Các ứng dụng Java Facebook trên Google App Engine

Tạo, thực hiện và triển khai một ứng dụng Facebook trên Google App Engine

Việc thiếu sự hỗ trợ Java™ trong Nền tảng Facebook (Facebook Platform) không phải là một trở ngại để xây dựng các ứng dụng Facebook của bên thứ ba theo ngôn ngữ Java. Bài này cho thấy cách tạo một ứng dụng Facebook, thực hiện nó bằng Java và triển khai nó trên dịch vụ App Engine của Google.

Mr Joseph P. McCarthy, Phát triển phần mềm, IBM

Photo of Joseph McCarthyJoseph McCarthy là một nhà phát triển Java thuộc Dun & Bradstreet tại Dublin. Kể từ khi tốt nghiệp trường Đại học Limerick với bằng cử nhân khoa học về hệ thống máy tính và bằng kỹ thuật máy tính, ông đã làm nhiều về công nghệ Java trong 10 năm phát triển các nhiệm vụ Ant tùy chỉnh và làm việc với các API công cộng khác nhau, gồm có Twitter, Facebook và GetGlue.25 12 2012

Bắt đầu thành lập vào tháng 2/2004, Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới, với hơn 900 triệu người dùng đang sử dụng trang này để chia sẻ nội dung với bạn bè của họ. Facebook Platform (Nền tảng Facebook), phát hành vào tháng 5/2007, cho phép các bên thứ ba viết các ứng dụng tích hợp với Facebook. Nền tảng này ban đầu đã hỗ trợ một loạt các ngôn ngữ lập trình — gồm cả Java — nhưng bây giờ nó chỉ cung cấp các bộ SDK (Bộ công cụ cho nhà phát triển phần mềm) nguyên gốc dành cho JavaScript và PHP (cũng như hỗ trợ cho các ứng dụng trên các thiết bị iOS và Android). Tuy nhiên, dự án mã nguồn mở RestFB vẫn đang duy trì Java API (API của Java) kể từ khi Facebook ngừng sử dụng nó (xem phần Tài nguyên).

Google App Engine (GAE) là một Nền tảng Dịch vụ (PaaS) cho phép các nhà phát triển đăng ký để chạy các ứng dụng mà họ viết bằng Python, Java hoặc Go trên cơ sở hạ tầng của Google. Bài này cho bạn thấy cách đăng ký một ứng dụng Facebook, phát triển nó bằng Java và triển khai nó miễn phí trên GAE để sử dụng với bất kỳ người dùng Facebook nào. (Lưu ý rằng Google giới hạn phần tài nguyên hàng ngày mà mỗi ứng dụng được triển khai trên GAE có thể sử dụng).

Ứng dụng đơn giản mà bạn sẽ tạo ra liệt kê tất cả các bạn bè của người dùng với ID và ảnh đại diện của họ — tương tự như trang Thông tin bạn bè (Friends page) trong mục Hồ sơ (Profile) trên Facebook. Để phát triển ứng dụng này, bạn cần:

 • Một tài khoản Facebook.
 • Một tài khoản Google.
 • IDE Eclipse với trình cắm thêm (plug-in) GAE đã cài đặt (xem phần Tài nguyên)
 • Hiểu rõ cách sử dụng Eclipse.

Bạn có thể tải về mã nguồn của ứng dụng mẫu này tại đây.

Đăng ký ứng dụng

Đầu tiên cần đăng ký thông tin ứng dụng trên Facebook và GAE. Tốt nhất là bạn nên sử dụng thông tin giống nhau khi đăng ký ở cả hai nơi để bảo đảm rằng sau này, thông tin mà bạn nhập vào trùng khớp khi cần.

Đăng ký một ứng dụng Facebook

Đăng nhập vào Facebook và khởi chạy ứng dụng của nhà phát triển tại https://developers.Facebook.com/apps. (Nếu bạn đang khởi chạy lần đầu tiên, bạn phải cấp quyền truy cập ứng dụng cho lược tả của mình để tiếp tục chạy).

Nhấn Create New App (Tạo ứng dụng mới) ở phía trên bên phải của trang Apps để hiển thị hộp thoại Create New App, như trong Hình 1:

Hình 1. Hộp thoại Create New App của Facebook
Ảnh chụp màn hình hộp thoại Create New App của Facebook

Nhập vào một tên hợp lệ và một vùng tên (namespace) có sẵn cho ứng dụng. Vùng tên là một mã định danh chỉ có một từ duy nhất được sử dụng trong một URL của ứng dụng Facebook. (Trong Hình 1, tôi đã nhập My Old Friends làm tên ứng dụng và myoldfriends làm vùng tên). Bỏ dấu chọn ở tùy chọn lưu trữ trên máy chủ (host) miễn phí được cung cấp bởi Heroku và nhấn Continue. Nhập mã CAPTCHA ở hộp thoại tiếp theo và nhấn Submit để mở ra hộp thoại thiết lập cho ứng dụng mới của bạn, như trong Hình 2:

Hình 2. Hộp thoại các thiết lập cơ bản của ứng dụng Facebook
Ảnh chụp màn hình hộp thoại các giá trị thiết lập cơ bản của ứng dụng Facebook

Lưu ý các khóa App ID và App Secret ở phía trên của màn hình (đã được làm ẩn đi trong Hình 2). Facebook sử dụng chúng để nhận biết ứng dụng của bạn. Hãy giữ chúng bí mật và không cho phép các nhà phát triển khác sử dụng chúng, vì người ta có thể sử dụng chúng một cách ác ý không theo hiểu biết của bạn.

Nhập một tên miền ứng dụng vào trường App Domains. Đây phải là tên miền GAE mà bạn sẽ đăng ký cho ứng dụng này trên trang web nhà phát triển GAE, vì vậy nó phải kết thúc bằng .appspot.com. Ví dụ, trong Hình 2, tôi đã nhập myoldfacebookfriends.appspot.com. Vì tên miền này đã dùng rồi, nên bạn sẽ phải sử dụng một một tên miền khác. Chỉ cần chắc chắn rằng nó phù hợp với mã định danh ứng dụng mà bạn sử dụng khi bạn đăng ký ứng dụng GAE.

Trong Select how your app integrates with Facebook (Chọn cách ứng dụng của bạn tích hợp với Facebook), hãy chọn Website with Facebook Login (Trang Web có đăng nhập Facebook) và nhập vào URL của trang web có tên miền GAE mà bạn đã nhập trong trường App Domains, cần có http:// ở đầu. (Trong Hình 2, tôi đã nhập http://myoldfacebookfriends.appspot.com.)

URL của khung nền ảnh

Canvas URL (URL của khung nền ảnh) mà bạn quy định trong các giá trị thiết lập cơ bản cho ứng dụng của mình sẽ chỉ cho Facebook biết nơi lấy mã trang để điền Canvas Page (Trang khung nền ảnh) — một khung nền ảnh rỗng trong Facebook, nơi ứng dụng của bạn chạy. Khi người dùng yêu cầu Canvas Page, Facebook sẽ nạp Canvas URL vào một <iframe> trên trang đó.

Chọn App on Facebook (Ứng dụng trên Facebook) và nhập canvas URL cho một servlet mà ứng dụng sẽ chạy trong đó. Với ứng dụng này, canvas URL kết thúc bằng một dấu chấm hỏi để cho biết rằng các tham số cho ứng dụng này sẽ được chuyển giao qua URL yêu cầu được gửi tới ứng dụng. Secure canvas URL (URL của khung nền ảnh bảo mật) giống như canvas URL, trừ việc sử dụng https thay cho http. Một lần nữa, dấu hỏi ở cuối URL là quan trọng. (URL cho servlet của ứng dụng của tôi là http://myoldfacebookfriends.appspot.com/myoldfacebookfriends, do đó, trong Hình 2, tôi đã nhập http://myoldfacebookfriends.appspot.com/myoldfacebookfriends? cho canvas URL và https://myoldfacebookfriends.appspot.com/myoldfacebookfriends? cho secure canvas URL).

Đây là tất cả những gì bạn cần làm để thiết lập một ứng dụng trên Facebook, nhưng tốt nhất là nên cấu hình các thiết lập theo cách của bạn, chẳng hạn như biểu tượng của ứng dụng, thể loại của nó, để đổi mới cách trình bày ứng dụng cho người dùng.

Đăng ký ứng dụng với GAE

Bây giờ, với ứng dụng đã đăng ký với Facebook, tiếp theo bạn sẽ đăng ký nó với GAE.

Đăng nhập vào trang các ứng dụng trên GAE — https://appengine.google.com/ — và nhấn Create Application. Trong Application Identifier (Mã định danh ứng dụng), nhập tên miền ứng dụng giống như tên miền bạn đã sử dụng trong các giá trị thiết lập cơ bản của ứng dụng Facebook. (Phần appspot.com sẽ được cung cấp cho bạn). Bạn có thể đặt tiêu đề ứng dụng tùy ý, tiêu đề này được dùng trong quá trình tìm kiếm. Giữ nguyên các thiết lập mặc định còn lại.

Hình 3. Tạo một hộp thoại ứng dụng cho GAE
Ảnh chụp màn hình hộp thoại Create an Application cho GAE

Nhấn vào Create Application để kết thúc quá trình đăng ký GAE.


Phát triển ứng dụng

Trong Eclipse, hãy tạo một dự án GAE mới bằng cách nhấn vào nút ấnFile > New > Web Application Project hoặc nhấn nút ấn New Web Application Project trong trình đơn Google Services and Deployment Tools (Các công cụ triển khai và các dịch vụ Google). Nhập vào tên project và package. Bỏ dấu chọn Use Google Web Toolkit. Tải về tệp JAR của RestFB (xem phần Tài nguyên) và thêm nó vào thư mục WEB-INF/lib của dự án (project).

Thêm định nghĩa servlet cho ứng dụng này vào tệp web.xml của dự án. Liệt kê 1 cho thấy định nghĩa mà tôi đã sử dụng:

Liệt kê 1. Định nghĩa servlet
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" version="2.5">
<servlet>
<servlet-name>myoldFacebookfriendsServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.Facebook.friends.MyOldFacebookFriendsServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>myoldFacebookfriendsServlet</servlet-name>
<url-pattern>/myoldFacebookfriends</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>

Lưu ý rằng <url-pattern> cũng giống như canvas URL trong hộp thoại các giá trị thiết lập cơ bản của ứng dụng Facebook, nhưng không có dấu chấm hỏi.

Kể từ tháng 10 năm 2011, các ứng dụng Facebook yêu cầu kích hoạt Secure Sockets Layer (SSL); mặc định trên GAE thì tính năng này bị vô hiệu hóa. Để mở nó, hãy thêm dòng appengine-web.xml sau:

<ssl-enabled>true</ssl-enabled>

Yêu cầu chứng thực của Facebook

Khi sử dụng phương thức POST của HTTP, Facebook sẽ gửi một yêu cầu đã chứng thực tới servlet của ứng dụng để tạo ra nội dung của ứng dụng. Yêu cầu này chứa một dải tin được mã hóa 64-bit có chứa thẻ xác thực OAuth với ứng dụng này cho người dùng hiện tại, trong số các siêu dữ liệu khác. Thẻ này được đưa vào dải tin của yêu cầu đó chỉ khi người dùng cho phép truy cập thông tin của họ. Bạn cần chuyển đổi nó thành đối tượng Java để ứng dụng có thể sử dụng nó.

Liệt kê 2 cho thấy mã nguồn cho đối tượng Java của yêu cầu đã chứng thực. Tôi đã bỏ qua tất cả các phương thức get và set thích hợp để cho rõ ràng; đoạn mã này cũng chứa trong phần mã nguồn (xem phần Tải về).

Liệt kê 2. Đối tượng yêu cầu-đã ký
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper;

public class FacebookSignedRequest {

  private String algorithm;
  private Long expires;
  private Long issued_at;
  private String oauth_token;
  private Long user_id;
  private FacebookSignedRequestUser user;

  public static class FacebookSignedRequestUser {

   private String country;
   private String locale;
   private FacebookSignedRequestUserAge age;

   public static class FacebookSignedRequestUserAge {
     private int min;
     private int max;

   }

  }

}

Bạn có thể giải mã dải tin này bằng Base64 trong thư viện Apache Commons Codec (Mã hóa và giải mã dữ liệu được chia sẻ chung của Apache). Dải tin được giải mã nằm trong JavaScript Object Notation (JSON) và có thể được biến đổi thành một đối tượng Java khi sử dụng bộ vi xử lý JSON của Jackson. Hãy tải về các tệp JAR của chúng và thêm chúng vào dự án (xem phần Tài nguyên). Thêm phương thức tĩnh helper (trình trợ giúp) được hiển thị trong Liệt kê 3 vào lớp FacebookSignedRequest để tạo ra đối tượng này:

Liệt kê 3. Phương thức helper để mã hóa và giải mã tải tin
public static FacebookSignedRequest getSignedRequest(String signedRequest) 
   throws Exception {

  String payload = signedRequest.split("[.]", 2)[1];
  payload = payload.replace("-", "+").replace("_", "/").trim();
  String jsonString = new String(Base64.decodeBase64(payload.getBytes()));
  return new ObjectMapper().readValue(jsonString, 
               FacebookSignedRequest.class);

}

Tạo servlet

Bây giờ bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng sẽ chạy trong servlet. Hãy tạo một lớp mới có chữ ký giống như định nghĩa <servlet-class> trong web.xml. Trước tiên, bạn cần trích ra thẻ xác thực OAuth từ dải tin này, bằng cách sử dụng lớp SignedRequest, như trong Liệt kê 4:

Liệt kê 4. Trích ra thẻ xác thực OAuth
String signedRequest = (String) request.getParameter("signed_request");
FacebookSignedRequest FacebookSR = null;
try {
  FacebookSR = FacebookSignedRequest.getSignedRequest(signedRequest);
} catch (Exception e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
}
String oauthToken = FacebookSR.getOauth_token();

Nếu đối tượng oauthToken là null, thì người dùng không được cấp quyền truy cập vào ứng dụng và phải được chuyển hướng đến URL xác thực. URL này, là tiêu chuẩn cho tất cả các ứng dụng, theo định dạng sau:

https://www.Facebook.com/dialog/oauth?client_id=API
     KEY&redirect_uri=
  https://apps.Facebook.com/Application
     Namespace/&scope=Permissions

API KEYApplication Namespace trong URL xác thực là những thứ được hiển thị trong hộp thoại các giá trị thiết lập cơ bản của Facebook cho ứng dụng. Permissions là danh sách các các quyền hạn cần thiết cho ứng dụng của bạn. Tất cả các ứng dụng có quyền truy cập cơ bản theo mặc định và bạn không cần phải thêm bất kỳ các quyền hạn nào khác với mục đích của bài này. (Xem phần Tài nguyên để biết một liên kết đến danh sách đầy đủ về quyền hạn có sẵn).

Bạn có thể tùy chỉnh dáng vẻ và cảm nhận của trang này trong trang Settings > Auth Dialog (Các giá trị thiết lập > Hộp thoại xác thực) của ứng dụng nhà phát triển Facebook. Thông thường, bạn sẽ sử dụng phương thức HttpServletRequest.sendRedirect() của servlet, nhưng do ứng dụng sẽ chạy trong một <iframe> trên tên miền apps.Facebook.com, nên một đoạn mã JavaScript ngắn, được hiển thị trong Liệt kê 5, sẽ thay đổi vị trí của cửa sổ trình duyệt sang URL ứng dụng:

Liệt kê 5. Mã JavaScript chuyển hướng sang URL ứng dụng
PrintWriter writer = response.getWriter();
if(oauthToken == null) {

   response.setContentType("text/html");
   String authURL = "https://www.Facebook.com/dialog/oauth?client_id="
    + API_KEY
    + "&redirect_uri=https://apps.Facebook.com/myoldfriends/&scope=";
   writer.print("<script> top.location.href='" + authURL + "'</script>");
   writer.close();

}

Graph API của Facebook

Graph API (API đồ thị) cho phép bạn đọc các đặc tính và các kết nối của đồ thị mạng xã hội Facebook. Bạn có thể đọc các trường cụ thể, lấy các hình ảnh của bất kỳ đối tượng nào, tự xem xét một đối tượng với siêu dữ liệu và nhận được các cập nhật theo thời gian thực về các thay đổi.

Với một thẻ xác thực OAuth hợp lệ, bạn có thể tạo ra một DefaultFacebookClient từ thư viện RestFB và sử dụng nó để lấy ra dữ liệu từ Graph API của Facebook khi gọi hàm fetchConnection(). Truy cập Graph Explorer (Trình thám hiểm Đồ thị) trên Facebook tại địa chỉ https://developers.Facebook.com/tools/explorer. Chọn ứng dụng mà bạn đang phát triển từ hộp thả xuống ở phía trên bên phải và nhấn vào Get access token (Lấy thẻ xác thực truy cập) để cấp quyền truy cập. Nhấn vào các liên kết khác nhau trong tiêu đề Connections (Các kết nối) để xem kết quả.

Để nhận được danh sách bạn bè, hãy nhấn vào liên kết friends và xem các kết quả. Lưu ý rằng giá trị của URL trong trình thám hiểm explorer là user id/friends. Tham số kết nối trong cuộc gọi hàm thường sử dụng giá trị giống như trong Graph Explorer. Nhưng vì ứng dụng sử dụng dữ liệu của người dùng đã đăng nhập, nên bạn có thể thay thế ID người dùng bằng me, tạo nên giá trị là me/friends. Bước gọi này trả về kiểu Connection thô và vì kiểu lớp là User, nên bạn cần thêm nó vào như một tham số. Bước gọi cuối cùng là:

Connection<User> myFriends = FacebookClient.fetchConnection("me/friends", User.class);

Kết quả của việc gọi phương thức fetchConnection() được chứa trong một List các đối tượng List trong lớp Connection. Lớp Connection thực hiện giao diện Iterable (có thể lặp lại), vì vậy bạn có thể thu được từng đối tượng List trong List bằng cách sử dụng vòng lặp for:

for (List<User> myFriendsList : myFriends)

Dựa vào mỗi lần lặp của vòng lặp, đối tượng myFriendsList chứa danh sách người dùng hiện tại với trang dữ liệu được trả về đó. Mỗi đối tượng User trong danh sách này được sử dụng để tạo ra một hàng trong bảng người dùng (table of users) mà servlet sẽ tạo ra. Mặc dù ID và tên người dùng có thể được lấy ra từ đối tượng User, nhưng không thể lấy được ảnh đại diện. Tuy nhiên, Facebook cung cấp một URL để lấy về ảnh đại diện của bất kỳ người dùng nào: https://graph.facebook.com/User ID/picture. Như vậy, URL của ảnh đại diện được tạo ra bằng cách thay User ID trong URL bằng user ID của đối tượng User. Khi sử dụng đối tượng PrintWriter giống như trước, hãy viết một bảng có một hàng tiêu đề cho khung nền ảnh:

writer.print("<table><tr><th>Photo</th><th>Name</th><th>Id</th></tr>");

Hãy lặp lại qua danh sách các đối tượng User, như vừa được mô tả, sau đó viết một hàng mới cho bảng này, bằng cách sử dụng các biến cá thể của từng đối tượng User:

for (List<User> myFriendsList : myFriends) {

  for(User user: myFriendsList)
   writer.print("<tr><td>" + 
     "<img src=\"https://graph.facebook.com/" + user.getId() + "/picture\"/>" +
     "</td><td>" + user.getName() +"</td><td>" + user.getId() + "</td></tr>");

}

Cuối cùng, hãy đóng thẻ <table> và đóng đối tượng PrintWriter để hoàn thành servlet này:

writer.print("</table>");
writer.close();

Liệt kê 7 hiển thị phương thức servlet doPost():

Liệt kê 7. Phương thức doPost()
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
 throws ServletException, IOException {

 String signedRequest = (String) request.getParameter("signed_request");
 FacebookSignedRequest facebookSR = null;
 try {
  facebookSR = FacebookSignedRequest.getSignedRequest(signedRequest);
 } catch (Exception e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 }
 String oauthToken = facebookSR.getOauth_token();
 PrintWriter writer = response.getWriter();
 if(oauthToken == null) {

  response.setContentType("text/html");
  String authURL = "https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id="
   + Constants.API_KEY + 
   "&redirect_uri=https://apps.facebook.com/myoldfriends/&scope=";
  writer.print("<script> top.location.href='" + authURL + "'</script>");
  writer.close();

 }
 else {

  FacebookClient facebookClient = new DefaultFacebookClient(oauthToken);
  Connection<User> myFriends = facebookClient.fetchConnection("me/friends", 
                        User.class);
  writer.print("<table><tr><th>Photo</th><th>Name</th><th>Id</th></tr>");
  for (List<User> myFriendsList : myFriends) {

   for(User user: myFriendsList)
    writer.print("<tr><td><img src=\"https://graph.facebook.com/" + 
         user.getId() + "/picture\"/></td><td>" + user.getName() +
         "</td><td>" + user.getId() + "</td></tr>");

  }
  writer.print("</table>");
  writer.close();

 }

}

Triển khai ứng dụng

Với servlet được tạo ra, ứng dụng đã sẵn sàng được triển khai. Nhấn vào biểu tượng Google trong Eclipse và chọn Deploy to App Engine (Triển khai vào App Engine). Sau khi ứng dụng được biên dịch và được tải lên máy chủ, bạn (và bất kỳ người dùng Facebook khác nào) có thể cài đặt ứng dụng trong Facebook tại http://apps.facebook.com/APP ID/ và xem các kết quả.


Kết luận

Bài này đã trình bày cách đăng ký, thực hiện và triển khai một ứng dụng Facebook viết bằng Java, được lưu trữ trên dịch vụ Google App Engine. Bây giờ bạn đã quen với những điều cơ bản, tôi đề nghị bạn hãy thử nghiệm.

Thay vì viết HTML với nội dung trực tiếp vào trang, bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận Model-View-Controller (MVC) truyền thống hơn bằng cách sử dụng cuộc gọi RequestDispatcher.forward() tiêu chuẩn đến một trang JavaServer Pages (JSP).

Bạn có thể thử tạo ra một ứng dụng có sử dụng thêm một số các quyền hạn cho dữ liệu do Graph API cung cấp. Bạn chuyển danh sách các quyền hạn mà một ứng dụng cần vào URL xác thực bằng cách thêm từng quyền hạn vào tham số yêu cầu scope. RestFB cung cấp một phương thức helper — StringUtils.join() — để tạo chính xác danh sách đó. Nó lấy một mảng String duy nhất làm một tham số; mỗi mục nhập trong mảng là một tên quyền hạn.

Cuối cùng, bạn có thể thử tạo lại ứng dụng mẫu bằng cách sử dụng dự án Facebook-java-api Google Code (Mã Google của Facebook-java-api) — một cách thực hiện thay thế của Facebook API — để thay cho RestFB (xem phần Tài nguyên).


Tải về

Mô tảTênKích thước
Sample code for this articlej-fb-gaecode.zip5KB

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=853351
ArticleTitle=Các ứng dụng Java Facebook trên Google App Engine
publish-date=12252012