điều khiển cơ sở dữ liệu trong SquirreL SQL:

 1. Nhấn nút Add (+) trong cửa sổ Aliases (Các bí danh), như trong Hình 8.
Hình 8. Cửa sổ Aliases
cửa sổ rỗng với các nút nhấn
 1. Điền vào thông tin bí danh thích hợp, như trong Hình 9.
  Hình 9. Cung cấp Tên, Trình điều khiển, v.v..
  cung cấp thông tin bí danh trong cửa sổ
  Lưu ý: Bạn chỉ cần cung cấp các thứ sau đây cho JDBC ODBC Bridge của bạn JDBC ODBC Bridge:
  1. Name (gọi nó là Classics Database).
  2. Driver phù hợp (chọn trình điều khiển JDBC ODBC Bridge).
  3. URL phù hợp (thêm ClassicsAccess vào chỗ <alias>, ở đây <alias> = ODBC System DSN (Data Source Name-Tên nguồn dữ liệu).

   Bạn không cần phải cung cấp một tên người dùng và mật khẩu cho DSN hệ thống của ODBC này.
 2. Nhấn nút Test (Thử nghiệm).
 3. Nhấn nút Connect (Kết nối), như trong Hình 10 (đừng lo lắng về User Password).
Hình 10. Kết nối đến Classics Database
cửa sổ với các trường kết nối
 1. Nhấn nút OK trong hộp thoại Connection Successful (Kết nối thành công), như trong Hình 11.
Hình 11. Kết nối thành công
cửa sổ có biểu tượng bóng đèn nhỏ
 1. Nhấn nút OK trong cửa sổ Alias.
 2. Bây giờ bạn sẽ có một bí danh được gọi là: Classics Database, như trong Hình 12.
Hình 12. Aliases
cửa sổ rỗng với các biểu tượng

Bạn sẽ cần thử áp dụng bí danh Classics Database để kiểm tra xem bạn có thể xem các nội dung của cơ sở dữ liệu Access (ClassicsData.mdb) được chưa. Để truy cập cơ sở dữ liệu của bạn:

 1. Nhấn đúp vào Classics Database trong danh sách Aliases.
 2. Nhấn nút Connect trong cửa sổ kết nối, như trong Hình 13.
Hình 13. Kết nối tới cơ sở dữ liệu
cửa sổ với các trường kết nối
 1. Kiểm tra xem bây giờ bạn được nối tới cơ sở dữ liệu chưa (bạn sẽ thấy thông tin về cơ sở dữ liệu của bạn tương tự như trong Hình 14).
Hình 14. Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu
cửa sổ với cây chuyển hướng

Lưu ý: Bạn có thể thấy một hộp thoại Session Startup (Khởi động phiên làm việc) để bàn về hiệu năng khởi động (Hình 15). Bạn có thể chỉ cần đóng hộp thoại này lại. Hãy tùy ý tìm hiểu Alias Schema Properties (Các đặc tính lược đồ bí danh) theo ý của bạn vào một thời điểm sau. Hãy chắc chắn đánh dấu chọn vào hộp kiểm tra Don't show this message again (Không hiển thị thông báo này nữa).

Hình 15. Hộp thoại khởi động
cửa sổ cảnh báo hiệu năng
 1. Sau khi bạn kiểm tra kết nối của mình vào cơ sở dữ liệu (Hình 16), hãy đóng phiên làm việc (nhấn nút X ở góc trên bên phải của cửa sổ phiên cơ sở dữ liệu).
Hình 16. Đóng cửa sổ phiên cơ sở dữ liệu
mũi tên đỏ trỏ tới biểu tượng đóng

Một sự kết hợp hoàn hảo: Cấu hình Rational Functional Tester để sử dụng SquirreL SQL

Bây giờ là lúc cấu hình Rational Functional Tester để sử dụng với SquirreL SQL. Để làm điều này, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Khởi chạy Rational Functional Tester.
 2. Chọn Configure > Configure Applications for Testing. (Cấu hình các ứng dụng để thử nghiệm). Việc này sẽ mở Application Configuration Tool (Công cụ cấu hình ứng dụng), như trong Hình 17.
Hình 17. Chỉnh sửa thông tin ứng dụng
cửa sổ cho thấy các thông tin chi tiết của ứng dụng
 1. Nhấn nút Add.
 2. Chọn nút tròn Executable or Batch File, như trong Hình 18.
Hình 18. Thêm ứng dụng
cửa sổ để chọn kiểu ứng dụng
 1. Nhấn nút Next .
 2. Duyệt đến tệp squirrel-sql.bat, như trong Hình 19. Việc này sẽ khởi chạy SquirreL SQL.
Hình 19. Chuẩn bị để khởi chạy SquirreL SQL
cửa sổ để chọn ứng dụng hay tệp
 1. Nhấn nút Finish.
 2. Nhấn nút Finish (trong cửa sổ Application Configuration Tool, như trong Hình 20).
Hình 20. Chỉnh sửa thông tin cấu hình
cửa sổ có các thông tin chi tiết của ứng dụng

Các bước tiếp theo

Phần này kết thúc bài viết đầu tiên của loạt bài hai phần này. Bài viết tiếp theo chỉ cho bạn cách tạo bốn kịch bản lệnh theo SquirreL SQL: ba nhiệm vụ cụ thể và một trình vỏ (shell) để kết hợp các nhiệm vụ đó.

Hãy tải về ClassicsData.mdb từ phần các bản tải về dưới đây.


Tải về

Mô tảTênKích thước
DownloadClassicsData.zip15 KB

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạn



Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Nguồn mở
ArticleID=696122
ArticleTitle=Mở rộng Rational Functional Tester với các công cụ mã nguồn mở: Phần 1: Sử dụng SquirreL SQL để Thử nghiệm cơ sở dữ liệu
publish-date=06282011