Giới thiệu các nhân Linux 3.3 và 3.4

Xem xét lại các nhân Linux mới nhất và các tính năng của nó với Google Android, Open vSwitch, nối mạng và nhiều hơn nữa

Vào tháng 3 năm 2012, phiên bản 3.3 của nhân (kernel) Linux đã được phát hành (tiếp theo là phiên bản 3.4 vào tháng 5). Ngoài một loạt các tính năng và các bản sửa lỗi, một số thay đổi quan trọng đã xảy ra trong những bản phát hành này, bao gồm sự kết hợp dự án Android của Google; sự kết hợp Open vSwitch; một số cải tiến về nối mạng (gồm các thiết bị mạng hợp nhóm); và một loạt các bản cập nhật hệ thống tệp, quản lý bộ nhớ và ảo hóa. Hãy khám phá nhiều thay đổi quan trọng trong các phiên bản 3.3 và 3.4 và xem qua những gì sẽ có trong phiên bản 3.5.

M. Tim Jones, Tác giả độc lập, Emulex Corp.

M. Tim Jones là một kiến trúc sư chương trình cơ sở nhúng và là tác giả của Trí tuệ nhân tạo (AI): Một cách tiếp cận các hệ thống, lập trình ứng dụng GNU/Linux (bây giờ là ấn bản lần thứ hai), lập trình ứng dụng AI (ấn bản lần thứ hai) và lập trình các ổ cắm BSD (BSD Sockets) từ một một quan điểm đa ngôn ngữ. Nền tảng kỹ thuật của ông trải rộng từ việc phát triển các nhân cho vệ tinh địa tĩnh đến kiến trúc các hệ thống nhúng và phát triển giao thức kết nối mạng. Ông là một kiến trúc sư nền tảng tại Intel và tác giả tại Longmont, Colo.28 08 2012

Kết nối với Tim

Tim là một trong những tác giả viết nhiều và nổi tiếng nhất của chúng tôi. Hãy duyệt tất cả các bài viết của Tim trên developerWorks. Xem tiểu sử của Tim và kết nối với ông, các tác giả khác và các nhà phát triển hội viên trong cộng đồng developerWorks.

Các bản phát hành 3.3 và 3.4 của nhân Linux® đưa vào một tập hợp các tính năng ấn tượng, nhưng chúng cũng là một dấu mốc đáng lo ngại theo nghĩa nào đó. Bản phát hành 3.3 là bản phát hành Linux đầu tiên vượt quá 15 triệu dòng mã (sử dụng một phép đo gần đúng). Nếu bạn trừ đi các phần thay đổi của nhân Linux (như các trình điều khiển thiết bị, mã phụ thuộc kiến trúc và các công cụ khác nhau), số dòng mã này giảm xuống dưới 4 triệu — một con số tự thân nó đã là khổng lồ.

Điều đáng lo ngại tiềm ẩn về dấu mốc này là ở cả tốc độ gia tăng của nhân Linux (tăng trưởng 50% kể từ năm 2008) lẫn ở chỗ liệu sự gia tăng này có thể bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả (cả hai mặt, năng lực lẫn hiệu năng) của nhân Linux hay không. Thường không có xu hướng đo năng lực và hiệu năng sau mỗi bản vá lỗi, do đó, một lỗi có thể dễ dàng chui vào một nhân đã phát hành và kéo dài một thời gian (ví dụ, vấn đề năng lực Quản lý Nguồn điện ở Trạng thái hoạt động của PCI Express [PCIe] được sửa lỗi trong bản 3.3 nhưng đã hiện hữu trong nhân này trong một năm).

Tạo phiên bản nhân Linux

Người ta tạo phiên bản các nhân bằng cách sử dụng một lược đồ chữ số có ba đoạn, chứa một phiên bản nhân tiếp sau là một số hiệu chỉnh lớn và một số hiệu chỉnh nhỏ (ví dụ, 3.3.4). Các nhân ứng cử viên của bản phát hành sẽ có thêm một hậu tố rc#" kèm theo một số, đại diện cho ứng cử viên cụ thể đó (ví dụ, hiện tại là 3.5rc1).

Trong gần 21 năm, Linux đã phát triển từ chỉ hơn 10.000 dòng mã đến hơn 15 triệu dòng mã. Mặc dù phần lớn các mã này nằm trong cây con của các trình điều khiển thiết bị, sự phức tạp của nhân Linux đang tăng lên cùng với kích cỡ của nó. Chẳng bao lâu nữa, sự mở rộng này có thể dẫn đến các thay đổi trong nhân để loại bỏ sự phức tạp và tăng thêm tính dễ bảo trì của nó.

Như trong Hình 1, nhân Linux đã phát triển nhanh chóng kể từ bản phát hành 2.4 vào năm 2001 (từ 3.377.902 dòng lên tới 14.998.651 dòng vào năm 2012). Mỗi năm trong giai đoạn này, khoảng một triệu dòng mã mới đã được bổ sung vào nhân. Đó là một con số gây sửng sốt và reo rắc nỗi sợ hãi với bất kỳ nhà phát triển phần mềm nào.

Hình 1. Các kích cỡ nhân Linux từ bản phát hành 2.2 (2001) đến bản phát hành 3.3 (2012)
Đồ thị hiển thị kích cỡ nhân của bản phát hành 2.2 năm 2001 đến bản phát hành 3.3 năm 2012

Chính bản thân Torvalds được cho là đang lo lắng về việc bảo trì trong tương lai khi nhân Linux phát triển. Với khoảng 4 triệu dòng trong chính nhân Linux, cách tiếp cận quản lý nhân hiện nay có thể cần nâng cấp.

Tích hợp Android

Tin tức quan trọng nhất trong nhân 3.3 là đưa thêm Android của Google vào nhân Linux nhánh chính. Sự tích hợp này sẽ tiếp tục trong Linux 3.4, nhưng có khá nhiều nhánh rẽ Android ở trên nhánh chính để hỗ trợ khởi động vùng người dùng Android (xem Hình 2). Nhân Android là một nhánh rẽ của nhân Linux, với một số tính năng bổ sung cần thiết cho điện năng và hoạt động hiệu quả về tài nguyên (là bắt buộc với một thiết bị di động có điện năng hạn chế). Mặc dù trọng tâm dựa vào kiến trúc ARM, nhưng nó cũng có hỗ trợ cho x86 (chẳng hạn như được sử dụng trong dự án truyền hình của Google).

Hình 2. Khởi động vùng người dùng Android với Android x86 trên Oracle VM VirtualBox (Hộp ảo của Máy ảo Oracle)
Chụp ảnh màn hình cách khởi động vùng người dùng Android uvới Android x86 trên Oracle VM VirtualBox

Các vấn đề cộng tác giữa những người bảo trì Linux và Google đã dẫn đến Android đang được phát triển độc lập trong vài năm. Mùa đông 2011-2012 đã chứng kiến sự ra mắt của Dự án Nhánh chính của Android (Android Mainlining Project), với mục tiêu là tích hợp các trình điều khiển thiết bị và các tính năng của Android vào nhân Linux nhánh chính. Công trình này được đưa vào trong bản phát hành 3.3 và sẽ được tiếp tục tích hợp trong bản phát hành 3.5.

Android đã tạo ra nhiều cải tiến cho Linux, rất cần thiết để cạnh tranh trong môi trường di động. Các ví dụ gồm có truyền thông liên quá trình (IPC) nhanh chóng, quản lý bộ nhớ ứng dụng được cải thiện và một giải pháp cho vấn đề quản lý bộ nhớ vật lý liền khối lớn.

Trình điều khiển thiết bị có tên là Binder là câu trả lời của Android về IPC. Các nhà phát triển Android đã có thể dễ dàng sử dụng lại các cách tiếp cận hiện có, nhưng Binder bao gồm các tính năng độc đáo, chưa từng có sẵn (gồm cả chuyển thông báo không cần sao chép (zero-copy) và chuyển giao ủy nhiệm). Trong Android, các ứng dụng không bao giờ thoát ra, do đó, chúng vẫn tiếp tục chạy cho đến khi nhân loại bỏ chúng. Shrinker (trình co lại) tồn tại như một cơ chế để cải thiện việc sử dụng bộ nhớ khi nó bắt đầu cạn kiệt. Các ứng dụng đăng ký một hàm sẽ được gọi để giảm thiểu bộ nhớ và nhân sẽ gọi những hàm này khi bộ nhớ bắt đầu khan hiếm. Một sự bổ sung khác của Android là Pmem, cung cấp khả năng cấp phát các bộ đệm liền khối lớn về vật lý khi cần (chẳng hạn như các bộ đệm cần thiết cho một chức năng máy ảnh). Pmem xuất khẩu một trình điều khiển vùng người dùng cho kiểu cấp phát bộ nhớ này. Các khả năng khác cũng được tích hợp nhưng là đặc trưng riêng cho lĩnh vực di động.

Một số tính năng nhất định vẫn chưa được đưa vào nhân, chẳng hạn như wakelocks— một tính năng quản lý nguồn điện, cho phép một thành phần ngăn không cho hệ thống rơi vào một trạng thái nguồn điện thấp (ví dụ, nếu đang thực hiện một cập nhật). Hệ thống Android vẫn sẽ khởi động cho dù thiếu tính năng wakelocks, nhưng nó sẽ tiêu hao pin nhanh chóng.

Khi Android được kết hợp lại vào nhân Linux, đó là một sự minh hoạ tuyệt vời khác cho tính linh hoạt của nhân Linux (từ các hệ thống nhúng và các thiết bị di động đến các hệ thống máy tính lớn và siêu máy tính lớn nhất). Với hơn 300 triệu thiết bị Android đang sử dụng hiện tại, Linux tiếp tục quá trình phát triển của mình là một nền tảng đa năng.


Open vSwitch

Linux tiếp tục là nền tảng được ưa thích cho việc ảo hóa. Ngoài việc là một hệ điều hành đẳng cấp thế giới, Linux còn đóng vai trò kép như là một siêu giám sát đẳng cấp thế giới. Nhánh chính của Open vSwitch sẽ thúc đẩy tình trạng này bằng cách cung cấp một trải nghiệm dùng ngay được cho việc ảo hóa và những người dùng Cơ sở hạ tầng là một Dịch vụ (IaaS).

Một chuyển mạch ảo không có gì khác hơn là một phiên bản phần mềm của một chuyển mạch vật lý. Nhớ lại rằng ảo hóa nền tảng (như được triển khai thực hiện bằng KVM [Kernel-based Virtual Machine - Máy ảo dựa trên nhân] hoặc Xen) cho phép bạn chạy nhiều cá thể hệ điều hành (là các máy ảo) trên một siêu giám sát, mà nó chia cắt một nền tảng vật lý thành nhiều nền tảng ảo khác nhau. Việc đưa vào một chuyển mạch ảo mở rộng sự trừu tượng hóa này bằng cách đưa vào các dạng mẫu ảo của cơ sở hạ tầng nối mạng. Một chuyển mạch ảo cung cấp một phương tiện hiệu quả cho các máy ảo để truyền thông với nhau qua một mạng ảo. Open vSwitch mở rộng sự trừu tượng hóa này trên các máy chủ ảo, cho phép các máy ảo trên một máy chủ vật lý truyền thông trong suốt với các máy ảo trên một máy chủ vật lý khác.

Trong Open vSwitch, bạn sẽ tìm thấy một tập các tính năng phong phú để nối mạng ảo, gồm chất lượng dịch vụ, các mạng LAN ảo, lọc và cô lập lưu lượng và một loạt các giao thức giám sát và điều khiển (chẳng hạn như OpenFlow và NetFlow). Mặc dù Linux có một công cụ chuyển mạch ảo hiện có (được gọi là Linux Bridge), Open vSwitch vẫn là một giải pháp giầu tính năng hơn nhiều (bao gồm quản lý nhiều máy chủ) và do đó là một sự bổ sung đáng mừng. Xem phần Tài nguyên để biết thêm thông tin.


Các thay đổi hệ thống tệp

Bản phát hành nhân 3.3 có một số thay đổi hệ thống tệp trên một số hệ thống tệp cho cả người dùng lẫn các nhà phát triển. Đối với những người dùng, bây giờ có sẵn khả năng định cỡ lại trực tuyến cho hệ thống tệp mở rộng lần thứ tư (ext4) thông qua một nút điều khiển vào/ra (ở đây trực tuyến có nghĩa là hệ thống này vẫn hoạt động). Điều này có nghĩa là toàn bộ sự định cỡ lại được thực hiện trong nhân, dẫn đến một sự định cỡ lại nhanh hơn nhiều.

Đối với hệ thống tệp cây-B (Btrfs), hoạt động cân bằng (được sử dụng để thay đổi cấu trúc siêu dữ liệu bên dưới, chẳng hạn như khi bổ sung một ổ đĩa mới) đã được viết lại, hỗ trợ tạm dừng và tiếp tục lại. Các nâng cấp Btrfs vẫn được tiếp tục trong phiên bản 3.4 với một công cụ phục hồi-dữ liệu mới (btrfs-restore), có thể được sử dụng để trích ra các tệp từ một hệ thống tệp btrfs bị lỗi. Ngoài ra, trong bản 3.4, Btrfs có một số cải tiến hiệu năng và việc xử lý lỗi được cải thiện (gồm việc loại bỏ các tình trạng hoảng hốt, thay thế chúng bằng sự quản lý lỗi mềm mại hơn). Trước bản 3.4, Btrfs không hoạt động tốt như một hệ thống tệp bên trong máy ảo vì các cơ chế sao chép khi viết (copy-on-write) của nó. Việc điều chỉnh đã được thực hiện để giảm thiểu các tình trạng trì trệ này.

Mảng dự phòng cho các đĩa độc lập (RAID) bằng phần mềm cũng đã được cập nhật để hỗ trợ thay thế nóng, cho phép dữ liệu từ một ổ đĩa logic (được đánh dấu có thể thay thế bằng mdadm) được di trú đến ổ đĩa logic khác sao cho có thể gỡ bỏ ổ đĩa ban đầu. Cuối cùng, bản 3.4 đã bổ sung thêm sự hỗ trợ chỉ đọc cho hệ thống tệp QNX4.

Đối với các nhà phát triển, bây giờ có thể chèn các lỗi vào Hệ thống tệp mạng (NFS - Network File System) để kiểm tra khả năng của máy khách phục hồi khỏi các lỗi (thông qua sysfs). Đối với các nhà phát triển Btrfs, một tiện ích mới để kiểm tra tính toàn vẹn đã được bổ sung, có thể sử dụng để xác định các yêu cầu Ghi không hợp lệ và sẽ giúp giải quyết các lỗi nhanh hơn.


Các cải tiến về nối mạng

Do Linux vẫn là công nghệ hàng đầu về các khả năng nối mạng, một vài nâng cấp có sẵn trong bản phát hành nhân 3.3.

Đối với các cơ sở hạ tầng có độ trễ thấp (ví dụ như điện toán hiệu năng cao), trình điều khiển đích của giao thức Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ xa (RDMA - Remote Direct Memory Access) SCSI đã được tích hợp. Bảo vệ mật khẩu từ xa (Secure Remote Password) là một giao thức cho phép bạn sử dụng RDMA làm phương tiện vận chuyển cơ bản cho các thiết bị lưu trữ khối. Việc bổ sung đặc biệt này cho phép Linux trưng ra một thiết bị khối bằng cách sử dụng SRP mà thông qua đó các trình khởi tạo từ xa có thể đính kèm với khối vào/ra. RDMA được hỗ trợ bởi InfiniBand và khá phổ biến trong các cụm hiệu năng cao.

Trình lập lịch biểu gói tin Phát hiện sớm ngẫu nhiên (RED - Random Early Detection) được sửa đổi bằng một thuật toán mới của Sally Floyd, Gummadi Ramakrishna và Scott Shenker được gọi là RED thích ứng. RED đã chứng tỏ là một thuật toán của trình lập lịch biểu gói tin hiệu quả (loại bỏ các gói tin mà nó không thể đưa vào bộ đệm như một hàm của kích thước hàng đợi có sẵn) nhưng đã được thấy là rất nhạy cảm với mức tắc nghẽn trong một mạng. RED xử lý kích thước hàng đợi như là xác suất để loại bỏ gói tin, vì thế trong một hàng đợi rỗng hoặc gần rỗng, tất cả các gói tin đều được chấp nhận, nhưng khi hàng đợi trở nên đầy, tất cả các gói tin đều bị loại bỏ. RED thích ứng thay đổi động xác suất loại bỏ gói tin bằng cách đo xem thuật toán này đã hoạt động để loại bỏ các gói tin mạnh đến mức nào. Bạn có thể đọc thêm về thuật toán này trong bài RED thích ứng, theo một liên kết do phần Tài nguyên cung cấp.

Một thiết bị mạng hợp nhóm mới đã được thêm vào để thay thế trình điều khiển kết buộc nhân cũ hơn. Các thiết bị hợp nhóm này cho phép tạo ra các giao diện ảo, gộp chung băng thông có sẵn từ nhiều thiết bị Ethernet vật lý (theo định nghĩa của sự ghép gộp liên kết và 802.1AX). Có thể sử dụng thiết bị này để đạt được hiệu năng mạng (gộp chung nhiều thiết bị vật lý) hoặc để cung cấp dự phòng (chuyển đổi dự phòng trong suốt). Cả hai chế độ này hiện đang được hỗ trợ, cho phép lưu lượng được cấp phát theo kiểu xoay vòng tới tất cả các cổng vật lý hoặc có thể định nghĩa một cổng là một cổng dự phòng tích cực để định tuyến tất cả lưu lượng trong trường hợp bị mất kết nối mạng chính.

Trong số rất nhiều nâng cấp nối mạng, một sự thay đổi thú vị khác là sự bổ sung các hạn chế bộ đệm TCP cho các nhóm điều khiển (hoặc cgroups). Cgroups được sử dụng theo nhiều cách, chẳng hạn như để cô lập tài nguyên đến một máy ảo. Sự thay đổi này cho phép cả bộ nhớ vùng người dùng lẫn bộ nhớ nhân (chẳng hạn như được sử dụng cho các bộ đệm TCP) được dò vết trong cgroup để quản lý tốt hơn tài nguyên hệ thống.


Các thay đổi đáng quan tâm khác

Linux 3.3 cũng giới thiệu những thay đổi không phải là riêng cho các hệ thống tệp hoặc nối mạng. Về các kiến trúc mới, bộ vi xử lý C6x của Texas Instruments bây giờ được hỗ trợ trực tiếp (thay vì là một dự án riêng biệt). C6x là một bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số đa lõi và đơn nhất, dựa trên VLIM (Very Long Instruction Word - Từ lệnh rất dài) nhưng lại thiếu các tính năng hiện đại như đa xử lý đối xứng và tương hợp nhớ sẵn (cache coherency); nó cũng thiếu một bộ quản lý bộ nhớ (MMU). Dù có những thiếu sót về kiến trúc này, loạt C6x có khả năng, với một tập phong phú các thiết bị ngoại vi và các bộ gia tốc ngay trên chip (bảo mật, phép biến đổi Fourier nhanh và v.v..). Bản phát hành 3.4 hỗ trợ các bộ xử lý GPU mới nhất như Kepler của Nvidia và các bản phát hành Radeon và Trinity mới nhất của AMD.

Bây giờ cây con của kiến trúc ARM sử dụng phần mở rộng địa chỉ vật lý lớn cũng như đưa vào hỗ trợ cho dịch vụ Tegra 3 của Nvidia trên một chip, là lý tưởng khi ARM thách thức Intel trong vùng máy chủ nguồn điện thấp. Cũng có sẵn trong bản 3.3 là một số cải tiến cho công cụ MMU vào/ra của AMD, cải thiện việc quản lý kích cỡ trang khác nhau cũng như đã tăng thêm bảo mật cho các thiết bị (tạo nhóm hoặc cô lập các thiết bị). Hơn nữa, vào/ra Chức năng ảo (Virtual Function I/O) tăng cường khả năng của KVM để ánh xạ các thiết bị tới các khách hàng của KVM. Cuối cùng, kiến trúc S390 đã được cập nhật để hỗ trợ truy cập lên đến 64TB RAM (vượt quá giới hạn trước kia là chỉ dưới 4TB).

Bộ Giám Sát Hiệu năng (PMU - Performance Monitoring Unit) bây giờ được ảo hóa với KVM, vì vậy hiện nay các khách hàng có thể truy cập vào một PMU với nền tảng ảo của mình. Việc này trưng ra nhiều trường hợp thực thi có ích đối với mỗi khách hàng, gồm các lệnh đã không dùng đến, các trường hợp tham khảo và bỏ qua bộ nhớ sẵn, và các lệnh rẽ nhánh đã thi hành và đã bỏ sót. Một tính năng ảo hóa có ích khác với Xen là hỗ trợ bỏ bảo mật. Bỏ bảo mật có nghĩa là cụm từ cần xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn thay vì chỉ đơn giản đánh dấu là chưa dùng đến. Cuối cùng, nhiều trình điều khiển vào/ra ảo (blk, net, balloon và console) hiện nay hỗ trợ Cấu hình nâng cao và trạng thái ngủ S4 của Giao diện nguồn điện (Power Interface S4), có nghĩa là các máy ảo của khách hàng có thể ngủ đông trên Xen.

Đối với các vấn đề lỗi bộ nhớ, mà để gỡ lỗi vấn đề này có thể rất mệt mỏi, một mục cấu hình mới tên là CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC đã được thêm vào. Sự thay đổi này sẽ kiểm tra các truy cập CPU vào các trang bộ nhớ chưa được cấp phát và có thể dẫn đến một số tổn thất về hiệu năng.


Nhìn về phía trước

Linux tiếp tục tiến lên phía trước và với bản 3.4 có sẵn, các bản phát hành ứng cử viên 3.5 sẽ sớm ra mắt vào khoảng tháng 8 năm 2012. Linux 3.5 gồm một số tính năng mới và thú vị.

Btrfs tiếp tục được nâng cao, lần này có việc xử lý ghi lại được tối ưu hóa trong hệ thống tệp. Hệ thống tệp Linux tiêu chuẩn (ext4) cũng đã được nâng cao với khả năng để bổ sung các kiểm tra tổng cho siêu dữ liệu nhằm giúp xác định sự giả mạo dữ liệu. Linux có thể sớm hỗ trợ các giao thức đích SCSI qua FireWire (SCSI targets over FireWire) hoặc giao thức SCSI USB gắn kèm. Cuối cùng, các phép thăm dò vùng người dùng sẽ được hỗ trợ (để sử dụng với SystemTap để phân tích hành vi chương trình của vùng người dùng). Người ta hy vọng có nhiều thay đổi hơn khi ứng cử viên bản phát hành phát triển tiếp theo hướng tới bản phát hành Tháng Tám.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

  • Đánh giá các sản phẩm IBM theo cách phù hợp với bạn nhất: hãy tải về một bản dùng thử sản phẩm, hãy dùng thử một sản phẩm trực tuyến, sử dụng một sản phẩm trong môi trường đám mây hoặc dành một vài giờ trong SOA Sandbox để tìm hiểu cách triển khai thực hiện có hiệu quả kiến trúc hướng dịch vụ.

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=832199
ArticleTitle=Giới thiệu các nhân Linux 3.3 và 3.4
publish-date=08282012