Thẩm tra các công cụ XML hiện hành

Tìm các công cụ chỉnh sửa, xác nhận hợp lệ, định dạng và so sánh XML, cộng thêm sự hỗ trợ của XQuery, XPath, các sơ đồ trang web, các lược đồ và các nguồn cấp tin RSS

XML được sử dụng trong nhiều lĩnh vực trải rộng từ thương mại điện tử và các nguồn cấp tin đến các máy tìm kiếm. Một số các công nghệ liên quan đến XML gồm có XSLT, XPath và XPointer. Việc sử dụng XML ngày càng tăng làm nổi bật nhu cầu hiểu rõ các công cụ của XML và các chức năng mà chúng cung cấp. Việc xử lý XML bao gồm định dạng, phân tích cú pháp, chỉnh sửa, xác nhận hợp lệ và chuyển đổi các dạng khác. Hầu hết các công cụ XML trên thị trường cung cấp vô số các chức năng. Trong bài này, hãy khám phá các thể loại công cụ XML khác nhau với các ví dụ thích hợp của các nhà cung cấp khác nhau.

Gowri Shankar Palani, Kỹ sư phần mềm, IBM China

Shankar PalaniGowri Shankar thuộc nhóm WebSphere CastIron tại Phòng thí nghiệm phần mềm Ấn Độ của IBM ở Bangalore. Ông là một nhà lập trình Java chuyên nghiệp có chứng chỉ Oracle và đã làm về phát triển Giao diện người dùng đồ họa trong Adobe Flex và Dojo. Ông hiện đang tập trung vào XML và các dịch vụ web. Mối quan tâm của ông là viết các bài báo kỹ thuật và khám phá các công nghệ mới.


Cấp độ đóng góp cho developerWorks của
    tác giả

25 04 2012

Các từ viết tắt thông dụng

 • API: Giao diện lập trình ứng dụng
 • DITA: Kiến trúc định kiểu thông tin Darwin
 • DTD: Định nghĩa kiểu tài liệu
 • HTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
 • IDE: Môi trường phát triển tích hợp
 • URL: Trình định vị tài nguyên thống nhất
 • W3C: Hiệp hội Mạng toàn cầu
 • WSDL: Ngôn ngữ mô tả các dịch vụ web
 • XHTML: Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng siêu văn bản
 • XML: Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
 • XSLT: Các chuyển đổi Ngôn ngữ bản định kiểu mở rộng

Khi bạn chọn các công cụ để làm việc với các công nghệ liên quan đến XML, trước tiên hãy xác định các yêu cầu của bạn. Ví dụ, nếu bạn thường làm nhiều tác vụ với XML (chỉnh sửa, xác nhận hợp lệ và nhiều hơn nữa), hãy xem xét một IDE của XML với các chức năng thích hợp. Đối với một nhiệm vụ cụ thể (so sánh các tệp XML hoặc xây dựng một sơ đồ trang web), hãy xem xét một công cụ tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ duy nhất đó.

Trong bài này, hãy thẩm tra các thể loại này để tìm các công cụ XML phù hợp với nhu cầu của bạn:

 • Các trình tạo và các trình xác nhận hợp lệ sơ đồ trang web XML.
 • Các trình tạo nguồn cấp tin RSS
 • Các trình tạo lược đồ XML
 • Các trình xác nhận hợp lệ XML
 • Các trình định dạng XML
 • Các trình soạn thảo XML
 • Các công cụ XML
 • Các công cụ nguồn mở XML
 • Các IDE XML
 • Các công cụ so sánh XML
 • Các công cụ XQuery
 • Các công cụ XPath

Các trình tạo sơ đồ trang web XML

Một sơ đồ trang web XML liệt kê tất cả các URL cho một trang web. Một sơ đồ trang web thông báo cho một máy tìm kiếm về các URL của trang web có sẵn để thu thập sao cho máy tìm kiếm có thể đưa các URL này vào cơ sở dữ liệu của nó. Hầu hết các trình tạo sơ đồ trang web đều dựa vào web và chúng yêu cầu URL của trang web cùng với một vài tham số như tần số thay đổi và ngày sửa cuối cùng. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

Một số công cụ tạo sơ đồ trang web có sẵn hiện nay:

 • Google SiteMap Generator (Trình tạo Sơ đồ trang web của Google) tự động tạo một sơ đồ trang web dựa trên thông tin cập nhật và lưu lượng truy cập đến trang web của bạn khi bạn triển khai nó trên một máy chủ web.
 • Gsite Crawler (Trình duyệt Gsite) tạo ra các sơ đồ trang web. Nó là một công cụ máy tính để bàn dựa trên Windows.
 • Ngoài các công cụ có thể tải về, nhiều ứng dụng trực tuyến có thể tạo ra các sơ đồ trang web; Có hai ví dụ:
  • Sitemaps Builder (Trình xây dựng các sơ đồ trang web) tạo các sơ đồ trang web cho Google, HTML và các URL văn bản.
  • XML Sitemaps (Các sơ đồ trang web XML) xây dựng các sơ đồ trang web theo các định dạng XML, ROR, Văn bản hoặc HTML.

Các trình xác nhận hợp lệ sơ đồ trang web XML

Các trình xác nhận hợp lệ sơ đồ trang web được sử dụng để xác nhận hợp lệ sơ đồ trang web được tạo ra cho một trang web. Một trình xác nhận hợp lệ kiểm tra xem sơ đồ trang web có hợp lệ cho các máy tìm kiếm sử dụng không. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

Xem danh sách các trình xác nhận hợp lệ sơ đồ trang web sau:

 • Automapit sitemap validator (Trình xác nhận hợp lệ sơ đồ trang web Automapit) xác nhận hợp lệ sơ đồ trang web của bạn để đảm bảo sự chấp nhận của các máy tìm kiếm.
 • Sitemap XML validator (Trình xác nhận hợp lệ sơ đồ trang web XML) kiểm tra sơ đồ trang web của bạn so với mã XML hợp lệ, do đó bạn có thể sửa các lỗi trước khi bạn gửi nó tới các máy tìm kiếm.
 • XML sitemaps validator (Trình xác nhận hợp lệ các sơ đồ trang web XML) nhận biết bất kỳ các vấn đề sơ đồ trang web nào để bạn giải quyết trước khi bạn thông báo cho các máy tìm kiếm.
 • Online Merchant sitemap checker (Trình kiểm tra sơ đồ trang web Merchant trực tuyến) kiểm tra độ chính xác của các tiêu đề XML trong tệp sitemap.xml của bạn trước khi bạn gửi nó đi.

Các trình tạo nguồn cấp tin RSS

Các nguồn cấp tin RSS (RSS Newsfeeds) là một cách tốt để duy trì cho các khách truy cập trang web của bạn được cập nhật nội dung mới nhất đã thêm vào trang web của bạn. Các trình tạo nguồn cấp tin RSS là phổ biến cho những người muốn xem lướt các đề mục của các trang tin tức (ví dụ, CNN) hoặc để biết về các bản cập nhật mới nhất trong thế giới thể thao. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

Các nhà phát triển trang web có thể tạo ra các nguồn cấp tin RSS bằng các công cụ sau:

 • IceRocket RSS builder (Trình xây dựng RSS IceRocket) là một giao diện đơn giản cho phép bạn thêm các chủ đề, các liên kết và nội dung để tạo ra các nguồn cấp tin RSS cho trang web của bạn.
 • Feedity tạo ra các nguồn cấp tin RSS cho các trang web, tin tức hoặc các sản phẩm.
 • RSSPect thiết lập các nguồn cấp tin RSS cho các trang web, các tài liệu hoặc các podcast.

Các trình tạo lược đồ XML

Bạn có thể tạo các lược đồ XML từ một cá thể XML. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

Các công cụ có sẵn gồm:

 • Trang from ThaiOpenSource, một công cụ dựa trên dòng lệnh, tạo ra XSD (XML Schema Definition - Định nghĩa lược đồ XML) từ XML.
 • XMLBeans là một công cụ của Apache cung cấp một số chức năng, một trong số đó là chức năng tạo lược đồ bằng cách sử dụng inst2xsd (Công cụ Cá thể đến Lược đồ).
 • XML for ASP BuildXMLSchema là một trình tạo lược đồ XML trực tuyến.

Các trình xác nhận hợp lệ XML

Bạn có thể xác nhận hợp lệ các cá thể XML dựa vào các lược đồ của chúng. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

Sử dụng một trong các công cụ trực tuyến sau:

 • XMLValidation.com xác nhận hợp lệ tài liệu XML của bạn dựa vào một lược đồ XML hoặc DTD được khai báo trong tài liệu hoặc thực hiện kiểm tra cú pháp nếu không có lược đồ hay DTD nào được khai báo.
 • DecisionSoft.com Schema Validator (Trình xác nhận hợp lệ Lược đồ DecisionSoft.com) xác nhận hợp lệ một lược đồ duy nhất cộng với một tài liệu cá thể và liệt kê các lỗi.
 • W3C XML validator (Trình xác nhận hợp lệ XML của W3C) là một dịch vụ xác nhận hợp lệ các tài liệu lược đồ với URI vùng tên http://www.w3.org/2001/XMLSchema.

Các trình định dạng XML

Việc định dạng XML là một hoạt động thường xuyên được thực hiện trên XML để làm cho nó dễ đọc. Hầu hết các công cụ XML của máy tính để bàn đều cung cấp tính năng này. Để thực hiện một định dạng nhanh nội dung XML mà không cần cài đặt bất kỳ công cụ XML nào, hãy dùng thử một trong các dịch vụ trực tuyến. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

 • XMLIndent.com
 • X01's online xml formatter (Trình định dạng xml trực tuyến của X01).

Trình soạn thảo XML

Trình soạn thảo XML có thể giúp bạn giải thích rõ tài liệu XML của mình với việc tô màu cho các phần tử, các thuộc tính hoặc văn bản thuần và nội dung thụt đầu dòng. Một lợi thế khác của việc sử dụng các trình soạn thảo XML là chúng có các tùy chọn hướng ngữ cảnh, như khung nhìn cây cho phép một người dùng dễ dàng duyệt qua các nút khác nhau của một tài liệu XML. Chúng cũng xác nhận hợp lệ và đưa ra cho bạn các cảnh báo và các lỗi khi bạn không đóng đúng các thẻ XML. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

 • Xerlin XML Editor (Trình soạn thảo Xerlin XML), một công cụ dựa trên Java™ tạo và xác nhận hợp lệ nội dung XML. Trình soạn thảo là một công cụ nguồn mở có hỗ trợ XSLT và nó cũng có thể xác nhận hợp lệ XML dựa vào các DTD và các lược đồ.
 • Jaxe Editor (Trình soạn thảo Jaxe), một trình soạn thảo XML nguồn mở dựa trên Java, hỗ trợ xuất khẩu nội dung thành PDF, xem trước dựa vào HTML với một XSLT và nhiều nền tảng.
 • XMLFox, một sản phẩm phần mềm miễn phí, là một trình soạn thảo XML có một công cụ của trình xác nhận hợp lệ để tạo các tài liệu và các lược đồ XML đúng dạng. Trình soạn thảo này cũng hỗ trợ các hoạt động XML khác.

Các công cụ XML

Các phép chuyển đổi XSLT có ích trong việc chuyển đổi một dạng XML sang một dạng XML khác sử dụng các bản định kiểu. Một loạt các công cụ có thể giúp bạn trong quá trình này; Tiger XSLT Mapper và Kernow chỉ là hai ví dụ. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

Tiger XSLT Mapper (Trình ánh xạ Tiger XSLT) là một công cụ mà người dùng mới học có thể dễ dàng sử dụng nó để ánh xạ giữa các cấu trúc XML. Nó tự động tạo các ánh xạ mà bạn có thể chỉnh sửa bằng cách sử dụng giao diện người dùng đồ họa kéo-và-thả.

Kernow là một API Java chạy các phép chuyển đổi theo chương trình. Kernow là một lựa chọn tốt khi một nhà phát triển phải chạy các phép chuyển đổi XSLT nhiều lần bằng cách sử dụng một giao diện trực quan.

Một vài công cụ XSLT dựa trên web cũng có ích:

 • XSLT Online Transformation (Phép chuyển đổi trực tuyến XSLT).
 • W3C Online XSLT 2.0 Service (Dịch vụ XSLT 2.0 trực tuyến của W3C).

Các nhà phát triển thích các trình cắm thêm dựa trên trình duyệt có thể xem danh sách các trình cắm thêm XML có ích sau:

Mozilla Firefox

 • XSL Results Add-on (Trình phụ trợ các kết quả XSL) cho thấy các kết quả chuyển đổi XSL (XSLT 1.0 hoặc XSLT 2.0 qua Saxon-B) của một tài liệu.
 • XML Developer Toolbar (Thanh công cụ của nhà phát triển XML) thêm việc sử dụng các công cụ tiêu chuẩn XML từ một thanh công cụ của trình duyệt.

Google Chrome

 • XML Tree (Cây XML) hiển thị dữ liệu XML theo cách thân thiện với người dùng.
 • XML Viewer (Trình xem XML) là một trình xem XML cho Google Chrome.

Các công cụ nguồn mở XML

Đối với những người dùng không có đủ kinh phí để mua các công cụ XML doanh nghiệp, các công cụ nguồn mở thường trợ giúp rất nhiều. Các đóng góp tích cực cho cộng đồng đã giúp có thể tạo ra các công cụ nguồn mở XML rất tốt. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

IDE XML iXedit có một số tính năng xử lý XML:

 • Xác nhận hợp lệ DTD.
 • Hoàn thành tự động dựa trên DTD.
 • Các khuôn mẫu người dùng.
 • Xử lý XSLT.
 • Soạn thảo từng phần.

Rinzo XML Editor (Trình soạn thảo XML Rinzo) là một trình soạn thảo XML Eclipse. Một số đặc điểm nổi bật của nó là:

 • Hỗ trợ vùng tên.
 • Hoàn thành tự động các thẻ và các thuộc tính.
 • Xác nhận hợp lệ XML.

Công cụ này cũng cung cấp các tính năng để làm việc với các phần tử Java:

 • Hoàn thành tự động các tên lớp.
 • Mở một định nghĩa lớp.

XPontus XML Editor (Trình soạn thảo XML XPontus) là một công cụ nguồn mở dựa trên Java bao gồm các tính năng sau:

 • Định dạng và hoàn thành mã.
 • Chuyển đổi XSL.
 • Tạo DTD và lược đồ.
 • Xác nhận hợp lệ XML.

Các IDE XML

Các ứng dụng IDE XML thực hiện hầu như tất cả các hoạt động liên quan đến XML. Bạn có thể chọn từ một số IDE với một loạt các tính năng hỗ trợ. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

XMLSpy là một IDE XML để thiết kế và tạo nội dung, chỉnh sửa và gỡ lỗi XML, lược đồ XML, XSL/XSLT, XQuery, WSDL và SOAP. Các tính năng bổ sung gồm:

 • Một trình tạo mã.
 • Một trình chuyển đổi tệp.
 • Một trình sửa lỗi.
 • Một trình lược tả.
 • Hỗ trợ để tích hợp vào Visual Studio.NET và IDE Eclipse.
 • Một trình hướng dẫn nhập khẩu cơ sở dữ liệu cho phép bạn nhập dữ liệu từ Microsoft® Access®

XML Marker (Trình tạo XML) là một trình soạn thảo XML có sử dụng một màn hình hiển thị cây-bảng và văn bản đồng bộ để cho bạn thấy một khung nhìn phân cấp và một khung nhìn dạng bảng của dữ liệu XML của bạn. Công cụ này có thể tải các tài liệu rất lớn (có dung lượng hàng trăm MB và thậm chí hàng GB). Các tính năng khác bao gồm:

 • Một trình soạn thảo nêu bật cú pháp.
 • Phân loại bảng.
 • Thụt đầu dòng tự động.
 • Kiểm tra cú pháp khi bạn gõ.

Liquid XML Studio, (Xưởng XML linh hoạt), một gói hoàn chỉnh của một số công cụ XML đi kèm với nhau, cung cấp các công cụ sau:

 • Trình soạn thảo lược đồ XML
 • Trình tạo mã kết buộc dữ liệu XML
 • Trình soạn thảo WSDL
 • Trình soạn thảo XML
 • Tích hợp Microsoft Visual Studio
 • Máy khách thử nghiệm dịch vụ web
 • Trình xây dựng biểu thức XPath
 • Tạo tài liệu HTML
 • Trình soạn thảo và trình gỡ lỗi XSLT
 • Trình soạn thảo tệp lớn
 • XML Diff - Compare XML files (XML Diff - Các tệp XML so sánh)

Hình 1 cho thấy một bản xem trước của Liquid XML Studio có một bộ các bảng điều khiển để xử lý nội dung XML. (Xem ảnh lớn hơn của Hình 1.)

Hình 1. Một bản xem trước của Liquid XML Studio
Ảnh chụp màn hình của một bản xem trước của Liquid XML Studio

<oXygen/> XML Editor (Trình soạn thảo XML <oXygen/>) là một IDE XML đầy đủ tính năng có hỗ trợ cho một mảng các hoạt động liên quan đến XML. Những người dùng XML thành thạo có thể khai thác các lợi ích từ các chức năng do công cụ này cung cấp. Một vài tính năng của nó là:

 • Chỉnh sửa XML thông minh.
 • Xác nhận hợp lệ XML.
 • Hỗ trợ XSL/XSLT.
 • Hỗ trợ Xquery.
 • Hỗ trợ XPath.
 • Xuất bản XML nguồn đơn.
 • Hỗ trợ cho các tài liệu Microsoft Office.

Hình 2 cho thấy một bản xem trước của trình soạn thảo XML <oXygen/> hiển thị nguồn và một khung nhìn cây của một tài liệu XML. (Xem ảnh lớn hơn của Hình 2.)

Hình 2. Một bản xem trước của trình soạn thảo <oXygen/>
Ảnh chụp màn hình của một bản xem trước của trình soạn thảo <oXygen/>

Stylus Studio (Xưởng Stylus) cung cấp các tính năng sau:

 • Trình lược tả XSLT và Xquery.
 • Hỗ trợ cho EDI.
 • Các công cụ dịch vụ web doanh nghiệp.
 • Đường ống XML.
 • Nhận biết-lược đồ XML trong XSLT 2.0 và XQuery 1.0.
 • Các công cụ xuất bản XML.

XML Notepad của Microsoft giúp các nhà phát triển trong việc tạo ra các tài liệu XML. Nó là một công cụ miễn phí và bao gồm công cụ XMLDiff mà bạn có thể sử dụng nó để so sánh hai tệp XML. Giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng. Công cụ này hoạt động trên nền tảng .Net. Các tính năng của công cụ này là:

 • Khung nhìn cây được đồng bộ với khung nhìn văn bản của nút.
 • Hỗ trợ vùng tên được cung cấp trong khi sao chép và di chuyển văn bản.
 • Tìm kiếm gia tăng trong cả hai khung nhìn cây và văn bản.
 • Hỗ trợ kéo và thả trong khi thực hiện các thay đổi.
 • Hủy và thực hiện lại không hạn chế các hoạt động chỉnh sửa.
 • Hỗ trợ tìm kiếm có hỗ trợ cho biểu thức chính quy (regex) và Xpath.
 • Tải nhanh các tài liệu lên đến 3MB.
 • Xác nhận hợp lệ lược đồ XML ngay lập tức.
 • IntelliSense dựa trên các phần tử và các thuộc tính dự kiến và các giá trị kiểu đơn giản được liệt kê.
 • Hỗ trợ cho các trình soạn thảo tuỳ chỉnh cho ngày tháng, dateTime, các kiểu dữ liệu thời gian và các loại khác như màu sắc.
 • Trình xem HTML dựng sẵn.
 • Hỗ trợ cho Xinclude.

Hình 3 cho thấy một bản xem trước của XML Notepad với một khung nhìn cây của một tệp XML và bảng điều khiển lỗi của nó. (Xem ảnh lớn hơn của Hình 3.)

Hình 3. Một bản xem trước của XML Notepad
Ảnh chụp màn hình của một bản xem trước của XML Notepad

XML Copy Editor (Trình soạn thảo Sao chép XML) là một trình soạn thảo XML xác nhận hợp lệ, nhanh chóng. Các tính năng thẻ cho phép bạn chỉnh sửa nhiều tệp cùng một lúc. Các tính năng khác bao gồm:

 • Xác nhận hợp lệ Schema/RELAX NG DTD/XML.
 • Hỗ trợ XSLT và Xpath.
 • Làm nổi bật cú pháp và in đẹp.
 • Hoàn thành thẻ và tạo thư mục.
 • Nhập khẩu và xuất khẩu nguyên vẹn các tài liệu Microsoft Word.
 • Hỗ trợ cho XHTML, XSL, DocBook và TEI (Sáng kiến mã hóa văn bản).

firstobject XML Editor (Trình soạn thảo XML đối tượng đầu tiên) là một trình soạn thảo XML miễn phí. Cây XML được hiển thị từ nội dung tài liệu XML có thể được chỉnh sửa trực tiếp giúp duyệt qua dễ dàng. Các tệp lớn có thể được nạp vào công cụ này để xử lý dễ dàng. Các tính năng của nó là:

 • Nhanh, di động và được xây dựng trên Cmarkup.
 • Không có yêu cầu nào về công nghệ Java hoặc MSXML.
 • Bọc từ (Word wrap).
 • Xác nhận hợp lệ MSXML dựa trên DTD.
 • Chuyển tới dòng.
 • Hiển thị Xpath.
 • Chỉnh sửa tệp có gắn thẻ.
 • Tạo mã C++.

XRay XML Editor (Trình soạn thảo XML Xray) là một IDE XML miễn phí. Công cụ này xác nhận hợp lệ tài liệu XML của bạn khi bạn gõ. Nó có hỗ trợ dựng sẵn cho các tiêu chuẩn W3C. Nó cũng có một trình xem HTML để xem trước các trang web được dựng với XML. Bạn có thể tạo ra ba kiểu lược đồ XSD, DTD và XDR (Biểu diễn dữ liệu bên ngoài). Các tính năng khác của công cụ này gồm:

 • Xử lý XSLT thời gian thực.
 • Xác nhận hợp lệ lược đồ thời gian thực.
 • Các hướng dẫn trực tuyến tích hợp về XML.

XMLSpear là một trình soạn thảo XML dựa trên Java miễn phí có sẵn cho nhiều nền tảng. Nó có nhiều tính năng tiên tiến như giải quyết lược đồ tương tác, bảng điều khiển XPath mở rộng và nhiều hơn nữa. XML được hiển thị theo ba định dạng khác nhau, gồm bảng cây, khung nhìn phần tử và khung nhìn nguồn. XMLSpear có sẵn như là phần mềm khởi động trang web Java hoặc như là một ứng dụng độc lập. Các tính năng khác là:

 • Hỗ trợ cho XPath và XSLT.
 • Khả năng tạo các tài liệu XML hoàn chỉnh từ lược đồ.
 • Nhiều định dạng hỗ trợ mã hóa.
 • Trình cắm thêm HTML và văn bản tích hợp.
 •  Xác nhận hợp lệ thời gian thực đối với lược đồ hay DTD khi bạn gõ.
 • Tạo lược đồ từ các cá thể XML.
 • Trình soạn thảo cây để xử lý các nút.

XMLmind, trình soạn thảo XML đa năng, dựa trên công nghệ Java, có sẵn cho nhiều nền tảng. Nó rất thích hợp cho các chuyên gia giàu kinh nghiệm hơn là những người dùng mới. Nó trình bày một cách sáng tạo để chỉnh sửa các tài liệu XML và yêu cầu hỗ trợ nền tảng Java. Các tính năng trong XMLmind là:

 • Chuyển đổi các tài liệu XML thành các tệp trợ giúp HTML, PDF, các tệp trợ giúp Eclipse và nhiều định dạng khác.
 • Bao hàm một trình chuyển đổi DITA.
 • Hỗ trợ cho DocBook, Javadoc và XHTML và các khuôn mẫu dựng sẵn cho chúng.
 • Hỗ trợ cho việc tạo tài liệu MathML.
 • Các lệnh có khả năng soạn thảo.
 • Trình phân tích cú pháp XML và máy XSLT được tích hợp.

ElfData XML Editor (Trình soạn thảo XML ElfData) là một công cụ cho những người dùng hệ điều hành Mac (Mac OS). IDE XML này cung cấp sự hỗ trợ Unicode và có thể kiểm tra tài liệu XML đúng định dạng của bạn có và không có một DTD. Chế độ cây và chế độ nguồn là hai chế độ khung nhìn có sẵn. Hỗ trợ kéo-và-thả cho phép bạn kéo và thả các phần tử XML. Việc tìm kiếm được tạo điều kiện thuận lợi bằng hai chế độ: chế độ tìm nguồn và tìm cây. Các tính năng khác trong công cụ này bao gồm:

 • Tuân thủ XML 1.0 .
 • Giao diện người dùng giống Mac.
 • Các thông báo lỗi chi tiết trợ giúp trong việc gỡ lỗi nó.
 • Tùy chọn "Gửi tới Trình duyệt" cho phép bạn xem trước tài liệu của mình trong trình duyệt.
 • Tùy chọn để lưu các trang như XHTML với DTD.

XMetaL trông giống như một bộ xử lý từ. Giống như hầu hết các IDE XML, nó có thể xác nhận hợp lệ các tài liệu XML và hỗ trợ các lược đồ, các DTD và XInclude. Các tính năng khác là:

 • Kiểm tra chính tả và sửa lỗi tự động.
 • Hỗ trợ cho đầu ra trợ giúp web.
 • Khả năng chuyển đổi các tài liệu XML thành các định dạng khác như PDF, HTML và nhiều hơn nữa.
 • Bộ nối XMetal tích hợp với các hệ thống quản lý nội dung (CMS) và các hệ thống kiểm soát nguồn như SVN.
 • Hỗ trợ Unicode tạo các tài liệu XML bằng nhiều ngôn ngữ.
 • Hỗ trợ DITA với các tính năng như hiển thị trực quan, giao diện người dùng hướng chủ đề để thiết kế và tạo nội dung DITA.

Các công cụ so sánh XML

Các nhà phát triển, các biên tập viên và những người viết thường cần so sánh hai phiên bản của một tài liệu XML để theo dõi các thay đổi. Mặc dù có sẵn nhiều công cụ so sánh văn bản, một công cụ so sánh XML chuyên dùng có hiệu quả cho nhiều hoạt động vì nó hiểu rõ XML. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

Tiện ích XML Diff & Merge <oXygen/> có thể so sánh các tệp, các thư mục và các tài liệu lưu trữ dựa trên ZIP. Khi bạn nạp các tài liệu nguồn và đích vào công cụ này, sự khác biệt được thể hiện bằng màu sắc và bạn có thể chỉnh sửa và đổi chỗ các thay đổi trong cả hai tệp nguồn và đích. Nó có nhiều thuật toán so sánh dựng sẵn và có khả năng tự động chọn các thuật toán dựa trên nội dung và kích thước tài liệu. Nó có thể thực hiện cả so sánh mức từ lẫn mức ký tự. Khi bạn so sánh các thư mục và các tài liệu lưu trữ, bạn có thể chọn dựa vào các tham số sau đây của nó:

 • Dấu thời gian.
 • Nội dung.
 • So sánh nhị phân.

Liquid XMLDiff (XMLDiff linh hoạt) có nhiều tùy chọn đặc thù-XML như loại bỏ khoảng trắng, các nhận xét và các hướng dẫn bộ xử lý. Công cụ này được nâng cao đủ để dự báo liệu các thuộc tính và các phần tử có là mới, đã xóa hoặc đã di chuyển chưa. Công cụ này có sẵn trong ấn bản của nhà thiết kế và nhà phát triển Liquid XML Studio.

ExamXML là một công cụ mạnh để so sánh và kết hợp trực quan sự khác biệt giữa các tài liệu XML. XML đầu vào để so sánh có thể hoặc từ một tệp hoặc từ một cơ sở dữ liệu. ExamXML cũng có thể so sánh và lưu một phần của một tài liệu XML; bạn cũng có thể nhập khẩu và xuất khẩu từ tài liệu Microsoft Excel®. ExamXML có sẵn cho một số phiên bản của Microsoft Windows®. Các tính năng khác của công cụ này bao gồm:

 • Xác nhận hợp lệ XML dựa vào lược đồ DTD/XML.
 • Chuẩn hóa ngày tháng và các số.
 • Hỗ trợ kéo và thả.
 • Các tài liệu XML được hiển thị theo khung nhìn cây.

DeltaXML có thể cho phép bạn tìm kiếm, so sánh, hợp nhất và đồng bộ hóa các thay đổi cho các tài liệu XML. Nó có hỗ trợ API Java, tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh các tài liệu XML theo chương trình. Nó cũng có khả năng xử lý các tệp lớn. Công cụ này có thể xuất ra một tệp delta có kết quả so sánh. Bạn có thể hiển thị trực tiếp tệp delta này hoặc sử dụng XSL; bạn có thể xử lý tệp delta bằng các công cụ XML khác. Công cụ DeltaXML Sync có thể so sánh ba tài liệu XML và đưa ra các khác biệt. Ngoài chức năng so sánh XML, nó có một số công cụ định dạng đặc thù:

 • DeltaXML DITA Compare (So sánh DeltaXML DITA).
 • DeltaXML DocBook Compare (So sánh DeltaXML DocBook).
 • DeltaXML ODT Compare (So sánh DeltaXML ODT).
 • DeltaXML ODT Merge (Kết hợp DeltaXML ODT).

Các công cụ XQuery

Với những người dùng XML cao cấp, XQuery có thể rất có ích trong việc truy vấn và trích xuất nội dung của các tài liệu XML lớn. Các công cụ đặc trưng XQuery giúp bạn khai thác sức mạnh của XQuery và cho phép bạn sử dụng các tính năng cao cấp như ánh xạ, gỡ lỗi và lược tả. Một số tính năng có ích do chúng cung cấp bao gồm việc xác nhận hợp lệ, hoàn thành tự động và xem trước. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

XMLSpy XQuery Editor (Trình soạn thảo XQuery XMLSpy) cung cấp các trình đơn nêu bật cú pháp và phân biệt-ngữ cảnh cho XQuery. Tính năng hoàn chỉnh mã tự động cho phép bạn tạo ra các tài liệu XQuery một cách dễ dàng. Nó cũng có hỗ trợ cho việc phát triển XQuery dựa vào các cơ sở dữ liệu cho phép XML. Các tính năng khác gồm:

 • Phân tách lỗi.
 • Việc gỡ lỗi được đơn giản hóa.
 • Hiệu năng mã được nâng cao.
 • Khung nhìn văn bản nâng cao.

Stylus Studio XQuery Editor (Trình soạn thảo XQuery Stylus Studio) có một trình soạn thảo XQuery tích hợp với một loạt các tính năng bao gồm cảm biến mã thông minh, hoàn thành mã, các hàm tạo phần tử, các hàm, các biểu thức đường dẫn và nhiều hơn nữa. Nó được dựa trên kiến trúc XQuery mở với sự hỗ trợ cho bộ xử lý XQuery Saxon. Cửa sổ cây của nguồn XQuery hỗ trợ tính năng kéo-và-thả cùng với các ký hiệu và biểu tượng có ích về tệp nguồn đó. Các tính năng khác là:

 • Tạo các kịch bản Xquery.
 • Xem trước Xquery.
 • Ánh xạ xem trước các kết quả XQuery tới các biểu thức Xquery.

Các công cụ phát triển XQuery cho Eclipse hỗ trợ việc tạo, gỡ lỗi và thực hiện XQuery trong Eclipse. Các công cụ này cũng cung cấp:

 • Hỗ trợ cho các bản cập nhật XQuery và các mở rộng kịch bản lệnh.
 • Mã hoàn thành và các khuôn mẫu mã.
 • Kiểm tra ngữ nghĩa và các sửa chữa nhanh chóng.
 • Xác nhận hợp lệ được thực hiện khi bạn gõ.

Các công cụ XPath

Các công cụ đặc trưng XPath có ích trong việc hiển thị trực quan các kết quả đánh giá XPath của bạn và có thể giúp bạn xây dựng và xác nhận hợp lệ các biểu thức XPath. Các công cụ này cung cấp một vài tùy chọn có ích gồm có XPath gỡ lỗi, hoàn thành tự động và các cơ sở dữ liệu tìm kiếm bằng cách sử dụng XPath. Xem Tài nguyên để có các liên kết đến tất cả các công cụ được liệt kê.

SketchPath là một trình soạn thảo XPath và phân tích XML và công cụ thử nghiệm. Nó cung cấp một IDE để phát triển và thử nghiệm các biểu thức XPath dựa vào các tài liệu XML. Nó sử dụng .NET Framework để đánh giá XPath 1.0 và Saxon.NET cho XPath 2.0. Các tính năng khác bao gồm:

 • Sử dụng các biến XPath trong các biểu thức.
 • Trợ lý chức năng Xpath.
 • Trình gỡ lỗi và trình dò vết theo bước dựng sẵn.
 • Tô màu cú pháp cho các biểu thức.

XPath Visualizer (Trình hiển thị trực quan XPath) là một công cụ Microsoft Windows miễn phí chạy các truy vấn XPath của bạn trên các tài liệu XML và hiển thị trực quan các kết quả. Tệp đầu vào có thể từ một hệ thống tệp hoặc một URL hoặc bạn có thể dán vào công cụ như văn bản. Trong công cụ này, bạn gõ toàn bộ truy vấn XPath. Các tính năng khác của công cụ này là:

 • Tự động phát hiện và hiển thị các vùng tên XML.
 • Xác nhận hợp lệ truy vấn Xpath.
 • Tự động thêm vùng tên XML mặc định vào các biểu thức truy vấn và tùy chọn để loại bỏ vùng tên XML khỏi bất kỳ tài liệu nào.

Các công cụ XPath dựa trên web cũng có sẵn, bao gồm:

 • XPath Query Expression Tool - Công cụ biểu thức Query của XPath (XMLME.com).
 • Simple online XPath tester (Trình thử nghiệm XPath trực tuyến đơn giản).
 • XSLT Tryit Editor - Trình soạn thảo Tryit của XSLT (W3Schools.com)

Kết luận

Nhiều công cụ có sẵn hỗ trợ các công nghệ liên quan đến XML. Là một người dùng XML, bạn phải phân tích các yêu cầu và chọn công cụ thích hợp. Ví dụ, nếu bạn cần nhiều thao tác phức tạp, thì bạn có thể chọn một IDE XML có nhiều chức năng hơn như chỉnh sửa, xác nhận hợp lệ và nhiều hơn nữa. Đối với một nhiệm vụ rất cụ thể, như so sánh các tệp XML, thì bạn có thể chọn một công cụ so sánh chuyên dùng.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=811910
ArticleTitle=Thẩm tra các công cụ XML hiện hành
publish-date=04252012